Migratie stijgt in eerste vier maanden van dit jaar

De immigratie bereikte in de eerste vier maanden van dit jaar een record, ook de emigratie steeg.
Het is de inschrijving in de bevolkingsadministratie van Syriërs die voor de stijging hebben gezorgd.
Dit blijkt uit de nieuwste –voorlopige– cijfers naar geboorteland die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

De immigratie is in de eerste vier maanden van dit jaar met 8% gestegen naar 57.000 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Ook de emigratie steeg en wel met 6% naar 43.600. Het saldo steeg met 2.500 naar 11.300. Dit is te zien in het volgende figuur:
_005 migratie eerste 4 maande 2015

Bron: CBS (x, x)

Het zijn de Syriërs die gezorgd hebben voor de stijging. Het aantal officiële immigranten steeg uit dat geboorteland van 1.700 naar 6.300 en dat is plus 4.600. Het feit dat het aantal immigranten steeg wil niet zeggen dat er nu meer asielzoekers uit dat land hierheen zijn gekomen. Een asielzoeker wordt pas ingeschreven in de bevolkingsregistratie als hij/zij een verblijfsvergunning heeft gekregen of na zes maanden in de procedure. Pas als je ingeschreven bent ben je officieel immigrant.

Die 6.300 zijn voor het allergrootste deel asielzoekers die vorig jaar asiel  hebben aangevraagd en dit jaar een verblijfsvergunning hebben gekregen -en daardoor ook geen asielzoeker meer zijn.
Het aantal eerste aanvragen om asiel (dat zijn asielzoekers die spontaan hierheen komen) is gedaald in de eerste vier maanden van 1.500 naar 930. Wat wel is gestegen is de nareis uit Syrië (familieleden die over mogen komen nadat de eerste aanvrager een verblijfsvergunning heeft gekregen) van ruim 500 naar bijna 1.500.

Door het doorelkaar husselen van asielzoeker en asielmigrant krijg je  verwarring. De stijging van de immigratie van de eerste vier maanden van dit jaar komt door de asielzoekers die vorig jaar naar ons land kwamen. Dat geldt natuurlijk ook voor de nareis.

Door de Syriërs is de immi uit Azië (incl Turkije) fors gestegen van 10.000 naar ruim 15.000. De emigratie steeg van 6.800 naar 7.200 en dat maakt dat het saldo met 4.700 steeg naar 8.000.

Van Eritreeërs zijn geen voorlopige cijfers. Wel van geheel Afrika: de immi was dit jaar 4.400 en dat is 300 hoger dan vorig jaar. De emi steeg met 300 naar 2.500 en dat betekent dat het saldo met een kleine 2.000 gelijk bleef.

Met Amerika gebeurde niets spannends: een immi die met 300 steeg naar 4.900, een emi die met 200 steeg naar 3.850 en dat geeft een lichte stijging van het saldo naar 1.100.

Dan Europa (zonder Nederland en Turkije): een daling van de immigratie met 1.400 naar iets meer dan 24.000 en een stijging van de emigratie met 1.200 zorgde ervoor dat het migratiesaldo daalde met 2.600 naar 7.500.

De immi uit alle EU-landen (zonder Nederland)  daalde 1.350 naar 22.250. Dat komt voornamelijk door daling van het aantal Bulgaren en Roemeense immigranten met bijna 1.000 naar 2.500. De immi uit de overige Oost-Europese landen bleef ongeveer gelijk.

De emi steeg met 1.000 naar 15.200. Ook hier een stijging bij B%R met meer dan 200 naar bijna 1.700.

Het saldo van de EU-27 daalde met bijna 2.400 naar 7.500.  Dat komt voor de helft door B&R  Hun saldo is nog maar 800  en dat was 2.000.
Geboorteland Nederland had bijna 8.000 immi (dat zijn dus mensen die weer terugkeren) en dat was vorig jaar ook zo. De emi steeg licht met  350 naar bijna 13.000 en dat geeft een saldo van -5.000. Ik schrijf geboorteland Nederland en dat is niet voor niets want hierin zitten zowel autochtonen als tweede generatie allochtonen. De afgelopen jaren was de netto emigratie van tweede generatie hoger dan die van autochtonen.
Tot zover in eerste instantie. Afhankelijk van de belangstelling bespreek ik ook nog enkele individuele landen als Polen, Marokko en Turkije en voeg ook nog een paar tabelletjes.

Lees ook:
Aantal asielzoekers eerste 4 maanden met 36% gedaald

 

Disclaimer: het zijn voorlopige cijfers en de definitieve cijfers kunnen wat verschillen. Probleem is een beetje dat we jaar moeten wachten op de definitieve cijfer van dit jaar. Binnenkort komen wel de definitieve cijfers over 2014. De cijfers zijn echter niet raar en dus wel bruikbaar om een goed idee te geven.

 

6 thoughts on “Migratie stijgt in eerste vier maanden van dit jaar

 1. Pingback: Migratie stijgt in eerste vier maanden van dit jaar | Krapuul

 2. tibi

  spannend. als de asiel aanvragen nu lager zijn dan vorig jaar dan kunnen we een daling in de immigratie zien en zo veel ruimte is er niet tov de emigratie die geen reden heeft om te dalen. daarnaast waren de eerste 3 maanden van dit jaar ook nog eens meer mensen overleden dan geboren.
  nog even en ons land zit aan haar top van inwoners.

 3. vandyke Post author

  Dank Tibi voor je commentaar.
  We zullen denk ik dit jaar geen daling van de immigratie zien omdat je een onderscheid moet maken tussen asielaanvraag (asielzoekers die naar ons land komen) en asielmigratie. Officieel ben je pas immigrant als je ingeschreven wordt in de bevolkingsregistratie. Heel veel beslissingen op aanvragen van vorig jaar zijn genomen in dit jaar en pas als je een verblijfsvergunning krijgt word je ingeschreven.
  Dat is ook de reden dat de immigratie is gestegen in de eerste vier maand, zoals ik ook schreef.
  Het aantal Syrische immigranten neemt verder nog toe door de nog te verwachten nareis.
  Daling immigratie zit er dus niet in.

 4. tibi

  vandyk natuurlijk maar over een half jaar kan de daling al inzetten. al heb je wel gelijk met de nareis die nog wel even hoog blijft.

  hoe dan ook de bevolkingsgroei is nu al veel lager dan jaren geleden en dat konden we ook goed verwerken.

 5. RK1

  beste Flip,

  Mooie blogs: laat de cijfers maar spreken.
  Aan de hand van je voorbeelden en links heb ik zelf de CBS tabellen van de geboortecijfers er nog eens bijgepakt en dan zie ik dat de geboortes onder autochtonen nog steeds dalen en onder allochtonen (alles samen, dus W en NW) blijven stijgen en als ik die getallen extrapoleer kruisen de lijnen in 2040: dwz in 2040 zouden er dan jaarlijks evenveel allochtone en autochtone geboortes zijn… Klopt die gedachte?
  Maar wat ik eigenlijk zou willen weten: wanneer is Nederland voor 49% autochtoon?
  Daarvoor heb je getallen nodig van zowel geboortes, sterfte, immigratie en emigratie? Ik kan geboortes vinden maar die statistieken voor sterfte niet…
  Is dat een interessante uitdaging voor een blog?
  En natuurlijk, uitgaande van de statistieken: komt er een moment in de toekomst (geëxtrapoleerd vd huidige getallen) dat Nederland voor 51% uit niet-westerse allochtonen bestaat (en ervanuitgaande dat daarvan 90% moslim is) er dus een democratisch gekozen ‘kalifaat’ gesticht kan worden?
  Hoor graag jouw statistische mening

 6. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar RK1

  Aantal niet-westerse baby’s daalt Totaal blijft het ongeveer gelijk de afgelopen jaren.
  Minder autochtone kinderen komt door een vruchtbaarheidscijfer dat al sinds begin jaren zeventig onder het vervangingsniveau ligt van 2,1 maar ook omdat een kind van een autochtoon en een 1ste generatie allochtoon ook allochtoon is.
  Het scenario dat in 2049 het aantal allochtone kinderen net zo hoog zou zijn als allochtonen kinderen ken ik niet.
  Ik heb wel deze cijfers van het CBS: die het aantal baby’s geeft in 2049. Niet echt meer in 2049

  Misschien zijn deze cijfers wel duidelijker. Het geeft het aantal nul-jarigen weer. Ook hier blijkt uit dat er echt geen sprake is van 49%.

  Ik heb inderdaad weinig aandacht besteed aan de sterftecijfers, maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet heb bestudeerd. Ik heb vele keren aangegeven bij migratiecijfers dat je bij daling daarvan niet kan concluderen dat het aantal van die bevolkingsgroep ook daalt. De niet-westerse bevolkingsgroep is jong t.o.v. autochtonen en telt nog weinig sterfte door ouderdom. Mede daardoor groeit die groep nog steeds. Jongere leeftijd betekent ook dat het aantal geboortes hoger is.
  Dit zijn de prognoses sterftecijfers:

  Stijgende sterfte dus.

Leave a Reply