Naar Europa kwamen bijna 200.000 minder asielzoekers in 2014

 Er wordt weer heel wat afgeroepen de laatste tijd over waar asielzoekers vandaan komen. Naar gelang het uitkomst zijn het allemaal moslims en anders Afrikanen. Het maakt niet uit want het is altijd een tsunami; we worden constant overspoeld. In dit artikel zet ik de echte cijfers op een rijtje van de EU en van Nederland. Zo kwamen vorig jaar 432.000 asielzoekers naar Europa en geen 626.000.

In de EU werden er vorig jaar door onderdanen van 146 landen van buiten de EU een aanvraag ingediend om asiel. Zelfs door Japanners en Australiërs. Totaal waren het er 562.000. Het betreft hier zogenaamde eerste aanvragen (‘New’ in EU-taal) dus zonder tweede of vervolgaanvragen.

Verreweg de meeste, het zal u niet verbazen, kwamen uit Syrië: 119.000. Uit Afghanistan 37.000 en Eritrea 36.000. Uit de overige landen komen er aanzienlijk minder.
Hieronder de top 15 die goed is voor bijna 70% van de aanvragen.

t1

Onder de staatlozen bevinden zich veel Palestijnse Syriërs. Je ziet zo al aan de lijst dat er veel in aanmerking komen voor een afwijzing van hun aanvraag. Alhoewel iedere asielzoeker een eigen verhaal heeft en individueel beoordeeld moet worden, kan je er vergif op innemen dat er maar weinig Serviërs, Kosovaren en Albanezen een verblijfsvergunning zullen krijgen.

Het is populair bij rechts om ons voortdurend  te waarschuwen voor de tsunami uit Afrika, naast die natuurlijk uit de Arabische (moslim) landen.
Ik heb in tabel 2 de 146 landen daarom gegroepeerd naar aantal asielzoekers per continent. Om het nog duidelijker te maken heb ik in de tweede kolom de Arabische landen apart genomen en in de derde zonder Syrië en Eritrea.

t2

Een kwart van de asielzoekers komt uit Europa zelf. Die worden dus opgevangen in de regio.
Mensen en alle media die dus in eerste plaats roepen dat er 626.000 mensen naar Europa komen voor asiel tellen in de eerste plaats ook alle extra ingevulde formulieren mee (64.000) en in de tweede plaats 132.000 Europeanen. Er kwamen vorig jaar dus 432.000 asielzoekers van buiten Europa. Bijna drie op tien van alle asielzoeker komt uit Afrika en de grootste groep uit Azië (42%).

In de tweede kolom haal ik de Arabische landen uit Afrika en Azië. Bijna 30%, 165.000, van de asielzoekers komen uit de Arabische landen. Daarvan komen er 26.000 uit Noord-Afrika en 138.000 uit het Aziatische deel. Uit de rest van Afrika kwamen er 137.000.

In de derde kolom heb ik Syrië en Eritrea eruit gehaald. Dan blijken er 45.000 asielzoekers uit de overige Arabische landen te komen en uit de rest van Afrika iets meer dan 100.000.

Conclusie
Het aantal asielzoekers is groot als je het vergelijkt met wat wij de afgelopen ruim tien jaar gewend waren. De EU telt een half miljard mensen. Dan is 562.000 niet echt veel. Er worden echter nogal dubieuze voorspellingen gedaan naar de toekomst toe over het aantal mensen dat naar Europa komt. Uit Afrika zien ze er honderden miljoenen komen.

Het aantal van 626.000 asielzoekers dat naar Europa komt -en dat door vrijwel iedereen wordt gehanteerd- is schromelijk overdreven. In werkelijkheid zijn het er 432.000.  Als je de cijfers gaat ontleden dan blijkt dat 64.000 extra ingevulde formulieren te zijn en dat er 132.000 uit Europa zelf komen. Eens goed naar de cijfers kijken lijkt wel misdaad in dit land. (Extreem-)rechts  en de Nederlandse pers hebben de handen ineen geslagen om het volk een zo hoog mogelijk aantal asielzoekers voor te schotelen. Het lijkt erop dat het aantal asielzoekers van buiten Europa niet lijkt te zijn gestegen dit jaar t.o.v. vorig jaar, maar er zijn nog niet zoveel gegevens die de uitspraak echt hard maakt. Wel ligt het aantal asielzoekers dat met de boot oversteekt op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar en is het aantal eerste aanvragen in Nederland met 36% gedaald.

Bron van de cijfers: Eurostat

Zie ook:
Thierry Baudet in Sicilië
Aantal asielzoekers eerste 4 maanden met 36% gedaald
Buitenhof over asielzoekers. Weer veel onzin.

8 thoughts on “Naar Europa kwamen bijna 200.000 minder asielzoekers in 2014

 1. Pingback: Naar Europa kwamen bijna 200.000 minder asielzoekers in 2014 | Krapuul

 2. EddieValiant

  De opmerkingen dat “De EU telt een half miljard mensen. Dan is 562.000 niet echt veel.” is natuurlijk ook eveneens niet het hele verhaal.

  Immers, asielzoekers gaan zich niet evenredig over de hele EU verspreiden.

  Asielaanvragen binnen de EU worden vooral gedaan in Duitsland, Zweden, UK, Frankrijk, Italie, Belgie en Nederland. En van deze landen keurt alleen Zweden vaker asielaanvragen goed dan Nederland. Ongeveer 70% v.d. personen met een asielaanvraag in Nederland krijgen uiteindelijk toestemming om in Nederland te blijven.

 3. vandyke Post author

  @EddieValiant Hartelijk dank voor uw reactie.

  U vergeet in uw opsomming Noorwegen, Zwitserland en Oostenrijk.
  NO en CH zijn geen EU-lid maar doen wel geheel mee met de asielprocedures van de EU.

  Gemiddeld is het aantal asielzoekers binnen de 11 per 10.000 inwoners en Nederland 13 op de 10.000, dus erg veel hoger is dat niet.

  Het is inderdaad juist dan Nederland een hoog toekenningspercentage kent. Naar mijn berekening is die zelfs tegen de 80%.
  Dat komt echter omdat Nederland zo streng is: http://www.flipvandyke.nl/2014/05/valse-cijfers-over-verblijfsvergunningen-voor-asielzoekers/ paradoxaal genoeg.

  Ik vermoed dat u via GS http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/05/bassiehof_bootvluchtelingen_ge.html#more
  hier terecht bent gekomen. Het is dan ook aardig te vermelden dat van de 13.000 Malinezen er maar 35 naar NL kwamen. Daarvan hebben er 10 een verblijfsvergunning gekregen.

 4. EddieValiant

  Juist omdat U altijd erg specifiek wilt zijn in Uw commentaren (wat ik ten zeerste waardeer) wilde ook ik mij beperken tot alleen EU landen. Daar ging Uw commentaar immers over. Dus ik liet Noorwegen, Zwitserland en Oostenrijk opzettelijk achterwege. Overigens liet Noorwegen minder dan de helft toe dan Nederland in 2014.

  Dat Nederland sinds het begin van deze eeuw een goede middenmoter binnen Europa is wat betreft aantallen asielaanvragen die het moet verwerken en niet, zoals Zweden, aan de top staat, is correct. Maar daar staat tegenover dat Nederland tussen 1980 en 2000 in de top 4 van Europa stond en tussen 1990 en 2000 zelfs in de top 3 (zowel als wat betreft totale aantal aanvragen als aanvragen/1000 inwoners). Ik heb de cijfers niet bij de hand maar ik meende dat Nederland ongeveer 321,000 asielaanvragen verwerkte tussen 1990 en 2000 (daarbij niet alleen eerste aanvragen meegerekend).
  Dus ik heb geen problemen als andere landen de taak van opvang enigszins overnemen van Nederland.

 5. vandyke Post author

  @EddieValiant Ik heb mij in dit blog alleen beperkt tot de EU omdat Noorwegen en Zwitserland er vaak buiten worden gelaten en men het daarom heeft over 626.000 asielzoekers. Voor vergelijking onderling tussen de landen neem ik die landen wel vaak mee om redenen die ik heb aangegeven.
  Oostenrijk hoort trouwen wel tot de EU.

  Dit zijn alle cijfers eerste aanvragen (waaronder ook nareis en vervolgaanvragen) http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80059NED&D1=0&D2=0&D3=a&VW=T
  Juist voor 2002 hadden we heel veel vervolgaanvragen. Veel meer dan tegenwoordig.

 6. Pingback: Bassiehof – Bootvluchtelingen, gelukszoekers en het gelijk van Arnold Karskens « IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg 

 7. EddieValiant

  Wat betreft Oostenrijk, mijn foutje. Ik bemerkte niet dat Oostenrijk niet in dat rijtje stond waar ik naar keek.

  Wat betreft mijn schatting dat 321,000 asielaanvragen werden verwerkt tussen 1990 en 2000. Ik zie op Uw link dat het dus ruim 322 duizend waren van 1990 t/m 1999. Daar zat ik dus behoorlijk dichtbij. Ben blij dat mijn geheugen mij dus nog niet in de steek laat…….;-)

 8. tibi

  fijn dat je de cijfers duid. ik kan in discussies nu duidelijk aangeven wat er mis is met de roeptoeters in de media.

  als we nu eens de problemen in sirie aanpakken afganistan weer overeind helpen en eritria op de been brengen dan kunnen we simpel een derde van de asielzoekers inperken (en bijna 50% van de asielzoekers buiten de Europa).
  plus dat er een hoop mensen graag terug willen naar hun wortels om hun land weer op te bouwen!

Leave a Reply