Asielzoekers en asielinstroom. Het idiote tellen.

De cijfers over het aantal asielzoekers vliegen je weer om de oren de afgelopen dagen. Asielinstroom, asielzoekers, migranten, het zijn allemaal begrippen die hetzelfde zouden betekenen, maar dat is niet zo. Wilders gisteren tijdens de algemene beschouwingen had het over 3.100 asielzoekers per week en dat is 150.000 per jaar en die halen ook nog familie hierheen en dan komen we op 300.000 mensen per jaar. Ik laat straks zien wat voor onzin het is. Jesse Klaver had het gisteravond over dat uit de begroting van justitie blijkt dan het aantal asielzoekers volgend jaar 14.000 minder zou zijn. Hij haalt instroom en asielzoekers door elkaar. Toegevoegd: inmiddels heeft ook de Volkskrant een fact-check gedaan, waar ik aan meegewerkt heb. Het COA is de belangrijkste leverancier van de huidige cijfers en dat is altijd de asielinstroom. In bijvoorbeeld dit artikel leg ik uit waaruit de instroom bestaat.

Begrippen en betekenis cijfers IND en COA.  Wat wordt verstaan onder de asielinstroom?

Eerste aanvraag: Een asielzoeker die naar ons land komt en een aanvraag voor asiel indient. Spontane aanmelders noem ik ze ook wel. Dit zijn dus o.a. de mensen die we zoveel op de televisie hebben gezien. Dit cijfer wordt bijvoorbeeld door de UNHCR gebruikt en in toenemende mate ook door Eurostat (het CBS van de EU). Ik noem deze groep de asielzoekers.

Tweede en vervolgaanvragen: eventuele extra aanvraag of aanvragen die een asielzoeker kan doen nadat zijn vorige aanvraag is afgewezen. Uiteraard krijg je wel meer aanvragen, maar niet meer asielzoekers hierdoor. Dit is een cijfer die veel door Eurostat wordt gebruikt. Typisch ambtelijk om dat te doen. Dat verklaart ook waarom je meestal over 2014 een cijfer ziet van 627.000 asielzoekers die naar de EU zijn gekomen en bij mij een getal van 563.000. Bron. Dat scheelt 64.000. Als iemand twee aanvragen indient dan wordt hij toch geen twee mensen?

Nareis:  Een familielid, van een eerste aanvrager die een verblijfsvergunning heeft gekregen, die naar ons land mag komen. Neem een gezin: man, vrouw en drie kinderen. Man komt naar NL en gezin blijft achter. Man krijgt verblijfsvergunning en hij (of de nareis zelf) dient 4x een aanvraag –MVV, een soort visum- in om zijn vrouw en kinderen over te laten komen. Hij wordt dan referent genoemd in IND-jargon. Als de MVV’s worden ingewilligd dan mag de familie naar ons land komen en krijgen ze een verblijfsvergunning. De nareis dient geen aanvraag in om asiel. Zij krijgen een speciale verblijfsvergunning voor gezinshereniging. De nareis zie je bij Eurostat niet terug in de asielcijfers, maar wel bij reguliere (gezinshereniging) aantallen. De familie kan ook met z’n allen spontaan naar ons land komen. Er wordt dan 5x een eerste verblijfsvergunning aangevraagd en telt dan ook in de statistieken 5x eerste aanvraag. In het geval dat de man vooruit gaat heb je 1x eerste aanvraag en 4x gezinshereniging.

Baby’s Voor de volledigheid. Zolang asielzoekers nog geen verblijfsvergunning hebben moeten voor baby’s die worden geboren een eerste aanvraag asiel worden ingediend. Het zijn er vermoedelijk niet veel. Kan natuurlijk oplopen als de behandeling van de aanvragen veel langer gaan duren. Vergeet dus voorlopig maar de baby’s.

Asielinstroom: Het totaal van eerste aanvragen, nareis EN tweede en vervolgaanvragen (en baby’s). De IND hanteert graag het getal van asielinstroom. Een getal dat gulzig wordt overgenomen door de pers, maar wat niets anders betekent dat het zoveel administratieve processen zijn voor de IND. Ik vertaal dat als aantal formuliertjes. Het is goed om te realiseren de statistieken van de IND dus NIET over mensen gaat, maar over procedures, aanvragen. COA gebruikt uitsluitend het begrip asielinstroom, maar legt dat nooit uit. Wel gebruikt COA ook het woord asielzoeker bij de cijfers, maar het is echter asielinstroom.

Probleem bij de huidige cijfers.
COA en IND vertellen u hoe groot de instroom is. COA splitst het nooit. IND wel, maar verstoppen het in de halfjaarrapportages.
Naar de pers toe begint de IND altijd met de instroomcijfers. Pas daarna noemt ze (als je geluk hebt) het aantal eerste aanvragers. Voor de pers is het eerst genoemde (en natuurlijk het hoogste) cijfer het belangrijkste. Een ander probleem is dat de verschillende groepen van de instroom niets met elkaar te maken hoeven te hebben. Een asielzoeker kan in het najaar 2014 een eerste aanvraag hebben ingediend. In januari ’15 een herhaalde aanvraag. In maart ’15 een verblijfsvergunning hebben gekregen. In april ’15 een aanvraag nareis en afgelopen week is zijn familie hierheen gekomen. Die familie zit dus in de instroomcijfers van afgelopen week. Juist deze zomer komt er heel veel nareis van referenten van vorig jaar binnen. Dat kwam omdat er achterstand was ontstaan in de nareisaanvragen en om die weg te werken is daar begin dit jaar 100 man extra opgezet. Dan krijg je nu duizenden mensen extra binnen. Moet je de nareis dan niet tellen? Natuurlijk wel, maar je moet de cijfers uit elkaar trekken en al helemaal niet van de instroom asielzoekers maken. Anders krijg je Wilders met zijn absurde berekeningen.

Wat wil je weten?

-Hoeveel asielzoekers zijn er –bv afgelopen maand- binnen gekomen.
-Hoeveel zullen daarvan naar schatting een verblijfsvergunning krijgen.
-En hoeveel nareis zal dat naar verwachting teweeg brengen.

Uiteraard wil je best nog wel wat meer weten, maar ik beperk me. Wat je moet doen is van de asielzoekers (eerste aanvragen) in een bepaalde periode schatten hoeveel daarvan een verblijfsvergunning krijgen en hoeveel nareis dat dan te weeg brengt. Want alleen met de cijfers van de eerste aanvragen kan je trends bepalen. Met de asielinstroom niet. Dat moge toch hopelijk nu duidelijk zijn.

Schatting totaal aantal verblijfsvergunningen. Ik heb zelf schattingen gemaakt over 2014 hoeveel verblijfsvergunningen er uiteindelijk afgegeven wordt op grond van het aantal asielaanvragen van asielzoekers. Dit valt niet echt mee, maar ik denk dat de cijfers niet al te ver van de werkelijkheid zullen liggen.

 1. Van de asielzoekers krijgt uiteindelijk 75% een verblijfsvergunning.
 2. Iedere verblijfsvergunning zorgt voor 0,8 nareis.
 3. 10% van de asielzoekers dient een tweede of vervolgaanvraag in.

Neem 1.000 asielzoekers (eerste aanvragers) daarvan krijgen dan 750 (75%) een verblijfsvergunning.
Er komt dan 600 nareis (80% van 750).
Totaal aantal verblijfsvergunningen: 1.350 (750 + 600).
Tweede en vervolgaanvragen: 100 (10% van 1.000).
Totale asielinstroom 1.700. (1.000 + 600 + 100).
Wat je dus kan doen is het aantal asielzoekers (eerste aanvragen) vermenigvuldigen met 1,35 dan krijg je het aantal verblijfsvergunningen (mensen).

Aanvulling 14:10: In deze link naar een CBS-tabel zie je over 2013 en 2014 het aantal eerste aanvragen, tweede en vervolgaanvragen en de nareis. Ik bespreek niet 2013, maar zie hoeveel extra aanvragen er zijn gedaan. Wat verschijnt in de pers? 17.000 asielzoekers zijn naar ons land gekomen. Kijken we naar 2014: 21.810 asielzoekers 2.725 tweede en volgende aanvragen 5.355 nareis 29.891 is dan de totale asielinstroom. Nu kijken met mijn model: 21.810 asielzoekers 2.200 extra aanvraag (10% van 21.810) 16.350 verblijfsvergunningen eerste aanvragen (75% van 21.810) 13.100 nareis (80% van 16.350) 29.450 totaal aantal verblijfsvergunningen. 37.100 totale asielinstroom (21.810 + 2.200 + 13.100). Dat wat vet is moet volgens mij gecommuniceerd worden. Mijn model geeft aan dat er 13.100 nareis volgt uit de 21.810 asielaanvragen, maar er zijn er 5.355 gekomen. Het verschil van 7.745 komt op het bordje van 2015. Eind maart was er een achterstand van 12.000 MVV-aanvragen. Om dat weg te werken is er 100 man extra personeel aangetrokken en daardoor komt er nu veel extra nareis binnen. Ik zie de cijfers oplopen van 1.000 in mei naar 1.250 in juni en 1.700 in juli. Het is niet onlogisch om te denken dat het aantal in augustus en september ook hoog zal zijn. Conclusie: Communiceren met de

asielinstroom geeft een heel raar beeld.  Deze zomer zitten daar duizenden nareizigers in. Bovendien ook nog extra aanvragen van asielzoekers die al eerder als eerste aanvragers zijn geregistreerd. Ik pleit voor een andere manier van communiceren  waarbij de eerste aanvrager centraal staal staat. Die zorgt tenslotte voor de extra aanvragen en de nareis.  Een goed model kan dan aanvullende informatie geven over hoeveel mensen uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen.

22 thoughts on “Asielzoekers en asielinstroom. Het idiote tellen.

 1. Pingback: Asielzoekers en asielinstroom. Het idiote tellen | Krapuul

 2. tibi

  heel onhandig dat voor zo iets belangrijks er zo veel onduidelijkheid heerst. lijkt me idd handig om eerste aanvragen en nareis te hanteren omdat dit over mensen gaat en je aan de hand van de eerste aanvragen de nareis kan voorspellen. zodoende kan er tenminste duidelijk beleid gemaakt worden voor hoeveel opvang je nodig hebt en woningen.
  cijfers die gaan over formulieren zijn alleen maar handig om te bepalen hoeveel formulieren verwerkers je nodig hebt.

 3. vandyke Post author

  Precies Tibi.
  Van de 1.000 asielzoekers krijgen er ongeveer 750 een verblijfsvergunning. In die 750 zitten ook families. Ik heb het niet uitgerekend maar zeg dat het 625 huishoudens zijn. Dan hebt dan in principe 625 woningen nodig.

 4. Jean

  Duidelijk stuk.
  Op de T.v. beelden valt het mij op dat er erg weinig vrouwen getoond worden en ik vraag me af of de Syriers hun onderlinge geschillen niet uitvechten als we ze in 1 centrum plaatsen.
  Weet jij meerover de samenstelling van de laatste weken?
  .

 5. M

  Hoi Jean, er zal altijd wel een of andere schermutseling plaatsvinden. Ontkom je niet echt aan. Echter, bijvoorbeeld ten tijde van het oorlogsgeweld in (voormalig-)Joegoslavië was ik werkzaam in een AZC. Hier leefden “alle partijen” (Bosniërs/ Serviërs/ etc.) redelijk vreedzaam samen. Onderlinge escalatie kwam niet veel voor.

  Wat ik begrijp van ex-collega’s die momenteel (nog) werkzaam zijn in een centrum is dit veelal nog steeds het geval. Vergeet niet dat deze mensen vluchten voor geweld. Het is werkelijk bespottelijk om te denken dat men hier dan verder gaat met het plegen van (onderling) geweld. Deze gedachtengang komt enkel voort (door de retoriek) van notoire racisten, zoals je die voornamelijk onder PVVers en andere extreemrechtse figuren/ onderbuikers ziet.

  Dus ja, het kan (evt.) voorkomen. Maar nee, niet in de mate waarop het e.e.a. door sommigen wordt gebracht. Mensen komen hier voor vrede en veiligheid, niet voor (nog meer) geweld.

  Ga anders eens een keer zelf naar een centrum, om je beter te informeren. Werkelijk, gewoon eens doen. Je kan gewoon naar de receptie gaan, om aan te geven dat je graag meer info wil.

  Wat betreft de samenstelling man/ vrouw, daar heb ik geen exacte/ concrete cijfers over. Er zijn echter wel een paar punten van aandacht. Het zijn niet de vrouwen en kinderen die bijvoorbeeld worden opgeroepen om dienst te nemen in het leger/ militia. Het is derhalve “logisch” dat mannen als eerste vluchten. Vrouwen en kinderen lopen namelijk veel minder risico. Voor hen is het dan ‘iets veliger’ om (tijdelijk) in het thuisland te blijven. Mede daarom zie je dus vooral mannen als eerste aankomen.

  @Flip, dank voor dit stuk!

 6. Paul

  Volgens de officiele cijfers ,blijft 50% van de uitgeprocedeerde asielzoeker in nederland;en gaat niet terug naar het land van herkomst.

  En voor europa is dit getal 40%.

  Dus die 75% klopt niet .

 7. Jean

  Ik denken ook dat het geweld minder is dan ze ons doen geloven ,maar raar dat er dan toch wordt nagedacht om de groep per geloof te splitsen.
  Een gemiste kans denk ik om te starten met verschillen te begrijpen in plaats van af te keuren.
  Wel hoop ik dat er voldoende zorg is voor de opgelopen trauma’s.
  Er zijn nu al veel wachtlijsten voor mensen die niet kunnen wachten.
  Wellicht zitten er goede artsen en psychologen in de groep zelf.
  Ik denk dat Nederland deze opvang wel aan kan.

 8. Richard

  In die 75% zit dus ook het aantal verblijfsvergunningen dat voortvloeit uit tweede en volgende aanvragen inclusief nareis.

 9. vandyke Post author

  @Richard,
  Om even helemaal compleet te zijn:

  In die 75% toekenningen (van het totaal aantal eerste aanvragen) zit ook de toegekende tweede en vervolgaanvragen en gewonnen beroepszaken, maar niet de nareis. De nareis schat ik op 80% van de toekenningen.
  Dus 1.000 eerste aanvragen (asielzoekers) = geven uiteindelijk 750 toekenningen asiel en die krijgen dan 600 nareizigers. Dus totaal 1.350 verblijfsvergunningen (statushouders). Die 1.350 worden immigranten zodra ze ingeschreven worden als inwoner in de gemeenten.

 10. Richard

  Dat bedoelde ik, maar u bent veel duidelijker. Bedankt.

  Wat ik nog wilde vragen: is het ook bekend hoeveel asielzoekers te zijner tijd weer terugkeren naar hun moederland (als de situatie weer veilig is)? En hoe werkt dit eigenlijk? Krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd o.i.d.? Weet u wellicht een site waar ik hier meer over kan lezen?

 11. vandyke Post author

  @Richard
  Uiteindelijk vertrekt een derde van de officiële immigranten weer. Dus van de 1.350 blijven er uiteindelijk 900 over.

 12. Steven Verhoef

  Wat ik ernstig mis in deze visie is dat er gerekend wordt met momentele-, veralgemeniseerde- en geglobaliseerde aantallen. De Schilderswijk in Den Haag is weldegelijk overspoeld door allochtonen.

  En als je de instroom cumulatief over al de jaren berekent dan treedt er op een gegeven moment verzadiging op. Een steeds kleinere instroom kan je opvangen.

 13. Pingback: Tien te ontmantelen mythes omtrent vluchtelingen deel 5 – er is te weinig opvangruimte | Krapuul

 14. Pingback: Wilde asielverhalen | Brandend maagzuur

 15. Pingback: Asielinstroom Asielzoekers Verblijfsvergunningen - Sargasso

 16. Henk

  M.i. is vooral het aantal statushouders belangrijk en het aantal niet westerse asielzoekers.
  De eerste blijven en dus moeten grote kosten worden gemaakt. Die leggen beslag op de huizen, de banen, ziekenzorg, pensioenen, etc. De tweede groep vergt culture aanpassing. De ervaring leert dat dat moeizaam gaat.
  Opmerkelijk is dat Asielzoekers praten over het opbouwen van een nieuw leven ( als statushouder) en de Politiek over de Vluchteling die opgevangen moeten worden. Als je wilt weten hoe Nederland er in de toekomst uitziet moet je op het aantal Statushouders letten.
  Vorig jaar zijn er 19000 Statushouders bijgekomen. Bij 154000 geboorten , betekent dit dat 11 % van de nieuwe Nederlanders allochtoon is. Voor volgend jaar wordt het drievoudige verwacht. Binnen enkele decennia zal Nederland een Arabisch moslimland zijn, zonder dat de Politiek ons vraagt of we dat wel willen. Als er een nieuwe weg aangelegd moet worden komt er meer studie en inspraak.
  Derhalve pleit ik voor een regelmatige rapportage over het aantal Statuszoekers.

 17. vandyke Post author

  Beste Henk,
  Dank voor je mail.

  Ik vind ook dat het aantal statushouders het belangrijkste is.
  Je berekening kan ik echter niet zo goed volgen.

 18. frank bikker

  Zeer verhelderend.
  Heb je ook studie gedaan naar de oorlog in Joegoslavie en hoeveel vluchtelingen er hier kwamen ,uiteindelijk weer terug zijn gegaan en zijn gebleven?

Leave a Reply