60 procent van de asielzoekers komt uit een veilig land volgens Timmermans

De NOS kwam met een interview met Frans Timmermans. Daarin de volgende tekst:

Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview met de NOS

In het stukje interview dat de NOS erbij heeft gevoegd gebruikt Timmermans het woord oorlog niet. Hij zegt dat 60% uit landen komen die geen enkele reden geven om de vluchtelingen status aan te vragen. Dat van die oorlogslanden verzint de NOS er zelf bij. Ook al is er geen oorlog je kan niet zeggen dat asielzoekers uit bijvoorbeeld Iran of Eritrea geen enkele reden hebben om asiel aan te vragen.

Bij Met ‘t Oog op Morgen horen we na 13:07 minuten de twee journalisten dezelfde fout maken. Vervolgens krijgen we het hele interview te horen. Het woord oorlogsgebieden horen we Timmermans niet gebruiken.

Volgens Timmermans blijkt die 60% ‘asielzoekers’  uit de cijfers die hij van Frontex heeft gekregen. Het gaat om de verandering in december. Die 60% zijn vooral Noord-Afrikanen. Frontex ondersteunt regeringen om de Europese buitengrenzen te bewaken. Ieder kwartaal maakt Frontex een overzicht, maar de laatste is van het derde kwartaal vorig jaar. Wel is er artikel van 22 januari -drie dagen dus voordat Timmermans sprak- over o.a. de maand december, maar daarin wordt met geen woord gerept over de grote veranderingen die plaats zou hebben gevonden in december. Dat is op z’n minst merkwaardig.

Zijn er andere indicatoren die wijzen op die ‘grote verandering’? Twee belangrijke instanties die zich bezig houden met asielzoekers zijn  IOM en UNHCR. Van hen mag je verwachten dat zij aan de bel trekken als er iets bijzonders aan de hand is. Dat is niet het geval. Helaas staat er op hun websites veel informatie, maar nogal fragmentarisch. Niettemin niets over een grote verandering van de herkomst van de asielzoekers.

Ook andere bronnen de genoemden geven geen enkele indicatie dat er iets bijzonders aan de hand is:

Dit zijn de cijfers van Eurostat over de eerste aanvragen van asielzoekers over december:Eurostat DB

Niet alle landen hebben als cijfers ingeleverd, maar het lijkt dat er niets bijzonders aan de hand is. Op zich komt men wel snel in het Europese land van bestemming, maar er kan veel tijd zitten tussen binnenkomst in het land en de registratie van de eerste aanvraag.

Duitsland is een verhaal apart.  Er is daar een (enorme) achterstand in het in staat stellen om een aanvraag asiel in te dienen. Hoe groot die achterstand is is onbekend. Er is wel een eerste registratie in een systeem genaamd EASY. Het is een systeem waarin een minimale registratie plaatsvindt. Het bestaat al jaren en werd primair ontworpen om asielzoekers te verspreiden over de bondslanden. Het probleem is dat er bij de registratie veel fouten worden gemaakt met de namen met als gevolg dat (veel?) dubbele registraties plaatsvinden. Ook worden mensen geregistreerd die van plan zijn om verder te reizen Noordwest Europa in. In ieder geval wordt de nationaliteit geregistreerd.

Dit zijn de cijfers van EASY over de maand december:

EASY

Bij EASY vindt de registratie snel plaats na binnenkomst dus het overgrote deel zal daadwerkelijk in december de Middellandse Zee zijn overgestoken. Het aantal Balkanners is niet zo hoog meer.

Vier van de vijf asielzoekers zijn afkomstig uit vier landen die echt niet onder Timmermans definitie vallen van landen waar niets aan de hand is. Het vijfde land, Marokko, komt met 2.690 maar net boven de een procent uit.

Maar er zijn toch heel veel met een vals Syrisch paspoort? Dat is maar de vraag. Dat ze er tussen zitten zal zeker wel, maar daar rept Frontex noch Timmermans over. Maar als er al veel tussen hoe weet Frontex dat dan? Zij controleren echt geen paspoortjes. Het is bijvoorbeeld echt niet makkelijk voor een Marokkaan om zich voor te doen als Syriër. Als ze elkaar al kunnen verstaan -het dialect in Syrië van het Arabisch is heel anders dan dat Marokko, lees bijvoorbeeld Hassnae Bouazza’s Arabieren Kijken– dan nog houdt de Marokkaan een vet accent. Als het valse paspoort al niet genoeg is valt hij direct door de mand bij het eerste verhoor van zijn asielaanvraag.

Ik moest meteen aan twee dingen denken:

-De NOS die bijna een jaar geleden aan kwam met ‘Miljoen vluchtelingen klaar voor de oversteek naar Italië’. Net nieuwe Frontexbaas die hier mee aan kwam zetten. Uiteindelijk waren het er een 150.000 vorig jaar. Frontex wordt voor 100% politiek gestuurd en in dat licht moet je ook de maand december zien.

-In mei 2014 riep Teeven dat er dat jaar 65.000 asielzoekers zouden komen. Hij had dat gebaseerd -zo bleek veel later- op één week -de drukste- en had dat maal 52 gedaan. De Nederlandse pers slikte die berekening voor zoete koek en pas na een half jaar ontdekte de pers dat het niet uitkwam. Rijkelijk laat, zeg ik dan cynisch, want op de dag dat Teeven sprak waren de aantallen al weer aan het dalen.

Met ‘t Oog Op Morgen kwam nog met de volgende tweet:

oogopmorgen

Oh ja, dus Teeven zegt 65.000. De journalist belt de IND en de woordvoerder zeg: ‘Het klopt hoor.’ Lieve hemel nog aan toe.

Conclusie:

Een journalist die nog geen eens weet wat een asielzoeker is gaat Timmermans interviewen en stelt geen enkele vraag waaruit blijkt dat hij ook maar iets weet van de cijfers van asielzoekers. Uit de wel beschikbare cijfers is het zeer twijfelachtig dat er sprake is van een grote verandering in de asielstromen. UNHCR, nog IOM melden daar iets over en ook uit de beschikbare cijfers over de maand december van bijvoorbeeld het Duitse ministerie blijkt niet dat er sprake is van een grote verandering.

Afgelopen vrijdag kwam Frontex nog met een stuk over de maand december en daarin werd met geen woord gerept over de grote verandering die zou hebben plaatsveonden. Zeer merkwaardig.

Het soort politieke uitspraken zoals worden altijd gedaan over (net) niet helemaal te verifiëren cijfers.  Een politicus weer dat ze er toch niet op terug komen want dan is met al weer met de volgende Waan van de Dag/Hoax bezig.

Deze blog kan in de loop van de dag nog gewijzigd worden. Ik zal het er wel bijzetten. Ik vraag de lezers of zij in het commentaar input willen geven die het duidelijker maken. Eventueel neem ik het mee.

Toegevoegd 10:15 Wat nu als het toch klopt wat Timmermans beweert? Dan valt het dus heel erg mee met de asielzoekers. Die 60% haal je er zo uit en mensen die uit een ander land komen ook. Van de overgebleven 40% krijgt ook een belangrijk deel geen verblijfsvergunning. Immers alleen bij Syriërs en Eritreeërs is het toekenningpercentage bijna 100%.

 

;