Gerotzooi met asielcijfers gaat maar door

Het was weer huilen met de pet op bij de NOS vrijdag. Het begon met dit artikel (inmiddels gewijzigd zie onderaan) op de NOS-website: Asielinstroom daalt fors en kan uitkomen op 15.000 mensen’

Dus we leggen maar weer uit:

Asielinstroom bestaat uit:

-asielzoekers (mensen die zich spontaan in ons land melden voor bescherming o.g.v. het vluchtelingenverdrag en een eerste aanvraag asiel indienen).
-herhaalde aanvragen (eerste aanvraag is afgewezen en een nieuwe aanvraag wordt ingediend).
-nareizigers (directe familieleden van een (inmiddels ex-) asielzoeker met een verblijfsvergunning (nu statushouder genoemd) die mogen overkomen). Kijk maar eens bijvoorbeeld hier: ‘De asielinstroom van week 34, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers’

Dit zijn de cijfers van het CBS over de eerste zeven maanden van dit jaar:

Asielzoekers:    9.920
Herhaalde aanvragen:   1.008
Nareis:   3.880
Opgeteld asielinstroom: 14.805.

Inmiddels heeft de maand augustus natuurlijk ook asielinstroom opgeleverd en we zitten nu boven de 17.000. Het is dus onzin wat de NOS schrijft met asielinstroom van 15.000 voor het hele jaar.
Begin dit jaar zette het kabinet in op een asielinstroom van 58.000 en dat terwijl de ambtenaren eerder in een prognose uitgingen van 93.600. Dat hoge aantal kwam mede omdat er dit jaar veel nareis (+25.600) werd verwacht van asielzoekers die vorig jaar asiel hebben aangevraagd).

En wat doet de NOS? Die maakt van die 58.000 asielinstroom asielzoekers en vergelijkt die met de 15.000 asielzoekers die volgens Dijkhof dit jaar zullen komen. Van die 15.000 asielzoekers maken ze vervolgens weer asielinstroom en de puinhoop is compleet.

Vorig najaar is de helft van de afdeling nareis van de IND gezet op aanvragen asiel. Kort geleden zijn er weer 350 mensen bijgeplaatst. Je kan dus verwachten dat de asiel-INSTROOM flink gaat toenemen de komende maanden want zolang hoeft het niet te duren een nareisaanvraag. Dat maakt in principe niet uit als de nareis maar bij de referent (de ex-asielzoeker met verblijfsvergunning) in een gemeente kunnen gaan wonen en niet een jaar in een AZC worden gestopt. Voorzover ik weet gebeurt dat ook niet en verblijft de nareis maar heel kort in de AZC’s.

Die stijging van de asielinstroom is natuurlijk geen enkele aanleiding om bv meer AZC’s te gaan bouwen of zo. Toch is het cijfer asielinstroom tot gisteren, in de communicatie naar het publiek en Kamer, als leidinggevend beschouwd. Niet intern bij de IND hoor. Intern is absoluut leidinggevend het aantal asielzoekers dat gekomen is en verwacht wordt. Daar worden de berekeningen aan opgehangen.

De allereerste en meest belangrijke vraag die dan ook gesteld moet worden is waaruit bestaat die 58.000. Het kabinet heeft dat nooit aangegeven ook omdat ze het nooit gevraagd is. Niet door de pers en niet door de Kamer. Toch is de vraag in principe vrij eenvoudig te beantwoorden want we weten dat de herhaalde aanvragen en komst nareis dit jaar komt door asielzoekers vorig jaar. De ambtenaren verwachtte eind september 2015 voor dit jaar een 30.000 asielinstroom van herhaalde aanvragen en nareis (artikel). Dit is ambtelijke notitie waarin dit plaatje:

IND[1]

U ziet hier nogmaals waaruit de asielinstroom bestaat. Die 58.000 asielinstroom prognose 2015 is de bijgestelde prognose voor 2015. Het kabinet zei begin dit jaar dat zij niet uitging van de 93.600 maar van dezelfde asielinstroom van 58.000 zoals de ambtenaren die geschat hadden voor 2015 in september.  Dertig duizend hadden de ambtenaren dus geschat voor dit jaar aan nareis en herhaalde aanvragen. Er bleven dus een kleine 30.000 asielzoekers over voor dit jaar.

De Kamer begreep niet dat het kabinet het over een asielinstroom van 58.000. In deze Kamervragen van Klaver, Van Haersma Buma en Pechtold, hebben ze het over de instroom van asielzoekers van 58.000. In het antwoord van de regering hebben ze het ook over een asielinstroom van 58.000, maar de regering heeft het ook over instroom van 58.000 asielzoekers. Dat komt al heel dicht bij in de buurt van misleiding. De allereerste vraag die de Kamerleden (en natuurlijk de pers) hadden moeten stellen was hoe die 58.000 was opgebouwd.

Op 15 december vorig jaar kwam deze motie van D66 in stemming

verworpen_motie

Deze motie die vraagt om duidelijkheid over de asielinstroom werd verworpen door het tegenstemmen van PvdA en VVD. Verbazingwekkend zou je misschien denken dat een verzoek om betere informatie van de oppositie door de regeringspartijen wordt geblokkeerd. Niet zo verbazingwekkend als je je  verdiept in de asielcijfers.

NOS bedriegt

Volgens Dijkhof komt de huidige daling door de deal met Turkije. Op 23 augustus kwam de NOS met met een item dat er weer onrust was over de Turkijedeal omdat er in augustus tot nu toe 6.400 (extra) asielzoekers e.a. naar de Griekse eilanden waren gekomen.

NOS journaal 2016 08 23

We zien januari en februari 60.000 en dan een scherpe daling in maart en dat zou gekomen zijn door de deal met Turkije (ingaande 20 maart) volgens de NOS.

De echte cijfers zien er anders uit:

Griekenland NOS 2016 08 31

De rode lijn is volgens de NOS en de blauwe volgens de UNHCR. We zien in de eerste plaats dat januari 67.000 was en februari 57.000 . Een daling dus.

De NOS laat pas vanaf januari zien om de daling in maart te laten zien. Niet een beetje kort? JAAAA, want als we drie maanden langer nemen dan zien we dat er in oktober 211.000 kwamen en dat het in de maanden daarna zeer fors daalde tot 57.000 in februari. Dat de deal met Turkije een belangrijke invloed had in de verdere daling tot enkele duizenden is hoogst waarschijnlijk, maar de grootste daling had al plaatsgevonden. Die daling had maar zeer weinig met het weer te maken omdat de afstand tussen Turkije en de Griekse eilanden maar zeer gering is (bij Italië speelt het weer wel een heel belangrijke rol). Bovendien bleek dat het aandeel vrouwen en kinderen na oktober steeg. Ook dat was een sterke aanwijzing dat de piek in het najaar lag.  Ik heb geen analyse gezien naar de oorzaak van die enorme daling na oktober. Ik hou het er op dat degenen die wilden en konden ook inderdaad zijn gegaan voor het overgrote deel. Zie bijvoorbeeld dit artikel.

De NOS sjoemelt met de cijfers om de deal met Turkije meer gewicht te geven. Het lijkt wel Noord-Korea hier.

Toegevoegd 09:35:  Lees hier veel meer over die ‘Griekse cijfers’ van de NOS en dat zelfs de NOS niet de waarheid vertelde bij de uitleg over de rectificatie bij Pauw.

Dan nog even terugkomend op het NOS-artikel. Dit staat in het inmiddels bijgewerkte artikel:

stukje uit artikel NOS

stukje_uit_artikel_NOS_2

Je ziet de fouten. In de kop schrijft de NOS dat de asielinstroom daalt naar 15.000. Daarop tweette Dijkhof terecht: nee, de instroom is nu al 17.000 en later nog een tweet dat de asielZOEKERS beperkt blijven tot 15.000. Nog steeds snapt de NOS het niet.

Ik probeerde het nog met een tweet vrijdagavond:

Maar daar trapte Dijkhof natuurlijk niet in.

Het is een volkomen raadsel dat als er het aantal asielZOEKERS al sinds november 2015 al zo hard daalt dat dan de schijn wordt opgehouden dat het niet zo is. Waarom moest de capaciteit van AZC-bedden 70.000 worden? Vragen, vragen, vragen. De allerbelangrijkste is echter waarom houdt de pers (en politiek) Dijkhof de hand boven het hoofd. Bedonderen wordt door de pers beloond met de eretitel Politicus van het Jaar. Er wordt gesjoemeld met de cijfers en de begrippen. Het gebeurt vlak voor onze ogen, maar pers en politiek houden hun ogen gesloten.

Toegevoegd 11:00: Rest nog de vraag waarom Dijkhof altijd de asielinstroomcijfers noemde en nu ineens met 15.000 asielzoekers komt?
Eerst was het van politiek belang voor VVD om de asielcijfers zo hoog mogelijk voor te stellen door net te doen alsof de asielinstroom hetzelfde is als asielzoekers. Volk, pers en politiek werd zo rijp gemaakt voor de strengst mogelijke maatregelen. Nu is een nieuwe tijd aangebroken en die tijd heet verkiezingstijd. Oogsttijd!  Tijd om de echte asielzoekerscijfers te gebruiken dus 15.000. Kijk eens hoe goed ik ben! Van 58.000 naar 15.000! Stem op mij!  Vol bewondering zal Dijkhof dit jaar opnieuw tot Politicus van het Jaar worden benoemd.
—————-

Toegevoegd:
Link naar Oog op Morgen met interview met Dijkhof van 2 september. Luister vanaf 18:55.

Disclaimer: verbeteringen kunnen nog plaatsvinden, maar als het belangrijke zijn dan zal ik dat erbij vermelden.

1 thought on “Gerotzooi met asielcijfers gaat maar door

  1. Pingback: Tellen en schatten | Apoftegma

Leave a Reply