Prognose CBS: Aantal Asielmigranten daalt weer op korte termijn

Uit de vandaag verschenen prognose  van het CBS blijkt dat het CBS verwacht dat dat de huidige piek in asielmigratie slechts tijdelijk is. Op de wat langere termijn verwacht het CBS het aantal asielmigranten weer op het niveau van 8.000 per jaar die daadwerkelijk in ons land immigreren.

Voor zowel 2015 als 2016 wordt verondersteld dat 18 duizend asielmigranten zich in Nederland vestigen (na het verkrijgen van een verblijfsvergunning op hun asielverzoek).

Het CBS telt het aantal mensen dat ingeschreven wordt in het bevolkingsregister en dat is iets anders dan de asielaanvragen (inclusief de dubbele aanvragen) die de IND telt.

Iemand die asiel aanvraagt wordt opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) als hij een verblijfsvergunning krijgt of na zes maanden in de procedure. Dat laatste schijnt overigens niet altijd –direct- te gebeuren. Dat betekent dat normaal een flink deel van de asielzoekers nooit in het BRP terecht komen omdat ze geen verblijfsvergunning krijgen.

Doordat de procedures een tijdje kunnen duren heb je ook het effect dat een belangrijk deel van asielzoekers pas in het jaar volgend op hun asielaanvraag in het BRP terecht komen en pas dan officieel als immigrant tellen.

Het volgende figuur laat het aantal asielverzoeken uit het verleden zien en de toekomst:

asielmigratie

Het CBS geeft als toelichting o.a.

De Vreemdelingenwet van 2001 bracht een aanscherping van het asielbeleid, met onder meer een versnelde procedure. In de jaren daarna schommelde het aantal asielverzoeken per duizend inwoners voor Nederland rond het gemiddelde van de andere Noordwest-Europese landen (grafiek 2.4.2). Over de periode 2002–2013 ontving Nederland relatief minder asielverzoeken dan de andere staten in onze regio. Voor de lange termijn wordt verondersteld dat ons land gemiddeld evenveel asielverzoeken per inwoner zal ontvangen als de andere Noordwest-Europese staten in de jaren 2002–2013.

Op de langere termijn verwacht het CBS een immigratie van een 8.000 asielzoekers per jaar, waarvan een derde uit Afrika.

Sommige mensen vinden helemaal niet dat de Vreemdelingenwet voor een daling van het aantal asielzoekers zorgt. Dat komt hun namelijk politiek niet goed uit.  Ik heb daar meerdere keren over geschreven b.v. hier en hier.

Onderstaand figuur van het CBS laat zien de ontwikkeling van het aantal asielaanvragen binnen de verschillende regio’ s binnen de EU (inclusief Noorwegen en Zwitserland).

asielverzoeken regio EU

Nederland, de paarse lijn, was dus heel hoog, maar loopt na invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet van Job Cohen in de pas met Noordwest Europa .

Ik heb zelf nog het volgende figuur gemaakt over het aantal nieuwe asielzoekers naar de verschillende EU-landen:

Daar zie je ook aan dat Nederland wat lager zit dan de rest van de regio.   Dit waren CBS-cijfers over de immigratie. Wilders beweert: ‘Als asielzoekers hier komen, gaan ze nooit meer weg,volgens Omroep Brabant. Vergeet het maar. Allereerst kunnen asielzoekers tijdens de procedure opgenomen in het BRP na zes maanden, maar dat wil niet zeggen dat ze ook een verblijfsvergunning krijgen. Bovendien kan de verblijfsvergunning ook weer worden ingetrokken als de IND van mening is dat het weer veilig is. Daarnaast vertrekt men ook in grote getalen vrijwillig als de situatie in het herkomstland het toelaat, maar ook naar andere (EU-)landen. Onderstaande tweet laat de migratie zie van enkele –vroeger- belangrijke landen waar asielzoekers vandaan kwamen.

Bron: CBS

Tegenover de officieel immigreren eerste generatie asielzoekers –totaal 153.000- uit die landen vertrokken er weer 70.000 hetgeen een netto-immigratie geeft van 84.000, oftewel 55%.
Nu komt niet iedereen uit die landen binnen met een asielverzoek, maar het geeft toch een aardig idee.

Conclusie:

De huidige vreselijke rampen in de Middellandse Zee maakt het moeilijk om even afstand te nemen en nuchter naar de cijfers te kijken. Te vaak wordt het aantal asielzoekers in apocalyptische bewoordingen beschreven.

Dan is het toch even een verademing om dan even dit stuk van het CBS te lezen met de constatering dat zij toch als meest waarschijnlijke scenario zien dat het aantal asielzoekers (immigranten) snel weer gaat dalen.

Ik zelf had al de verwachting uitgesproken dat het aantal eerste asielverzoeken dit jaar lager zal zijn dan vorig jaar. Ik denk overigens ook dat de immigratie dit jaar hoger zal zijn dan de 18.000 van het CBS.

Ook verwacht het CBS geen invasie uit Afrika. Nederland loopt ook niet uit de pas volgens het CBS met andere landen van Noordwest Europa voor wat betreft een aantal asielverzoeken.

Zie ook: IND geeft toe dat zij formulieren tellen, geen mensen. COA doet niet anders

9 thoughts on “Prognose CBS: Aantal Asielmigranten daalt weer op korte termijn

 1. Donutz

  Weer bedankt voor de recente blogs Flip. 🙂
  Het GBA bestaat overigens niet meer, deze is sinds januari 2014 overgegaan in het BRP (Basisregistratie Personen).

 2. renzo

  wat mij nu boeit, flip, is waarom je Prognoses van zo n cpb en cbs zou geloven. hun voorspellingen… denk ook aan voorspellingen over econ. groei die never uitkomen!
  je hoeft niet ele prognose te geloven hoor.

  R

 3. vandyke Post author

  Dank voor jullie reacties.

  Het is geen kwestie van geloven Remzo, maar het zijn de beste prognoses die we hebben. In Italië was er begin dit jaar iemand die het over een miljoen asielzoekers die we dit jaar zouden krijgen. Vervolgens roepen allemaal mensen dat we die dan inderdaad ook gaan krijgen Wilders o.a.).
  Sinds 2002 hebben we heel weinig asielzoeker gehad, zeker vergeleken met de jaren negentig. Vorig jaar wat meer dus.

 4. tibi

  minder asielzoekers meer emigranten en de eerste 3 maanden van dit jaar ook al minder geborenen dan overleden. het wordt hier nog stil 🙁

Leave a Reply