Teeven stuurt brief naar kamer. Ik noem het verkeerd voorlichten

Op hetzelfde moment dat ik mijn laatste artikel afgelopen vrijdag postte, waarin in aantoonde dat de toename van het aantal mensen in opvang sterk is gedaald en dat dat kwam door de daling van het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen, plofte een brief van Teeven op de digitale mat van de Tweede Kamer met daarin een paar nieuwe cijfers en een verklaring van de daling van het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen.

Schandalig de kwaliteit van Teeven z’n brief. Misleidend.

Update 22-12-2014 9:35 Trouw bericht nu over asielcijfers Zie onderaan:

In de brief de cijfers over het aantal asielzoekers in oktober en november. Rijkelijk laat om nu pas met die cijfers te komen want het CBS kwam al op 12 november met de cijfers (zonder nareis) over oktober. Ook op de website van de IND staat er tot op heden geen rapport over de maand oktober, laat staan november. Het rapport over november is wel als bijlage bij de brief toegevoegd.

In de brief van Teeven staat het volgende stukje:

De totale asielinstroom bestaat uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen en nareizigers. De asielinstroom betrof in oktober ongeveer 2.780 en in november ongeveer 2.160. De daling in oktober en november hangt waarschijnlijk samen met het winterseizoen waardoor minder migranten de Middellandse Zee oversteken. Dit betreft een meerjarig terugkerend patroon, hetgeen aanleiding geeft voor de IND om rekening te houden met een stijging vanaf begin 2015. De totale asielinstroom was in november overigens nog steeds substantieel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (+28%).

Het is goed dat de IND uitlegt wat de totale instroom is.  Het is heel vaak verkocht als het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen. Vervolgaanvragen worden ingediend door mensen die eerder al een eerste aanvraag hebben ingediend en moet je dus niet dubbel tellen (zie o.a. mijn vorige artikel).  Ze doen het echter op de totaal verkeerde plaats.

Vervolgens schrijft de IND dat de daling van de asielinstroom waarschijnlijk te maken heeft met de winter. Wat een onzin. Vervolgaanvragen en nareizigers hebben natuurlijk helemaal niets te maken met welk jaargetij dan ook. Vervolgaanvragen omdat de asielzoeker al in Nederland is en nareis omdat die in het bezit zijn van een visum (MVV) en dus gewoon legaal met het vliegtuig (of hoe dan ook) naar ons land kunnen komen.
Het is knap misleidend om met het totaal aantal aan te komen zetten.

Het gaat dus om de eerste aanvraag, want daar zitten mensen bij die de Middellandse Zee zijn overgestoken.
Komt het door het winterseizoen? Dat effect is er, maar speelt dat een belangrijke rol? Om dat te kunnen zien moeten we hebben nieuwe aanvragen verblijfsvergunning zonder nareis. Dat kan sinds eerder dit jaar want nu zit de nareis niet meer in de eerste aanvragen, maar vergelijking met vorig jaar is niet mogelijk met CBS/IND cijfermateriaal.

Gelukkig hebben we Eurostat –het Europese CBS- die ook vergelijking met ander landen mogelijk maakt. Niet iedereen heeft de cijfers van november al ingeleverd, maar gelukkig enkele van de belangrijkste landen waarmee Nederland zich het beste kan vergelijken wel.
De meeste landen leveren cijfers inclusief nareis, maar daar is wat aan te doen. In de tabel staat ook het geslacht en de leeftijd van de asielzoeker en dat geeft de mogelijk om de mannen vanaf 18 jaar eruit te halen. Het zijn immers voornamelijk alleenstaande mannen of mannen die hun partner (en kinderen) hebben achtergelaten, die in eerste instantie deze kant op komen. Als de man –die referent wordt genoemd- een verblijfsvergunning krijgt dan kan deze zijn partner en eventuele kinderen over laten komen. De aantal keren dat de vrouw/moeder referent is voor haar echtgenoot zal niet zo vaak voorkomen.

De volgende tabel geeft het aantal Syrische mannen die een eerste aanvraag asiel hebben ingediend. Ik neem alleen Syrië omdat één land goed met andere Europese bestemmingslanden te vergelijken is en meer dan de helft van de eerste aanvragen van Syriërs was in september.

t2_1

Bron: Eurostat

Aan de linkerkant 2013 (met ook de maand december) en rechts 2014. Van allebei de jaren in de laatste kolom het verschil tussen november en september.

Kijken we naar Nederland dan zien we lage aantallen in 2013, maar er is geen sprake van enige daling in oktober of november t.o.v. september en ook niet in december. Ook bij de overige landen totaal (Zonder NL) zie je geen daling, maar is in oktober en november zelfs hoger dan in september.
In 2014 zien we spectaculaire daling van het aantal Syrische asielzoekers bij Nederland van 65% t.o.v. september: in september 1.115 en in november 390. En dan het allerbelangrijkste: het totaal aantal Syrische mannen is met slechts 9% gedaald. Bij lange na niet het dalingspercentage van Nederland.

Zowel de Nederlandse cijfers als de vergelijkingscijfers met vergelijkbare landen geeft geen aanknopingspunten voor de stelling dat de daling ‘waarschijnlijk door het winterweer’ komt. Waarschijnlijk niet, is meer waarschijnlijk het goede antwoord.
Vermoedelijk was september voor Nederland een piek. Nederland was misschien even in de Syrische mode.

Dat brengt me tot de vraag wat Teeven met deze kennis heeft gedaan. Zat het wintereffect in zijn berekening dat er 65.000 asielzoekers naar ons land zouden komen? Eind september vertelde het COA aan het AD dat er eind dit jaar 30.000 mensen in de asielzoekerscentra zouden zitten. Dat halen we dus bij lange na niet want er zitten er nu 24.500.
Had het COA/IND dan geen rekening gehouden met het wintereffect? Zo niet, waarom niet? Hoeveel plekken zijn er nu onbezet waar wel voor is betaald? Kunnen die lege plekken verhuurd worden aan het buitenland? Zo nee, waarom niet?
Kamervragen verzinnen is niet moeilijk.  De vragen zullen niet gesteld worden.

Begin 2015 verwacht de IND dat het aantal asielzoekers zal aantrekken. Dan is volgens de IND de winterperiode voorbij. Maak daar maar het 2e kwartaal van. Misschien de zomer, want als de IND de winter al in oktober laat beginnen dan kan de winter lang duren.

De IND vermeldt dat de totale asielinstroom in november met 28% is gestegen t.o.v. vorig jaar. In mei hadden we dus 400% meer asielzoekers voor het hele jaar, want vorig jaar was het aantal asielzoekers 13.300. Na de zomer had men het over een verdubbeling. Nu zien ze in november 28% stijging. Er zijn mensen die een trend uit veel minder halen.

Voorts wordt net zoveel aandacht besteed aan een paar man die een extra formuliertje hebben ingevuld (vervolgaanvragen). Niemand vindt het belangrijk hoeveel formuliertjes er worden ingevuld bij enige administratie behalve bij de IND. Jarenlang hebben ze er wel de aantallen asielzoekers die naar ons land zijn gekomen flink kunnen opkrikken.

Elke keer die velletjes met een paar cijfers die de politici krijgen. In deze laatste ontbreekt zelfs het cijfer van september. Ik snap niet hoe politici o.g.v. een paar van die halve cijfers conclusies kunnen trekken. Dat doen ze ook eigenlijk niet.

Op het internet vond je helemaal niets terug van ook maar iemand die over de spectaculaire daling van het aantal asielzoekers heeft geschreven. Geen krant of wat dan ook. Hoe in schril contrast met bijvoorbeeld  de hysterie rondom de 65.000 van Teeven.
Het is typerend voor de kwaliteit van de Nederlandse pers en hoezeer men aan de leiband van de IND loopt. De IND is toch betrouwbaar? Daar vraag je de cijfers om je artikeltje mee te larderen. Chef ook tevreden en hoppa weer een pak onzin Nederland in. Meestal schakelt de IND het ANP in om de voor hun welgevallige cijfers te verspreiden. Ik zou haast zeggen: geeft opdracht aan het ANP. Ook de NOS wordt vaak ingeschakeld. De Telegraaf indirect want dat gaat via de PVV en VVD.

Ok, bewijzen kan ik het niet, maar ik ken veel cijfers, ook foute, en aan foute cijfers, of cijfers met een bepaalde kleur, kan je soms de bron afleiden.

Update 22-12-2014 9:37 Trouw bericht vandaag over de foute cijfers. Artikel niet online maar Telegraaf wel. Update 11:29 Inmiddels Trouw ook online
Via Google Analytics kan ik zien dat iemand van de persgroep gisteravond dit artikel heeft gelezen.
Het is niet moeilijk om eigen cijfers te maken als je eenmaal dat juiste tabel hebt. De juiste tabel vinden is vaak de grootste opgave. Zeker als je het niet gewend bent.

Via de link van Eurostat die ik hierboven heb gegeven is het makkelijk om eigen cijfers te maken, of je doet het via het CBS, (die ik in mijn vorige artikel heb gebruikt) maar ik heb in de afgelopen jaren nog nooit gezien dat een journalist blijk gaf zelf de cijfers te hebben opgezocht. Het is altijd overschrijven van IND/COA, een andere krant o.i.d.

Trouw schrijft dat het totaal aantal mensen dat asiel aanvraagt dit jaar niet boven de  25.000 zal uitkomen want t/m november was het aantal 22.690 (22.660 volgens CBS, 22.590 volgens Eurostat). Dan doe je dus precies waar ik al in meerdere artikelen voor heb gewaarschuwd en ook hier: sedert het tweede kwartaal neemt de IND de nareiscijfers niet meer op in de statistiek eerste aanvragen. Dat komt omdat de nareis geen verblijfsvergunning hoeft aan te vragen. Zij krijgen nog steeds een asielgerelateerde vergunning. Het werkelijk aantal mensen dat voor asiel in ons land in aanmerking wil komen bedraagt t/m november 25.830 en zal vermoedelijk op een 27.500 uitkomen. Teeven had het begin deze maand nog over 29.000.

Ben ik boos op Trouw dat ze mij niet genoemd hebben (al was het maar anoniem)? Nee, ik ben al blij dat de IND eens voor een keer niet dicteert wat er in de krant komt. Het is voor het eerst en ik hoop dat die kritische houding blijft en dat ook andere media eens ophouden met notulist zijn en alleen maar gemakzuchtig de crtl C/V toetsen gebruiken.

15 thoughts on “Teeven stuurt brief naar kamer. Ik noem het verkeerd voorlichten

 1. rikus

  Er is uiteraard veel instroom. Niks tegen instroom uit oorlogsgebieden. Maar ook deze mensen raak je voor een groot deel niet meer kwijt. Het merendeel gaat niet terug naar hun eigen land als de oorlog voorbij is. Ze hebben aan de vrijheid geroken en dat is begrijpelijk. Ik feite zou het zo moeten zijn dat ze een voorlopige verblijfsvergunning zouden moeten krijgen en als de situatie in eigen land terug goed is staat niets de terug keer in de weg. Daar zou eventueel een geldelijke tegemoet coming bij passen

 2. vandyke Post author

  @rikus Dank voor je commentaar.
  Volgens artikel 32 van de vreemdelingenwet artikel 32 van de vreemdelingenwet lid c Kan een verblijfsvergunning worden ingetrokken (of niet verlengd als er niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden waarop de vergunning is verleend.
  In artikel 29 staat de reden waarom een vergunning kan worden verleend: vrees voor vervolging etc.

  Iedereen die in aanmerking komt krijgt in eerste instantie een verblijfsvergunning voor een jaar en die kan dan ieder jaar verlengd worden. Na 5 jaar kan iemand in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning, maar dan moet er bijvoorbeeld wel een inburgeringscursus met succes worden afgelegd.
  Het is dus niet zo dat als iemand een verblijfsvergunning krijgt dat dat dan voor altijd is.

  In Syrië is het natuurlijk een vreselijke puinhoop. Niet alleen hebben de mensen voor hun leven te vrezen, ook zijn er veel vernietigd. Moeilijk nu voor te stellen dat de miljoenen vluchtelingen ook weer teruggaan.

 3. tibi

  @vandyke wederom een goed artikel, het is inderdaad verstandig de verschillende sorten data uitelkaar te halen. zo kan teeven het gemakkelijk maken om mensen een 2de verzoek in te laten vullen en heb je hopla een verdubbeling van de cijfers.

  @rikus wat vandyke klopt en is helaas het geval. als je als mensen ergens heen vlucht wil je daar niet maanden laat staan jaren gaan zitten wachten. je wilt een nieuw leven opbouwen en daarom is het belangrijk dat je ergens kan blijven.
  nederland moet er zijn voordeel mee doen om deze mensnen in de samen leven op te nemen.

  het vruchtbaarheidscijfer ligt in nederland al jaren rond de 1.75 dus willen we niet langsaam weg krimpen hebben we toch meer mensen nodig.

 4. Donutz

  Eenvandaag radio interviewtje met Jos Wienen, voorzitter van de asielcommissie ver. Nederlandse Gemeenten:
  http://www.eenvandaag.nl/binnenland/56235/toestroom_asielzoekers_blijft_uit

  Hieronder een deel van het interview:
  1vD:“Dus inschattings fout van de staatssecretaris?”
  Jos: “Nee, ik denk dat de staatssecretatis vlak voor de zomer, toen ie zag dat die cijfers echt enorm omhoog gingen terecht de noodklok heeft geluid en gezegt ‘jonges er moet echt alle hens aan dek om extra plekken te genereren, te maken’ en dat is gelukt. We hebben veel extra plekken gekregen. En ik snap ook dat de staatssecretaris dan niet zegt na een paar weken ‘oh valt wel weer mee’. We hebben er heel veel aan moeten doen om die extra plekken te maken en het ging nét goed. Dus ik denk niet dat het onterecht is dat hij er aandacht voor gevraagd heeft. En het is goed dat we nu met elkaar constateren dat er geen noodsitatue ontstaat”
  1vD: “Maar 60% naast de prognose zitten is wel een beetje veel, vind u niet?”
  Jos: “Ja, dat is veel. En dat betekent dat dus die trend die toen even zichtbaar werdt al vrij snel al weer naar beneden werdt bijgesteld, maar nogmaals, er is nog steeds spraken van een hele grote stiijging ten opzichte van het jaar hiervoor. Dat vroeg om veel extra aandacht en die is er ook geweest. “.
  1vD: “Ja, die aandacht is er. Nu wordt de capaciteit opgevoerd, capaciteit die straks overcapaciteit is Hebben we niet kanon ingericht om op een mug te schieten?”
  Jos: “Dat denk ik niet, er zijn vrij veel plekken ingericht voor korte tijd, dus daar kunnen ze een aantal maanden of een jaar kunnen ze daar verder, maar niet echt onbeperkt, nou die plekken zijn nu echt heel hard nodig dus dat is goed gebeurd”

  Nou, dat mag de minister van infrastructuur wel gaan roepen dat er een watersteiging van 10 meter aan kan komen om aandacht te vestigen op de Delta werken?? Immers met de beste bedoelingen niet? Dat de prognose overduidelijk onzin was doet er niet toe. De aandacht had ook gevraagd kunnen worden met een inschatting van zeg 25-30 duizend asielzoekers met eventueel zorgen van het CAO over de uitstroom.

 5. Donutz

  Teeven op radio 1 om 18:10 over zijn raming van 65 duizend:

  “Ik zit hier om een realistisch getal te noemen, (…) en dat was op dat moment een realistisch getal”.

  Zwak interview, Teeven noemt wat hij in zijn brief claimt: in de winter komen er altijd minder asielzoekers. Klopt niet echt, en als dat al een feit zou zijn zou ook dat in de prognose mee moeten zijn genomen. Niets geen commentaar over dat je over een week of 2 geen realistische prognose kan maken.

  Of zullen we maar bij een sneeuwval of regenval van 1 meter over 1 week de noodklok luiden dat als het zo doorgaat ons land aan het eind van het jaar onder tientallen meters neerslag verzopen is? Dit in naam van het goede doel van goede afwatering en winterparaatheid… Heel realistische raming niet?

 6. tibi

  waar ze beter naar opzoek kunnen gaan is een manier om gemakkelijk tijdelijke extra voorzieningen te creeeren. blijkbaar heb je soms een korte extra stroom aan asielzoekers, dan hoef je niet bij elk golfje in paniek te raken.

 7. vandyke Post author

  @Tibi Dank voor je reactie.
  Je hebt volkomen gelijk. COA heft eerst AZC’s gesloten en toen er een golfje Eritreeërs kwam zat men in de problemen. Je moet capaciteit voor nood hebben; AZC’s in de mottenballen.

 8. Donutz

  Dit is de dag, maandag 22 december 2014 @ 18:08 op radio 1.

  Interview met Fred Teeven. met Thijs van den Brink.
  IntroEr zijn dit jaar veel minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan dat het aantal waar staatssecreraris Fred Teeven van Veiligheid & Justitie in mei nog bang voor was. Teeven dacht toen dat er duizend asielzoekers per week naar Nederland zouden komen, waarbij het aantal asielzoekers eind dit jaar op mogelijk 65 duizend zou uitkomen. EN nu blijkt dus dat dat aantal volgens de laatste immigratiecijfers onder de 25 duizend blijft. Thijs van den Brink die sprak eerder vandaag hierover met staatssecretaris Teeven.
  vd Brink: Meneer Teeven, de cijfers over de laatste instroom zijn bekend geworden. Het lijkt erop dat er veel minder mensen zijn gekomen dan we hadden gedacht.
  Teeven: Nou, dat kun je zo niet zeggen. We hebben in iedergeval minder mensen, maar dat is vaak heeft dat te maken met laat maar zeggen de winter. In de wintermaanden komen er altijd minder mensen naar Nederland. Dus het is ook wel heel verklaarbaar, maar het zijn er nog altijd substantieel meer dan vergelijkbaar met eerdere jaren.
  vd Brink: Maar u noemde toch echt het getal van 65 duizend ergens in mei geloof ik. Hoeveel worden het er?
  Teeven: Maar de 65 duizend heb ik genoemd in relatie tot de enorme instroom van duizend per week Eritreeërs. Die we hadden in april en mei. En toen heb ik gezegd ‘als het in dit tempo doorgaat’. Dat vergeet iedereen dat tussenzinnetje, ‘als het in dit tempo doorgaat, dan worden het over de 60 duizend.’
  vd Brink: Hoeveel worden het er?
  Teeven: Ik denk zo rond de 20 duizend, 24 duizend.
  :vd Brink Dat is één derde van het getal dat u toen noemde.
  Teeven: Jawel, maar we hebben ook met de Eritreeërs de instroom aanzienlijk natuurlijk kunnen beperken. Aanzienlijk kunnen terugdringen. Maar de instroom van Syriërs blijft natuurlijk onverminderd hoog en het is eigenlijk alleen in de maand november, de cijfers die ik vorige week naar de Kamer heb gestuurd, waaruit blijkt dat nu de instroom van Syriërs in november minder is.
  vd Brink: Maar heeft u niet bewust een beetje overdreven toen? Dat is toch wat mensen denken, ‘ja dat heeft ie gewoon expres gedaan omdat het beeld wilde neerzetten dat het zo erg was.’
  Teeven: Nou als ik een bewust overdrijf zou dat wel heel logisch zijn met problemen die ik heb ook tegelijkertijd met het openen van nieuwe COA vestigingen. Dus volgens mij heb ik niks overdreven. En heb ik gewoon gezegt, als het in april-mei met dat tempo doorgaat dan worden het er over de 60 duizend. En ik heb duidelijk aangegeven dat ik ook volgend jaar verwacht rond de 33 duizend, voor 2015 33 duizend uit te komen. Misschien zelfs op 40 duizend.
  vd Brink: Maar zo’n getal gaat toch een eigen leven leiden, dat weet u toch ook als politicus?
  Teeven: Njou, het gaat niet om wat ik als politicus verwacht, ik zit al staatssecretaris. Ik zit niet om de stemmingen te beïnvloeden, maar ik zit gewoon om een realistisch getal te noemen. En ik heb gezegt ‘als het in dit tempo doorgaat’ dan worden het er 65 duizend’. Nou dat zijn het niet geworden. Laten we daar blij mee zijn want ik denk dat daarvoor op dit moment dan krijg je echt draagvlak problemen.
  vd Brink: U zegt ‘ik heb niet overdreven, 65 duizend was op dat moment reeël als het zo door zou gaan en het is alleen maar mooi dat het er een stuk minder zijn gekomen’.
  Teeven: Ja, 65 duizend dat was reeël als je er duizend per week had in april en in mei.
  vd Brink: Heeft u spijt dat u dat getal genoemd heeft?
  Teeven: Dat duizend per week is niet gebeurd en daarom, nee ik heb er geen spijt van dat getal, want dat is naar de omstandigheden van dat moment een realisch getal.
  vd Brink: Zou u de volgende keer weer doen?
  Teeven: Als het realisme op dat moment me gebied dat te doen dan zeg ik dat opnieuw ja. Ik moet er wel voor waarschuwen. Reageren is wel een beetje vooruit zien.
  vd Brink: Ja maar u zag dus het heel verkeerde vooruit dit keer.
  Teeven: Nee, helemaal niet want we hebben een enorme instroom gehad van Syriërs en we hebben héél veel COA locaties geopend de afgelopen jaar. Echt heel veel. Dat geeft ook zo nu en dan geeft dat problemen in een aantal plaatsen. Laten we nu alsjeblieft een beetje reeël blijven. Je moet zorgen dat die mensen wel onderdak krijgen.

  VD Brink tweeten afgelopen weekend dat hij zich aan het voorbereiden was, heeft hij helaas het blogje van afgelopen vrijdag gemist én die van afgelopen mei anders wist hij dat “april mei” over 2 weken ging, niet 2 hele maanden. En zelfs al zou het 2 maanden boven de duizend zijn qua instroom Syriërs en Eritreeërs dan nog zou je flink onder de 65 duizend uit komen. Dat zijn doem scenarios van begin jaren 90. Geheel Geheel onmogelijk? Nee, want asielstroming is heel grimmig (wat er naar de EU komt en daarbinnen voor NL kiest) , maar ontzettend onwaarschijnlijk. Zo is er ook een kans dat iedereen in de vruchtbare leeftijd morgen kindjes gaat maken, maar dat we over 9 maanden een baby tsunami krijgen is ook uiterst onwaarschinlijk en dus bij lange na geen realistisch getal. Fred had gewoon op tegen de 30 duizend moeten schatten en mogelijk iets meer als het ‘tegen zou zitten’.

  Blijkbaar vond het interview ook plaats voordat vd Brink dagblad Trouw kon lezen. Gemiste kans anders had hij dat winter argument en “op basis van 2 maanden” argument onderuit kunnen schoffelen. Volgende keer beter (voorbereiden) Thijs? Sven Kokkelman? Collega’s?

  Bronnen:
  – uitzending: http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/5/2014-12-22
  – tweets van Thijs die zich voorbereid voor de uitzending:
  https://twitter.com/TijsvandenBrink/status/546327258961833984
  https://twitter.com/TijsvandenBrink/status/547030640345219073

  Edit FvD : zie ook commentaar hieronder

 9. vandyke Post author

  Hartstikke bedankt Donutz voor de citaten en link naar de uitzending.

  1.000 Eritreeërs in april, mei? Dit plaatje komt uit een brief van Teeven van 19 mei

  Die in dit artikel van 20 mei staat.
  Niks geen 1.000 Eritreeërs per week in april en mei.
  Uit de tekst van mijn artikel:
  Vorige week woensdag –midden in week 20- kwam hij op TV met zijn 65.000. Hij had vermoedelijk de beschikking over de cijfers t/m week 19. Week 19 was dus de enige week waarin het aantal formulieren de 1.000 haalde. Het is dus nog erger dan dat ik in mijn vorige artikelen schreef. In mijn laatste artikel berekende ik dat met 1.000 per week je hooguit op 42.000 formulieren komt. 65.000 is dus onduidelijker dan ooit.

  Als je naar het plaatje kijkt dan zie je bij de Eritrea niet een continu stijgende lijn vanaf week 16 maar zelfs een daling in week 19.

  Dat schreef ik dus zeven maanden geleden. Die man liegt gewoon.

 10. tibi

  kortom het is een slim politicus. liegen op zo’n manier dat je er met wat draaien en kletsen een soort van onderbouwing kan aandragen. er was ooit even een moment dat er 1000 in een week was en als je dat maal 52 doet dan kom je in de buurt van 65.000.

  vervolgens blijkt het veel lager uit te vallen en dan zeg je: ‘kijk eens wat knap ik ben!’.

  ik neem fred niets kwalijk, hij is een politicus die moet zorgen dat er stemmen komen voor de vvd. het zijn de journalisten die er niet doorheen prikken. het zijn de journalisten die zijn verhaal aan ons vertellen. het zijn de journalisten die zich laten om lullen.

 11. tibi

  het is echt goed nieuws dat de trouw er nu over bericht heeft. en hopelijk doen ze dat na het lezen van deze site. want dan zullen ze nog wel vaker terug komen en dan begint je goede werk eindelijk zijn vruchten af te geven.

  hopelijk ga je door met je goede cijfer werk en komen de journalisten hier vaak langs!

 12. Pingback: En weer een leugen van Teeven: Kamervragen over de 65.000 spookasielzoekers van Teeven | JDreport.com

 13. Pingback: Kamervragen over de 65.000 spookasielzoekers van Teeven - Sargasso

Leave a Reply