Sterke daling komst nieuwe asielzoekers. Aantal mensen in de opvang groeit niet meer.

Volgens de nieuwste cijfers van CBS/IND is het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen sterk afgenomen de afgelopen maanden.
Dat heeft ook consequenties gehad voor het aantal mensen in de opvang van de asielzoekerscentra, die is namelijk gelijk gebleven in november en in de eerste weken van december.
Voorts verwacht het CBS een daling van het aantal asielzoekers volgend jaar. Ook dat is de media ontgaan.

Al deze zeer belangrijke ontwikkelingen zijn de media ontgaan, maar het is hun ook niet verteld. Dat is nodig want zelfstandig onderzoek naar de asiel- en immigratiecijfers doet de pers niet.

Ondertussen verzwijgt Teeven de waarheid en bedondert het volk.

Dit artikel heeft voor wat betreft aantallen asielzoekers een vervolg gekregen. Ook in de pers.

Inhoud:

 1. Teeven over de 65.000 asielzoekers die naar ons land zouden komen.
 2. De capaciteit van de opvang asielzoekers en het einde van de stijging van de mensen die worden opgevangen.
 3. De sterke daling van het aantal asielzoekers in oktober en november.
 4. De pers.
 5. Terug naar Pauw en Oranje
 6. Wat in de toekomst te verwachten, inclusief verwachtingen CBS.
 7. Conclusies.

Ik begin met Teevens optreden op 2 december bij Pauw.  Luister na 14:00 minuten.

1. April, mei toestroom van asielzoekers uit Eritrea –totaal 3.000.
Pauw noemt de 65.000 asielzoekers die Teeven eerder in mei voorspelde.
Dat was op grond van de instroom van april en mei toen er 1.000 per week binnen kwamen en die hij heeft geëxtrapoleerd, aldus Teeven in de uitzending.

In dit artikel heb ik al in mei aangetoond dat het onzin was: in april is er geen een week geweest waarin het aantal asielzoekers de 1.000 haalde en dat Teeven over 65.000 begon, 14 mei,  toen er slechts één week was geweest waarin het aantal de duizend haalde en dat was de week daarvoor. Bovendien bleek een week later dat in die week dat Teeven de uitspraken deed het aantal Eritreeërs zelfs iets was gedaald. Voorts blijkt dat de totale stijging toen al aan het afvlakken was. Dat je na een paar weken al gaat extrapoleren naar een heel jaar is absurd. Als je het na een week al doet dan is het tijd om je ziek te melden.

Dit is het plaatje van die weken in april en begin mei en komt uit deze brief van Teeven.

Dat hij er toen mee weg is gekomen vind ik nog steeds ongelofelijk. Hij kreeg het echter voor elkaar dat de hele pers er achteraan rende, plus de Kamer, en dat niemand Teevens zijn berekeningen in twijfel trok –op een enkeling na. Onbegrijpelijk.

Teeven laat zich ook voorstaan dat hij het persoonlijk is geweest die er door maatregelen ervoor gezorgd heeft dat de stroom van Eritreeërs is gestopt.  Ik kan niet direct het tegendeel bewijzen. Wat ik wel weet is dat je pieken en dalen hebt in de komst van bepaalde groepen, zoals het volgende plaatje van Frontex laat zien.

frontex

Je kan het ook zien in de cijfers van Eurostat van het aantal asielzoekers waaruit ook duidelijk wordt dat iedereen te maken heeft met stijgers en dalers.

Lees over smokkelen ook eens dit uitstekende artikel op Oneworld. Er staan trouwens nog meer prima artikelen over Eritrea op die site.

Of dus werkelijk de acties van Teeven hebben geholpen is de vraag. Als het wel geholpen heeft dan heeft dat voor de EU+ helemaal niets uitgemaakt, want er steekt geen een minder de Middellandse Zee over. Hooguit zouden Zwitserland en Zweden niet blij zijn want die landen hadden te maken in juni met een stijging van het aantal Eritreeërs.

2. De capaciteit van de opvang asielzoekers.
Totaal kwamen er in april en mei 3.000 mensen uit Eritrea naar ons land. De capaciteit zat meteen aan zijn limiet. Als je in de maanden daarvoor centra bent gaan sluiten, zodat je geen enkele reserve capaciteit meer hebt, dan is het vragen om moeilijkheden. Naast de gestegen instroom heb je ook te maken dat een hoog percentage een verblijfsvergunning krijgt. Dat levert weer problemen op voor de gemeenten want de mensen moeten ergens wonen nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Het afgelopen half jaar werd gekenmerkt door het voortdurende gedoe omtrent die opvang van asielzoekers. Zo ook in de uitzending van Pauw. Het leek wel of er tienduizenden, zo niet honderdduizenden, gehuisvest moeten worden. De werkelijkheid is anders:
Eind 2013 zaten er 15.394 mensen in de opvang volgens de cijfers van het COA. Op 9 december waren het er 24.761 ofwel 9.400 meer. Het hele gedoe van de afgelopen maanden ging dus over een kleine tienduizend mensen die er extra moesten worden opgevangen.

Is dat nu waarvan sommige politici zeggen ‘we kunnen het niet aan’?  Van die groep heeft overigens ruim 10.000 nu een verblijfsvergunning. In figuur 2 zien we de ontwikkeling van de bezetting van de asielzoekerscentra sinds 1 april van dit jaar.

f2

De stand begin april, 15.143,  was vrijwel gelijk met die van 1 januari 2014, 15.394. en ook de eerste twee weken van april gebeurde er niets.  We zien daarna een geleidelijke stijging, maar niet altijd even hard en de afgelopen zes weken was het aantal zelfs gelijk.
Dat verschil tussen de ene week en de ander week wordt veel duidelijker in de volgende grafiek:

f3

Bron: tweets COA.nlenkele tweets ontbreken en die heb ik dan geschat (blauw).

We zien een flinke toename (oranje en blauwe staven) die in week 19 -dat is dus de week voordat Teeven in week 20 met zijn 65.000 begon- zelfs het record bereiken voor dit jaar met 638 extra mensen in de opvang.
We zien ook weer een sterke daling in de weken nadat Teeven zijn dramatische voorspelling deed.  September zie je ook een stijging, maar eind september (week 39) daalt de toename sterk om vervolgens in de maand november zelfs een week (46) negatief te worden.

De groene lijn geeft de gemiddelde groei van de bezetting van de afgelopen 13 weken. Het hoogste punt was in week 28, halverwege juli, toen de gemiddelde stijging 340 mensen per week was van de weken 16 t/m 28. Vervolgens 6 weken een daling naar 225 en een korte stijging van 7 weken naar 328 en nu al weer 10 weken een daling naar 174 gemiddeld. Die 174 is slechts de helft van het aantal in week 28.

Voordat we conclusies kunnen trekken moeten we eerst kijken naar het aantal asielzoekers dat ons land is gekomen. Het gelijk blijven van het aantal bezette opvangplaatsen kan immers ook komen door een veel grotere uitstroom met dezelfde instroom.

3. Sterke daling van het aantal asielzoekers in oktober en november
Bij het tellen van het aantal mensen dat naar ons land komt om asiel zijn er altijd problemen die er niet hoeven te zijn. In een vorig artikel –en vele daarvoor- heb ik dat uitgelegd. Al jarenlang maak ik mij boos om de zeer slechte cijfers van de IND. Dit jaar wordt in de CBS cijfers sinds april-juni de nareiscijfers (familieleden) niet meer meegenomen. Heel vervelend want hierdoor zijn de CBS-cijfers te laag. Ik neem die wel mee, maar de maanden oktober en november heb ik moeten schatten.

Update 21-12-2014 Inmiddels zijn er cijfers bekend gemaakt over het aantal nareis van oktober en november. Oktober had ik goed geschat maar november iets te laag. Totaal was het aantal asielzoekers t/m november 70 hoger dan ik geschat heb. Ik hoef daarom niets aan de grafiek of conclusies te veranderen.

In het volgende figuur de cijfers van januari t/m november:

f4

De stippellijn geeft het aantal zoals het CBS die geeft. Totaal telt het CBS t/m november 22.660. Ik kom ruim 3.000 hoger uit: 25.765.
Het plaatje is duidelijk: blauw –Eritrea- zien we het afgelopen half jaar nauwelijks meer. Het zijn voornamelijk Syriërs die hierheen komen (waarin ik ook heb opgenomen een geschat gedeelte staatloze Palestijnen uit Syrië).
Totaal zijn er de afgelopen twee maanden 1.600 mensen minder naar ons land gekomen dan in augustus-september.

Als je kijkt naar de CBS-cijfers dan is er sprake van een nog scherpere daling: van 5.080 in augustus-september naar 3.235 in oktober-november. In november waren er 1.285 asielzoekers zonder nareis en dat was in september nog 2.910. Dat is een daling met 55%. Juist dat cijfer is van extra belang want die groep zorgt later weer (volgend jaar) voor nareis.
De maand november geeft het laagste aantal sinds de ‘crisis’ begon in april.

Als je deze cijfers vergelijkt met de cijfers van het aantal dat wordt opgevangen wordt dan kan de conclusie worden getrokken dat de sterke daling van de toename van het aantal mensen dat COA opvangt komt door de daling van het aantal asielzoekers dat aanklopt en niet door een hogere uitstroom.
De cijfers van COA van de eerste twee weken van december laten ook zien dat we deze maand waarschijnlijk ook geen grote verandering in het beeld zullen zien.

4.De PERS
De Nederlandse media doet geen zelfstandig onderzoek naar de cijfers van de IND/COA, maar schrijft blind over van wat IND/COA/Teeven hun dicteren. Teeven kan de grootst mogelijke onzin verkopen, het maakt niet uit. In Noord-Korea weet je tenminste dat de pers volledig door de staat wordt gecontroleerd. In Nederland lijkt het alsof het niet zo is. Tenminste zodra het gaat over de cijfers asiel en immigratie, want het gaat niet alleen om de asielzoekers waar de cijfers een zooitje zijn.

Neem het AD als voorbeeld die in een verhaal van 27 september –week 39- laat weten dat we ‘eind dit jaar 30.000 mensen in de opvang hebben zitten’, volgens het COA.
Dan hebben we dus nog ruim 5.000 te gaan de komende twee weken.

De opvangcapaciteit is 23.000 en letterlijk elk bed is bezet,’ schrijft het AD verder.
We zijn nu 2,5 maand later en er zitten nu 1.300 mensen meer in de opvang. Het dorp Oranje zou dus genoeg zijn geweest.

De laatste tijd komen wekelijks 800 vluchtelingen, vooral uit Syrië, de asielzoekerscentra in. Er gaan er zo’n 300 uit.
Kijken we nog even naar figuur 1 dan zien we dat in de twee weken voor het artikel inderdaad het aantal boven de 500 was. In de 18 weken daarvoor niet.

Dat noem ik misleiding, leugenachtige artikelen.
En dan komt de aap uit de mouw:

Bij het COA kijken ze al verder dan de prognose van de IND en houden ze er serieus rekening mee dat de vluchtelingenstroom nog een jaar zo hevig blijft als nu. In dat geval zou er volgend jaar september capaciteit moeten zijn voor 48.000 vluchtelingen,’ aldus het AD.

Dat heb ik maar even vet gemaakt want dat verklaart waarom de COA als een gek nog bezig is met grote onrust te zaaien in het land. Zij gaan uit van twee weken hoge cijfers -en dat extrapoleren ze dan naar een heel jaar en dan hebben we 48.000 plaatsen nodig volgend jaar.
De geschiedenis herhaalt zich: in de week dat het AD haar artikel plaatste daalde de toename van de instroom alweer. Precies wat er met Teeven gebeurde in mei.

En de journalist maar schrijven wat hem door de IND/COA wordt gedicteerd en zo gaat het al jaren met de complete Nederlandse pers. Het laatste jaar heb ik de Nederlandse journalistiek dan ook voor mijzelf een naam gegeven: The Writing Death, want meer dan zombies zijn het niet –in ieder geval in het dossiers van de asiel- en immigratiecijfers.

5. Terug naar Pauw
Kijk nog eens naar de uitzending van Pauw na 1:35:
Hoeveel zitten er nu in Oranje? 114 i.p.v. 140?  Pauw is zichtbaar in verwarring. Van de 1.400???? Dat is inderdaad niet uit te leggen. ‘Zijn die mensen vertrokken,’ probeert Pauw nog. Teeven lult er overheen. Dat was het moment voor Teeven om de waarheid te vertellen: het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen is de afgelopen maanden sterk gedaald.  Dat deed hij niet.

Vele gelegenheden  had Teeven tijdens de uitzending om duidelijk te maken dat het aantal asielzoekers sterk is gedaald. Hij liet dat na. Hij liet ook de duidelijk bezorgde bewoners van Oranje in het ongewisse. Een mevrouw had een bordje bij zich ‘250 OK. 1.000 Nee’. Teeven had die mevrouw meteen gerust kunnen stellen. Dat deed hij niet.

Update 12:30. In commentaar 5 wordt ik er vermoedelijk terecht op gewezen dat de opmerkingen over 114, 140 niet gaan over bewoners van het AZC, maar over bewoners van het dorp. Fout van mij, maar het is niet van wezenlijk belang voor het verhaal dat al die capaciteit helemaal niet nodig is en dat zonder probleem minder gehuisvest kunnen worden. Kost natuurlijk wel geld.

 1. De toekomst.

Hoeveel asielzoekers kunnen we verwachten de komende tijd. Het lastigste stuk. Duidelijk is dat ze Den haag alleen maar pijlen omhoog zien gaan. Als er sprake is van daling dan leggen ze grafiek maar even op z’n kant zodat het toch omhoog gaat. De trend is echter niet omhoog, maar eerder omlaag. Het is nu winter en dat maakt oversteken via de Middellandse Zee lastiger. Binnen Europa is er ook sprake van een dalende lijn  maar dat geldt in mindere mate voor Syriërs. De problemen in Eritrea zijn echt niet over. Het aantal mensen dat uit de overige landen komen is gelijk gebleven of zelfs gedaald.

Hoe het met Syrië zal aflopen weet niemand. Het is er een grote puinhoop. Het aantal Syriërs is november (zonder nareis) is echter in gedaald van 1.660 in september (was de top dit jaar), naar 860 in oktober en in november was hun aantal 520. Dat is een daling van 70%.
Ik denk niet dat het aantal asielzoekers de komende tijd nog de pieken gaat bereiken die ze sinds april heeft gehad.

Zojuist is verschenen de nieuwste prognose van het CBS over de ontwikkeling van de bevolking 2014-2060. In de toelichting geeft het CBS aan dat zij -zonder de nareis- verwacht dat het aantal asielmigranten volgend jaar en het jaar daarop op 18.000 zal uitkomen en op de langere termijn een stuk lager. Dat betekent een daling t.o.v. dit jaar want die zal zonder nareis een 24.000 bedragen.

Toevoeging 23-12-2014 06:00  Het CBS heeft het over asielmigranten die zich in ons land zullen vestigen. Het percentage toekenningen is hoog doordat de hoge verwachting geheel gebaseerd is op het hoge aantal Syriërs. Meer dan 90% van die groep krijgt een verblijfsvergunning.

 1. Conclusie

Er is sprake de afgelopen twee maanden van een belangrijke daling van het aantal asielzoekers of je nu rekent met of zonder de nareis (familieleden). Die daling had gecommuniceerd moeten worden. Tevens blijkt dat de groei van de hoeveelheid mensen in de opvang sterk is afgevlakt en nu niet meer groeit. Niettemin gaat Teeven en zijn IND/COA gewoon door met gemeenschapsgeld verspillen. Nog erger is het dat volkomen onnodig veel mensen ongerust zijn. De communicatie naar de bevolking is immers dat er sprake is van een tsunami, een invasie. Dat geeft ook een behoorlijke economische schade.

Als iemand mij een vijftal jaren had vertelt over het functioneren van politiek en ambtenaren op de manier zoals ik het de afgelopen jaren heb meegemaakt dan had ik dat niet geloofd. Dit hoort meer thuis in George Orwell’s Big Brother. De rol van de pers is uiterst dubieus. Ze schrijven gewoon over van wat Teeven en zijn ambtenaren hun vertellen. Van enige kritische houding is geen sprake. Dat mag je van journalisten verwachten. Het grootste gevaar voor de democratie komt niet van PVV, Teeven of politieke ambtenaren, maar van andere politici en journalisten die hun werk niet doen.

Dus 18.000 asielaanvragen en -laten we zeggen- 6.000 nareis maakt 24.000 voor volgend jaar. Dat is 3.500 lager dan dit jaar.

Dat heeft ook als consequentie dat er geen sprake zal zijn van 48.000 in de opvang volgend jaar september of 40.000 of welke spookgetallen toneelspeler Teeven uit zijn mouw schut. Ook geen 40.000 asielzoekers dus.
En Teeven? Die moet gewoon aftreden. Totaal incapabel en een bedrieger. Laat hem ook een dozijn hoge ambtenaren meenemen.

Lees ook mijn vorige blog over Teeven. Ook voor meer informatie over berekening aantal asielzoekers.

Dit artikel heeft voor wat betreft aantallen asielzoekers een vervolg gekregen. Ook in de pers.

12 thoughts on “Sterke daling komst nieuwe asielzoekers. Aantal mensen in de opvang groeit niet meer.

 1. richard kamp

  Waar het om gaat is dat al lang iets van de helft van de Nederlanders vindt dat er te veel ‘buitenlanders’ zijn.
  Verder lijkt het natuurlijk van de gekke dat buitenlanders ons kunnen voorschrijven mensen die hier illegaal zijn van onderdak en eten te voorzien, op onze kosten.
  Natuurlijk kan een dergelijk ‘beleid’ worden voortgezet, de prijs daarvan zal ‘rassen’rellen zijn.
  Duitse politici zijn daarvoor zeer beducht, vrijwel dagelijks zijn er op Duitse tv praatshows etc. waarin wordt betoogd, dat wie tegen nog meer immigranten is, een rechtse extremist is.

 2. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Richard.

  Alleen even reageren op je eerste punt: Hoeveel van die mensen die die vinden dat er ‘te veel’ buitenlanders zijn tot die conclusie gekomen door de jarenlange propagandamachine met valse cijfers?
  Ook bleek laats uit dat zelfde onderzoek dat 75% van de bevolking het aantal allochtonen overschat. Hoe zou dat toch komen.

 3. Mickel Langeveld

  Lees met interesse deze blog. Het gaat helemaal goed en ik sta op het punt te reposten als ik bij kopje vijf de uitzending van Pauw ga beluisteren. Het gesprek gaat daar over het aantal inwoners en niet over het aantal asielzoekers. Dit ondergraaft voor mij de hele zorgvuldigheid van decreet van je post.

 4. vandyke Post author

  @Mickel Dank voor je reactie.
  Ik heb de uitzending nog eens beluisterd en ik denk dat je gelijk hebt en dat het niet gaat over bewoners van het AZC maar over bewoners van het dorp zelf. Op zich tast het niet de kern van het verhaal aan: er hoeven er helemaal geen 1.400 gehuisvest te worden want er komen er helemaal niet zoveel asielzoekers naar ons land.
  Ik zal een opmerking bij de tekst plaatsen.
  Nogmaals bedankt.

 5. Pingback: Teeven vazal van de PVV | Krapuul

 6. Simon

  Ontzettend interessant! Jammer inderdaad dat dit niet door de main stream media wordt opgepikt. Ik heb echter wel een idee waarom: Het is ontzettend lang en zal voor menig mens te lang zijn om te lezen. Dit soort teksten hebben echt copywriting nodig.

  “Daar hebben ze toch een redactie voor!” hoor ik je nu denken… Ja maar als je je bedenkt dat menig nieuwsredacteur er moeite mee heeft om een ANP persbericht naar een goed artikel te vertalen 😉

  Wellicht kun je eens kijken of het minstens de helft korter kan en bijvoorbeeld meer kan uitlichten met kaders en verwijzingen. Anders misschien eens hulp van een copywriter inschakelen.

 7. vandyke Post author

  @Simon Dank voor je reactie. Ik heb de afgelopen ruim vijf jaar dat ik met de cijfers bezig ben geweest veel dingen geprobeerd, maar niets helpt. Wat er niet in zit kan je er niet uithalen. Journalisten worden uitgezocht op het snel verhalen produceren. Liefst zo sensationeel mogelijk. Of het klopt maakt ze niet uit. IND wordt beschouwd als een betrouwbare bron die geen verificatie nodig heeft. Wat ik schrijf behoeft nadere verificatie en dat willen ze niet. Wat ze zeker niet willen is de IND als onbetrouwbare bron zien want dan moeten ze voortaan gaan uitzoeken of het klopt. Dat vult geen pagina’s.

 8. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Esther.

  Voordat de winter invalt proberen er nog velen de oversteek vanuit Turkije te maken. Kijken naar de weerkaart geeft een goede indicatie.

  Ik vind het een hele mooie infographic, maar ik zou hem nooit zo maken.
  Mijn kritiek is dat het aantal mensen in de opvang maar heel weinig zegt over de asiel-instroom.
  Je kan opvang COA vergelijken met je banksaldo. Dat zegt ook weinig over je inkomsten het is het resultaat van inkomsten en uitgaven. Natuurlijk kan een sterk toenemend saldo wijzen op sterk toegenomen inkomsten, maar het kan ook zijn dat je minder uitgaven hebt.

  COA is korte termijn. Als men er in slaagt om in korte tijd veel mensen in huizen te plaatsen dan verminderd het aantal mensen in de opvang, maar het kan best zijn de instroom ook stijgt.

Leave a Reply