Voorlopige cijfers 2015 asielzoekers naar Europese landen

Op basis van laatst beschikbare cijfers van Eurostat en een (kleine) schatting van de nog ontbrekende cijfers kan een eerste balans worden opgemaakt van het roerige asieljaar 2015. UPDATE 3-3-2016  Inmiddels cijfers alle compleet.
Enkele hoofdpunten: het aantal asielzoekers is met 125% gestegen t.o.v. 2014, maar er zijn nog veel onzekerheden. De Nederlandse cijfers zijn verdubbeld. Het meest opmerkelijke is dat Nederland binnen het vaste land van Noordwest Europa het minste aantal asielzoekers per hoofd van de bevolking kreeg. Gemiddeld zit Nederland op het niveau van de gehele EU.

Over de cijfers:
Even heel saai, maar het moet: wat stellen de cijfers in dit stuk voor.
Allereerst heb ik mede betrokken in de cijfers Noorwegen en Zwitserland. Alhoewel geen deel uitmakend van de EU, doel zij volledig mee met het asielsysteem van de EU. Bovendien zijn het beide Schengenlanden en doen zij bijvoorbeeld ook mee aan Frontex (assisteert EU-landen bij de bewaking van de buitengrenzen). Ook IJsland en Liechtenstein horen daarbij maar die zijn zo klein dat ik ze buiten beschouwing laat.
Dit onderzoek gaat over de eerste aanvragen. Dat zijn de mensen die spontaan naar de EU+ komen met het verzoek om bescherming. Soms (gelukkig steeds minder) worden ook de tweede en vervolgaanvragen ingediend in een land meegenomen. Dan ben je formulieren aan het tellen en niet mensen. In Nederland bestaat de gewoonte om ook alle nareizigers mee te tellen in de communicatie. Dat heeft vele nadelen, maar zeker ook dat je met die cijfers internationaal niet kan vergelijken.
Het is ook mogelijk dat iemand in meerdere landen asiel aanvraagt. Dat is op zich niet verboden maar asiel kan geweigerd worden door het tweede land o.g.v. het Verdrag van Dublin. Het eerste EU+ land moet dan afhandelen. In meerdere landen ingediende aanvragen blijven echter wel gewoon tellen als aanvraag.
Dan heb je ook ‘ingetrokken’ aanvragen. Dat waren er tot nu toe 180.000 in de hele EU+ over 2015. Het was Hongarije dat meer dan 100.000 ingetrokken aanvragen had in 2015. Ook deze aanvragen blijven meetellen mee in het totaal aantal aanvragen.
En dan het grootste probleem: hoeveel mensen zijn nog niet geregistreerd. Dat probleem speelt met name in Duitsland. Bij binnenkomst in Duitsland vindt er een voorlopige beperkte voorlopige registratie plaats in een systeem genaamd EASY. Uiteindelijk vindt de registratie veel later plaats. Dubbeltellingen –al dan niet opzettelijk- zouden veel voorkomen. Ook zouden er veel doorgereisd zijn naar andere landen. EASY telt ruim een miljoen registraties over 2015, maar het aantal eerste aanvragen bedroeg 442.000. Kijk je bijvoorbeeld naar december dan telt EASY 127.000 aanmeldingen, maar dat is meer dan dat er in die maand over de Middellandse Zee is gekomen.
Lastig is het dan ook om het aantal asielzoekers te bepalen omdat er onder de flow van buiten de EU+ natuurlijk ook mensen zitten die om economische redenen hierheen komen en ook geen asielaanvraag indienen.
Als je links en rechts kijkt wat er aan aantallen worden genoemd dan zou je uit kunnen gaan van 1,2 miljoen. In de database van Eurostat zitten 1,28 miljoen eerste aanvragers EU+ in 2015 en 1,22 miljoen EU-28. Die aantallen zijn iets hoger in onderstaande tabellen omdat ik ontbrekende data heb geschat. Dat betrof meestal alleen de maand december en ik die maand geschat door 75% te nemen van november. 75% omdat in december het aantal overstekers van de Middellandse met 25% is gedaald. Frankrijk miste twee maanden en van Spanje moest ik zelfs drie maanden schatten.

Het werkelijke aantal zal anders zijn. Niettemin geloof ik dat de cijfers een redelijk goed idee geven. Voor ons Nederlanders is het belangrijk om te weten dat er geen sprake is van ontbrekende maanden. Ook zijn er geen achterstanden (meer) in de identificatie en het in de gelegen stellen om een eerste aanvraag in te dienen. Totaal telde Nederland 43.000 asielzoekers in 2015.

2. Bevolking en aanvragen asiel 2014 en 2015.
In de eerste tabel laat zien alle 30 landen van de EU+  hoe groot de bevolking is (x 1000) en het aandeel van de diverse EU+ landen.  Zowel 2014 als 2015. In de laatste kolom het verschil in aantal en in percentage. Op dat laatste percentage heb ik de tabel gesorteerd. Het geeft de totale groei weer in 2015 t.o.v. 2014 en hoe dat met de individuele landen is gesteld.

Hieronder de nieuwe tabel.  Dit is de oude.

t1-nieuw-verbeterd x 1000 ipv per 100000

Deze tabel gecorrigeerd omdat ten onrechte stond per 100.000 inwoners i.p.v. x.1000. Per 100.000 inwoners is tabel 2.

Licht groene achtergrond in de asielcijfers van 2015 zijn voor een beperkt deel geschat.  Duitsland uiteraard het hoogste.  Hongarije is er een land met grote vraagtekens zoals ik al heb aangegeven. Nederland zit wat betreft de stijging onder het Europese gemiddelde, maar de stijging is wel van de laatste vijf maanden. Eén op de 33 asielzoekers ging naar Nederland. Denemarken steeg met 50%. naar 22.000. Denemarken is wat onzeker omdat ze over december nog geen cijfers heeft ingeleverd, maar in november was het aantal met 5.000 zeer hoog. Kan een administratieve reden hebben, maar misschien werkt hun strenge politiek wel averechts.

De tweede tabel is wat minder omvangrijk en geeft het aantal asielzoekers per 100.000 inwoners.

 

update 3 maart: met alle landen ingeleverd.  Dit is de oude tabel.

t2-nieuw

Binnen de EU+ was het aantal asielzoekers in 2015 ongeveer 254 per 100.000 inwoners oftewel 0,25% van de bevolking. Nederland zit op dan aantal. In 2014 zal Nederland er nog ietsjes boven. Alle landen van Noordwest Europa zaten boven het Nederlandse aantal.

Bron van de tabellen Eurostat

 

 

7 thoughts on “Voorlopige cijfers 2015 asielzoekers naar Europese landen

 1. Pingback: Flip van Dyke prikt bij 1Vandaag de cijferhysterie rondom vluchtelingen door | Krapuul

 2. tibi

  fijn al die cijfers. dit geeft een goed overzicht.

  om het artikel te lezen is ietwat lastig omdat er redelijk wat gramatica fouten in staat waardoor de zinnen niet lekker lopen.
  misschien kan je het artikel nog een keer door lezen. ik ben zelf ook geen goede schrijver maar als je wilt wil ik wel de foutjes die ik gevonden heb door geven.

 3. vandyke Post author

  Dank voor je opmerkingen Tibi. Moet er inderdaad naar kijken, maar heb het nu heel druk met een dringend nieuw blogje.

 4. Rob Alberts

  Fijn dat er iemand is die de cijfers voor zich laat spreken.
  Het onderbuikengegoogel met deze cijfers zorgt alleen maar voor meer onenigheid.

  Ik volg graag dit blog!

  Vriendelijke groet,

 5. Nicolet

  Bedankt voor het uitpluizen van de cijferbrij. In de afgelopen periode kreeg ik meer en meer het gevoel dat er maar wat geroepen werd over enorme stromen gelukszoekers waar zich ook een enkele vluchteling tussen bevind die Nederland massaal overspoelen en allemaal een borstvergroting willen. Nou nee, alleen de vrouwen dan. Zucht. Nogmaals: bedankt!

Leave a Reply