Is Italië het nieuwe Griekenland voor asielzoekers?

Als je de media moet geloven zeker wel. De feiten vertellen een ander verhaal.

Er wordt weer heel wat afgeroepen over de irreguliere migratie naar Italië. Opgewonden reporters verdringen zich voor de Italiaanse kades in een wedstrijd wie zo weinig feiten kan roepen. Als het maar sensationeel is. Ook het thuisfront laat zich niet onbetuigd. Wat is waar en wat is onzin? Ik probeer van feiten op een rijtje te zetten en bespreek artikelen van Elsevier en van de NOS en de uitspraken van een hijgende reporter van de NOS.

Conclusie: het is heel slecht wat er geproduceerd wordt.

Onder de conclusie drie updates met nieuw cijfer van een andere Bobo Italiaanse, de NRC die de mist ingaat met de cijfers en de Volkskrant die ook vulsel nodig had.

Stijgt de migratie naar Italië?
Op Elseviers website van donderdag 15 april 2016 schrijft ene Elif Isitman een artikel met als kop:

Cijfers bevestigen: migratie vanuit Libië stijgt

Elsevier beroept zich op dit artikel van de IOM.
Als de migratie stijgt of daalt in een periode dan moet je je allereerst afvragen of dat niet door het weer komt. De oversteek van Noord-Afrika naar Italië is veel gevoeliger voor slecht weer dan de oversteek van Turkije naar de Griekse eilanden die immers pal voor de Turkse kust liggen.
Op 11 april van dit jaar tweette ik:

En dan is de ramp met honderden doden voor de Egyptische kust van twee weken geleden nog geeneens meegenomen.  Het aantal doden op de route naar Italië is vele malen hoger dan die naar Griekenland. Stijging van het aantal asielzoekers e.a. in de maand april door beter weer was dus te verwachten. Kijken we naar de cijfers in tabel 1 dan zien we vorig jaar een flinke stijging tussen maart en april van 600% (van 74 naar 535 per dag).

17 april 2016-2

Bron: UNHCR / IOM  –tabel 1 vernieuwd 29-4 17:45 omdat er een fout in zat: februari 2015 net als 2016 29 dagen gegeven. Foute tabel.

Tot en met 17 april dit jaar was het aantal overstekers in april 365 per dag gemiddeld. Een stuk lager (verbeterd, hier stond hoger) dus dan vorig jaar, maar het is natuurlijk niet uit te sluiten dat het aantal alsnog wordt gehaald en misschien zelfs overschreden in de rest van de maand. Het kan ook zijn dat er vrijwel niemand meer bijkomt. In ieder geval zien we een stijging van 5-6% (hier stond 6-7%) gemiddeld per dag vanaf 1 januari. Wel met de aantekening natuurlijk dat 2015 de hele maand april is en dit jaar maar t/m de 17e .

Juist omdat er sprake is van bijvoorbeeld weeromstandigheden is een stijging of daling van een aantal procenten niet relevant en er kan niets uit geconcludeerd worden. De kop van Elsevier is dus onzin.

Toename door migratiedeal met Turkije?
Elsevier vervolgt:

De migratiestroom vanuit Libië naar Italië als gevolg van de nieuwe migratiedeal tussen de Europese Unie en Turkije lijkt wel degelijk toe te nemen.

Het gekke is dat Elsevier zich ook nog tegenspreekt want verderop in het artikel schrijft Elsevier dat er vrijwel geen Syriërs zitten in de aantallen tot nu toe. Erger is echter dat in het stuk van het IOM, waar Elsevier zich op beroept, staat :

For the time being it is not possible to link the increase of arrivals in the central Mediterranean to the EU/Turkey deal or the closure of the Balkan routes. The majority of migrants arriving from Libya are African nationals, using well known and established routes into Libya. There have been very few Syrians leaving from Libya in recent months.

Elsevier heeft het dus verzonnen.

Wie stak tot nu toe dit jaar over?
Hieronder  het plaatje van de UNHCR van het percentage nationaliteiten dat de oversteek maakte naar Italië dit jaar tot en met 17 april.

nationaliteiten 2

Er is geen (of nauwelijks) sprake van anderen dan Afrikanen. Dat was ook het patroon sinds vorig jaar zomer: via Griekenland de Aziaten en via Italië de Afrikanen. Wat mij overigens opvalt in het plaatje dat je (nog) helemaal geen Eritreeërs ziet. Precies twee jaar geleden was de komst van totaal 1.100 Eritreeërs in april (Teeven zei 1.000 per week in april) aanleiding voor Teeven om te roepen dat er 65.000 asielzoekers zouden komen dat jaar (het werden er 22.000).

In de week waarin het artikel van Elsevier werd geschreven was er wel degelijk sprake van een toename zoals uit het volgende plaatje blijkt:

recent trends 17 april

In de week eindigend op 17 april werden er 4.651 mensen geteld. Daar ging dus alle berichtgeving over. In de week ervoor waren het er 608 en toen hoorde je niemand. Geen hijgende journalisten op de kades om ons te vertellen dat er zo weinig kwamen.
We zien dus wel degelijk een forse stijging in de laatste week van 665%, maar in ieder geval geen 6.000 in drie dagen wat Elsevier meldt. De hele Middellandse Zee misschien.
Kijken we naar een update van drie dagen later dan zien we weer iets opmerkelijks:

recent trends 20 april

Bron voor beide plaatjes: IOM.

Het aantal is meer dan gehalveerd de laatste week naar 1.757. Heeft u dat al gehoord van uw razende reporter?

350 Syriërs naar Italië?
Elsevier vervolgt:

Zo is een groep van ongeveer 350 Syriërs in de afgelopen weken via Mauritanië naar Libië gereisd, een omslachtige en onconventionele route.

Ik heb geen bericht kunnen vinden dat over de afgelopen weken gaat. Wel een bericht van Reuters van 1 maart over een groep van 340 Syriërs die in Mauritanië vast zijn komen te zitten in het jaar ervoor. Misschien dat die groep, of een gedeelte daarvan, er in geslaagd is om alsnog Libië te bereiken. Ik zou wel eens een bron willen zien die het verhaal van Elsevier bevestigt. In ieder geval heeft het niets met de EU-Turkijedeal te maken.

Elsevier:

‘In 2014 reisden zo’n 170.000 migranten vanuit Libië naar Italië, en in 2015 lag dat aantal op 153.842. Dit is een fractie van het aantal dat vanuit Turkije naar Griekenland kwam: dat aantal lag vorig jaar alleen al rond de miljoen.’

De aantallen van Italië kloppen, maar het aantal van Griekenland was bijna 857.000. Afronden mag natuurlijk, maar met een zesde verhogen is wel heel erg veel afgerond. Het totale aantal voor de hele Middellandse Zee bedroeg vorig jaar een fractie meer dan een miljoen.

NOS

Dat er sprake is en zal zijn van een massa-immigratie  daarover is de hele pers het eens. En denk maar niet alleen blaadjes als Elsevier. De NOS staat voorin de rij. Dit artikel heeft als kop:

Steeds meer migranten bereiken Europa via Italië’.

Dezelfde onzinkop dus als Elsevier.

We lezen:

Italië maakt zich grote zorgen over het aantal migranten dat het land binnenkomt. Dat aantal neemt fors toe. Afgelopen dagen werden weer duizenden vluchtelingen uit zee gered.’

‘Door de instabiele situatie in Libië en het afsluiten van de Balkanroute maken steeds meer migranten de oversteek naar Italië.

En dat gaat zo maar door. Wat een niveau. Uiteraard niets over het artikel dat de NOS in maart vorig jaar schreef waarin een andere Italiaanse hoge functionaris al een dramatisch hoge voorspellingen deed volgens de NOS: ‘Een miljoen zitten klaar in Libië’. ‘De komende maanden komen ze.’ Niet dus.

Italiaanse minister: er is geen noodtoestand

Maar veel belangrijker is wat de Italiaanse minister Alfano voor de Italiaanse televisie zei volgens dit artikel, ook van persbureau ANSI:

‘Compared to last year, this year there has been a 4.7% increase in migrant arrivals. We are therefore not in an emergency and we cannot say that there has been a collapse in the reception system’.

4,7% stijging? Geen ineenstorting? Heeft u dat al gelezen in de krant? Heeft het journaal daarmee geopend? Waar is het artikel van Elsevier? Het bericht was van 19 april vorige week, maar als je zorgvuldig naar de cijfers had gekeken –zie tabel 1- dan verrast het je niet.

Kijk ook naar de hijgende reporter van de NOS in het 18:00 uur journaal van 16 april (na ongeveer 05:00 min):

Alleen al deze week 6.000 vluchtelingen en die gaan naar Oostenrijk, Duitsland of Nederland.

Over die 6.000 heb ik het al gehad, maar naar welke landen gaan die mensen? In tabel 2 de negen landen die in het UNHCR-plaatje hierboven staan:

eerste aanvragen 9 afrikaanse landen

Bron: Eurostat

Er werden in 2015 door die negen landen totaal 112.115 eerste aanvragen asiel ingediend in de EU+ (EU-28 plus Noorwegen en Zwitserland). Aangetekend moet worden dat Duitsland een achterstand had met het registreren van asielzoekers. Het werkelijke aantal is dus hoger.

Van de 112.000  ging slechts 22% naar Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Naar Nederland 970. Dat is 0,9% van het totale aantal dat in de EU+ een aanvraag asiel heeft ingediend.

Stemmingmakerij dus van de NOS.

NOS: afsluiten Balkanroute oorzaak stijging

In het NOS artikel verder nog:

Door de instabiele situatie in Libië en het afsluiten van de Balkanroute maken steeds meer migranten de oversteek naar Italië.

Het merendeel van de bootvluchtelingen die vanuit Libië de oversteek naar Italië wagen, zijn economische vluchtelingen. Op de boten die door kustwacht van zee worden gehaald, zitten voornamelijk mensen uit Gambia, Nigeria en Senegal. De meesten van hen krijgen vrijwel zeker geen asiel.

Ook de NOS noemt dus afsluiten Balkanroute en steeds meer migranten.  Daar heb ik het al over gehad en is dus waarschijnlijk onzin, maar hoe zit het met de toekenningen?

Beslissingen en toekenningen verblijfsvergunning
In tabel 3 beslissingen op asielaanvragen in eerste aanleg (dus zonder beroep). Aangezien één asielzoeker in meerdere landen asiel kan aanvragen en ook meerdere aanvragen in één land kan indienen, is het aantal beslissingen hoger dan het aantal asielzoekers. Bovendien krijgen asielzoekers ook gelijk in hoger beroep. In dit stukje leg ik dat uit n.a.v. een artikel van de NOS dat die de cijfers niet snapt.

Het percentage asielzoekers dat (uiteindelijk) een verblijfsvergunning krijgt is dus hoger dan het percentage in tabel 3.

beslissingen op asiel Afrika

Van de iets meer dan 157.000 beslissingen in 2015 over aanvragen van Afrikanen was 47% positief. Door de factoren van meerdere aanvragen en beroep, zal uiteindelijk meer dan de helft een verblijfsvergunning krijgen. Van de negen die het meest voorkwamen tot nu toe dit jaar hadden alleen de Somaliërs met 62% een score boven de 50% toekenningen. De laagste score haalden de Marokkanen met slechts 270 toekenningen op 2.300 beslissingen, oftewel 12%. Het hoogste aantal asielzoekers e.a. kwam tot nu toe dit jaar van de Nigerianen met 18%. Vorig jaar was slechts een kwart van de besliste aanvragen van Nigerianen positief. Totaal maken de negen bijna 50% uit van het totaal aantal beslissingen, maar ze krijgen maar een derde van de verblijfsvergunningen. Ik heb Eritrea er even bijgezet, want dat land vormde een kwart van de beslissingen  en heeft het hoogste toekenningspercentage van Afrika met 87%. Dat is de reden dat ik al eerder in dit stuk mij afvroeg waar de Eritreeërs zijn. Ook omdat Nederland een vrij hoog aandeel van de Eritreeërs krijgt.

Dat de top 3 uit Nigeria, Gambia en Senegal bestaat, zoals de NOS beweert, klopt dus. Als tenminste dit jaar wordt bedoeld. Het aantal Afrikanen dat gebruik maakte van de Balkanroute was zeer gering. Dat er nu meer komen via Italië vanwege sluiting van de Balkanroute is geen bewijs voor. Het is ook niet waarschijnlijk omdat het toch wel even duurt voordat een plan om via Noord-Afrik a naar Italië te gaan gerealiseerd kan worden.

Voorspellingen:
Tot voor de zomer vorig jaar waren er maar weinig Syriërs die de oversteek waagden. De steeds slechtere toestanden en uitzichtloze situatie in Syrië, maar ook in de kampen, maakten dat steeds meer mensen op drift raakten. Ondertussen werd de mogelijkheid voor Syriërs om via Noord-Afrika naar Italië over te steken steeds minder goed mogelijk doordat alle landen rondom Libië inmiddels een visumplicht hadden ingesteld. Bovendien woedde er een burgeroorlog in Libië. Dat was een reden dat er een andere vluchtweg werd gezocht en sinds mei 2015 kwamen er steeds meer Syriërs via Griekenland Europa binnen.

De vraag is nu of de deal EU-Turkije lukt. Als dat zo is betekent dat dan dat er in grote getalen Syriërs en andere Aziaten via de Centrale Middellandse Zeeroute naar Italië de EU+ binnen zullen komen? Daar geloof ik niets van. Er zijn teveel obstakels en gevaren onderweg.
De Italiaanse regering zou uitgaan van 270.000 asielzoekers e.a. die de oversteek zullen wagen naar Italië. Misschien is dat wel zo, maar dan is het totale aantal dat de hele Middellandse Zee oversteekt zo’n 70% lager dan dat er vorig jaar kwamen.

Wat ook ontbreekt in iedere analyse is dat het aantal Syriërs dat naar de EU kwam al afnam sinds het begin van de herfst. Van degene die kwamen werd het aandeel vrouwen en kinderen steeds groter. In Nederland was het aandeel volwassen mannen uit Syrië met meer dan  99% gedaald. Uit de cijfers concludeer ik dat de komst van grote aantallen Syriërs naar Europa vorig jaar, moet worden geduid als een eenmalige golf, die vervolgens vanaf november weer afnam.

Daarom denk ik niet dat er veel Syriërs over zee naar Italië zullen komen. Alles hangt echter af of de internationale gemeenschap er in slaagt om behoorlijke opvang te regelen in de regio en de situatie in Syrië niet nog verder verslechterd door grootschalige bombardementen op de bevolking.

Economische illegale migranten.
Uit de toekenningspercentages van asielaanvragen uit Afrika kan worden afgeleid dat een groot deel vermoedelijk om economische redenen naar Europa zijn gekomen. Dat gebeurt alleen maar als er ook mogelijkheden zijn om zwart te werken. Als je als overheid niet streng controleert en zware straffen uitdeelt, dan creëer je een markt waarin illegale werkplekken worden aangeboden. Waar vraag is volgt vervolgens vanzelf aanbod van ‘economische illegale migranten’. In Nederland was er ook een markt voor illegale arbeid en het heeft tientallen jaren geduurd voordat de overheid dat strenger ging bestraffen. In de vorige eeuw kon een werkgever een boete krijgen van een paar honderd gulden. Nu begint het met duizenden euro’s voor de eerste keer en dat loopt enorm op bij herhaling. Dan is het niet meer aantrekkelijk voor werkgevers en komen er ook geen ‘economische illegale migranten’.

Als alle landen in de EU+ nu effectief zwart werk zou aanpakken dan zal het aantal economische migranten vanzelf afnemen. Zoals wel vaker wordt niet de oorzaak aangepakt maar het gevolg.

Aanpakken van zwarte arbeid is ook goed tegen concurrentievervalsing en ontduiking van belastingen en premies.
Tevens kan je nadenken over mogelijkheden voor mensen uit Afrikaanse landen om gedurende bijvoorbeeld maximaal twee jaar legaal te werken in Europa.

Conclusie:
Al jaren lang is het complete bagger wat de Nederlandse pers presteert als het om asielcijfers gaat. Ja, ze zijn heel goed in sfeerrapportages over asielzoekers bij het benzinepompstation van Raamsdonksveer, maar cijfermatig is het een ramp en dat wordt steeds erger. Van Elsevier kan je het verwachten, maar van de NOS toch niet? Nederland staat op de tweede plaats van landen met de meeste persvrijheid, maar wat heb je eraan als de kwaliteit zo gering is? Je hebt veel meer aan een redacteur die tot tien kan tellen en zijn vak als journalist serieus neemt dan aan een opgewonden journalist die de cijfers lekker aandikt en complete leugens uit z’n mouw schut. Sensatieverhalen is het credo, niet een nuchtere analyse. In het NOS-artikel zitten zoveel herkenbare fouten dat het wel geschreven lijkt op de burelen van de PVV.

Nuchter naar de cijfers kijkend concludeer ik dat er niet veel meer aan de hand is in Italië dan vorig jaar. Ik kom tot een 6% (verbeterd: hier stond 7%) stijging gemiddeld per dag t.o.v. vorig jaar , waarbij ik moet aantekenen dat de periodes niet helemaal gelijk zijn. Dat er pieken en dalen zijn is logisch. Veel meer dan in Griekenland speelt bijvoorbeeld het weer een belangrijke rol. Journalisten berichten alleen maar als er iets gebeurt en dikken dat vervolgens nog eens flink aan. Als er niets gebeurt dan hoor je ze niet. Logisch dat iedereen denkt dat er rampen gebeuren. Dat we worden overspoeld.

Nadat ik mijn berekeningen had gemaakt voor dit artikel stuitte ik toevallig op de uitspraken van de Italiaanse minister van migratie die tot de dezelfde conclusie komt: er is weinig meer aan de hand is dan vorig jaar: 4,7% stijging. Een bericht dat je niet op het journaal ziet nog bij Elsevier leest. Waar trouwens wel?

Het is maar zeer de vraag of er nu ineens veel Aziaten via Noord-Afrika naar Italië zullen reizen als de weg via Griekenland echt in belangrijke mate afgesloten wordt. Syriërs hebben een visum nodig en de overtocht is veel gevaarlijker dan via Griekenland. De route via de Centrale Middellandse Zee is meer voor de alleenstaande Afrikaan die weinig te verliezen heeft.

Update 28-04 23:30
Naast de Italiaanse directeur van Frontex die vorig jaar maart zei dat er tot een miljoen klaar zaten om de komende maanden via Libië naar Italië over te steken, hadden we twee weken geleden een Italiaanse staatssecretaris die rampen voorspelden en op 19 april een Italiaanse minister die zei dat er weinig aan de hand was.
Ik heb dit hierboven aangehaald.
Eentje moet er nog bij en dat is de Italiaanse EU-commissaris die een paar weken geleden riep dat er dat een 450.000 klaar zitten in Libië.

Het lijkt mij een verstandige aangelegenheid om, zeker in het geval van Italiaanse bewindslieden, even hun woorden met een korreltje zout te nemen. Lijkt mij trouwens verstandig om dat bij alle bobo’s te doen.

Update 29 april 07:00
NRC heeft in een artikel  van gisteren ook cijfers genoemd. NRC: ‘Aantal gearriveerde bootmigranten lag vorige week met 25.458 dit jaar aanzienlijk hoger dan dezelfde periode vorig jaar.’ Uit deze cijfers  (excel) blijkt dat de aantallen vorig jaar t/m april 26.228 was. Met dus nog een week te gaan 770 lager dit jaar. Die 26.228 is dus het aantal (afgerond) dat je in tabel 1 ziet. Onderaan dit artikel staat een actualisering t/m 24 april dit jaar: 26.300. Dus met nog zes dagen te gaan hadden we net zoveel als vorig jaar. Nu kan heel goed dat de NRC een glazen bol heeft, maar als dat niet zo is dan praat de NRC onzin.

De laatste cijfers van de UNHCR gaan t/m de 27ste en dan zitten we vrijwel precies op het aantal t/m de hele maand april vorig jaar.
Het is wel zo dat het goed weer is op dit ogenblik op de Centrale Middellandse Zeeroute. Misschien dat we t/m zaterdag alsnog aanzienlijke aantallen zullen zien komen.

Opmerkelijk is dat de NRC het ook heeft over 300.000 voor dit jaar. ‘Onbevestigd aantal’, schrijft de NRC erbij. Nu vraag ik me af wie nu het aantal voor dit jaar wel kan bevestigen.

Update 30-04 02:00
Reuters:

About 27,000 boat migrants have reached Italy since Jan. 1, slightly up on the same period last year and following a total 153,000 arrivals in 2015 and 170,000 in 2014.

Klein beetje omhoog dus.

Update 1 mei 2016 03:00
De Volkskrant

Het aantal vluchtelingenboten richting Italië is de afgelopen weken flink toegenomen. In vier dagen tijd redde de Italiaanse kustwacht vorige week 6.000 migranten van zee. In maart namen volgens de Europese grensagentschap Frontex 9.600 vluchtelingen en migranten deze route, meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar

Dus op 1 mei komen we aanzetten met cijfers maart en zeggen dan dat het de afgelopen weken flink is toegenomen. In de echte wereld is het aantal in april sterk gedaald t.o.v. vorig jaar. Vermoedelijk zelfs meer afgenomen in april dan in maart toegenomen.

Disclaimer
Taal is niet mijn sterkste punt en ik zal de komende dagen links en rechts wat verbeteren. Als het inhoudelijk is dan zet ik het erbij. Ook kan in fouten in de berekeningen hebben gemaakt, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet de strekking van het verhaal veranderen. Ook hier zal ik relevante wijzigingen vermelden.

Aktualisering:
De UNHCR nieuwe cijfers gepubliceerd. Ik heb tabel 1 aangepast:
tabel 1 24 april-2

Tabel verbeterd 29-4 17:50 omdat bij de berekening van februari 2015 per ongelijk 29 dagen had genomen.

Het aantal irreguliere immigranten was de afgelopen week iets lager dan het gemiddelde van 1 januari t/m 17 april waardoor het percentage meer overstekers dan vorig jaar nu nog maar 4,6% (hier stond 5,4%)  bedraagt.  In de maand april waren er t/m de 24ste 7.500 asielzoekers e.a. overgestoken. Volgens de razende reporters waren er drie dagen alleen al 6.000. Dat betekent dat er in 21 dagen 1.500 waren. Heeft u dat al in uw krant lezen? Van uw hijgende reporter misschien?

Economische migranten moet je tegengaan door de aanbodkant aan te pakken, maar dan moet je bij de werkgevers zijn. Dat heeft in Nederland alleen al tientallen jaren geduurd.
Ik heb wel wat voor onze razende reporter:
Het aantal illegalen dat is overgestoken t/m 24 april naar Italië is met 26.300 nu al meer dan vorig jaar t/m de hele maand april (26.200)!!!!

 

Leave a Reply