Onzin in de Telegraaf en de laatste cijfers Italië.

In de Telegraaf van afgelopen zaterdag (betaalde oplage, ook te lezen via Blendle (€) maar staat ook gratis hier) schrijft ene Rob Savelberg tenenkrommende onzin over het aantal asielzoekers en migranten die de Middellandse Zee oversteken naar Italië. Van die oversteek geef ik de laatste cijfers t/m 10 juli 2016.

Savelberg interviewt voor de Telegraaf Leggeri, de hoogste baas van Frontex, de EU-organisatie die landen helpt bij de bewaking van de grenzen.

Allereerst het artikel in de Telegraaf:

De Telegraaf citeert eerst Leggeri: “En de oorzaken van de migratie zijn niet verdwenen.” En schrijft dan zelf:

Dat geldt ook voor Noord-Afrika, vanwaar momenteel de meeste vluchtelingen komen.’

Dit is dus geen uitspraak van Leggeri, maar van de Telegraaf zelf. De Telegraaf suggereert sterk dat de meeste vluchtelingen Noord-Afrikanen zijn. In werkelijkheid komt slechts een heel klein deel uit Noord-Afrika zelf. Het overgrote deel komt uit Sub-Sahara Afrika en de Hoorn van Afrika, zoals in het volgende plaatje van de UNHCR is te zien:

UNHCR landen herkomst

Geen enkel land uit Noord-Afrika.

De Telegraaf vervolgt met een citaat van Leggeri:

Vergeleken met de eerste helft van vorig jaar is het aantal migranten van Libië naar Italië bijna verdubbeld.”

Bijna verdubbeld??  Frontex schreef op 16 juni jl. nog:

The number of migrants arriving in Italy in the first five months of this year was roughly in line with the same period of 2015.

Ook in juni was het aantal hetzelfde als vorig jaar. Zie ook onderaan dit blog update aantallen, waarin te zien is dat het aantal gelijk is aan vorig jaar.

Leggeri vervolgt in de Telegraaf:

“Vorig jaar kwamen er 150.000. Dit jaar wachten er nog zo’n half miljoen in Libië.”

Die 150.000 klopt, maar er zouden er nu nog een half miljoen komen? Dan gaat het snel want nog geen anderhalve week geleden zouden er over het hele jaar volgens Leggeri 300.000 komen. 140.000 daarvan zijn er al (volgens Leggeri dan want er waren er op 1 juli in werkelijkheid 70.000, zie onderaan).  Nu is hij sowieso al een enorme mislukte voorspeller want vorig jaar maart voorspelde hij dat in de lente en zomer van dat jaar een half tot een miljoen zouden oversteken van Libië naar Italië.

Overigens maakt de IOM, de organisatie die ter plaatse monitort, geen melding van het aantal mensen dat zou willen oversteken. Wel heeft IOM 264.000 mensen geteld met een buitenlandse nationaliteit, maar Libië is ook een immigratieland. Hoeveel van die 264.000 willen oversteken is dan de vraag.

Zie ook hier over de factcheck van de Volkskrant o.a. over die 300.000 van Leggeri.

Enorme aantallen voorspellingen doen is niet alleen voorbehouden aan Frontex. In deze blog schreef ik o.a. over Interpol/Europol en hun voorspelling van twee maanden geleden:

‘Half mei kwam Europol en Interpol met een onderzoek waarin in stond dat er 800.000 mensen klaar zaten in Libië en dit jaar naar Italië zullen komen.  Althans zo verscheen in de pers. In werkelijkheid zaten daar 400.000 in die nog uit bv het Midden-Oosten (lees Syrië) zouden moeten komen.’

We zijn nu bijna twee maanden verder en we zitten nog steeds op het niveau van 2015 en dat, naar mijn schatting, zal uitmonden in 170-180.000 overstekers voor dit jaar. Het rapport kan dus zo’n beetje de prullenbak in.

Nu is het ook nog zo dat een behoorlijk deel van de overstekers via Egypte komen. Een precies aantal is mij niet bekend. Via Egypte komen de meeste mensen uit Eritrea en Egypte zelf natuurlijk. Maakt de voorspellingen van Leggeri nog onwaarschijnlijker.

De Telegraaf gaat verder:

Volgens Leggeri zijn daar (Libië FvD) inmiddels niet veel vissersboten meer. ,,Ze bestellen nu rubberboten uit China (…).

Nu ben ik geen maritiem expert, maar het lijkt mij dat het weer dan een nog belangrijke rol kan gaan spelen. Een rubberboot en metershoge golven? Gaat niet echt goed, denk ik dan. Echt hoge aantallen lijken dan ook niet logisch.

Telegraaf schrijft verder:

Hij (Leggeri FvD) wijst erop dat de aantallen migranten van Servië naar Hongarije weer stijgen.

Stijgen en dalen hoort bij de aantallen vluchtelingen. Het IOM schreef op 12 juli:

IOM hongarije en servie

In de week t/m 2 juli 1.076 registraties en dat zijn er vrij veel met meer dan 150 per dag. De laatste week t/m 10 juli was het echter gedaald naar 101 oftewel nog geen 15 per dag en dat is dan weer een daling van 90%. Een stijging in een korte periode betekent niet meteen een trend. Voor Servië waren de cijfers resp. 248 en 84 per week (verderop, onder de tabel, geef ik nog een methode om dagelijkse cijfers te zien). Als je alleen pieken telt en niet dalen dan tel je er heel veel. Is de Nederlandse pers ook heel goed in. Niet in tellen, maar wel alleen pieken zien en die dan nog eens een keer overdrijven.

De journalist meent verder nog:

‘De afgelopen twee jaren markeerden het begin van de grootste migratiecrisis van het continent sinds 1945.’

Is dat zo? Twee jaar zie ik niet zo en hoezo ‘begin?’. Welke waarzegger heeft hij daarvoor geraadpleegd? We zitten kwa aantallen nu toch niet in een crisis?

Naast dat Savelberg in de Telegraaf schrijft is hij ook correspondent bij BNR. Afgelopen vrijdag was hij daar te horen. Volgens Savelberg  komen er per dag  4.000 mensen aan in Italië. Tijd om met de echte tellingen van IOM en de UNHCR te komen, die hun cijfers afstemmen met de Italiaanse overheid en dat zijn ook de cijfers die Frontex gebruikt. Al een aantal maanden publiceer ik via Twitter, Facebook of dit blog zeer regelmatig die cijfers. Eerst de tabel.

tabel 1

Links staan de aantallen per maand en rechts het gemiddelde per dag. De optelling loopt iets scheef omdat ik alleen maanden gebruik, maar wel tussenstanden van lopende maanden geef. Het is verbazingwekkend hoezeer 2015 en 2016 tot nu toe gelijk lopen en dat terwijl we halverwege het seizoen zijn. Kijken we naar het gemiddelde per dag dan komen we niet op 4.000 maar op iets meer dan een tiende van dat aantal.  Zelfs in de drukste maand, juni, kwamen er ‘maar’ 748 per dag.

[De aantallen per dag van dit jaar kan je hier vinden. Klik in de infographic op Italië en onderaan zie je een tijdbalk en een lijn met de aantallen per dag. De balk kan je verschuiven en in Italië zelf zie je dan het aantal van die dag. De enige dag waarin het aantal de 4.000 bereikte was op 28 mei jl. met 4.189. Deze infographic kan je dus ook gebruiken om Servië en Hongarije te bekijken]

Het aantal doden per oversteker dit jaar is sterk gedaald de afgelopen tijd. Was het een op de 23 dit jaar t/m eind mei die de dood vonden, dat aantal is t/m 10 juli gezakt naar een op de 32 voor dit jaar. Het goede weer is daar natuurlijk debet aan.

Het volgende figuur geeft de aantallen per maand vanaf 2014.

staaf grafiek

Belangrijke les uit deze cijfers is dat je niet te snel conclusies moet trekken. Niet per dag, per week, maar ook niet per maand. Het weer speelt een zeer grote rol. Zo was het aantal mensen in maart voor ongeveer de volledige Nederlandse pers aanleiding om te roepen dat er veel meer komen dan vorig jaar. Dat in er in april veel minder kwamen, waardoor het verschil van maart weer werd weggepoetst, was voor niemand aanleiding om melding van te maken.

Het laatste figuur geeft de aantallen cumulatief.

cumulatie lijnen

Hoe dicht zaten de afgelopen drie jaar op 30 juni bij elkaar: 2014  64.000  en 2015 en dit jaar: 70.000.

De eerste 10 dagen van juli heeft het aantal voor dit jaar op 78.000 gebracht. Precies in lijn met juli 2014 en 2015.

Conclusie

Zeer slecht wat de Telegraaf weer presteert. Je kan nog geeneens zeggen dat Savelberg alleen als notulist heeft gefunctioneerd bij het interview met Leggeri van Frontex. Nee, journalist Savelberg heeft daar zelf ook nog onzin bijgevoegd. Heeft dus helemaal niets met journalistiek te maken.

Voor wat betreft de echte cijfers is er vrijwel geen verschil in aantallen asielzoekers e.a. die de Middellandse Zee oversteken naar Italië.

Bronnen: IOM x en UNHCR x, x (excel).

Leave a Reply