Weer veel creatief boekhouden bij IND en COA.

Het AD kwam afgelopen zaterdag weer met een alarmistisch verhaal over de –vermeende- enorme toestroom van het aantal  asielzoekers t/m mei dit jaar.
Gisteren kwam COA met het verhaal dat er de afgelopen vier weken een ‘structurele’ stijging heeft plaatsgevonden van het aantal asielzoekers.

Weer veel onwaarheden waarin ook de staatssecretaris een duit in het zakje deed.

Het AD:
Asielzoekers moeten deze zomer worden opgevangen in sportzalen, evenementenhallen of noodgebouwen. De asielzoekerscentra kunnen de toestroom van duizenden vluchtelingen niet aan en zitten overvol.
Het aantal asielzoekers loopt al op: afgelopen mei vroegen 3375 mensen asiel aan, bijna een verdubbeling ten opzichte van april. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnen 4 tot 6 weken wordt de noodopvang noodzakelijk.

De nieuwste cijfers? Wat je maar nieuw noemt. In dit artikel schreef ik al bijna een maand geleden over het aantal asielzoekers t/m mei van dit jaar.
Ik heb het al heel vaak uitgelegd hoe de cijfers in elkaar zitten, o.a. in dit artikel. In het kort:

De asielinstroom bestaat uit:
A. Eerste aanvragers, oftewel spontane aanmelders.
B. Tweede en vervolgaanvragen. Als de aanvraag van een asielzoeker is afgewezen dan kan onder bepaalde omstandigheden de asielzoeker een nieuwe aanvraag indienen.
C. Nareis Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt dan kan binnen drie maanden een visum worden aangevraagd voor/door directe familieleden om naar ons land te komen. Als die wordt toegekend dan krijgt het familielid na komst ambtshalve een verblijfsvergunning. Er is bij die groep dus geen sprake van een aanvraag asiel.

De IND gebruikt vaak de asielinstroom om haar persberichten mee te beginnen. Ze weten precies welk effect ze bereiken: de pers maakt van asielinstroom asielzoekers. Doen Kamerleden trouwens ook en zo ook de staatssecretaris.
Vervolgens worden vaak de cijfers later weer naar beneden bijgesteld, maar daar schrijft niemand over.
Eerste aanvragers zijn het belangrijkste. Niet alleen qua aantal maar ook omdat zonder eerste aanvragers je geen nareis en tweede en vervolgaanvragers hebt. Zo is het getal van 3.375 dat het AD noemt de asielinstroom van mei en is opgebouwd uit 2.252 eerste aanvragers, 999 nareis en 124 herhaalde aanvragen (zie ook de tabel verderop).
Die nareis komt –grofweg- van eerste aanvragers die in de tweede helft van 2014 een aanvraag hebben ingediend en in het eerste kwartaal van dit jaar een verblijfsvergunning hebben gekregen. Als je wilt weten wat de trend is dan moet je dus kijken naar de eerste aanvragen.

Op 19 december vorig jaar schreef Teeven nog aan de Tweede Kamer:

De totale asielinstroom bestaat uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen en nareizigers. De asielinstroom betrof in oktober ongeveer 2.780 en in november ongeveer 2.160. De daling in oktober en november hangt waarschijnlijk samen met het winterseizoen waardoor minder migranten de Middellandse Zee oversteken. Dit betreft een meerjarig terugkerend patroon, hetgeen aanleiding geeft voor de IND om rekening te houden met een stijging vanaf begin 2015. De totale asielinstroom was in november overigens nog steeds substantieel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (+28%).

In dit artikel schreef ik over die brief:

Het is goed dat de IND uitlegt wat de totale instroom is.  Het is heel vaak verkocht als het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen. Vervolgaanvragen worden ingediend door mensen die eerder al een eerste aanvraag hebben ingediend en moet je dus niet dubbel tellen (zie o.a. mijn vorige artikel).  Ze doen het echter op de totaal verkeerde plaats.

Vervolgens schrijft de IND dat de daling van de asielinstroom waarschijnlijk te maken heeft met de winter. Wat een onzin. Vervolgaanvragen en nareizigers hebben natuurlijk helemaal niets te maken met welk jaargetij dan ook. Vervolgaanvragen omdat de asielzoeker al in Nederland is en nareis omdat die in het bezit zijn van een visum (MVV) en dus gewoon legaal met het vliegtuig (of hoe dan ook) naar ons land kunnen komen. Het is knap misleidend om met het totaal aantal aan te komen zetten.

Naast dat het dus onzin is om de instroom te vergelijken, schrijft Teeven zelf dat het winter en zomer invloeden zijn. Als dat het geval is dan ga je niet opeenvolgende maanden vergelijken maar de verschillen tussen de maanden in het ene jaar en het andere.

Dat doet de IND ook, zoals je hier kunt zien, maar alleen als het ze uitkomt. Dan vergelijken ze het met de maand ervoor, dan weer met een jaar eerder. Let ook op dat ze eerste aanvragen vergelijken. In de maandcijfers van het IND van begin juni staat dit plaatje over de eerste aanvragen:

IND_1

Het aantal eerste aanvragen van 2015 (rode bolletjes) ligt in de eerste vijf maanden iedere maand onder die van jaar geleden. Dat is iets wat je nooit hebt gelezen in krant. Het aantal eerste aanvragen in de eerste vijf maanden lag maar liefst een derde onder dat van vorig jaar, zoals ik in dit artikel laat zien. In dat artikel dit figuur:

f2

Het totaal aantal eerste aanvragen was in 2015 met 5.800 bijna 3.000 lager dan in 2014. Dat is het werkelijke cijfer dat er toe doet.

Begin dit jaar heeft de IND zelfs 100 man extra personeel op de nareis gezet. Logisch dat je dan meer toekenningen krijgt. Die kwamen dan ook in mei en er zullen er nog meer volgen (zie ook tabel verderop).

De vermindering van het aantal eerste aanvragen in de eerste vijf maanden zal dan weer in principe uitmonden in minder nareis en tweede en vervolgaanvragen.

Een minderheid van de eerste aanvragen bestaat uit mensen die de Middellandse Zee zijn overgestoken. Het grootste deel is op een andere manier naar de EU gekomen. In het eerste kwartaal van dit jaar was met 43% Europa het continent van waar het grootste aantal asielzoekers vandaan kwamen en Europa voor tweederde van de groei zorgde (bron).

Tienduizenden aanvragen zijn ingetrokken (bron). Niemand stelt vragen.

Aantal asielzoekers e.a. die per boot in Italië aankwamen was in de eerste helft van dit jaar nauwelijks groter dan vorig jaar. En er zouden dit jaar toch een miljoen komen? Er is wel een toename van Syriërs naar Griekenland.

Berichtgeving in de pers gaat op dit niveau. Wel als er veel komen in korte tijd, maar het is stil als er twee dagen niemand komt. Zo krijgt iedereen de indruk dat het er heel veel zijn.

Het AD vervolgt:

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overlegt momenteel met gemeenten die plek kunnen bieden aan het toegenomen aantal asielzoekers. De stijging wordt vooral veroorzaakt door Syriërs en Eritreeërs.

Op dit ogenblik worden er slechts 450 mensen meer opgevangen door het COA dan op 1 januari van dit jaar, zoals blijkt uit het volgende figuur:

coa_tweets

Bron: COA

Er is een duidelijk verschil met vorig jaar. Toen steeg het aantal mensen in de opvang met 4.200 tussen week 13 en 27. Dit jaar is de stijging in dezelfde periode maar de helft. Tussen week 1 en week 27 vorig jaar was de stijging bijna 4.000. Dit jaar was dat 400.  Zie ook verderop.

De afgelopen vier weken is het aantal mensen in de opvang toegenomen met 1.857.  Was dus allemaal te voorzien. De helft bestaat uit mensen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Die moeten naar een normale huisvesting.

Eind september vorig jaar schreef het AD:

 ‘Eind dit jaar zitten 30.000 asielzoekers in Nederlandse opvangcentra, een verdubbeling in een jaar tijd. Dat voorspelt immigratiedienst IND.’

Bij het COA kijken ze al verder dan de prognose van de IND en houden ze er serieus rekening mee dat de vluchtelingenstroom nog een jaar zo hevig blijft als nu. In dat geval zou er volgend jaar september capaciteit moeten zijn voor 48.000 vluchtelingen.’

COA leverde wel veel werkgelegenheid op maar kostte de overheid bijna een half miljard. Per bed kost de opvang dik meer dan 20.000 euro. Wat een verspilling.

Verder in het AD:
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff wil niet de noodklok luiden, maar ‘een reëel beeld’ geven. ,,We kunnen het dagelijks op tv zien: de asielinstroom is niet gedaald sinds vorig jaar en de komende maanden lopen onze asielzoekerscentra vol. We zullen daarom tijdelijke noodopvang in gebruik moeten nemen voor asielzoekers die in de procedure zitten of al een vergunning hebben.”

Hij heeft het dus ook over de instroom dus inclusief nareis en herhaalde aanvragen. ‘We zien het op TV.’ In het journaal zien we de nareis niet, ook niet de tweede en vervolgaanvragen. Als je je baseert op hijgende verslaggevers die opgewonden aan de kades en op de stranden staan om te berichten over de zogenaamde tsunami van asielzoekers, dan ben je geen knip voor de neus waard. Bovendien zijn dat dus ‘eerste aanvragers’ oftewel ‘spontane aanmelders’. Dat is niet alleen een Nederlandse definitie, maar EU-breed.

Het volgende tabelletje zet ik de cijfers op een rijtje van de eerste vijf maanden van vorig jaar en dit jaar:

tabel instroom

Bron: IND (x,x)

Bij een gelijkblijvend aantal dubbele aanvragen en een stijging van het aantal nareizigers met een kleine 2.000 is de totale asielinstroom met ruim 1.000 gedaald ondanks de geheel verwachte toename van het aantal nareizigers.

De nareis vraagt –sinds begin 2014- geen asielvergunning aan. Toetsing vindt plaats bij de aanvraag van het visum (MVV) en hun aantallen zijn dan ook het aantal in Nederland verleende verblijfsvergunningen.

COA gisteren
Gisteren kwam COA met het bericht dat ze noodopvang in gebruik gaan nemen. Er zou sprake zijn van 1.100 aanvragen per week de afgelopen vier weken.

COA telt op dezelfde manier als de IND. In die 1.100 zit dus ook nareis en de tweede en vervolgaanvragen. Dat er 1.100 mensen per week eerste aanvragen zouden zijn lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. We hebben al gezien dat de afgelopen vier weken de toename in de opvang 1.857 was en dat terwijl er 4.400 in de opvang zijn genomen. Dat betekent dat er meer dan 2.500 zijn uitgestroomd. Dat kan ik me alleen goed voorstellen als er sprake is van een substantieel aandeel nareis. Ik neem tenminste aan dat na registratie in Ter Apel de nareis naar het huis van de referent –familielid dat de eerste aanvraag deed-  kan en dat de nareis niet ook nog eens voor langere tijd in de COA-opvang wordt gestopt. Dat lijkt mij niet teveel te gebeuren want anders was de uitstroom niet zo groot. Bovendien is het aantal mensen met verblijfsvergunning in de opvang de afgelopen tijd met 12.000 redelijk stabiel.

‘De toename van het aantal aanvragen lijkt structureel te zijn. Daarmee wijkt het huidige beeld af van de situatie van 2014,’ aldus COA in nu.nl.

Vorig jaar echter zijn er een paar periodes geweest waarin er in vier weken tijd de opvang meer steeg dan de afgelopen weken. Tussen week 17  en 20 nam het aantal toe met 2.264. Toen was er veel minder nareis, zoals in tabel is te zien.  Logische want in het half jaar daarvoor hadden we veel minder eerste aanvragen.

Toen begon Teeven in mei met zijn 65.000. Wat daarvan terecht gekomen is weten we: minder dan 30.000. Toen baseerde Teeven zijn voorspelde enorme toename ook op een paar weken. De geschiedenis herhaald zich.

Eigenlijk zegt COA dat Teeven uit z’n nek kletste. Nu pas is er sprake van een structurele stijging.

Begin dit jaar zei de IND dat er nog 12.000 aanvragen nareis (zullen) moeten worden behandeld. Het is dus logisch dat die nu instromen door de extra capaciteit bij de verwerking.

Conclusie
In het AD afgelopen zaterdag doet staatssecretaris Dijkhoff een Teeventje met z’n alarmistische verhalen.  Zelfs de asielinstroom -eerste aanvragen, tweede en vervolgaanvragen en nareis- was in de eerste vijf maanden van dit jaar lager dan  vorig jaar. Voor de trend zijn echter alleen de eerste aanvragen van belang en die zijn in de eerste vijf maanden met bijna 3.000 (-34%) gedaald naar 5.800.

COA doet daar nog een schepje bovenop door te beweren dat de stijging uniek is. ‘Nog nooit vertoond.’ Het COA telt net zo als de IND: dus inclusief nareis en zelfs tweede en vervolgaanvragen. Er zijn echter vorig jaar meerdere periodes geweest dat de instroom hoger was dan de afgelopen vier weken en met een veel lager aantal nareis.

Het is dus weer bar en boos de foute voorlichting vanuit Den Haag.   Gek genoeg misschien vind ik dit niet het ergste. Ik ben de afgelopen jaren wel gewend geraakt aan de leugens. Waar ik echter  koud van word is de pers die al de onzin voor zoete koek slikt. De pers fungeert voor 100% als staatspers. Nergens is er sprake van een kritische houding. Geen een journalist heeft zich gespecialiseerd in de migratie- en asielcijfers en dat terwijl het voor een groot deel van de bevolking zeer belangrijk is. Een paar dagen geleden twitterde ik dat ik de Nederlandse pers de grootste bedreiging van de democratie vind. Het is een van onze fundamenten. Een pers die alleen maar als zombies overschrijven wat door Den Haag wordt gedicteerd is niet wat een lezer en kijker verwacht te krijgen. Daarover maak ik mij grote zorgen.

 

 

 

7 thoughts on “Weer veel creatief boekhouden bij IND en COA.

 1. Pingback: Weer veel creatief boekhouden bij IND en COA | Krapuul

 2. Hettie

  Ook na reizigers met MVV kunnen een asielaanvraag indienen. Uit de cijfers blijkt niet welk percentage dat daadwerkelijk heeft gedaan. Verder komen veel MVV ers in de opvang omdat er voor de referent nog geen huisvesting is. De uitstroom stagneert omdat er onvoldoende huisvesting is. Met als gevolg dat er meer opvangcapaciteit nodig is.

 3. vandyke Post author

  Dank voor je reactie Hettie.

  Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die met een MVV-nareis binnenkomen en een asielaanvraag indienen. Hoeveel dat er zijn is interessant want als het hoge aantallen zijn dan is de spontane komst van eerste aanvragers nog geringer en dat heeft later weer invloed op het aantal nareis.

  Ook interessant om te weten hoeveel een verblijfsvergunning nareis krijgen én een asielaanvraag indienen (als dat kan trouwens) want in dat geval zouden ze dubbel tellen.

  Helaas is de informatie van het COA beperkt. Een uitsplitsing naar 1ste aanvraag en nareis zou nuttig kunnen zijn. Ik veronderstelde in dit stuk dat het aantal nareis in de opvang niet zo groot zal zijn omdat het aantal statushouders in de opvang al een tijdje tussen de 12.000 en 13.000 ligt. Ondanks dat de instroom 4.400 was de afgelopen vier weken is het aantal mensen in de opvang met ‘maar’ 1.800 gestegen. 2.600 zijn er dus uitgestroomd.
  Die twee factoren doet mij toch bevroeden dat er niet zoveel nareis in de opvang zit, maar ik kan het niet echt hard maken.

 4. Hettie

  Het beste is om uitstroomcijfers te vragen en deze ook te categoriseren. Uitstroom kan zijn: naar huisvesting, naar Dublin landen, zelfstandige terugkeer, gedwongen terugkeer, met onbekende bestemming vertrokken enz. Het lijkt me sterk dat alle uitstroom vergunninghouders zijn.

 5. vandyke Post author

  Inderdaad dat zou goed zijn. Wie vertelt het de COA?

  Vandaag nieuwe cijfers IND (ik werk aan een artikel). In juni 1.250 nareis die een vergunning hebben gekregen.
  Het percentage toekenningen eerste aanvragen is hoog dus er is weinig uitstroom van afgewezenen. Overgrote deel van de 2.600 uitstromers moeten dus statushouders zijn.

 6. Donutz

  Asielaanvragen nadat je inreist op MvV nareizende familie??

  “Ook interessant om te weten hoeveel een verblijfsvergunning nareis krijgen én een asielaanvraag indienen (als dat kan trouwens) want in dat geval zouden ze dubbel tellen.”

  Een vreemdelingenadvocaat kan dat vast uitleggen. Bijvoorbeeld wellicht de advocaat in rusten Prawo van http//:vreemdelingenrecht.startpagina.nl

Leave a Reply