Asielzoekers: Aantal Syrische Mannen 18+ met 99,5% Gedaald

Wat u dus niet mag weten.

Afgelopen maand is het aantal mannen onder Syrische asielzoekers naar ons land verder gedaald naar 25.  Hoeveel zei U?  Vijfentwintig.

Dat waren er een half jaar geleden vermoedelijk nog bijna 5.000. Wat dus betekent een

daling van 99,5% 

Wat mag u wel weten? Een paar honderd asielzoekers uit Albanië die je zo kan afwijzen.

Mannen zijn belangrijk omdat zij vaak vooruit gaan omdat de oversteek van de Middellandse Zee te gevaarlijk en/of te duur is. Vrouwen en kinderen komen dan als nareis.

Je hebt dus geen deal met Turkije nodig om tot een daling te komen.

Al op 6 januari van dit jaar schreef ik het volgende:

Aan de andere kant kan er een belangrijke ontwikkeling gaande zijn die het percentage nareis kan verminderen. Wat opvalt is dat het percentage vrouwen onder de asielzoekers de afgelopen maanden is gestegen. Zo is onder  Syriërs is het aandeel verdubbeld in november t.o.v. september naar 30%.  Mogelijk is het een trend omdat er grote achterstanden zijn ontstaan in de afhandeling van asiel- en nareisverzoeken. Zo gaat het CBS er vanuit dat er een jaar zit tussen de komst van de asielzoeker en de komst van de familieleden. Dat kan een reden zijn dat vaker complete gezinnen deze kant opkomen. Het kan ook dat er anderen daardoor afzien van komst. Het zou een ontwikkeling zijn die, als ze doorzet, een sterke daling van de nareis teweeg zal brengen.

Wat echt belangrijk wordt gevonden door de IND en CBS is dat u weet is dat het aantal asielzoekers uit Albanië een paar honderd is. Ze krijgen geen verblijfsvergunning én dus geen huis, uitkering, werk etc. Dat laatste wordt u niet vertelt omdat voortdurend opvang asielzoekers en integratie van vergunninghouders als een pot nat wordt gecommuniceerd.

Waarom is u dat niet vertelt de afgelopen dagen van die 99% ? Een complot? Ik haat complottheorieën. Het is veel simpeler: de IND valt onder Dijkhoff en het CBS onder Kamp. Zij spreken de taal van hun bazen. Of nog erger.

Waarom de Nederlandse pers hetgeen uit de hoek van IND en CBS komen nog meer lijken te vertrouwen dan een SGP’er Gods Woord, is mij een volstrekt raadsel. Het zijn ambtenaren en die moeten net als hun bazen kritisch gevolgd worden. Slaafs volgen wat de ambtenaren hun vertellen? Ik begrijp helemaal niets van de pers.

Dat een paar honderd Albaniërs heel erg belangrijk zijn wordt u  door de strot geduwd. En oh wat glijdt het makkelijk naar binnen bij het overgrote deel van de bevolking.

En wat u al helemaal niet wordt verteld is wat de consequenties zijn voor de berekening van het aantal asielzoekers dit jaar. Hoeveel minder dan 93.600. Uiteraard wordt ook in de pers ook niet gerefereerd naar uitspraken van een Wilders een half jaar geleden dat er binnen een jaar een half miljoen asielzoekers zouden komen.  Of Zijlstra: een stad als Utrecht. Nogmaals: ik geloof niet in complotten.

De echt belangrijke cijfers:

percentage mannelijke asielzoekers Syrie

Bron: CBS/IND

Leave a Reply