Ondanks stijging aantal asielzoekers in juni nog steeds daling eerste half jaar.

Voor het eerst na vijf maanden was er in juni 2015 weer een stijging aantal asielzoekers t.o.v. vorig jaar. Over het hele eerste half jaar was er een daling van 16% van het aantal eerste aanvragen t.o.v. vorig jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de IND.

Tevens in dit artikel een interessante vergelijking vanaf 2013 met uitgesplitst Eritreeërs, Syriërs en overige groepen.

Allereerst kort de meest recente vergelijking zoals ik die bijvoorbeeld ook in mei heb gemaakt.

Voor de definitie van enkele begrippen zie deze korte samenvatting uit dit artikel.

Eerste aanvragen vanaf 2013
Het volgende plaatje komt uit het laatste IND rapport:

IND

Blauw is 2014 en rood 2015. We zien duidelijk de eerste vijf maanden van dit jaar minder asielzoekers dan vorig jaar. Wat we ook zien is dat er in juni duidelijk meer asielzoekers zijn dan vorig jaar. Als je het patroon ziet dan lijkt het wel alsof de komst een maand later is dan vorig jaar. Misschien is het minder makkelijk om Italië te verlaten waarvandaan veel Eritreeërs komen. Voor Syriërs is het lastiger om in Lybië te komen. Zij proberen via de Griekse eilanden voor de kust van Turkije naar Europa te komen. Het is een stuk moeilijker om vandaar deze kant op te komen. Dat zou kunnen leiden tot een vertraging. De tijd zal het leren.

Eerste half jaar vergeleken met vorig jaar.
Figuur 2  vergelijkt het aantal asielzoekers per maand met dezelfde maand vorig jaar.

f2

Vijf maanden daling waarvan vooral april en mei flink was met ieder meer dan 1.000 asielzoekers en in juni een stijging.
Tot slot van dit gedeelte een tabel van de eerste helft van het jaar.

t1a

De eerste aanvragen hebben we al gezien. De nareis was totaal 1.841 in 2014 en dit jaar 4.688. Een zeer forse stijging. In mijn vorige artikel heb ik dat uitgelegd: veel asielzoekers hebben vorig jaar laat in het jaar en veel zelfs dit jaar een verblijfsvergunning gekregen. Pas toen kon een aanvraag voor gezinshereniging worden gedaan. Die komen nu binnen en worden geteld op het moment dat ze een verblijfsvergunning in ons land krijgen. Je kan ze dus niet met de trend meenemen. Extra aanvragen moet je helemaal niet meenemen tenzij je geïnteresseerd bent in de vraag hoeveel formulieren de IND krijgt in haar brievenbus.

Toch hebben IND/COA/staatssecretaris/Kamerleden/pers/volk het vaak over de asielinstroom. Ze bedoelen echt niet allemaal hetzelfde. In ieder geval denken de meesten bij asielinstroom aan mensen die spontaan hierheen komen (eerste aanvragen).

Het aantal aanvragen dat door mensen wordt ingediend die al eerder een aanvraag hebben ingediend (tweede en vervolgaanvragen) is laag. Dat komt omdat het overgrote deel van de asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt en er dus weinig reden is voor een nieuwe aanvraag.

Trend
Om te weten hoe de trend is van het aantal asielzoekers dat naar ons land komt moet je kijken naar de eerste aanvragers. Nareis en tweede en vervolgaanvragen zijn een gevolg van de komst van de eerste aanvragers. Bij de eerste aanvragers kan je met seizoenen te maken hebben. Het bekendste is natuurlijk de Middellandse Zee met haar winterse stormen of de Sahara waar het in de zomer zeer moeilijk oversteken is. Deze effecten worden vaak overdreven omdat het merendeel van de eerste aanvragers niet via die gevaarlijke routes hierheen komen.

In de volgende grafieken elimineer ik het seizoenseffect doordat ik bij iedere maand het aantal neem wat er in het hele jaar t/m die maand naar ons land is gekomen. Dus 2014M04 is het totaal aantal mei 2013 t/m april 2014.

Er zijn geen goede cijfers van vóór 2013, maar dat is niet noodzakelijk voor de huidige trend.

Totaal eerste aanvragen
Figuur 3 laat het totaal aantal eerste aanvragen van het afgelopen jaar zien. De twee donkere staven geven het totaal van 2013 en 2014. In heel 2013 waren er 9.800 (ik heb voor de leesbaarheid afgerond op 100-tallen) eerste aanvragers (hierna asielzoekers genoemd).

f3

We zien in het jaar 2014 een stijging van 12.000 asielzoekers t.o.v. het jaar ervoor met de grootste stijging in maand mei met 2.700. In het laatste kwartaal van zie we weer een stijging die net zo groot is als het eerste kwartaal: 1.200. Daarna zien we zelfs een geleidelijke daling ingezet in januari 2015 met 3.000 naar 18.800 in mei en dan de laatste maand weer een stijging met 1.300. Er is in iedere geval geen sprake van een steeds maar groeiend aantal asielzoekers waar de Teeven in december nog van uitging. De huidige staatssecretaris Dijkhoff denkt daar anders over, maar daarover meer in mijn volgende artikel.

Om meer te begrijpen van de stijgingen en dalingen splits ik de asielzoekers in drieën: Syriërs + staatlozen, Eritreeërs en overig.

Syriërs
In figuur 4 Syriërs en staatlozen. Ik heb de laatste ook meegenomen omdat die groep voor het overgrote deel bestaat uit Palestijnse Syriërs.

f4

Hier zien we iedere maand een stijging in 2014. Totaal van 2.500 naar 11.500. De grootste stijging in de drie maanden van juli t/m september toen het aantal asielzoekers steeg met 4.400 naar 9.000. Opmerkelijk is dat dit jaar iedere maand een daling te zien was. Ook in juni, terwijl vorig jaar dus iedere maand een stijging was. Het is dus zeer interessant wat de komende maanden gaat gebeuren. Ik zou mijn geld meer op een verdere daling zetten dan op een stijging zetten.

Eritrea
Figuur 5 geeft de Eritreeërs. In het eerste kwartaal 2014 lag het aantal asielzoekers per jaar op duizend en dan volgt een plotselinge groei naar 2.100 in april en zelfs 3.900 in mei. Daarna vindt er nauwelijks meer stijging plaats en begon het aantal zelfs te dalen vanaf september.

f5

Het hardste daalde het in april en mei, maar enigszins verrassend was er weer een flinke stijging in juni naar 3.200 in het afgelopen jaar. Vorig jaar juni stabiliseerde en daalde de aantallen daarna. Dat brengt mij tot de vraag hoe dit kan. Teeven zei vorig jaar vol trots dat hij ervoor gezorgd had dat de sterke toename in april en mei van Eritreeërs tot stilstand was gekomen. In de  cijfers van Eurostat was te zien dat daarna met name Zweden en Zwitserland meer Eritreeërs kregen.  Of dat door Teeven kwam weet ik niet. Het bekende waterbedeffect: duw aan de ene naar beneden en gaat gaat aan de andere kant omhoog. Zou kunnen. Ik noemde het dat Nederland even niet meer in de mode was bij Eritreeërs. De vraag is dus hoe komt het dat we nu ineens weer een flinke pluk Eritreeërs krijgen? Missen we Teeven die persoonlijk voor de grens gaat liggen of krijgen we een koekje van eigen deeg?

Overige landen
Het laatste figuur 6 geeft de overige landen.

f6

Allereerst valt op hoe stabiel die groep is. Het varieert gedurende de gehele periode tussen de 6.200 en 6.700 per jaar. Het laagste aantal werd in april gehaald met 6.200 en het hoogste aantal toevallig afgelopen maand met 6.700.  Een opvallende groep zijn de Kosovaren. Kwamen er in de eerste maanden van dit jaar een tiental per maand naar ons land om asiel aan te vragen, in mei waren het er 64 en in juni 162. Hoewel iedere asielzoekers recht heeft op een individuele toetsing kan je verwachten dat het overgrote deel inmiddels al is afgewezen. Nederland vangt overigens maar een fractie van het totaal aantal Kosovaren op.

Nareis en AMV’ers

De fractievoorzitter van de PVV in de Staten van Utrecht tweette het volgende

PVV
Lijntjes gaat trekken inclusief nareis en tweede en vervolgaanvragen (de asielinstroom) is zo typisch fout. Is alleen maar interessant als je cijfers wilt hebben hoeveel werk de IND heeft en hoeveel werkvoorraad zij heeft.

Dat wil niet zeggen dat je nareis maar moet vergeten. Je moet ze meenemen in vergelijkingen op langere termijn. Helaas zijn de cijfers van de IND en CBS van voor 2013 (gedeeltelijk) inclusief nareis.  In de Europese cijfers wordt de nareis bij de totale gezinsmigratie gevoegd. Maakt het ook lastig.

De IND geeft wel de cijfers van de nareis sinds 2013 apart weer. In de cijfers valt sterk op dat 75% van de gezinshereniging van Syrische afkomst is (incl. staatlozen). Dat Syriërs vrijwel allemaal een verblijfsvergunning krijgen betekent dat je ook dat je meer nareis krijgt, maar zelfs dan is er sprake van oververtegenwoordiging.

Een oorzaak van de oververtegenwoordiging zit bijvoorbeeld bij de Eritreeërs die ook bijna allemaal een verblijfsvergunning krijgen, maar die maar voor 5% van de nareis zorgen. Het zijn vooral jongeren die vermoedelijk de dienstplicht (slavernij)  proberen te ontlopen. Zij hebben geen partner/kinderen.

Gelet op de ontwikkeling kan je verwachten dat er minder nareis voortkomt uit de afgelopen zes maanden dan uit die van de eerste helft van vorig jaar.

Divers
Het journaal kwam van de week met cijfers over het aantal asielzoekers. Terecht gaf zij aan dat er bijna 3.000 eerste aanvragen waren in juni. Zij vergeleken het met mei van dit jaar. Het verbaast mij niet dat het hele jaar de NOS het niet heeft gehad over de daling in de eerste vijf maanden van dit jaar. Wel natuurlijk hijgende verslaggevers in Italië die het hebben over de toenemende stroom van ‘illegalen’. Niet dat de rest van de pers beter is.

COA kwam van week met de constatering dat er sprake is van een toenemende trend. Ik heb daarover in mijn laatste artikel geschreven. COA gebruikt daarvoor de instroomcijfers die volgens hun 1.100 per week is. Al jaren verkopen ze die cijfers als het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen. Uit de analyse hierboven blijkt dat je echt niet kan concluderen dat de stijging van juni een trend is. Niet voor de eerste aanvragen en al helemaal niet voor de nareis. Tot op de dag van vandaag verdedigt COA de berekening van mei 2014 dat er volgens Teeven 65.000 asielzoekers naar ons land zouden komen.

Het zou best kunnen dat er de komende maanden nog meer nareis naar ons land komt. Dat heeft voornamelijk nog steeds te maken met de hoge aantal eerste aanvragen van Syriërs in de tweede helft van het vorige jaar.

Conclusie
Er lijkt sprake te zijn van een dalende trend in het aantal asielzoekers dat naar ons land komt. Dan moet je wel vergelijken met de cijfers van een jaar geleden want door de seizoensinvloeden zeggen maand op maand cijfers maar heel weinig.
Opmerkelijk is dat de stijging in juni komt door Eritreeërs en niet door Syriërs. Het aantal eerste aanvragen van Syriërs daalde zelfs iedere  maand.

Ook de trend van de te verwachte nareis o.g.v. het aantal asielzoekers (eerste aanvragen) dat naar ons land is gekomen in het eerste half jaar vertoond een dalende trend en dat komt voornamelijk door de daling van het aantal Syriërs.

COA beweert o.g.v. de cijfers van juni dat er sprake is van een stijgende instroom en terwijl de huidige staatssecretaris Dijkhoff bij zinnen lijkt te zijn gekomen en dat niet beweert, maar daarover gaat mijn volgende artikel. Tevens daarin de zeer opmerkelijke manier waarop Teeven in mei vorig jaar aan de  beruchte 65.000 was gekomen.

Bronnen
De cijfers komen uit deze twee stukken van de IND en deze tabel van Eurostat.

Dit artikel is later op de dag op een aantal punten verbeterd. Inhoudelijk is er niets veranderd.

3 thoughts on “Ondanks stijging aantal asielzoekers in juni nog steeds daling eerste half jaar.

  1. Pingback: Ondanks stijging aantal asielzoekers in juni nog steeds daling eerste half jaar | Krapuul

Leave a Reply