Opnieuw 1.000 minder asielzoekers in mei dan vorig jaar

U mag zelf kiezen:

-De afgelopen maand mei was het aantal eerste aanvragen asielzoekers 1/3 minder.
-De afgelopen maand mei is het aantal asielzoekers verdubbeld.

Beide zijn waar. De eerste vergelijkt het met mei 2014 en de tweede met april 2015. De eerste geeft echter veel meer een trend weer. Een trend die dit jaar op een duidelijk lager aantal asielzoekers afstevent dan vorig jaar.

In dit artikel  hekelde ik al de berichtgeving van de IND. Als het ze uit komt dan vergelijken ze met het vorige jaar en anders met de maand daarvoor. Zie dit plaatje van hun website.
Nu komt de IND met dit op hun website:
mei 2015 IND
Het aantal asielzoekers is inderdaad ruim 1.000 meer dan in april. Een belangrijk gegeven.
Wat ze dus er dus niet bij vertellen is dat het aantal nog steeds 1.000 lager is dan mei 2014. Vorig jaar vonden ze bij de IND juist de vergelijking met het jaar ervoor zo belangrijk. Dat kwam ze toen goed uit.

Uit de rapportage blijkt dat het voornamelijk Eritreeërs zijn die de stijging hebben veroorzaakt (dat had Teeven toch opgelost vorig jaar?)

Het is wel zo dat hun aantal met ruim 1.000 een kleine 800 lager ligt dan vorig jaar. Ook van de Syriërs zijn er een stuk minder: ruim 500 nu tegen ruim 850 vorig jaar.

Vorig jaar droogde de toestroom van het aantal Eritreeërs zeer snel op binnen de EU. Gaat dat dit jaar weer gebeuren? Eritreeërs moeten de Middellandse zee over en zijn daarom afhankelijker van de weersomstandigheden. Anderzijds is de Sahara veel te heet om in de zomer door te trekken richting Middellandse Zeekust. Dat zou kunnen betekenen dat de stroom Eritreeërs weer snel opdroogt.

Volgens het IOM is er t/m mei dit jaar sprake van een lichte stijging van het totaal aantal mensen dat de oversteek hebben gewaagd naar Italië: 47.000 en dat zijn er 6.000 meer dan vorig jaar.

Het volgende plaatje geeft de ontwikkeling sinds januari vorig jaar voor Nederland:

f1

Duidelijk is dat de piek eerste aanvragen van vorig jaar een stuk boven die van dit jaar ligt, maar er is een duidelijke stijging dit jaar t.o.v. maart, april. Het aantal nareis is flink gestegen naar 1.000 mensen. Het zijn voor 85% Syriërs die nu (pas) toestemming hebben gekregen om hierheen te komen nadat hun familielid (referent) een verblijfsvergunning heeft gekregen. Die referenten zijn voornamelijk in het derde kwartaal vorig jaar spontaan hierheen gekomen. Die nareis is niet van belang voor de trend van komst asielzoekers naar ons land -daarvoor moet je de eerste aanvragen hebben- maar is wel belangrijk omdat die 1.000 nu allemaal ingeschreven worden in de bevolkingsregistratie en dus voor meer immigranten zorgen.

Het volgende figuur laat het verschil zien tussen vorig jaar en dit jaar:

f2

Vorig jaar waren er t/m mei 8.735 aanvragen en dat zijn er nu 5.808. Dat zijn er bijna 3.000 minder, een daling van 31%.

Ook het plaatje Nederland en de rest van de EU+ is interessant:

165_asiel naar EU en NL jan-14 - mrt-15

Dit zijn de cijfers t/m maart van dit jaar en komen van Eurostat. De schaal voor Europa (linkerkant) is 20x groter dan die van Nederland (rechterkant). T/m september vorig jaar zat Nederland op zo’n 5% van het totaal aantal aanvragen, maar dat daalde naar 1,3% in de eerste drie maanden van het jaar. Vermoedelijk blijft zeker april en vermoedelijk ook mei in de EU op hetzelfde niveau en Nederland stijgt dus.

Conclusie

Voor dit jaar had Teeven nog in november vorig jaar 33.000 tot 40.000 asielzoekers verwacht. Vorig jaar was het aantal eerste aanvragen 21.800 en daarvan waren er een 13.000 in de periode van juni. Om aan 33.000 te komen moeten er dus nog 27.000 aanvragen volgen. Veel meer nog dan in heel 2014.

Volgens het COA zouden er in september dit jaar 48.000 mensen in de opvang zitten. Het zijn er op dit ogenblik ruim 23.000 en dat  aantal is gedaald dit jaar van 25.000 op 1 januari.

Op haar site schrijft de IND over de stijging in mei t.o.v. april. Vorig jaar hadden ze het nog over de stijging t.o.v. een jaar eerder. Het is misleidend om teveel nadruk te leggen op de stijging in hetzelfde jaar als de stijging t.o.v. jaar eerder 1.000 per maand minder is.
Omdat er sprake is van een gedeeltelijk effect van weersomstandigheden is een vergelijking met een jaar eerder juister omdat je daar een trend uit kan afleiden. Dat het aantal asielzoekers in april en mei hoger is dan het eerste kwartaal is dan ook voor Nederland logisch omdat Nederland bijvoorbeeld een hoger percentage Eritreeërs in haar asielaanvragen heeft.

Hijgerige journalisten blijven ondertussen het volk maar vertellen dat er steeds maar weer grotere aantallen asielzoekers naar ons land komen. Het zou mij niet verbazen als 99% van het volk dat ook denkt. Met journalistiek heeft het echter niets te maken.
Vorig jaar waren er t/m mei 8.735 aanvragen en dat zijn er nu 5.808. Dat zijn er bijna 3.000 minder, een daling van 31%.
Kwamen er vorig jaar totaal 21.800 eerste aanvragers, dit jaar lijkt een aantal van 17.000 meer voor de hand te liggen en dat is de helft van waar Teeven eind vorig jaar nog vanuit ging.
Het vrij grote aantal asielzoekers dat Nederland ontving in april, mei vorig jaar komt denk ik door de grote reclamecampagne die rechts hield begin vorig jaar: in Nederland krijg je zomaar asiel. Mogelijk dat daarvan wat van doorgesijpeld is naar buitenland. De toename van het aantal Eritreeërs die je in mei dit jaar zag kan dan meer te maken hebben dat het mensen zijn die familieleden of dorpsgenoten hier hebben wonen en is dus ook een gevolg van de reclamecampagne.

Van de politiek mag de misleiding gewoon doorgaan. Rechts geniet ervan. Ze weten natuurlijk wel dat er sprake is van een daling, maar zien met graagte Wilders roepen dat er sprake is van een asieltsunami. Links bemoeit zich natuurlijk helemaal niet met cijfers. Daar vinden ze zich te goed voor.

3 thoughts on “Opnieuw 1.000 minder asielzoekers in mei dan vorig jaar

  1. Pingback: Opnieuw 1.000 minder asielzoekers in mei dan vorig jaar | Krapuul

  2. tibi

    “Duidelijk is dat de piek eerste aanvragen van vorig jaar een stuk onder die van dit jaar ligt, maar er is een duidelijke stijging dit jaar t.o.v. maart, april”

    volgens mij lag de piek vorig jaar juist boven die van dit jaar.

    verder goed stuk!

Leave a Reply