IND geeft toe dat zij formulieren tellen, geen mensen. COA doet niet anders.

Ik schrijf het al jaren, maar nu staat toch echt zwart op wit dat de IND een formulierenfabriek is en dat je van formulieren geen mensen moet maken. COA doet niet anders dan papieren mensen creëren en de pers blijft maar roepen dat  het mensen zijn.

En is de pers nu echt zo achterlijk of doen ze net alsof.

Ik begin eerst met uitleg van enkele begrippen 

Begrippen en betekenis cijfers IND

Eerste aanvraag: asielzoeker die naar ons land komt en een aanvraag voor asiel indient en geen nareis is.

Nareis:  Een familielid, van een eerste aanvrager die een verblijfsvergunning heeft gekregen, die naar ons land mag komen. Neem een gezin: man, vrouw en drie kinderen. Man komt naar NL en gezin blijft achter. Man krijgt verblijfsvergunning en hij (of de nareis zelf) dient 4x een aanvraag –MVV, een soort visum- in om zijn vrouw en kinderen over te laten komen. Hij wordt dan referent genoemd in IND-jargon. Als de MVV’s worden ingewilligd dan mag de familie naar ons land komen en krijgen ze een verblijfsvergunning. Zij zijn dan de zgn. nareis. Tot voor een jaar geleden moesten ze ook nog apart een verblijfsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet meer.

De familie kan ook met z’n allen spontaan naar ons land komen. Er wordt dan 5x een eerste verblijfsvergunning aangevraagd en telt dan ook in de statistieken 5x eerste aanvraag. In het geval dat de man vooruit gaat heb je 1x eerste aanvraag en 4x nareis.

Tweede en vervolgaanvragen: eventuele extra aanvraag of aanvragen die een asielzoeker kan doen nadat zijn vorige aanvraag is afgewezen.

Asielinstroom: Het totaal van eerste aanvragen, nareis EN tweede en vervolgaanvragen. De IND hanteert graag het getal van asielinstroom. Een getal dat gulzig wordt overgenomen door de pers, maar wat niets anders betekent dat het zoveel administratieve processen zijn voor de IND. Ik vertaal dat als aantal formuliertjes.

Het is goed om te realiseren de statistieken van de IND dus NIET over mensen gaat, maar over procedures, aanvragen.

In de deze rapportage over het eerste half jaar van vorig jaar verwoordt de IND het voor het eerst heel duidelijk:

procedures niet vreemdelingen

Helaas zit dit stukje onderin in bijlage II, dus niemand heeft het gelezen. Het is echter volstrekt duidelijk:

De tabellen tonen altijd het aantal procedures, niet te verwarren met het aantal vreemdelingen.

Ook in de laatste rapportage

totaal vreemdelingenketen aanvragen beslissingen

wordt duidelijk wat de asielinstroom is. Ook COA ziet formulieren, geen mensen. -Ik kom straks nog terug op de cijfers 2013.

COA maakt het in de jaarrapportage die ze gisteren presenteerde nog bonter:

COA

Ze maken van formulieren mensen. Met veel succes zoals we straks zullen zien. Klopt het ook dat er  een ‘ongekend hoge instroom’ is?

Dit is de ‘asielinstroom’ volgens cijfers van het CBS (2014 heb ik verhoogd).

f1

Er zijn zeven jaren waarin de asielinstroom hoger was dan in 2014. Het hoogste per maand in 2014  was in de maand mei met 3.684 en dat komt zelfs nog onder het gemiddelde per maand van de jaren 1993 en 1998.

PERS

Laten we als voorbeeld nu.nl nemen met wat zij er gisteren over schreven.

Het aantal asielzoekers is vorig jaar fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2014 meldden zich 29.790 asielzoekers in Nederland, het grootste aantal in tien jaar tijd.

Dit hoef ik dus niet meer uit te leggen. Rest nog te constateren dat het de zoveelste keer is dat de pers met de constatering komt dat de ‘asielinstroom’ hoger is in 2014 dan in 2013. Breng eens wat nieuws. Bijvoorbeeld dat in het eerste kwartaal van dit jaar het aantal asielzoekers –eerste aanvragen plus nareis- vrijwel gelijk was aan dezelfde periode vorig jaar (resp. 4.214 om 4.280). Plaatje:

f2

Bron: IND (X,X)

Duidelijk toch? We gaan verder met nu.nl

In 2014 kregen 20.282 asielzoekers een verblijfsvergunning en vertrokken ze uit de azc’s naar een woning. Het jaar ervoor waren dat er 15.520.

Waar halen ze vandaan dat er 20.281 asielzoekers vertrokken naar een woning met een verblijfsvergunning? Hier:

COA2

 

Dus iedereen die uitstroomt gaat naar een woning (en heeft dus een verblijfsvergunning gekregen)? Natuurlijk niet. Opvallend is dat ook in het jaarverslag van de IND niet wordt vermeld hoeveel er uitstromen met een verblijfsvergunning en hoeveel zonder. Iedereen die asiel aanvraagt (inclusief nareis) stroom in bij COA en iedereen die geen verblijfsvergunning krijgt stroomt uit. Iemand die voor de tweede keer een verblijfsvergunning aanvraagt stroomt dus 2x in en 2x uit.  Nergens staat in het COA-stuk dat die 20.282 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Heeft nu.nl dat zelf verzonnen? Hebben ze gebeld met COA? Is het een complot of is het gewoon omdat ze niet tot tien kunnen tellen? Of houden ze meer van rechtse propaganda dan journalistiek?

15.520 asielzoekers hebben een verblijfsvergunning in 2013 volgens de uiterst populaire site nu.nl. Zoveel asielzoekers waren er nog geeneens.

lees ook: Duizenden spookasielzoekers  waarin de Volkskrant zich in november 2013 volledig in de luren laat leggen (al dan niet vrijwillig) door COA met hun asielinstroom.

Conclusie

Laat maar.

Extraatje:

De volgende grafieken zal ik niet gebruiken als argument:

 

f3

Idem, maar nu vanaf januari 2014

f4

Ik gebruik ze niet als argument (alhoewel ze ijzersterk lijken) tegen de IND omdat het geen enkele rekening houdt met de echte asielinstoom: eerste aanvragen worden pas vaak na maanden beslist en dan moet de nareis nog komen. Uit mijn berekeningen zou blijken dat de instroom van een kleine 22.000 in 2014 eerste aanvragen heeft geleid en zal nog leiden tot een 17.000 toekenningen eerste aanvraag (mijn berekende percentage toekenningen is 79%).
‘Normaal’ is dat iedere twee eerste toekenningen worden gevolgd door één nareis. Uit mijn analyse van cijfers van Eurostat lijkt het sterk of die ‘normale’ verhouding is verstoord. Ik zie dat er meer mannen (Syriërs) alleen komen (over de Middellandse Zee vermoedelijk) en (vermoedelijk) hun familie achterlaten. Aangezien Syriërs vrijwel allemaal een verblijfsvergunning krijgen zal de nareis alsnog groter zijn dan we gewend zijn. Het totaal aantal verblijfsvergunningen (eerste plus nareis) dat op grond van de eerste aanvraag 2014 zullen worden afgegeven raam ik dan ook op 31.000 (18/4 gewijzigd was 28.000).

Het valt niet mee om dit soort analyses te kunnen maken. Dat komt omdat er geen cijfers zijn die een groep door de tijd volgt. Cohortbenadering noemt men dat. Bijvoorbeeld wat is in de loop van de tijd gebeurd met een groep eerste aanvragen van het eerste kwartaal 2013. Hoeveel hebben er een verblijfsvergunning gekregen? Hoeveel afwijzers zijn er in beroep gegaan. Hoeveel tweede aanvragen? Hoeveel nareis? Dat allemaal in aantallen in de kwartalen erna weergegeven. Dat zou een belangrijke verbetering zijn van de totale onzin die nu wordt gepresenteerd.

Toegevoegd 18/04

Men grijpt alles aan om maar te kunnen hakken op asielzoekers. Dat de woningnood de schuld van de asielzoekers is er een van. Onderstaand plaatje laat zien uit welke periode onze huidige woningvoorraad stamt:

aantal woningen in NL per 10 jaar

De meeste werden gebouwd in de periode 1965 tot 1975. Dat was nog in de periode na WOII dat de woningnood volksvijand nummer 1 was. Toen kwam de periode dat heel veel gericht was op eigen huizen hebben en de woningproductie daalde sterk. Als de productie was gehandhaafd van 1965-1975 dan hadden we nu meer dan 1,6 miljoen woningen meer gehad. Voor de eerste aanvragers en hun eventuele nareis uit 2014 zijn ongeveer 15.000 woningen nodig. Wie heeft nu de schuld dat er een tekort aan woningen is? De asielzoeker?

Toevoeging 18/4

mensen formulieren 2013

Links mensen, rechts formulieren. Er zijn door asielzoekers in 2013 extra 3.257 aanvraagformulieren ingevuld. Voor de IND hoort die bij de asielinstroom. Het aantal mensen is dus 3.257 lager.

mensen formulieren 2014

Bron: IND