1.370 asielzoekers zoek in november. Nareis trouwens ook.

Weet u nog? In september was het toestroom van het aantal asielzoekers zo groot dat er niet alleen allerlei nood- en crisisopvang uit de grond moest worden gestampt, maar dat niet meer iedereen geregistreerd kon worden en er geen eerste aanvraag kon worden ingediend. Dat leidde er toe dat een flink deel, 4.200, werd doorgeschoven naar oktober en –dacht ik tenminste- naar november.

Niet dus en nu ben ik 1.370 asielzoekers kwijt. Dat is niet niks. Voorts mis ik in november pakweg 700-800 nareis.

Nieuw zijn cijfers over de werkvoorraad IND en kom ik tot de constatering dat eind volgend jaar mogelijk een totale achterstand in afhandeling hebben die loopt tot in het volgende decennium.

We beginnen met de 1.370 die zoek zijn geraakt.

Waarom dit van belang is? Lees bijvoorbeeld deze factcheck in de Volkskrant van 3 december j.l.

Op 6 oktober van dit jaar stuurde staatssecretaris Dijkhoff deze brief naar de Tweede Kamer waarin staat (cijfers vet gemaakt FvD):

In de maand september hebben circa 12.800 vreemdelingen te kennen gegeven een asielaanvraag te willen indienen. Niet alle asielzoekers die zich hebben aangemeld, hebben al een asielaanvraag ingediend. Door de hoge asielinstroom is er een achterstand ontstaan bij de identificatie en registratie van asielzoekers door de vreemdelingenketen. Dit betekent dat asielzoekers langer moeten wachten alvorens ze een asielaanvraag kunnen indienen. Dit betekent ook dat het hierboven genoemde aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal ingediende asielaanvragen (nareizigers inbegrepen). In september heeft de IND 6.440 eerste asielaanvragen geregistreerd. Daarnaast zijn er 210 herhaalde asielaanvragen en 1.960 nareizigers geregistreerd. Bij elkaar was de totale formeel in INDIGO geregistreerde asielinstroom in september 8.620.

Ik laat dit keer maar in het midden het foutief gebruik van de eigen begrippen van het ministerie. Het gaat erom dat er in september een achterstand was ontstaan in de officiële registratie van de asielinstroom. Alhoewel nergens vermeld neem ik aan dat het gaat om de eerste aanvragers (zij die voor het eerst melden in Nederland voor asiel. Niet nareizigers want die vragen geen asiel aan).

We zien een achterstand in registratie van 4.180 (12.800 – 8.620).

Op 11 november stuurde Dijkhoff deze brief

In de maand oktober hebben circa 9.100 vreemdelingen zich gemeld voor een opvangplek. (…) Niet alle asielzoekers die zich hebben gemeld, hebben al een asielaanvraag kunnen indienen. Dit komt door de achterstand in de identificatie en registratie van asielzoekers, waarover ik u reeds heb geïnformeerd.3 Deze achterstand wordt momenteel ingelopen. Dat de achterstanden worden ingelopen is terug te zien in het aantal ingediende asielaanvragen (nareizigers inbegrepen), dat hoger is dan het hierboven genoemde aantal aanmeldingen. In oktober heeft de IND 10.000 eerste asielaanvragen geregistreerd. Daarnaast zijn er 170 herhaalde asielaanvragen en 1.750 nareizigers geregistreerd. Bij elkaar was de totale formeel in INDIGO geregistreerde asielinstroom in oktober 11.910.

In oktober werd dus een flink deel van de achterstand van 4.180 ingelopen: 2.810 (11.910 – 9.100).

Er bleef dan nog over op 1 november een achterstand van 1.370 (4.180 – 2.810).

Dijkhoff vermeldt verder in zijn brief van 11 november:

De achterstand is aanzienlijk teruggebracht en bedraagt inmiddels minder dan 300.

OK, er is dus hard gewerkt zodat de achterstand op 11 november met 1.070 verder was verminderd en de rest zal in de rest van de maand worden weggewerkt.

Voor de cijfers heeft het als consequentie dat het aantal asielzoekers (mensen) in september 4.180 te laag, in oktober 2.810 te hoog en in november 1.370 te hoog is. Het is dus het verschil tussen het tellen van formulieren en het tellen van mensen.

Uiteindelijk maakt het niet uit voor de jaartelling van de cijfers, maar is van belang voor het juist beeld: zitten we in een stijgende of dalende trend. Op grond van de officiële cijfers was er sprake van een steeds doorlopende stijging in oktober. Het gegil was dan ook weer niet van de lucht. Als je echter mensen telt dan was er sprake van een flinke daling in oktober. Dat maakt dus veel uit.

Ik was dus voorbereid op een extra aantal aanvragen in november, maar wie schetste mijn verbazing toen gisteren de cijfers werden gepresenteerd.

In mijn prognose voor de maand november (tabel, artikel) schatte ik het aantal nieuwe mensen (dus niet formulieren) op 5.100. Ik was dan ook niet verbaasd toen ik het rapport over november zag en een cijfer eerste aanvragen van 6.243. Daar zitten dus nog 1.370 achterstand in, dacht ik, dus het aantal nieuwe mensen bedroeg dan bijna 4.900. Klopt dus mooi, dacht ik.

Toen pas zag ik de tekst die bij de link naar het rapport staat:

plaatje linkpagina rapportages IND 15 december 2015

De achterstanden zijn al in oktober ingelopen!!! Wat nu? En waar zijn die 1.370 dan gebleven? Het wordt allemaal steeds merkwaardiger.

De vertekening in oktober noemt de IND ‘iets’. Iets? Dan zou het aantal nieuwe asielzoekers in oktober werkelijk 4.800 (9.987 – 4.180) zijn geweest, een daling van ruim 40%), en dan zou november weer een lichte stijging hebben gegeven. Ik geloof er allemaal helemaal niets van.

Er zijn 1.370 spookasielzoekers. Dat lijkt wel zeker.

Nareis:

Als je een afdeling hebt van een paar honderd man die de nareis verwerkt (directe familieleden die hierheen willen komen van ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning) dan kan je in principe een redelijk stabiele stroom van nareizigers verwachten die hierheen komen. Er wordt een visum aangevraagd voor gezinshereniging en na goedkeuring mag de nareis hierheen komen en krijgt een verblijfsvergunning. Er wordt dus geen asiel- of ander verblijfsvergunning aangevraagd. De verleende verblijfsvergunningen gezinshereniging worden wel geteld voor de asielinstroom.

Dit is het plaatje nareis uit het laatste IND-rapport:

IND figuur nareis

We zien een voor mij in eerste instantie niet te verklaren daling in het aantal afgegeven verblijfsvergunningen nareis. Vooral de laatste maand.

Misschien dat ze personeel hebben weggetrokken van de afdeling. Je zou zeggen dat het aan de werkvoorraad niet kan liggen, maar dat kan ik nog nader onderzoeken.

*update 20-12 Het is inderdaad zo dat er personeel verplaatst is van nareis naar asiel.

Werkvoorraad en afhandeling aanvragen.

We weten hoeveel aanvragen (1ste, tweede en vervolg) asiel we hebben en er zijn ook cijfers over de werkvoorraad. Daar heb ik de volgende tabel over gemaakt:

werkvoorraad

Bron: Eurostat, CBS

Op 1 februari van dit jaar was het aantal asielaanvragen (dus geen nareis, maar wel inclusief tweede en vervolgaanvragen) dat nog niet was afgehandeld 7.595 daar kwamen er 975 bij. De voorraad was een maand later flink gekrompen naar 5.940 dus er zijn er 2.630 afgehandeld. Hier is duidelijk sprake van wegwerken achterstand van de sterke toestroom van in het nareis van 2014.

Daarna daalde het de aantallen afgehandeld snel -er kwamen in die periode minder asielzoekers naar ons land dan in 2014, maar zie je in de vorige grafiek vanaf mei een stijging van het aantal nareis. Ook logisch.

Op 1 mei was de voorraad het kleinst met nog geen 5.000. Daarna begon het snel op te lopen. In september was de officiële toename 6.650 en in oktober 10.165. Daar zou dus in november ruim 6.000 bijkomen.

Wat mij erg opvalt in de cijfers is de sterke toename van het aantal afgehandelde zaken in september en oktober. Vermoedelijk zijn de makkelijke gevallen snel beslist.

Eigenlijk zouden er 25.480 mensen in de opvang van COA moeten zitten. Het waren er echter ruim 40.000 op 1 november. Een 16.000 ex-asielzoekers met een verblijfstatus konden niet doorstromen naar de gemeenten.

Interessant is het gemiddeld aantal afgehandeld van 1.811 per maand. Als je dat deelt op de werkvoorraad van 25.480 dan kom je uit op 14 maanden. Dat betekent dat de werkvoorraad van 1 november pas op 1 januari 2017 zal zijn weggewerkt. Omdat ook november vrij fors was kwa aantal asielzoekers zal pas in de loop van het voorjaar 2017 het jaar 2015 zijn weggewerkt voor wat betreft de asielaanvragen. Maar niet voor wat betreft de nareis. Dan komen we uit eind 2017. Over twee jaar dus.

Dijkhoff verwacht volgend een zelfde aantal asielinstroom voor volgend jaar. Dat betekent minder asielzoekers dan dit jaar omdat het aantal nareis in de asielinstroom –denk ik- hoger zal zijn dan dit jaar, maar dat aantal kan Dijkhoff zelf in belangrijke mate zelf sturen.

Aangezien Dijkhoff niet meer personeel wil aannemen zullen de achterstanden verder oplopen. Eind volgend jaar zullen we moeten constateren dat we mogelijk al een uitloop hebben tot in het volgende decennium.

Van groot belang (voor mij tenminste) is de volgende motie die vanmiddag in stemming komt:

motie sjoerdsma Kamer

Een belangrijke eerste stap.

Tot mijn totale verbijstering is de motie verworpen door tegenstem van PvdA en VVD. Ik ben verbijsterd. Totaal verbijsterd. Dit is gewoon een stem van deze twee partijen voor het voortzetten van de leugens.

2 thoughts on “1.370 asielzoekers zoek in november. Nareis trouwens ook.

  1. tibi

    hu is die motie weggestemd door pvda en vvd. daar hoor ik dan weer niets over in de media terwijl dit echt nieuws is!

    dank voor het melden en ik vertel het door!

  2. Citizen of Gronau

    Aantallen die het belangvolst zijn voor de strategiërs in de kazernes, u noemt dat moskeeën. De door uw landgenoot Wladimir Arn voorspeld civil war is te beginnen. Ook aan deze kant van de grens gaat het los.

    Dit is wat ik de wereld op international Merkel blogs weten laat. Deeply ashamed of being German these days.

Leave a Reply