Aantal asielzoekers 2014 naar beneden bijgesteld.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers.

Dijkhof, de opvolger van Teeven, heeft  gisteren een rapport over de migratie en asiel naar de Kamer gestuurd. Hij herhaalt Teeven dat de stroom asielzoekers minder is door de winter, maar het aantal asielzoekers over 2013, 2014 is naar beneden bijgesteld.

Door de winter minder asielzoekers.

Teeven schreef op 19 december vorig jaar:

De daling in oktober en november hangt waarschijnlijk samen met het winterseizoen waardoor minder migranten de Middellandse Zee oversteken. Dit betreft een meerjarig terugkerend patroon, hetgeen aanleiding geeft voor de IND om rekening te houden met een stijging vanaf begin 2015.

In het artikel dat ik twee dagen erna schreef constateerde ik dat er internationaal niets van een winterdaling was te merken en dat daar ook niets of maar zeer weinig van bleek in de Nederlandse cijfers van de jaren daarvoor.

Ik constateerde in dat stuk:

Zowel de Nederlandse cijfers als de vergelijkingscijfers met vergelijkbare landen geeft geen aanknopingspunten voor de stelling dat de daling ‘waarschijnlijk door het winterweer’ komt. Waarschijnlijk niet, is meer waarschijnlijk het goede antwoord. Vermoedelijk was september voor Nederland een piek. Nederland was misschien even in de Syrische mode.

Onderstaande tabel laat zien het aantal eerste asielaanvragen sinds juli vorig jaar. Dit is zonder nareis (als de eerste aanvrager een verblijfsvergunning krijgt.)

t3  15 02

Bron: X, X

Het verschil is gigantisch: in september 2.910 aanvragen waarvan 2.205 Syriërs en in februari nog maar 740 waarvan 190 Syriërs. Het aantal Syriërs was nog maar een 10% in februari van wat ze in september was.

Deze cijfers zijn niet te vergelijken met die van vóór juli ’14 omdat die inclusief nareis zijn. Niettemin wordt er vrolijk op los vergeleken, zoals over de cijfers van januari waarvan wordt gezegd dat die het laagste waren sinds januari 2012.

jan 15

Bron: CBS

De stippellijn geeft het gemiddelde weer van 2009 t/m 2013 –ook hier zie je dus geen winterdip- en de rode lijn 2014. De groene staaf van januari is net onder die van januari 2014, maar noem het een gelijkspel. We moeten terug naar december 2013 om een lager aantal te vinden.

Ik heb ook nog een internationale vergelijking gemaakt tussen Nederland en de overige EU-landen over het aantal Syriërs:

syriers nl en eu vergelijking

Bron: Eurostat

Europa is de EU plus Noorwegen en Zwitserland. Ik heb het gemiddelde van het derde kwartaal gezet op 100 en dan zien we in de rest van Europa (blauwe lijn) zelfs nog een stijging naar 107 in september en vervolgens een daling naar een aantal dat in december 88% bedraagt van het gemiddelde juli t/m september.

Nederland duikelt meteen in oktober naar tweederde van de aanvragen van het derde kwartaal om dan verder te dalen naar 40% in november en december.

In Nederland is dus het aantal eerste aanvragen meer dan gehalveerd t.o.v. de rest van Europa. Als de daling in Europa door de winter komt dan was blijkbaar in Nederland de ijstijd aangebroken. Overigens zie je in januari, februari een zelfde trend: het lijkt erop dat geheel Europa op hetzelfde niveau blijkt zitten, maar Nederland daalt nog verder.

Er zijn echter twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen. Het kan zijn dat Nederland heel veel Syriërs trekt die via de Middellandse zee komen en veel minder die bijvoorbeeld via de Balkan komen. Dan is er inderdaad veel meer sprake van een wintereffect voor Nederland dan voor de rest van EU. Dat zou ook kunnen gelden ook voor andere groepen asielzoekers die ook via gevaarlijke routes komen. Ten tweede heeft Nederland midden in het jaar het de nareis uit de cijfers gehaald (zie ook volgende paragraaf). Inclusief nareis zou Nederland in oktober, november en december resp. 79, 59 en 61 procent scoren. Dus behoorlijk meer dan zonder nareis, maar nog een stuk onder het Europees gemiddelde.

Aantallen asielzoekers.

Eenieder die mijn stukken een beetje heeft gevolgd weet dat ik me nogal druk heb gemaakt over het feit dat in de cijfers vorig jaar plotseling in het tweede kwartaal de nareis wegviel. Dat kwam omdat nareizigers geen aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel meer hoefden in te dienen omdat toestemming om naar ons land te mogen komen toch al werd getoetst in eerste instantie  bij de aanvraag van de MVV (soort visum).

Hieronder de nieuwste opgave van de IND over het aantal eerste aanvragen plus nareis.

IND eerste aanvragen plus nareis

Bron: IND (blz. 24)

Het aantal asielzoekers dat in 2014 naar ons land kwam (spontaan of via nareis) bedroeg 27.170 volgens de nieuwste opgave ministerie. ‘Hé, zullen misschien oplettende lezertjes zeggen: ‘het waren er toch ruim 30.000?’ Dat raadsel gaan we hier oplossen.

aantallen oud en nieuw 2

( rectificatie 3-6-2015. Ik zag tot mijn schrik nu pas dat deze tabel een foutje bevat en heb hem vervangen. In de oude tabel stond ‘Nieuw 1ste aanvragen’ dan moet echter zijn inclusief nareis. Excuus).

Bron: CBS, IND (blz 5),  IND (blz. 24)

 

De eerste rij zijn de cijfers die komen uit de vaak gebruikte CBS-tabel. Dat ging goed tot medio 2014 toen het systeem werd veranderd. Ik heb het al besproken. Vandaar dat er 3.899 nareis-asielzoekers naar ons land kwamen die ambtshalve een verblijfsvergunning kregen. Dan kom je voor 2014 op 27.834 asielzoekers die naar ons land kwamen. In de nieuwste berekeningen zijn de cijfers anders. Voor 2012 is het aantal met 1.085 naar boven bijgesteld naar 10.800, maar in 2013 en 2014 naar beneden met resp. -915 en -664. Het aantal asielzoekers dat in 2014 naar ons land kwam bedroeg in 2014  dus 27.170. Waar komt dan die ruim 30.000 vandaan, die je bijvoorbeeld hier ziet?

Eén asielzoeker kan meerdere aanvragen indienen als er nieuwe omstandigheden zijn ontstaan nadat de vorige aanvraag werd afgewezen. Er is bijvoorbeeld een burgeroorlog uitgebroken. Als er naar het oordeel van de IND geen nieuwe omstandigheden zijn dat wordt zo’n aanvraag direct afgewezen als zijnde een herhaalde aanvraag zo niet dan wordt hij in behandeling genomen. Deze aanvragen zijn natuurlijk van belang, maar niet voor het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen. Het belangrijkste cijfer is hoeveel asielzoekers zijn de grens, spontaan of als nareis, overgestoken. Denk ik tenminste.

De IND wil graag een zo’n hoog mogelijk cijfer in de pers hebben en zet dan ook op haar site bijvoorbeeld het volgende:

ruim 30000 IND

Is  23 meer dan 30.000 ‘ruim’? Als je €3.000 per maand verdient en je baas belooft je een ‘ruime salarisverhoging’  en je krijgt uiteindelijk €2,30 per maand meer, voel je je dan niet knap bedonderd? Iedereen denk ik, maar dat is hetzelfde als 30.000 verhogen met 23. Het is 0,08% meer.

Helaas trappen er hele volksstammen in. Niet in de laatste plaats journalisten, maar ik heb het ook veelvuldig gehoord van Kamerleden.

Conclusie

Het aantal asielzoekers is sterk gedaald de afgelopen maanden. Vooral door een vermindering van het aantal Syriërs. Na de piek in april en mei stelt het aantal Eritreeërs nog maar weinig voor. Ik denk ook niet dat er deze maand april ineens weer veel meer Eritreeërs zouden komen zoals vorig jaar. Syriërs ligt ingewikkelder. Hun aantal was het eind van her jaar met 60% gedaald t.o.v. het gemiddelde van het derde kwartaal. In de rest van Europa was de daling echter slechts 12%. Als Nederland in principe nog net zo populair is als eerder dan is de enige logische verklaring die ik kan bedenken dat Nederland aanzienlijk hoger percentage Syriërs trekt die via de Middellandse Zee komen. Daardoor zou Nederland een extra dip kunnen hebben. Als dat zo is dan geloof ik niet dat het effect zo groot is. Voorts kan het schrappen van de nareis uit de cijfers een belangrijke rol hebben gespeeld.

Teeven heeft meerdere malen gecommuniceerd dat hij 33.000 asielzoekers verwachtte in 2015. Niet duidelijk is het mij welke groep hij bedoelt, maar laten we uitgaan van eerste aanvragen -dus zonder nareis en vervolgaanvragen. Ik wil ook wel een gokje wagen –want anders is het niet: een gokje- en ik voorspel een daling  naar ruim onder de 23.000 en in 2016 een verder daling naar ruim onder de 20.000.

Wat nu nog?

Ik wil nog een artikel schrijven, maar nu over het aantal aanvragen nareis die er nog zouden liggen bij de IND en het aantal dat nu nog wordt ingediend want daar klopt volgens mij niets van. Verder wil ik het nog over de cijfers hebben van de opvang van asielzoekers.

Het valt echter niet mee om van de puinhoop van de IND-cijfers chocola te maken, maar dat had u waarschijnlijk al gemerkt.

 

2 thoughts on “Aantal asielzoekers 2014 naar beneden bijgesteld.

  1. Pingback: Feiten en mythes over vluchtelingen, asielzoekers en illegalen | Ewoud Butter

  2. Pingback: The Post Online: Asielzoekers kostten in 2014 868 miljoen euro « IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg 

Leave a Reply