Buitenhof over asielzoekers. Weer veel onzin.

Afgelopen zondag was er een discussie bij Buitenhof over bootvluchtelingen en asielmigratie. Neemt het aantal vluchteling toe in de EU en komen er een miljoen? Hoe zit het met Nederland? Waren er 30.000 asielzoekers in 2014? Komt er een einde aan de vergrijzing?  Ik heb het ook over Joost Niemöller en West-Afrika.
Oh ja, het aantal asielzoekers (eerste aanvragen) is in Nederland naar mijn schatting met een derde  gedaald in de eerste vier maanden van dit jaar t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Toegevoegd 16:00:  in jaren negentig 50.000 asielzoekers?

Steeds meer asielzoekers? Miljoen? En in Nederland?
Paul Witteman begint al met ‘de steeds toenemende aantallen asielzoekers’.  De toon is gezet. Uiteraard als je naar het Journaal kijkt dan moet je wel die indruk krijgen. De hijgerige verslaggevers vertellen je bijna iedere dag dat het aantal asielzoekers (enorm)  toeneemt dus dan moet het wel zo zijn. Toch? Echter volgens de IOM waren er op 28 april ongeveer net zoveel bootvluchtelingen als vorig jaar (zie ook de Economist). Van een belangrijke toename lijkt dus (nog) geen sprake. Wel van het aantal doden!
Het betreft hier aantallen van de belangrijkste route, de Centrale Middellandse Zeeroute naar Italië.

In de uitzending heeft iedereen het over een miljoen vluchtelingen. Waar kom dat vandaan? Er zijn schattingen zijn er dat het aantal asielzoekers tussen de 500.000 en een miljoen in Noord-Afrika zouden wachten. Die schattingen zijn van een tot twee maanden geleden voor zover ik kan nagaan.  Tot nu toe blijkt dus niet dat er sprake is van een toename. Toch lijkt iedereen in Buitenhof het getal te omarmen als het een absolute waarheid is. Of het zover zal komen staan te bezien. De uitspraak kwam van de nieuwe Frontex-baas Fabrice Leggeri. Op de site van Frontex kan ik echter geen analyse van die één miljoen vinden. De vraag is of de Italiaan geen politiek belang van Italië dient door een zo’n groot mogelijk aantal te noemen. Zelfs in het allerlaatste rapport van afgelopen dinsdag vind ik niets daarover. Ik heb dus mijn twijfels.

In de Buitenhof leek iedereen het er overeens: 30.000 asielzoekers vorig jaar. Dat was het het totaal aantal ingevulde formuliertjes. In werkelijkheid was het aantal 3.000 lager. Dat lijkt niet zoveel, 10% minder, maar dit wordt al jaren door de IND gedaan: aantal formulieren is belangrijker dan mensen. In sommige jaren is het verschil nog veel groter. Zie ook dit artikel.

Op grond van de al bekende cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar en de ontwikkeling van het aantal asielzoekers in opvang van COA over de maand april, schat ik dat het aantal eerste aanvragen van asielzoekers in ons land in de eerste vier maanden van dit jaar met 1/3 is gedaald t.o.v. de dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent niet dat er geen sprake zal zijn van een stijging de komende tijd. Dat zal hoogstwaarschijnlijk wel gebeuren. Er zullen meer Syriërs komen, maar voor het heel jaar handhaaf ik mijn eerder gedane prognose dat het er minder zullen zijn dan vorig jaar.

Emigreren asielzoekers niet?
Ook trapt men in de uitzending in het frame dat asielzoekers alleen maar komen. Niemand ziet ze gaan. Het is precies wat bijvoorbeeld bv  Fritsma van de PVV constant in de Tweede kamer preekt: er zijn alleen maar immigranten, nooit emigranten. Twee weken geleden stuurde ik de volgende tweet de wereld in:

Hij staat trouwens ook in mijn laatste artikel waarin ik bespreek dat het CBS op korte termijn een daling verwacht van het aantal asielzoekers.

De cijfers  gaan over mensen afkomstig uit een viertal landen waar het overgrote deel van de immigranten asielzoeker is of een familielid is van een asielzoeker. Niet iedere asielzoeker wordt bij de gemeente ingeschreven (want pas dan ben je officieel immigrant) omdat bijvoorbeeld hun asielaanvraag wordt afgewezen. We zien dat over de lange termijn een emigratie die een 45% bedraagt van de immigratie.

Niet iedere asielzoeker redt het echter tot immigrant. Pas als de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt of na zes maanden in de procedure, wordt er over gegaan tot inschrijving in het bevolkingsregister.
Triest dat de emigratie niet ter sprake wordt gebracht. Gewoon gebrek aan kennis. Nu wint Baudet met ieder jaar een miljoen mensen erbij.

Kranten schrijven vrijwel uitsluitend over immigratie. Rechtse politici vinden het wel prachtig om alleen de immigratie te noemen en links interesseert het niet.

Nu wordt altijd geroepen dat al die mensen die geen verblijfsvergunning krijgen in de ‘illegaliteit’ terecht komen. Voor een gedeelte is dat ook zo. Anderen vertrekken, al dan niet gedwongen, uit ons land. Weer anderen vertrekken vanuit de illegaliteit omdat ze geen perspectief hebben. Je zal maar moeten leven met Bed, Bad en Brood. Daar gaat de lol snel vanaf. Dat geldt natuurlijk voor mensen die om economische redenen hierheen komen. Mensen die voor hun leven te vrezen hebben zullen niet weggaan. Uiteraard worden de aantallen ‘illegalen’ zwaar overdreven.
In de  volgende paragraaf nog een voorbeeld van het verzwijgen van emigratie.

Opnieuw Joost Niemöller
Op zijn website schrijft Joost Niemöller onder de titel: ‘#Buitenhof bewijst: Gutmenschen zijn massamoordenaars’ over de uitzending. Waarom breng ik die ter sprake? Omdat Baudet zijn kennis over migratie van deze man komt. Ik heb veel artikelen, bijvoorbeeld deze, geschreven over Niemöller en zijn aperte leugens over o.a. de migratie. Niemöller is een charlatan en dat heb ik bewezen ook.

In dit artikel over Baudet en zijn boekje Oikofobie , de angst voor het eigene, maak ik gehakt van zijn opvattingen. Baudet gebruikt Niemöllers leugens als betrouwbare bron. En niet alleen dat: hij maakt het zelfs nog erger. Dan ben je niet bezig met enige vorm van wetenschap, maar bedrijf je de extreemrechtse propaganda. Iemand als Niemöller die bijvoorbeeld mensen maar dom vindt omdat hun huid zwart is. Zowel Niemöller als Baudet weigeren met mij in discussie te gaan. Waarom zouden ze ook?

Helaas vinden dit soort figuren steeds meer geaccepteerd in de bovenwereld. Niemoller, die, terwijl de wrakstukken van de MH17 nog nasmeulden, al direct moslims als verdachten aanmerkten, mag een boekje over de MH17 uitreiken aan prominente Kamerleden. De foto van die gebeurtenis gezorgd mij nog steeds rillingen. Zie ook FN.

Verderop heb ik het nog over de beweringen van Niemöller en dat een heel groot deel van de asielmigranten uit West-Afrika komt.

Vergrijzing
Met zo’n bron als Niemöller  begrijpen we beter waarom Baudet in Buitenhof zegt dat de vergrijzing zich vanzelf oplost doordat mensen doodgaan. In mijn artikel over Baudet heb ik het trouwens onder punt zes ook over de vergrijzing.
Het volgende plaatje is gemaakt op basis van de laatste prognose van het CBS.
grijze druk

Dit jaar is 18% van de bevolking 65+ en dat is in 2060 26% volgens de prognose van het CBS. Het aantal mensen tussen de 20 en 65 jaar daalt van 60% nu naar 53% over 45 jaar. Ook het percentages jonkies daalt van 23% naar 21%.
Het aantal kinderen onder 20 jaar blijft gelijk, maar het aantal 20-65 jarigen daalt met een half miljoen de komen 45 jaar en het aantal 65+ stijgt met 1,7 miljoen.
De grijze druk is het aantal mensen van 65 jaar of ouder t.o.v. 100 mensen van 20-65 jaar, in de grafiek in percentages weergegeven. Dit jaar heb je tegenover iedere 100 van 20-65 jaar 30 ouderen staan. In 2060 zou dat percentage zijn gestegen naar 49%, oftewel op iedere twee 20-65 heb je een 65+.
Er wordt nog steeds vaak gedacht dat met het uitsterven van de babyboom de druk zal dalen. Dat is onjuist. Niet alleen omdat de babyboom eigenlijk doorloopt tot 1970, maar voornamelijk omdat we veel ouder worden en te weinig kinderen krijgen.
De groene druk is het aantal jonkies t.o.v. het aantal 20-65 jarigen

Het is dus niet waar wat Baudet beweert. Dat wil overigens niet zeggen dat ik zou pleiten voor immigratie om die reden, maar ontkennen van de problematiek van vergrijzing is onjuist.

Ik ben trouwens van plan om nog een keer een stuk te schrijven over de vergrijzing. Ik heb bijvoorbeeld uitgerekend hoe de bevolking eruit zou zien als we helemaal geen allochtonen meer zouden hebben. Dat levert interessante cijfers op.

Niemöller en West-Afrika
In zijn blogje over Buitenhof schrijft Niemöller:

‘Voor het gemak werd daarbij over het hoofd gezien dat een heel groot deel van de vluchtelingen uit West-Afrika komt, waar helemaal geen conflicten zijn.’

We halen de cijfers van Eurostat erbij over het aantal asielzoekers uit West-Afrika. In 2014 was het aandeel met 73.000 asielzoekers 12% van het totaal aantal (597.000) dat naar de EU-plus ( De 28 EU landen plus Noorwegen en Zwitserland) kwam. Dat is natuurlijk helemaal geen heel groot deel. In 2013 was het aandeel met 45.000 11%.

Van alle asielzoekers die naar Nederland gingen maakte West-Afrikanen in 2014 met 620 slechts 3% uit en in 2013 vroegen er 660 in Nederland asiel aan en dat was toen 7%.
Ook hier is natuurlijk sprake van een deel immigratie én ook daarvan weer een deel emigratie.
Het volgende plaatje laat de migratie van de 20 West-Afrikaanse landen in Nederland zien sinds 1996:

West Afrika CBS

Bron: CBS

In de 18 jaar van 1996 t/m 2013 bedroeg de totale immigratie 55.000 van eerste generatie allochtonen afkomstig uit West-Afrika en de emigratie 32.000. Netto bleven er 23.000 over.
De laatste 10 jaar bedroeg de netto-immigratie 300 per jaar. Geen tikfoutje: driehonderd per jaar.
De bevolkingsgroep West-Afrika is dan ook gestegen van 26.000 in 1996 naar 48.000 in 2013.

Niemöller klopt de cijfers uit Afrika flink op zoals ik heb aangetoond in dit artikel en voorziet een tsunami. Hij is niet de enige die graag verdrijft. Ook Paul Scheffer in buitenhof deed een duit in het zakje in Buitenhof en Bolkestein op de website  Jalta.

Niemöller bedondert de zaak en dat doet hij al jaren. Helaas wordt hij en anderen nooit tegengesproken.

Toegevoegd 16:00
In jaren negentig 50.000 asielzoekers?
In Buitenhof werd ook geroepen dat we in de jaren negentig 50.000 asielzoekers hebben gehad. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Het CBS heeft twee tabellen die daar over gaan. De ene gaat over het totaal aantal asielverzoeken -dus inclusief dubbele aanvragen- die er zijn gedaan vanaf 1980. Juist een van de problemen met de oude Vreemdelingenwet was dat die nu juist veel dubbele aanvragen toeliet.
De andere tabel gaat over de asielzoekers die ingeschreven werden bij de gemeente en dus officieel immigrant werden. De volgende tabel laat de twee verschillende cijfers zien:

asielverzoeken en asielimmigratie

Bron: CBS (X,X)

Er is maar één jaar geweest dat het totaal aantal formulieren boven de 50.000 uit kwam en dat was 1994. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het aantal mensen ooit de 50.000 heeft gehaald de laatste 100 jaar.
Het hoogste aantal immigranten met een asielaanvraag was 27.000 in 2000.

Conclusie
Het is bijzonder jammer dat er zo weinig kennis is over bijvoorbeeld migratie- en asielcijfers. Het lijkt wel een sport in dit land om de cijfers voortdurend te overdrijven. De media doen daar graag aan mee en rechtse politici vinden het natuurlijk prachtig. Zonder enige verdediging kan rechts scoren want wat voor links doorgaat verdiept zich niet in de cijfers. Zij houden zich alleen maar bezig met zielige gevallen. Niet dat ik dat niet belangrijk vind maar het is niet het enige. Het grootste deel van de bevolking vindt de cijfers wel belangrijk en dan is het in- en in triest dat ‘links’ dat maar laat liggen. Dan krijg je dat iemand als Baudet maar klinkklare onzin kan uitkramen zonder dat hij wordt afgestraft. Dat zo iemand serieus wordt genomen, en dat zijn bron voor de cijfers charlatan Niemöller door prominenten in de Tweede Kamer wordt geholpen, geeft voor mij weer hoe diep het land is afgezakt.

Dat Teeven bijvoorbeeld met zijn 65.000 asielzoekers, nu bijna een jaar geleden, kon wegkomen heeft mijn vertrouwen in de pers en politiek tot het nulpunt doen dalen.

3 thoughts on “Buitenhof over asielzoekers. Weer veel onzin.

  1. Pingback: Buitenhof over asielzoekers. Weer veel onzin | Krapuul

  2. tibi

    goed bezig en onbegrijpelijk dat een journalist van enige kwaliteit niet een de cijfers controleert die iemand zo uitroept.

    gelukkig dat jij deze artikelen schrijft!

Leave a Reply