Nareis en de manipulaties van IND en COA

In de Volkskrant van afgelopen vrijdag een goed artikel over de nareis. De Volkskrant beschrijft hoe de regering het aantal vreemdelingen wilde beperken door de nareis af te knijpen.

Al op 15 december 2015 schreef ik over de voor mij op dat moment onverklaarbare daling van het aantal nareizigers in de maandcijfers, wat goed te zien was in dit plaatje van de IND. Een paar dagen later werd ik er op attent gemaakt dat de oorzaak was dat er personeel  van de afdeling nareis was weggetrokken en op de afhandeling van de asielaanvragen was gezet.

In de Volkskrant staat:

De procedures bewust oprekken, gebeurt volgens de IND niet. ‘Wanneer we een besluit kunnen nemen, doen we dat ook’, zegt Spijkerboer. Volgens haar valt er weinig te sturen in het nareisbeleid. Maar uit de ambtelijke stukken rijst het beeld dat het aantal nareizigers wel degelijk wordt gezien als een kraan die meer of minder kan worden opengedraaid. Zoals het COA bijvoorbeeld in dezelfde ‘menukaart’ schrijft: ‘In overleg met de IND kunnen we zo veel als mogelijk sturen op de instroom van nareizigers zodat de piek in het najaar komt te liggen.’

Door meer of minder personeel op nareis te zetten kan je wel degelijk sturen. In dit artikel van 16 mei 2016 schreef ik uitgebreid de nareis in de paragrafen  Opvang COA en Nareis en hoe je daarmee de verkiezingen kunt winnen. Het plaatje in dat artikel heb ik geupdate:

nareis tm juni 2016

Of dit plaatje:

cummulatief nareis

Dat had dus makkelijk hoger kunnen zijn door meer personeel op de nareis te zetten. Dat weigerde Dijkhoff echter. Dat het argument het aantal mensen in de opvang van COA zou zijn betwijfel ik. Ik wijs daarvoor op het feit dat er wel volop mensen werden verzameld in de AZC’s afkomstig uit veilige landen en dat terwijl die ook binnen acht dagen beslist hadden kunnen worden.

In ieder geval toont het opnieuw weer aan wat een volslagen onzin het is om asielzoekers, vervolgaanvragen en nareis bij elkaar op te tellen en uit dat totaal aantal asielinstroom  allerlei vergelijken te maken en trends te ontdekken. Helaas doet de Nederlandse pers en politiek dat wel en de meesten denken dan ook nog asielinstroom en asielzoekers hetzelfde is.

Tot het eind van het jaar zal de IND nog druk zijn met het wegwerken van de achterstand aanvragen asiel. Ze kunnen dan de nareis doorschuiven naar volgend jaar. Levert mooie cijfers op voor de asielinstroom van 2016 (en lagere immigratiecijfers). Dat de asielinstroom en immigratie in 2017 dan hoger zal zijn, is iets voor na de verkiezingen.

Ook opmerkelijk is dat ze het zo willen manipuleren dat de piek in het najaar valt. Het najaar is nu juist de aller drukste tijd voor de opvang en dan wil je juist dan extra mensen de opvang in krijgen?

Overigens is nu het aantal mensen in de opvang van COA gedaald naar 36.000 en dat is bijna 12.000 minder dan op 1 januari. Van die 36.000 zijn er 16.000 statushouders. Naar mijn berekening staan er eind van dit jaar 30.000 bedden leeg.  Nu zou ik graag een willen weten hoeveel statushouders er nu in hun inmiddels toegewezen woning in de gemeenten met smart wachten op hun familie. Ook zou interessant zijn om eens te weten hoeveel statushouders in de opvang nareis is en welk percentage toekenningen de IND verwacht van die 28.000 aanvragen nareis (50% is een cijfer vroeger wel eens werd genoemd).

Lastig is de volgende opmerking in het Volkskrantartikel:

Nederland stond bij migranten bekend als een land waar het gezinsherenigingsproces relatief snel verloopt, wat het tot een aantrekkelijke bestemming maakte voor mensen met een achtergebleven gezin.

Als we kijken naar het totaal aantal asielaanvragen dan zat Nederland  in de middenmoot van de totale EU+ (incl. Noorwegen en Zwitserland), maar op de laatste plaats van de landen van het vaste land van Noordwest Europa (artikel).  Nu gaan de Europese cijfers alleen over asielzoekers en niet over nareis. Nareis zit in de tellingen van Eurostat in de reguliere migratiecijfers. Een begrip als asielinstroom kent Europa dan ook niet. Als een familie van vijf personen zich meldt voor asiel dan krijg je vijf asielaanvragen. Komt de man eerst alleen hierheen dan krijg je één asielaanvraag en eventueel vier aanvragen voor nareis. Enig bewijs ontbreekt volgens mij voor de stelling dat alleen reizende mannen graag naar Nederland kwamen. Ik heb vaak in de Nederlandse pers gelezen dat asielzoekers graag naar Nederland kwamen. Van alle asielzoekers naar de EU+ kwamen er in 2015 één op de dertig naar Nederland, maar als je de rapportages in de media las dan zouden er veel meer naar Nederland moeten zijn gegaan.

 

 

 

Leave a Reply