De NOS blijft feiten verzinnen.

Afgelopen woensdag (16 november 2016) stond dit artikel op de website van de NOS met als kop:

‘Kustwacht Italië redt duizend migranten, toestroom neemt niet af.’

Het artikel staat, zoals gebruikelijk bij de NOS, weer vol met onzin.

Dagelijkse en wekelijkse aankomsten.

Allereerst is het grote probleem in de berichtgeving in de media dat ze alleen berichten over de pieken en nooit de dalen. Door alleen over de pieken te berichten, zoals nu, dan krijg je een verkeerde indruk. Zie dit plaatje van de UNHCR:

unhcr-dagelijk-en-wekelijks-arivals-italieTelkens als er pieken zijn hoor je de pers -en vooral de NOS, maar als er niemand komt dan hoor je niemand.Hierdoor denkt vrijwel iedereen dat er meer mensen komen dan dat er in werkelijkheid kwamen.

Als je de maritieme gegevens bekijkt dan zie je dat tijdens de dalen meestal meer dan een halve meter hoge golven zijn.  De laatste week in het plaatje loopt t/m 13 november en je ziet vrijwel geen piek.

Het plaatje beslaat net niet de twee dagen waarover de NOS berichtte, maar de IOM gaf wel een overzicht op haar website:

iom-week-tm-16-november

De allerlaatste piek in het UNHCR-plaatje viel in de IOM-week t/m 9 november. Toen kwamen er 5.326. In de week waarover de NOS schreef was het aantal dus meer dan gehalveerd naar 2.454 oftewel 350 per dag.

Golven

De NOS te melden dat de zee ruig was met twee meter hoge golven. Nu nemen smokkelaars heel veel onaanvaardbare risico’s, maar met twee meter hoge golven kom je nog geeneens van het stand af of de haven uit. Ik heb de afgelopen maanden de hoogte van de golven gevolgd voor de kust van Libië en het bleek dat de grens waarop oversteken nog kon zo ongeveer een halve meter was. Meer dan een halve meter wordt een steeds groter risico. Afgelopen maandag en dinsdag, waarover de NOS schrijft, waren de golven tussen 0,2 en 0,8 meter zoals blijkt uit deze screenshots:

meteo-14_15-nov

Niks geen twee meter, maar wel gevaarlijk dus als het artikel van de NOS het heeft over tientallen vermisten dan geloof ik dat direct. Overigens komen er nog een paar geschikte dagen deze week.

21-en-22-november

In tegenstelling tot eerdere jaren neemt de toestroom van asielzoekers uit Afrika niet af, nu het weer slechter wordt, zegt correspondent Rop Zoutberg in Rome, omdat ze bang zijn dat de situatie verandert: “Het voorstel van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken De Maizière om vluchtelingen terug te gaan sturen om zo de mensensmokkelaars aan te pakken, zal vermoed ik Libië nu ook bereikt hebben.”

Tot en met september van dit jaar waren de aantallen precies gelijk aan vorig jaar en iets onder die van 2014. Dat verbaasde mij ook want ik had verwacht dat het aantal dit jaar wat hoger zou zijn omdat de Griekse route vrijwel afgesloten is. In oktober kwamen er echter veel meer mensen dan de twee jaar ervoor met ruim 27.000 tegenover 9.000 in 2015 en 15.000 in 2014 [verbeterd 21-11 hier stond 2016]. De uitspraak van De Maizière echter was pas op 6 november en t/m de 18e deze maand zijn er bijna 500 mensen per dag gekomen tegen bijna 900 vorige maand. Sinds 6 november is er dus maar een piekje geweest.  De NOS wacht net zolang met haar onzinartikelen tot er een piek is en dat moet dan het bewijs opleveren. Onzin dus. Overigens heb ik geen verklaring waarom oktober zo hoog was dit jaar.

Winter en zomer

Zoutberg ziet ook nu nog dagelijks nieuwe berichten over de kustwacht die mensen redt, of juist te laat komt: “Sinds afgelopen jaar zien we dat de naderende winter en het koude zeewater geen redenen zijn voor migranten om niet de zee op gaan. Ook vorig jaar ging net als nu de stroom boten ook in de wintermaanden gewoon door.

De water en luchttemperatuur is op dit ogenblik in de twintig graden. Nu niet direct koud te noemen. Maar ging de stroom boten ook in de wintermaanden ‘gewoon door’? Dit zijn de cijfers winter en zomerseizoen in een grafiek en tabel:

aankomst-italie-kwartaal-winter-zomer

[21-11 tabel verbeterd: er stond ‘zomer derde en vierde kwartaal’]

Als winterseizoen kan je de periode oktober t/m maart zien en de zomer april t/m september.  En welk jaar had nu in de wintermaanden het MINSTE aantal overstekers?? Juist: het ‘afgelopen jaar’ van Zoutberg. Interessant te zien dat dit jaar het zomerseizoen met 113.200 een lager aantal mensen gaf dan de jaren ervoor, maar dit jaar heeft zowel in het eerste als in het laatste kwartaal nu juist meer mensen. Bij elkaar zal dat voor 2015 hoogstwaarschijnlijk zorgen voor meer mensen  die oversteken dan dat in de afgelopen jaren het geval was. Overigens had ik al op 13 juli van dit jaar al geschreven dat ik verwacht dat het aantal dit jaar op 170-180.000 zou uitkomen.

In ieder geval geeft ‘de stroom gaat gewoon door’ een verkeerd beeld. Vorig jaar vormde het eerste en vierde kwartaal 2015 samen met 31.900 net iets meer dan 1/5 van het totaal aantal overstekers. en dat was in 2014 een kwart. Dit jaar is het tot nu toe een derde. Er is dus geen peil op te trekken.

Maar is het aantal dit jaar zo hoog?

Op 17 mei jl. schreef de Volkskrant dat volgens Interpol 800.000 mensen zouden klaar staan in Libië om de oversteek te maken. Op 18 juni schreef de NOS dat volgens Frontex er 300.000 zouden komen.

Uiteraard bericht vrijwel niemand van de pers over deze merkwaardige aantallen. Niemand van de pers heeft het er nog over. De pers bericht alleen maar als het meer is, vrijwel nooit minder. Het zou mij zeer verbazen als het aantal op 200.000 uit zou komen.

Zie ook deze update t/m november op Faceboek: https://www.facebook.com/flip.vandyke/posts/1077628462362834

Conclusie:

De NOS produceert dus weer een zwamverhaal en dat doen ze voortdurend. Het is heeft niets met journalistiek te maken en er zit een duidelijke politieke agenda achter. Ik heb heel veel geschreven over de erbarmelijke kwaliteit van de NOS. Niets helpt. In een ander artikel dat ik geschreven vind je hier onder het kopje NOS precies dezelfde soort onzin. Hierin is ook een grote rol weggelegd voor Zoutberg.

Helaas wordt er in Nederland vrijwel geen factcheking gedaan over bijvoorbeeld de aantallen asielzoekers en wie controleert de pers?

 

 

Leave a Reply