Eerste asielaanvragen in juli gestegen

Het aantal eerste asielaanvragen in juli 2016 is met 400 gestegen naar 1.425 t.o.v. juni van dit jaar. Ten opzichte van vorig jaar juli (2.980) is er sprake van meer dan een halvering.  Ook is het aantal nareizigers gestegen.

In dit artikel kijk ik wat dieper naar naar de cijfers.

Het aantal eerste aanvragen asiel (mensen die spontaan naar ons land komen om hier voor de eerste keer asiel aan te vragen) is afgelopen maand met een hoger percentage gestegen dan de afgelopen jaren van juni naar juli. Een stijging zie je telkens de afgelopen jaren, maar was geringer (zie eerste figuur) dan dit jaar met 40% van 1.020 in juni naar 1.425 in juli.

lijnen vanaf 2013

Het belangrijkste om te weten van die eerste aanvragen is hoeveel er asiel zullen krijgen. De twee belangrijkste landen, waarvan de inwoners een zeer hoge kans hebben om asiel te krijgen, zijn Syrië in Eritrea. Bij de Syriërs moet je dan ook nog tellen de staatloze Palestijnen uit dat land. Vorig jaar juli was van de bijna 3.000 eerste aanvragen precies driekwart (2.240) afkomstig uit Eritrea of Syrië (zie tweede figuur). Afgelopen maand was dat maar 22% (318).

belangrijkste landen

Dat het aantal Eritreeërs in juli (184) t.o.v. de maand ervoor (100) is gestegen is niet heel raar. Eritreeërs komen voornamelijk via Egypte (niet Libië) naar Italië. Die route is veel langer en dus nog gevoeliger voor weersomstandigheden dan de route via Libië. Vorig jaar waren in juli bijna 1.000 aanvragen van Eritreeërs.

Als we mogen aannemen dat de Eritreeërs via Italië komen dan is het ook duidelijk dat de grens toch niet zo dicht is als misschien uit de berichtgeving blijkt. Dat komt ook doordat iedereen die via Italië binnenkomt wel wordt geteld maar niet iedereen asiel aanvraagt. Van 1 juni 2015 t/m 31 mei 2016 werden er 154.000 aankomsten gesteld, maar het aantal asielaanvragen in Italië in die 12 maanden was ‘slechts’ 97.000. Dat verklaart misschien ook dat ik hoorde dat er mogelijk weer mensen zich bij Calais hebben verzameld. Toegegeven niet zo heel erg feitelijk van mij.

Het aantal Syriërs was vorig jaar juli 1.250 (42%) en dit jaar 134 (9%). T.o.v. juni (100) is er wel een stijging, maar die is gering. Bij de tweede groep van landen, Afghanistan, Iran en Irak, die in het verleden een behoorlijk deel uitmaakten van het aantal asielzoekers en waarvan ongeveer 2 op 3 een verblijfsvergunning krijgt, zie je geen stijging (van 170 naar 154).

De groep die die voor 75% van de stijging heeft gezorgd de afgelopen maand t.o.v. juni, is de groep overig waarvan de afgelopen maanden ongeveer tweederde van de aanvragen vandaan kwam. De bekendste, door de publiciteit, zijn de Albanezen.

albanezen kosovaren serviers

In het derde figuur de eerste aanvragen van Kosovaren, Serviërs en Albanezen. In juli steeg hun aantal t.o.v. juni met 146 naar 336 en dat is een stijging van meer dan 75%. Daarmee zorgen deze drie voor de helft van de stijging van de groep overig. Het wordt niet duidelijk waarom deze stijging er is. Een asielaanvraag kan binnen acht dagen worden afgewezen of toegekend. Van 1 januari 2015 t/m 31 maart 2016 zijn er totaal 2.735 eerste aanvragen ingediend door deze drie, maar er zijn er maar 820 beslist t/m maart. Slechts een enkele Serviër heeft een verblijfsvergunning gekregen van de groep. Dat betekent dat de IND misschien in het geheel geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om binnen acht dagen te beslissen. Dan ben je dus mensen aan het verzamelen om de AZC’s te vullen. Als je dan ook nog een jaar doet om te beslissen dan wordt ons land aantrekkelijk voor mensen die geen nagel hebben om hun kont te krabben, maar dan toch een tijdje onder de pannen zijn.

Van de overige landen is interessant om voortaan op de Turken te letten. Komen er meer Turken asiel aanvragen? Afgelopen maand waren dat er 17 en in juni een enkeling. Die 17 zijn te weinig om er iets over te kunnen zeggen. Asielzoekers uit Turkije kan je zeker verwachten. Vooral dan in Duitsland.

Nareis.
Wat opvalt is dat de nareis met 200 is gestegen naar 662. Het zou kunnen dat er weer meer mensen op de afdeling nareis werken. Eind vorig jaar werd een groot deel van de ambtenaren op nareis verplaatst naar aanvragen en dat veroorzaakte een flinke daling van het aantal afhandelingen. Op dit ogenblik wachten tienduizenden nareisaanvragen op afhandeling.

NareizigersIn het vierde plaatje de ontwikkeling nareis van de afgelopen 13 maanden.Het zijn cijfers van nareizigers die binnenkomen, niet van aanvragen.

Goed om nog even te vermelden dat de nareis die nu binnenkomt niets te maken heeft met de asielzoekers van vandaag. De nareis van nu heeft te maken heeft met de asielzoekers die langer geleden naar ons land kwamen. De asielzoekers die de afgelopen maanden naar ons land kwamen zullen voor veel minder nareis zorgen. Niet alleen omdat er veel minder asielzoekers komen, maar ook omdat het percentage toekenningen veel lager zal zijn en degene die dan uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen vermoedelijk minder achtergebleven directe familieleden hebben.

In de tweede helft van vorig jaar zijn er heel veel Syriërs naar ons land gekomen (ruim 18.000) en juist die groep zorgt, in verhouding, voor vrij veel nareis en Eritreeërs voor weinig.  Van die grote groep Syriërs is waarschijnlijk nog geen nareisaanvraag afgehandeld. In de tweede helft van het vorige jaar was het aantal Syrische asielaanvragers vier keer hoger dan het aantal Eritreeërs, maar in de eerste helft vorig jaar was hun aantal iets geringer. Het aantal Eritrese asielzoekers was in de eerste helft van vorig jaar zelfs iets hoger dan de Syrische.

Hoe de ontwikkeling zal zijn van de nareis de komende tijd is door mij niet te voorspellen. Doordat de IND zelf meer of minder mensen op afhandeling kan zetten kunnen ze dat zelf bepalen. De stijging van het aantal nareis kan ook te maken hebben dat in mei vorig jaar het aantal Syrische asielzoekers begon op te lopen en de IND nu de nareis van mei vorig jaar afhandelt. Mogelijk zijn Syriërs beter gedocumenteerd dan veel andere groepen asielzoekers.

Conclusie: Meer eerste aanvragen asiel, maar weinig stijging van groepen die een grote/behoorlijke kans op asiel hebben. Het is opmerkelijk dat er sprake is van stijging van o.a. Albanezen. Ik ben benieuwd naar een uitleg want dat was toch opgelost per 1 maart?

Meer nareizigers, maar dat kan komen door meer personeel of dat Syrische nareisverzoeken makkelijker zijn af te handelen.

Toevoeging 23:30 bronnen:
CBS: X, X, X, X, X

Toevoeging 11:40: De NOS weet helemaal van niets.
nareizigers NOS

Disclaimer: Dit artikel kan nog gewijzigd worden. Als het belangrijke wijzigingen zijn dan zal ik dat vet vermelden.

Zie ook CBS:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/33/aantal-asielzoekers-blijft-onder-dat-van-2014-en-2015

Leave a Reply