Asielinstroom gaat weer (flink) stijgen en hoe je de verkiezingen kan winnen

In dit blog:

-Volkskrant-interview.
-Wat je moet weten over aantallen asiel
-Taalgebruik IND.
-Opvang COA.
-Nareis en hoe je daarmee de verkiezingen kunt winnen.
-Vrijwel zeker dat de asielinstroom (flink) gaat stijgen.
-Volkskrantgrafiek

Volkskrant interview
In de Volkskrant  van 12 mei 2016 (€) een interview  (via Blendle €) met mij. Journalist Lisa van der Velden heeft goed weergegeven mijn mening over de onzincijfers van de IND. Enig puntje is dat de koppenmaker een ‘statisticus’ van mij heeft gemaakt. Dat ben ik dus niet. Onderaan dit blog nog een grafiek van de Volkskrant.

Wat je moet weten over de aantallen asiel.
De daling van de asielinstroom in april was zo groot dat zelfs de IND er woensdag niet meer omheen kon.

De totale asielinstroom in april 2016 (1.473) is gedaald ten opzichte van maart 2016 (1.784). In vergelijking met april vorig jaar (1.892) is de totale instroom iets lager.

De asielinstroom is een onzin cijfer om mee te vergelijken, zoals ook in het Volkskrantinterview staat. Ik heb dat al vele malen betoogd, maar ik leg het nog een keer uit want zonder begrip van asielinstroom begrijp je niets van de aantallen asiel. Het bestaat uit asielzoekers (andere veel gebruikte term ‘eerste aanvragers’), tweede en vervolgaanvragers en nareizigers.

De asielzoekers zijn de mensen die zich spontaan in ons land melden met een verzoek om bescherming op grond van het vluchtelingenverdrag. Tweede en vervolgaanvragen kunnen ingediend worden door asielzoekers wiens eerste verzoek is afgewezen, want er zijn nieuwe omstandigheden. De nareis -partner en kinderen- mag komen als de asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen en er een aanvraag wordt goedgekeurd voor gezinshereniging. internationaal valt de gezinshereniging onder de reguliere gezinshereniging.

De IND en het ministerie zijn in het najaar vorig jaar begonnen met het veel meer noemen van asielinstroom i.p.v.  asielzoekers/eerste aanvragen, maar dat geeft een aantal effecten. Als de IND bijvoorbeeld achterstanden eerste aanvragen wegwerkt dan krijg je meer statushouders in de AZC’s die naar de gemeentes moeten, meer tweede en vervolgaanvragen van afgewezen asielzoekers en meer aanvragen om gezinshereniging die dan -na enige tijd- leiden tot meer  komst van nareis. Trends kan je er niet aan afleiden, maar dat doet de IND toch.

Die tweede en vervolgaanvragen, maar tegenwoordig nog veel belangrijker de komst van nareis (wordt geteld op het moment dat de nareis hierheen mag komen en een verblijfsvergunning krijgt), leidt tot een stijging van de asielinstroom en dat terwijl misschien het aantal asielzoekers afneemt. Als het aantal asielzoekers t.o.v. vorig jaar met 500 is gedaald, doch het aantal nareizigers met 1.500 is gestegen dan stijgt de instroom met 1.000. Iedereen, pers, andere media en politiek roepen dan het aantal asielzoekers met 1.000 is toegenomen. ‘En die krijgen dan ook nog eens een keer familie,’ hoor je dan ook nog. Onzin. Dat de asielinstroom weer gaat stijgen t.o.v. april is logisch. Ik kom daar straks op terug.

Hoe zou ik graag de informatie willen zien.
Op grond van de eerste aanvragen die deze maand binnenkomen kan je makkelijk berekening hoeveel daarvan ongeveer een verblijfsvergunning zullen krijgen en hoeveel nareis dat dan zal opleveren en hoeveel huishoudens. Dat geeft een beeld van wat de consequenties uiteindelijk zijn van het aantal mensen dat vroeg of laat zal moeten integreren. Zie bijvoorbeeld dit figuur uit dit artikel.

Daarnaast heb je te maken met de tijdelijk opvang in de AZC’s. Ook die cijfers kunnen transparanter. De asielinstroom splitsen en ook de uitstroom. Nu heeft niemand een idee van wat er gebeurt. Straks meer over COA.

Taalgebruik IND
In het Volkskrantartikel hekel ik de terminologie van de IND. Niet alleen door van asielinstroom asielzoekers te maken maar ook gebruik van toevoegingen als meer, minder, vaker etc., laat de toon zien van de IND.

Je ziet het bijvoorbeeld terug in de eerste zin van het persbericht van de IND van afgelopen woensdag die ik hierboven al het geciteerd: In vergelijking met april vorig jaar (1.892) is de totale instroom iets lager.’ ‘Iets’ lager? De daling was van 1.892 naar 1.473 oftewel -419. Dat is een daling van 22%. Je zou het ook anders kunnen zeggen: vorig jaar was de instroom ruim een kwart hoger.

Vergelijk dat met wat de IND bijvoorbeeld op haar website schreef:
ruim-30000-IND[2]
Ik schreef daarover bijvoorbeeld over in april 2015. Een stijging van 30.000 naar 30.023 is ‘ruim’? Dat is 23 meer oftewel minder dan 0,1% meer. Dus 22% minder is ietsjes en 0,1% meer is ruim. Dat bedoel ik nu. Overigens heeft de IND inmiddels het stukje ‘ruim’ onlangs van de website verwijderd. Doen we gewoon.

Opvang COA
Ondanks dat het aantal asielzoekers zo sterk is terug gelopen (vooral van Syriërs die vrijwel 100% kans maken op een verblijfsvergunning), klaagt Dijkhoff dat er te weinig opvangplekken zijn. Niet te geloven. Een paar maanden geleden was bijna iedereen in Nederland er van overtuigd dat we deze lente een enorme instroom zouden hebben door een grote toename van het aantal asielzoekers. Het tegendeel was dus het geval. Dat zie je dan ook aan de cijfers van de bezetting van COA. Daar zitten nu 41.000 mensen. Dat waren er op 1 januari ongeveer 47.000.  Gedaald dus met 6.000. Dijkhoff zegt dat hij het de asielinstroom niet kan voorspellen. Dat klopt, maar dat geldt niet voor de nareis (zie ook paragraaf nareis). Idealiter zou de nareis (vrijwel) direct naar de gemeenten gaan waar de asielzoeker met verblijfsvergunning inmiddels een huis heeft gekregen. In ieder geval kan de opvang kort zijn. Als de doemscenario’s van vorig jaar en begin dit jaar waar zouden zijn geworden dan hadden we nu al weer een gillend tekort gehad. Van die 41.000 nu in de opvang zijn er 16.000 statushouders. Ik had nu graag eens een overzicht gehad van de uitgesplitste uitstroom hoeveel er nu per maand naar de gemeentes gaan, hoeveel afgewezen en hoeveel daarvan weer instromen bij het COA met een tweede of vervolgaanvraag.

Nareis en hoe je daarmee de verkiezingen kunt winnen.
Ik heb uitgelegd dat er gecommuniceerd wordt met asielinstroom. De nareis maakt daar deel van uit. Op dit ogenblik duurt het minstens een jaar voordat de asielzoeker na binnenkomst zijn of haar directe familie mag verwelkomen. De nareis die nu binnenkomt is dus ongeveer van de asielzoekers van een jaar geleden. De volgende grafiek geeft het aantal nareizigers sinds 2014:

nareis 2

Bron: CBS/IND

We zien het aantal nareizigersimmigranten gestaag oplopen naar bijna 2.000 in september vorig jaar. Vervolgens daalde dat aantal naar 400 in april. Die 400 is het laagste aantal sinds augustus 2014. Eind 2015 werd de afdeling nareis van de IND op aanvragen gezet en dat zou misschien het geringe aantal nareis nu kunnen verklaren.

In de miljoenennota van Prinsjesdag 2015 werd alleen het getal 26.000 asielinstroom genoemd voor dit jaar. Hoeveel nareis daarin zit werd niet verteld. Vervolgens werd bij de begrotingsbehandeling het aantal asielinstroom opgekrikt naar 58.000. In beide debatten werd niet door Kamerleden gevraagd naar een onderverdeling. Ook Kamerleden beschouwen asielinstroom en asielzoekers als synoniemen. Waar wel een uitsplitsing in stond was de ambtelijke nota van september 2015 waarin werd berekend dat er een asielinstroom zou zijn dit jaar van 93.600. Basis voor de berekening vormde het aantal asielzoekers dat komt en al gekomen is. Volgens de ambtenaren zouden er dit jaar 25.600 nareis komen. Ongeacht de vraag hoeveel asielzoekers er naar ons land komen dit jaar, die nareis komt er toch want die is van de asielzoekers van vorig jaar.

Tot nu toe is er 2.321 nareis binnen gekomen dit jaar. We hebben er dus nog ruim 23.000 te verwachten. In acht maanden  zijn dat er bijna 3.000 per maand.

Nu is het belangrijkste dat de overheid het aantal nareis in de asielinstroom -in tegenstelling tot asielzoekers- zelf kan sturen door vertraging in de afhandeling van de aanvragen asiel en vervolgens de visumaanvragen voor de nareis. Stel dat je op die manier 10.000 nareis kan overhevelen naar volgend  jaar dan heb je dit jaar 10.000 minder asielinstroom. Aangezien in de politiek en pers alleen maar het cijfer asielinstroom wordt gebruikt, kan je dus als regeringspartijen ‘schitteren’ met minder ‘asielzoekers’ tijdens de verkiezingen. Ik zie mezelf nu al tijdens de verkiezingscampagne van volgend jaar al weer sacherijnige blogjes en tweets tikken.

Vrijwel zeker dat de asielinstroom gaat stijgen.
Om de redenen die ik duidelijk heb aangegeven is het asielinstroomcijfer een waardeloos cijfer om te gebruiken voor trends. Aangezien die toch door heel Nederland wordt gebruikt geef ik  hier weer in figuur 2.

Bron: naast de maandcijfers van de IND geeft het ministerie zelf weekcijfers asielinstroom. Omdat die niet helemaal compleet zijn heb ik die aangevuld met cijfers van de NOS .

De blauwe staven zijn de weekcijfers. Ik heb ook nog toegevoegd een groene lijn die het gemiddelde geeft van de afgelopen vier weken en een rode  van de afgelopen negen weken.
De eerste week is week 36 en die begint op 31 augustus 2015. De laatste week is week 17 en dat is de eerste week van mei 2016. We zien de grote aantallen in september toen Hongarije de grens opende nadat Merkel had geroepen: ‘Wir schaffen das.’ Na een aanvankelijke grote aantallen gedurende een paar weken zijn de aantallen sindsdien gestaagd gedaald. De deal met Turkije vanaf week 12  heeft weinig invloed op de cijfers want die waren al laag.

Zoals we bij de nareis hebben gezien komt een deel van de daling door de gedaalde nareis, maar we krijgen dus nog 23.000 nareis in de rest van het jaar.

Ook al komt er de rest van het jaar (v.a. 1 mei) geen enkele asielzoekers meer binnen en wordt er geen enkele dubbele aanvraag ingevuld, dan is toch de asielinstroom bijna 3.000 per maand oftewel 700 per week door de nareis. We moeten terug naar januari om een hoger weekaantal te vinden.

Ik zie het al helemaal voor me. De asielinstroom neemt toe (door de nareis) en dat is natuurlijk weer reden voor veel gegil in media en politiek. Spoeddebat bijvoorbeeld. Ben dan heel benieuwd of Dijkhoff dan stug blijft volhouden aan zijn asielinstroom en of dat door de Kamer eindelijk eens wordt doorgeprikt.

Volkskrantgrafiek
In het volkskrantartikel een mooi figuur waar om heen het interview van bijna twee pagina’s is gebouwd. Ik heb hem nagemaakt:

grafiek nagemaakt volkskrant

De stippellijn is de asielinstroom sinds maart 2015. De ononderbroken lijnen eerste aanvragen. Ik vind het tot op de dag van vandaag verbijsterend dat de hele pers en politiek zich zo laat manipuleren dat het aantal Albanezen ineens het belangrijkste onderwerp is en de daling van het aantal Syriërs meer terloops wordt genoemd. Het aandeel Albanezen is nog lager als je ze van de asielinstroom neemt omdat Albanezen geen verblijfsvergunning krijgen en dus ook geen nareis hebben.

Disclaimer: er kunnen er nog verbeteringen plaatsvinden. Als het belangrijke zijn, wat ik niet verwacht, dan zal ik dat vermelden.

Voorlopige onderwerpen voor een volgende keer:
-Verdere daling van het aantal asielzoekers.
-De race tussen Wilders en Zijlstra.
-Hoeveel wachten nu in Lybië om over te steken naar Italië?
-Migratieradar ministerie.
-Sub-Sahara migranten.
-Migratie van Turkse-Nederlanders.
-Hongarije.

Onderwerpen kunnen worden voorgesteld. Gebruik hiervoor de reactie mogelijkheid onderaan.

Leave a Reply