Asielinstroom Asielzoekers Verblijfsvergunningen

Er bestaan nog steeds grote misverstanden over de definities asielzoekers, asielinstroom en wat dit betekent voor het aantal verblijfsvergunningen.

Verwarring alom. In dit artikel -eigenlijk in één tabel- vat dat in een keer samen. Ik geef de componenten van de asielinstroom en bereken o.g.v. het aantal asielzoekers hoeveel verblijfsvergunningen dat oplevert. Tevens ook in de tabel het aantal tweede en vervolg aanvragen. Alles dus in één tabel. Ik bespreek de instroom, verblijfsvergunning en het jaar 2015.

Asielinstroom bestaat uit:

Asielzoekers (eerste aanvragers) melden zich spontaan in ons land voor bescherming o.g.v. het vluchtelingenverdrag
– In Nederland geboren kinderen van asielzoekers (zijn bij eerste aanvragen gevoegd)
Tweede en vervolgaanvragen (van asielzoekers van wie eerdere aanvragen zijn afgewezen)
Nareizigers hebben in ons land een verblijfsvergunning gekregen voor verblijf bij de voormalige asielzoeker met een verblijfsvergunning. Nareizigers vragen dus geen asiel aan.

Zie voor meer uitleg bijvoorbeeld dit plaatje uit dit artikel.

Het ministerie presenteert heel graag cijfers over de asielinstroom noemt dat dan asielzoekers die naar ons land zijn gekomen. Vrijwel iedereen denkt dat ook. Politici als Zijlstra en Wilders gaan vervolgens met die asielinstroomcijfers aan de slag alsof het asielzoekers zijn en komen met zotte berekeningen als een stad als Utrecht en een half miljoen mensen per jaar.

Ook de maandelijkse rapportage van de IND is niet erg overzichtelijk.

De volgende tabel geeft een overzicht van alle aspecten van de asielinstroom en hoeveel verblijfsvergunningen die uiteindelijk opleveren:

t1_2

Bron: CBS De maanden november en december heb ik geschat.

** De onderstreepte maanden ( en jaar 2015) zijn voorlopige cijfers. In september was de toestroom van asielzoekers zo groot dat een grote groep (+/- 4.200) niet in die maand een verblijfsvergunning kon aanvragen. Ik neem althans aan dat die groep asielzoekers zijn en niet overige instroom.

Ik heb daarom bij september 4.200 asielzoekers bijgeteld en van oktober en november resp. 2.900 en 1.300 afgetrokken.

Je zou het aantal asielzoekers kunnen optellen bij de nareis om zo tot een totaal aantal mensen te komen die ons land binnenkomen in het kader van asiel. Daar zijn een paar bezwaren tegen. Het zijn eerste asielaanvragen en verleende verblijfsvergunningen nareis. Appels en peren. Bovendien zitten In de asielaanvragen ook mensen die geen verblijfsvergunning krijgen. Voor de trends kijk je naar je naar asielaanvragen want die zorgen tenslotte voor tweede en vervolgaanvragen en de nareis. Kwestie van oorzaak en gevolg. Het is redelijk absurd om met de asielinstroom trends te berekenen want Dijkhoff dus constant doet in zijn wekelijkse nieuwsberichten. Helemaal onzin is het om tweede en vervolgaanvragen mee te tellen. Alsof iemand twee mensen wordt als hij twee aanvragen indient.

De huidige asielzoekers hebben niets te maken met de huidige nareis. De nareis die deze maand binnenkomt moet gelinkt worden aan asielzoekers die het hele jaar en zelfs vorig jaar naar ons land kwamen.

De asielinstroom is dus geen goede weerspiegeling van wat er binnenkomt. Je kan er alleen wat mee bij de opvang van COA, maar dat is een ander verhaal.
Trends kan je er niet uithalen wat iedereen helaas wel doet. Het ministerie dus zeker niet in de laatste plaats:

In de week van maandag 16 tot en met zondag 22 november kwamen evenals in de daaraan voorafgaande week ongeveer 1700 asielzoekers naar Nederland. Daarmee blijft de asielinstroom onverminderd hoog.
In 2015 zien we in tegenstelling tot eerdere jaren vooralsnog geen daling in de asielinstroom aan het einde van het jaar.

Vier keer jokken in een zo’n klein stukje tekst in het al eerder aangehaalde nieuwsbericht:

-Asielzoekers niet hetzelfde als asielinstroom.
-Er kwamen geen 1.700 ‘asielzoekers’.
-De asielinstroom bleef niet ‘onverminderd’ hoog.
-Wel degelijk een daling.

Ok, de laatste twee zijn misschien hetzelfde: 3,5 keer dan.

-Toegevoegd 10:35   Ministerie kwam zojuist met cijfers asielinstroom van afgelopen week. De toon is wat veranderd:

De asielinstroom was afgelopen week ongeveer 1.300 aanmeldingen

De instroom is nog altijd hoog voor de tijd van het jaar: december 2014 schommelde het aantal ingediende asielaanvragen tussen de 400 en 700 (inclusief nareis) per week.

Maar laat u niet misleiden: die 1.300 is dus inclusief nareis en tweede en vervolgaanvraag. Het aantal asielzoekers was vorige week ongeveer 850. Dat gaat dus aardig in lijn met mijn verwachting voor de rest van de maand (2.500).
Bovendien haalt het ministerie een truc uit die ze wel vaker toepassen: om niet te hoeven zeggen dat er sprake is van een doorgaande sterke daling sinds oktober, maken ze ineens de vergelijking met vorig jaar. Hoe anders in mijn tabel waarin ik vergelijk zowel met vorige maand als met vorig jaar.

Verblijfsvergunningen
Het belangrijkste is hoeveel verblijfsvergunningen er worden verleend. Zowel aan asielzoekers als aan de nareis. Dat zijn de mensen die een huis moeten hebben, werk, een uitkering etc.
De laatste drie kolommen gaan over het aantal verblijfsvergunningen dat op grond van het aantal asielzoekers in die maand of jaar uiteindelijk zal worden verstrekt.

Ik heb al een artikel geschreven met o.a. de manier waarop ik het bereken: 75% van de asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning en die zorgen dan gemiddeld voor 0,8 nareis per vergunninghouder. Dus van de 1.000 asielzoekers krijgen er 750 een vergunning en die zorgen voor 600 nareis. Samen 1.350 oftewel vermenigvuldig het aantal asielzoekers met 1,35 en je komt op het totaal aantal verblijfsvergunningen.
Het is lastig voor mij om het nauwkeurig te berekenen omdat er geen cijfers zijn van wie nu precies nareis krijgt en hoeveel. Als die gegevens wel beschikbaar zijn dan kan je het preciezer uitrekenen. Niettemin denk ik dan mijn berekening niet ver van de werkelijkheid zal liggen.

Als je de cijfers ziet in de tabel dan is het aantal verblijfsvergunningen steeds hoger dan dan dat er werkelijk komen in dezelfde maand. Over heel 2015 is het verschil zelf 10.000. Er is dus achterstand in afhandeling asielaanvragen én nareis. De 25.000 is mijn eigen berekening.

2015
Ik heb een schatting gemaakt voor de rest van het jaar voor het aantal asielzoekers, asielinstroom en potentiële verblijfsvergunningen. Kijken we naar 2015 dan zien we ruim 42.000 asielzoekers, het aantal nareizigers dat naar ons land is gekomen bedroeg 15.000 en dat geeft samen met ruim 2.000 dubbele aanvragen een totale asielinstroom is bijna 60.000.

Het aantal verblijfsvergunningen dat op grond van het aantal asielzoekers zijn afgegeven of zullen nog worden afgegeven bedraagt dan 57.000, waarvan bijna 32.000 voor asielzoekers en ruim 25.000 voor nareizigers.

De asielinstroom was over 2015 bijna 60.000. Dat scheelt dus niet zoveel, maar toch is het verschil heel groot. Allereerst is het aantal nareis in de instroom 15.000, terwijl ik bereken dat die ogv het aantal verblijfsvergunningen voor asielzoekers 25.000 zou zijn. Dat scheelt dus 10.000. Dan zou de instroom 70.000 zijn. Dan willen de Zijlstra’s en Wildersen van deze wereld daar nog eens effe flink nareis over gaan berekenen en je komt uit op honderdduizenden.

Het verschil met 2014 is dat dit jaar bijna 2x zoveel asielzoekers naar ons land zijn gekomen. En wat zegt directeur Lint van de IND? 4x zoveel.

Grafiekjes horen er ook bij maar bespreek ik niet verder:
f1

f2

f3

Lees ook interview bij Joop.nl

Toevoeging 10-12-2015
Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld:

motie sjoerdsma Kamer

De aanleiding was dit artikel in de Volkskrant waarin mijn beweringen werden gefactcheckt. Conclusie: ik heb gelijk: er komt onzin van het ministerie.

3 thoughts on “Asielinstroom Asielzoekers Verblijfsvergunningen

 1. Pingback: 1.370 asielzoekers zoek in november. - Sargasso

 2. Bert

  Heel goed dat je de cijfers checked. Toch vindt ik NIET dat er onzin van het ministerie in de media komt.

  Ik zie dat er dit jaar 15.000 nareizigers komen op de 21.000 asielaanvragen van 2014…

  In 2015 zijn er 42.000 asielaanvragen dus maak er maar 30.000 nareizigers van… En dan worden het er dus minimaal 60.000.. Dat zijn de cijfers die ik gehoord heb.. Ik geloof zelfs 54.000 dat ik hoorde op het journaal… Dus minder dan de feiten.. die nog moeten komen.

  De leek die nieuws volgt heeft dus nu een cijfer van tussen de 54.000 en 60.000 in hun hoofd.. En dat klopt dus aardig. En het zijn dus allemaal kosten voor nederland> Harde euro’s..
  En het blijft een feit dat er heel veel mensen in Irak, afghanistan en noem de landen maar op. op reis gegaan zijn dit jaar vanwege dat ze de informatie in de media zagen dat ze zomaar aan konden haken in de stroom. Nu was/is de kans. Deze mensen waren niet in gevaar. Ik heb het op tv gezien. In afghanistan en Irak stapten de mensen naar hun gemeentekantoor voor papieren om te vertrekken. Ze zegden hun ouders en familie in vredige huizen gedag en de familie wenste hun geluk op de reis..

  En dat is het euvel. De helft is puur gelukzoeker. En ze zijn hardstikke duur en wij zijn ze absoluut niet nodig. In tegendeel.
  Natuurlijk zou ik wel 200.000 mensen of een miljoen mensen onderdak en zorg willen geven als dat noodzakelijk was voor elk een ieder voor wie dat noodzakelijk was. Het feit dat dit niet de feiten zijn.. Maakt dat we hier heel terughoudend in moeten zijn.. Het is onmogelijk om hier in een stroom vreemdelingen die selectie te kunnen maken… Daarbij waarom moet europa dat alleen doen. En dan alleen een select aantal landen met de hoogste uitkeringen… Waarom niet 2 miljoen mensen op de boot naar amerika. 2 miljoen naar china, india, australie, 1 miljoen naar canada. 3 miljoen naar dat grote rusland. 500.000 naar marokko, etc. etc. Waarom moet nederland elk jaar 60.000 mensen opvangen a 1,5 miljard euro. En elk jaar komt hier voor het aantal van het volgende jaar weer de 25.000 per persoon bij op.. Want 3 op de 10 werkt er slechts na 10 jaar en dan hebben ze een 1,5 nederlander werkeloos gemaakt dus er is maar verdienmodel van 1,5 persoon per 10 mensen.
  Opvangen moet en is een eer… Maar je moet geen uithangbord gaan uithangen. Want we kunnen hier toch wel nuchter nadenken.. Niet omdat europa toevallig met een bootje te bereiken is en we geen grens hebben.. en geen harde grenspolitie.. Ja, zegt amerika. Jammer dat wij niet wat dichter bij syrie liggen anders hadden wij ze graag uitgenodigd !! Geloof het ??

 3. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Bert. Ik ga alleen in op je eerste deel, want daar gaat dit artikel over.

  Er zijn meerdere redenen waarom je in de discussie over de cijfers de zaken uit elkaar moet trekken (waar de motie aan het eind van het artikel over gaat):

  -Als je alles op een hoop gooit dan kan je krijgen -zoals in de Tweede Kamer- dat over het instroomcijfer ook nog eens nareis wordt berekend.

  -Nareis vraagt geen asiel aan. Iemand die dat weet interpreteert een cijfer, waarvan het ministerie zegt dat het asielzoekers zijn maar in werkelijkheid de asielinstroom is, geheel verkeerd.

  -Waarom extra ingevulde formulieren meetellen? Goed, zal je misschien zeggen, het zijn er nu niet zoveel. Nee dit jaar niet, maar bijvoorbeeld in 2013 waren er op 9,500 asielzoekers 3.000 extra aanvragen. Dan maakt het wel heel veel uit. Het is een principiële fout, maar kan snel ook praktische gevolgen hebben.

  -Je krijgt rare golven. De IND heeft in oktober, november personeel van de afdeling nareis gehaald en gezet op asiel. Gevolg was dat in november ineens een stuk minder nareis in de asielinstroom zat. Hoeveel ‘asielzoekers’ er dus naar Nederland komen op een bepaald moment wordt dus voor een deel bepaald door het ministerie zelf. En de rest van Nederland gaat dan vervolgens in dat instroomcijfer allerlei trends ontdekken.

  -Asielaanvragen optellen bij verleende verblijfsvergunningen nareis is een rare optellingen. Het kan alleen maar gebruikt worden voor de instroom in de asielzoekerscentra. Niet zo’n belangrijk cijfer. Hoeveel mensen uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen is veel belangrijker. Dat cijfer ontbreekt geheel (niet helemaal waar. Ik schrijf daar nog een blog over).

  -Het uiteindelijke cijfer asielinstroom voor het hele jaar 2015 verschilt niet veel van de berekening die ik geef. Dat heeft met te maken dat nu juist in de tweede helft van het jaar veel asielzoekers kwamen. Er is dus een grote achterstand in de afhandeling van de nareis.

  -Het profiel van de asielzoeker kan veranderen: hoger of lager percentage kansrijke aanvragers, maar ook meer of minder gezinnen die asiel aanvragen kan veel uitmaken. In een model, waar ik een primitieve versie van het gegeven, kan je dat meenemen.

  -Je kan o.g.v. het instroomcijfer niet berekenen hoeveel mensen uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Dat is verreweg het belangrijkste cijfer. Veel belangrijker dan hoeveel mensen er in de opvang zitten.

  – Internationaal wordt de nareis niet meegeteld. Als je dus Nederland wilt vergelijken met andere landen dan moet je dus niet het instroomcijfer gebruiken, maar het aantal asielzoekers (eerste aanvragers). Ik zag al vergelijkingen tussen het Nederlandse instroom cijfer en eerste aanvraag cijfers van andere landen. Appels en peren.

  Conclusie: je moet niet een instroomcijfer gebruiken om trends in te ontdekken of om te bepalen hoeveel immigranten dat oplevert. Daar gebruik je het aantal eerste aanvragen voor.
  Het is een grote schande dat dat de motie van Sjoerdsma in de Tweede Kamer door VVD en PvdA is weggestemd. Dan wil je alleen maar de boel belazeren.

Leave a Reply