De regering verwacht voor dit jaar minder asielzoekers

Nee, het is geen foutje in de kop, het kabinet verwacht echt minder asielzoekers in 2016, tenzij… De NOS schreef gisteren dat de ‘asielzoekers’ voor dit jaar 90.000 zal zijn . Nu is het, om te beginnen,  grote probleem dat het niet 90.000 asielzoekers zijn waar de lekkende ambtenaren het over hebben, maar asielinstroom en dat maakt een groot verschil. Het is essentieel voor het begrip van die 90.000. In 2015 was de asielinstroom volgens het ministerie 59.100: Waarvan eerste aanvragen: 43.090 Waarvan tweede en vervolg aanvragen: 1.940 Waarvan nareizigers: 14.070.

Ik heb al veel artikelen geschreven waarin ik het verschil uitleg. Vrijwel zinloos. De pers blijft opschrijven wat Den Haag dicteert. De asielinstroom is voornamelijk van belang voor ambtenaren: ‘hoe druk hebben wij het’.

De dubbel ingevulde formulieren zijn sowieso belachelijk en de nareizigers zijn geen asielzoekers. De eerste aanvragers zijn de asielzoekers die spontaan naar ons land komen en de nareis zijn gezinsherenigers. Officieel gaat de regering uit van 58.000 instroom, zeg maar hetzelfde aantal als afgelopen  jaar. Nu is er grote achterstand ontstaan in de afhandeling van eerste aanvragen en daardoor ook in de nareis. Gezinshereniging kan pas worden aangevraagd als de asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen. De asielzoekers t/m 2015 zijn  (uiteraard) al in ons land en zijn ook al meegeteld in de asielinstroom.  Dat geldt niet voor alle nareis. Slechts een klein gedeelte van de potentiële nareis -26.000 volgens mijn berekeningsmethode– van de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen of nog  zullen  krijgen (32.000 bij elkaar)* uit 2015 is al in ons land. Ik schat dat er 22 duizend nareis nog naar ons land zullen komen. Dat zijn aanvragen gezinshereniging die nu nog in behandeling zijn of de komende tijd in behandeling zullen worden genomen omdat het familielid dat vorig jaar asiel heeft aangevraagd dit jaar een verblijfsvergunning krijgt. Er zijn verschillende momenten dat de regering aan de knoppen kan draaien. Zo kan ze de indiening van de eerste aanvragen vertragen. Ook de afhandeling van de asielaanvragen kan vertraagd worden en vervolgens ook die van de nareis. De nareis wordt pas geteld als de gezinshereniging akkoord is en het familielid daadwerkelijk naar ons land is gekomen. Asielinstroom 58.000 volgens de regering (met Prinsjesdag was het nog 26.000) – 2000 dubbele aanvragen – 22.000 nareis geeft voor 2016 34.000 asielzoekers en dat is dus 9.000 minder dan dit jaar.  Als de regering de nareis helemaal op een laag pitje zet dan kan  je dus meer asielzoekers hebben om niet boven de 58.000 te komen. Het geeft maar weer aan wat een gelul dat asielinstroomcijfer is. Is 90.000 asielinstroom reëel? Geen idee. Zolang je niet weet waaruit die is opgebouwd is iedere analyse onzin. We kunnen wel aannemen dat die 2.000 dubbele aanvragen hetzelfde blijven.  Maar hoeveel nareis zit erin? Er steken deze winter meer mensen de Middellandse zee over dat vorig jaar. Maar waaruit is die opgebouwd? Zijn dat mannen die hun gezin achterlaten. Alleenstaanden? Uit de gebrekkige cijfers die er zijn leid ik af dat er nu meer gezinnen komen. Dat betekent dus veel minder nareis. Dat kan een hele familie zijn omdat de procedures zo lang duren dat het niet meer verantwoord is dat de man alleen vooruit gaat. Het kan ook zijn dat de vrouwen met kinderen die achter zijn gebleven niet langer kunnen wachten en nu ook de oversteek wagen. Kinderen verdrinken voor de kust van Turkije en vrouwen worden aangerand of verkracht op de gevaarlijke tocht hierheen. Maar de cijfers zijn beperkt. Wat mij sterk opvalt dat het aandeel Syriërs de afgelopen maanden bij de asielzoekers sterk terugloopt. Wat betekent dat? In december -blijkt uit de zojuist verschenen cijfers van de IND- was het aantal asielzoekers 175% hoger dan in december 2014, maar het aantal Syriërs ‘slechts’ 75%. Is dit een trend? Hoeveel vrouwen eronder zitten is nog niet bekend gemaakt.

Daarvoor moeten we wachten tot de cijfers bij het CBS of Eurostat zijn. Onderstaand stukje is gewijzigd omdat er onnauwkeurigheden in zaten. Als het inderdaad 90.000 asielzoekers zouden zijn (met hetzelfde profiel als 2015) dan zullen dat uiteindelijk 123.000 verblijfsvergunningen en een asielinstroom van 152.000 opleveren (gerekend met de parameters van het ministerie, zie hieronder). Als het echter 90.000 asielinstroom is dan zullen het aantal uiteindelijk 73.000 verblijfsvergunningen zijn.

Toevoeging 6 maart 2016 Het blijkt uit dit vrijgegeven stuk dat die ‘90.000’ in werkelijkheid 93.600 asiel-instroom is. Verder gaat de berekening van de IND uit van 76% toekenningen, 8% tweede en vervolgaanvragen en 0,8 nareis. Dat verschilt dus nauwelijks met mijn berekening. Het aantal asielzoekers in het stuk echter bedraagt 63.000. Die 63.000 zullen uiteindelijk voor een totale asielinstroom zorgen van 107.000 en een aantal verblijfsvergunningen van 85.050. Het verschil komt omdat in de berekening van de IND in 2016 slechts 25.600 nareis daadwerkelijk naar ons land zal komen en dat terwijl uiteindelijk het aantal op grond van de 63.000 asielzoekers 38.300 is.

Conclusie: Zolang die 90.000 asielinstroom van de NOS niet uitgesplitst zijn in asielzoekers, dubbele aanvragen en nareizigers is er niets over te zeggen.  De totale verwarring is echter het door elkaar gebruiken van de termen asielzoeker en asielinstroom. Als het echt asielzoekers zijn dan zal het uiteindelijk aantal verblijfsvergunningen 123.000 zijn. Als het asielinstroom is dan is dat maar 60% daarvan, 73.000. Het is wat mij betreft ook heel belangrijk om te weten of het inderdaad zo is of er meer vrouwen en kinderen de Middellandse Zee over steken en wat de betekenis is van de grotere daling van het aantal Syriërs.

*Verwar niet de asielinstroom van 59.100 met het totaal aantal verblijfsvergunningen dat het aantal verblijfsvergunningen asielzoekers plus nareis potentieel zullen krijgen -58.000 volgens mijn berekening- of met de prognose van het kabinet over 2016 dat ook 58.000 is.  Die 59.100 asielinstroom 2015 is eigenlijk te laag omdat er slechts 14.000 nareizigers in zitten terwijl het uiteindelijk potentieel, ogv het aantal asielzoekers, 26.000 is en de instroom uiteindelijk 72.500

1 thought on “De regering verwacht voor dit jaar minder asielzoekers

  1. tibi

    fijn dat je de energie gevonden hebt om weer eens een cijfer meer diepgang te geven.

    ik zag ook al dat het aantal syriers terug loopt. misschien putten ze hoop uit de ‘vredes’ besprekingen die komen en willen ze nog even wachten. of er zijn simpel weg niet genoeg syriers meer over. er zijn immers maar 20 miljoen.

    zijn er bepaalde groepen die nu heel sterk toenemen?

Leave a Reply