Migratie 2015 en de invloed van asiel.

Het CBS kwam vandaag met voorlopige cijfers over de immigratie en emigratie. De immigratie bedroeg meer dan 200.000 en de emigratie bijna 150.000. In dit artikel meer cijfers die niet in het artikel van het CBS staan. Zoals bijvoorbeeld mensen geboren in Turkije, Marokko etc en naar continent, zoals Afrika.

Het is van belang om te weten hoe de relatie is tussen asielzoekers (en nareis) en migratie. Daarom heb ik onderaan een bijlage toegevoegd waarin ik dat uitleg. Daarin leg ik bijvoorbeeld uit dat de immigratie over 2015 potentieel een stuk hoger ligt dan de officiële cijfers weergeven. Ook heb ik het over ‘oorlogsgebieden’.

Immigratie. Je bent in Nederland al immigrant als je van plan bent om tenminste vier maanden in ons land te verblijven. Dat is bijzonder kort. Meestal (voor zover mij bekend) is die termijn in andere landen een jaar. Je bent officieel emigrant als je langer dan acht maanden uit ons land wilt vertrekken.
De termijn van vier maanden bij immigratie zorgt ervoor dat we veel immigratie kennen van mensen die slechts kort in ons land verblijven, zoals studenten en arbeidsmigranten. Dat zorgt er mede voor dat een twintig procent van de ‘immigranten’ binnen een jaar weer is vertrokken.

Allereerst de landen met een vergelijking 2015 met 2014. Vervolgens migratie afgelopen 20 jaar en daarna de bijlage asielbegrippen.

De landencijfers:
De cbs-tabel geeft niet van alle geboortelanden de cijfers. De tabel is al een tijd niet herzien en daardoor ontbreken in de tijdelijke cijfers landen als Eritrea en India.
Het zijn tijdelijke cijfers en er volgen dan ook nog correcties. Definitieve cijfers (met alle landen) komen meestal rond mei.

De stijging van de immigratie met 20.000 naar ruim 200.000 en een iets mindere emigratie van 146.000 zorgde voor een stijging van het migratiesaldo met 21.000 naar 56.000 mensen, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

We zien een stijging vanuit alle continenten, behalve Europa. Europa (excl. NL) bleef met ruim 40% (84.000) van de immigranten wel de grootste leverancier. De emigratie bedroeg 55.000 en dat geeft een netto-immigratie van tegen de 30.000. Uit Afrika kwamen iets meer dan 15.000 immigranten en dat is een stijging van 10%. De emigratie was 8.000 en het saldo nam met 1.600 toe naar 7.400. Azië zorgde voor driekwart van de stijging van de immigratie. Natuurlijk door Syriërs.

mnd 12  2015

Bron: CBS

Totaal tellen we bijna 175.000 immigranten die geboren zijn in het buitenland. Er emigreerden er iets meer dan 100.000 en dat gaf een netto-immigratie van 75.000.

Uit de EU kwamen 77.000 immigranten en dat is net zoveel als het jaar ervoor. Opmerkelijk is wel dat het aantal Oost-Europeaanse immigranten daalde met 2.200 en omdat de emigratie iets steeg daalde de netto immigratie met 3.000 naar 11.000.

Er kwamen vooral minder Polen en omdat hun emigratie steeg daalde het saldo met 3.000 naar 9.000. Er kwamen ook minder Bulgaren en Roemenen.

De immigratie vanuit geboorteland Marokko daalde behoorlijk met 600 (een kwart), maar ook de emigratie daalde iets naar 1.300. Netto kwamen er 500 bij. Bij de immigratie moet je niet direct denken dat het allemaal ‘nieuwkomers’ zijn. Een belangrijk deel betreft immigranten die voor de tweede (of nog vaker) keer immigreren.

Bij de Turken zie je een vrijwel gelijk aantal immigranten (3.700). Omdat de emigratie met 700 daalde naar 4.500 halveerde het aantal netto vertrekkers naar 800.

Het zijn natuurlijk de Syriërs die die voor het grootste deel van de stijging van de immigratie zorgden. Hun immigratie steeg met meer dan 12.000 naar bijna 21.000. Zoals te verwachten was er (nog) vrijwel geen emigratie.

De Somalische immigratie halveerde naar 900 en de emigratie steeg met 300 naar 1.300. Netto verlieten 400 meer Somaliërs ons land dan dat er binnen kwamen. Dat is best wel opmerkelijk, ware het niet dat we dat wel vaker hebben gezien: Somaliërs vertrekken vaak naar Engeland zodra ze Nederlander zijn geworden.

Ik heb vijf landen waar veel asielzoekers vandaan komen (Afghanistan, Somalië, Iran, Irak en Syrië) samengevoegd. Hun immigratie steeg van 14.000 naar 25.000. Ook de emigratie steeg iets naar 4.400 hetgeen een netto stijging geeft van bijna 21.000. Omdat er natuurlijk meer landen zijn met asielmigranten moet je denken aan een 25.000 netto asielmigranten in 2015.

Tot slot Nederland. De immigratie (dat zijn dus mensen die eerder zijn geëmigreerd) daalde met 500 naar iets meer dan 28.000. De emigratie daalde met 1.400 naar 45.200 en dat geeft dat er netto bijna 17.000 vertrokken en dat is 900 minder dan in 2014. Let wel dit is geboorteland. Het gaat dus niet alleen om Kaaskoppen, maar ook om tweede generatie allochtonen. De laatste jaren wordt de meerderheid van de netto-emigranten gevormd door die tweede generatie.

Toegevoegd 12:05 In het CBS-artikel  staan in het tweede figuur ook Ethiopiërs. Ik vermoed echter dat het Eritreeërs zijn (nationaliteit) die geboren zijn in Ethiopië. Beide landen vormde vroeger een land. Uit Ethiopië komen vrijwel geen asielzoekers.

De ontwikkeling van de laatste 20 jaar

Onderstaande grafiek laat zien de migratieontwikkeling van de laatste 20 jaar.

mnd 12   1995 2015  2

Bron: CBS

Het is duidelijk dat er sprake is van topdrukte. Netto zitten we weer op het niveau van de jaren rond 2.000. Tien jaar geleden hadden we nog te maken met krimp. Na 2006 traden Oost-Europese landen toe en dat zorgde weer voor een stijging en de laatste twee jaar zorgde de asielmigratie weer voor een boost.

Voor dit jaar verwacht ik een sterke toename van de immigratie en het migratiesaldo. Dat komt door een belangrijk deel van de 43.000 asielzoekers van vorig jaar dit jaar (inclusief hun nareis) een verblijfsvergunning zullen krijgen (zie de bijlage).

Bijlage asielzoekers, nareizigers en migratie

Er is een vaak niet begrepen verschil tussen aanvragen asiel en immigratie. Officieel is iemand die naar ons land komt pas een immigrant als hij of zij wordt ingeschreven als inwoner van dit land in het bevolkingsregister van de gemeente.

Je wordt als asielzoeker pas ingeschreven als je een verblijfsvergunning krijgt -kan eventueel ook na verblijf van langer dan een half jaar in opvangcentrum- en wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. Omdat de procedure voor asielzoekers nu gemiddeld een half jaar duurt zal de inschrijving bij de gemeente vaak pas in het jaar zijn nadat de asielzoeker een verblijfsvergunning heeft aangevraagd.

Een andere belangrijke groep is de nareis -nakomende familieleden van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Nareis kan pas aangevraagd worden nadat de asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen. Gemiddeld duurt die procedure nu ook een half jaar. Als de aanvraag –een visum genaamd MVV- is goedgekeurd mag de nareis naar ons land komen om zich bij de voormalige asielzoeker te voegen. De nareis krijgt dan ambtshalve een verblijfsvergunning en wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. Nareis vraag dus geen asiel aan.

De immigratie van asielzoeker en nareis wordt de asielmigratie genoemd.

In 2014 vroegen 43.000 mensen asiel aan (eerste aanvragers) daarvan zal uiteindelijk een 75% -32.000- een verblijfsvergunning krijgen. Dat kon vorig jaar al gebeurd zijn of zal dit jaar gebeuren. Per toegekende asielzoeker zal naar schatting 0,8 nareiziger volgen. Dat zijn er dan 26.000. Totaal leveren de eerste aanvragers asiel 58.000 asielmigranten op. Die zijn dus al geïmmigreerd of dat zal dit jaar alsnog gebeuren.

Het aantal asielmigranten was vorig jaar ‘slechts’ +/- 31.000 aldus het CBS en daarin zaten er ook heel veel aanvragers tussen uit 2014 in. We krijgen dus heel veel asielmigratie dit jaar. Het CBS gaat uit van 70.000 migranten.

Oorlogsvluchtelingen’.  Veel menen denken dat alleen mensen die vluchten uit een gebied waar oorlog is een verblijfsvergunning krijgen. Dat is onjuist .  Als homofiele atheïst kan je in een land als Saoedi Arabië je borst nat maken. Afkomstig uit Syrië of Eritrea geeft in Nederland en de rest van de  EU+ bijna 100% kans en dat terwijl Eritrea geen oorlogsgebied is. Als Kosovaar  of Albanees kan je het wel schudden.  Afkomstig uit oorlogsgebieden als Afghanistan en Irak geeft geen 100% zekerheid. Hier speelt het persoonlijke verhaal een belangrijke rol. Het aantal asielzoekers dat afkomstig is uit een land ‘waar  je zonder probleem kan wonen’ is gering. Zeker in Nederland.

Lees ook:
Van asielzoekers tot asielmigranten. Prognose 2016, 2017

Dit artikel kan nog verbeterd worden vandaag. Belangrijke wijzigingen zal ik vermelden.

4 thoughts on “Migratie 2015 en de invloed van asiel.

  1. Egbert

    “Tot slot Nederland. De immigratie (dat zijn dus mensen die eerder zijn geïmmigreerd) ” – moet dat laatste woord niet zijn ‘ge”emigreerd’?

    Tabel “Totale migratie 1995 t/m 2015” – deze titel kan ook gelezen worden als: ‘cumulatief saldo over die jaren’ (alsof er sinds 1995 *in totaal en per saldo* 203.000 immigranten bijgekomen zijn. Ik denk dat de bedoelde titel is ‘Aantal migratie per jaar 1995 t/m 2015’.

  2. Pingback: “Wat vind jij nou van die vluchtelingen?” | Martijn Tonies

  3. Pingback: Wat vind jij nou van die vluchtelingen? - Joop

Leave a Reply