Onzin Dijkhoff bij Dit is de Dag

In de uitzending van 12 december 2016 van het EU-programma Dit is de Dag beweert Dijkhoff nogal wat dat m.i. onzin is. [Klik op Luister uitzending terug  18:31:50 min.].

Maar Dijkhoff heeft het nu ineens over vertrekkende asielzoekers en dat geeft een netto resultaat. Zeer opmerkelijk.

‘Er zijn dit jaar grofweg 2700 ‘asielzoekers’ uit Marokko en Algerije binnengekomen’, is een citaat van Dijkhoff op de website van Dit is de Dag.

Volgens de gisteren verschenen maandelijkse rapportage van de IND was het aantal asielaanvragen in november van Marokkanen 224 en dat maakt het jaartotaal tot nu toe 1.143 (vorig jaar waren het er 80) Bij Algerijnen waren die aantallen resp. 192, 878 en 41. Samen in november 416 aanvragen , Dit hele jaar waren het er tot nu toe 2.021 en dat was vorig jaar 121.

‘Grofweg 2.700?’ Dan zouden er deze maand t/m de 12e 700 zijn binnengekomen. Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Temeer omdat Dijkhoff zaterdag bij Eenvandaag nog had beweerd dat het aantal nu juist aan het dalen was. Over die uitzending heb ik hier op Facebook geschreven en ik heb dat onderaan dit artikel toegevoegd.

Er staat bij Dit is de Dag verder: ‘De helft daarvan is inmiddels vertrokken, en zo’n 1300 zitten nog in de opvang.’

Hieronder een tabelletje dat ik zaterdag heb gemaakt en waar ik nu dus de aanvragen van november heb kunnen toevoegen.

tabel

De werkvoorraad was op 1 november 1.245 aanvragen en het aantal aanvragen dat was afgehandeld 465. Dan zou in november ruim 800 aanvragen zijn afgehandeld? Als het ineens zo snel kan gaan waarom heeft Dijkhoff dat niet veel eerder gedaan? Het is zelfs de standaard procedure:  binnen acht dagen beslissen. Dijkhoff wilde dat echter niet omdat hij ze naar een ander EU-land wilde sturen (Dublinprocedure, zie opnieuw Facebook).

Dijkhoff wilde Nederland zo aantrekkelijk mogelijk maken voor kansloze ‘asielzoekers’, want als hij gewoon de wet had gevolgd begin dit jaar al met de Albanezen dan was die allemaal niet gebeurd met de Algerijnen en Marokkanen. Als je binnen de kortst mogelijke tijd weer op straat staat dan is het land niet aantrekkelijk.

Vervolg artikel:

In het artikel van Dit is de Dag staat verder:

De afgelopen maand november zouden volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2.180 vreemdelingen vertrokken zijn. Het totaal voor 2016 komt daarmee op 22.880, waarvan 890 Marokkaanse vreemdelingen en 460 Algerijnse vreemdelingen waren. Of zij ook echt allemaal het land verlaten hebben, blijft een vraagteken. Dijkhoff: ‘Ik kan niet bewijzen dat iemand er niet meer is. Maar het is ook niet logisch om aan te nemen dat iedereen die zelfstandig vertrokken is, nog in Nederland is.’

In de uitzending begint het met de vraag aan Dijkhoff hoeveel asielzoekers er vertrokken zijn. ‘Afgelopen maand 2.000 en over heel 2016 ruim 2.000.” Verderop in de uitzending zegt Dijkhoff dat er 350 Algerijnen en Marokkanen onder zijn en dat maakt ook duidelijk dat de berekening van Dijkhoff over het aantal vertrokken Mar. en Alg. asielzoekers niet klopt.

Nu wordt het duidelijk wat er mis gaat. Die 2.000 en 22.000 zijn geen asielzoekers, maar alle vreemdelingen (buiten de EU uiteraard) wiens aanvraag is afgewezen. Gelet op het aantal zitten daar ook bij vreemdelingen waarvan de verblijfsvergunning is verlopen of ingetrokken. Er zijn bijvoorbeeld vele duizenden studenten die een tijdelijke vergunning hebben gekregen en weer vertrekken.

Volgens Dijkhoff zijn er 28.000 asielaanvragen geweest. Dat is dus de beruchte asiel-INSTROOM en niet asielzoekers.  Er zijn bijna 17.000 eerste aanvragen ingediend en 1.500 tweede en vervolgaanvragen (door mensen wiens eerste aanvraag is afgewezen). Verder nog 9.500 nareizigers (gezinsherenigers). Dan kom je samen op 28.000 instroom t/m november. Die tweede en vervolgaanvragen moet daar sowieso vanaf trekken want die zitten al in eerste aanvragen. Of er gezinshereniging mag plaatsvinden wordt bepaald terwijl het familielid nog in het buitenland is. Als dat is goedgekeurd dan mag de nareis komen. Er wordt geen aanvraag asiel ingediend, maar de nareis krijgt ambtshalve een verblijfsvergunning verblijf bij gezin. Die vergunning wordt dan vrijwel altijd verleend want de toetsing heeft al plaatsgevonden. Die 9.500 zijn allemaal van familie van asielzoekers van vorig jaar.

Blijft over die 17.000 nieuwe asielzoekers dit jaar. Volgens de cijfers van Eurostat zijn er totaal bijna 10.000 aanvragen afgewezen van 1-januari 2015 t/m 31 oktober 2016, zoals blijkt uit de volgende tabel:

tabel-2

Verreweg het grootste deel van de beslissingen in 2016 betreft asielzoekers uit 2015.

De 22.000 afwijzingen dit jaar zijn niet terug te vinden in de asielcijfers. We komen nog niet op de helft, zelfs niet als we de afgelopen twee jaar nemen.

Als we die 22.000 wel serieus zouden nemen dan zijn er 5.000 meer asielzoekers vertrokken dan gekomen dit jaar. Kijk dat is nu nieuws.

Ik ben voor het eerst wel grondig eens met Dijkhoff en dat is dat het onzin is om alleen maar het aantal asielzoekers te kijken dat komt en helemaal niet naar het aantal dat vertrekt. Ook ben ik het helemaal met hem eens dat er veel asielzoekers vertrekken dan officieel zijn uitgezet want anders zouden de de statistieken niet kloppen waarin het aantal ‘illegalen’ is berekend.

Conclusie:

Er klopte weinig van Dijkhoffs verhaal. Nee er zijn geen 22.000 asielzoekers afgewezen en als dat wel zou zijn dan zijn er dit jaar 5.000 meer vertrokken dan dat er gekomen zijn.

Toch lijkt er beweging in te zitten in het denken over de stromen. Terecht stelt Dijkhoff dat je ook naar de uitstroom moet kijken, maar dat hij daar nu aandacht voor vraagt heeft natuurlijk met de verkiezingen te maken.

Het aantal mensen dat een verblijfsvergunning krijgt is vele malen belangrijker dan het aantal dat een aanvraag indient.

Opmerkelijk is ook de rol van de EO. Zoals gebruikelijk weet de journalist die interviewt niet waar hij het over heeft. Opmerkelijk is ook dat de tekst op de website niet klopt met het verhaal van Dijkhoff in het interview zelf.

Ook merkwaardig dat de link naar het hele interview  is weggehaald door de EO. Je moet nu zoeken in een, voor mij, onbegrijpelijk systeem. Het allerbelangrijkste nieuws is blijkbaar dat de Marokkanen en Algerijnen huisarrest krijgen met Oud en Nieuw. Niet dat 22.000 asielzoekers zijn teruggekeerd. Echte nuttige informatie krijg je niet in dit land. Het is nieuws.

Update 14/12 Gisteren heeft het ministerie de cijfers op haar site gezet. Het is dus inderdaad wat ik vermoedde: alles wat ons land niet meer in ons land moet zijn zit in het cijfer van 22.800. Ik vermoed dat de aller grootste groep is diegene wiens verblijfsvergunning is afgelopen en dat zullen vaak studenten zijn. Je kan maar heel weinig met het cijfer. Aan de migratiecijfers van het CBS heb je meer.  Zoals tegenwoordig gebruikelijk wordt het nieuws van de IND eerst onder de vriendjes van de pers verspreid en juist onder die journalisten die uiterst braaf alles wat hun hun voorgekauwd overnemen, zoals het ANP en de NOS, maar die wel een schijn hebben van kwaliteit te leveren. Je kan het echter net zo goed meteen aan Geenstijl geven.

Voor de wanvertoning van maandagavond hebben noch Dijkhoff noch Van den Brink excuses aangeboden. Ook geen rectificatie. Nee het is zelfs wat weggemoffeld. Triest.

Volgens Dijkhoff in de uitzending heeft de IND in november 350 aanvragen afgehandeld van Marokkanen en Algerijnen. Dat betekent dat het werkvoorraad in november verder is gestegen naar boven de 1.300 op 1 december.

 

Geschreven op facebook 10 december 2016

Probleem: asielaanvragen Algerijnen en Marokkanen.

Eenvandaag kwam vandaag (al weer) met een uitzending over Algerijnen en Marokkanen in AZC’s.
Uitzending: http://binnenland.eenvandaag.nl/…/overlast_kansloze_asielzo…

Eenvandaag noemde ze consequent asielzoekers.
Ik niet. Slechts een zeer klein deel krijgt asiel en de beschrijving van hun gedrag lijkt mij nu niet dat ze tot de uitzonderingen behoren. Ze zijn alleen maar hier omdat ze tijdje onder de pannen zijn.
Dat frustreert ons asielsysteem en moet worden tegengegaan.

Iemand doet een aanvraag en dan wordt de identiteit vastgesteld en dat wordt door een centraal Europees systeem gehaald.
Zoals Dijkhoff in de uitzending uitlegde zijn de ‘asielzoekers’, die nu ons systeem frustreren, vorig jaar via Griekenland met de stroom meegelift en hebben al eerder in andere landen aangevraagd en zijn daar afgewezen. Volgens het systeem van Dublin kan Nederland verzoeken aan het land, dat al eerder een aanvraag heeft heeft gehad van X, om die persoon terug te nemen.

Nu hebben we een paar problemen:
-Door bureaucratie duurt het lang voordat het andere land akkoord gaat.
-Een land als Griekenland (bv) handelt de asielaanvragen slecht af en daarheen kan daarom niet worden teruggestuurd (zie ook artikel in mijn vorige post).

Kortom een ‘asielzoeker’ kan zo een tijdje onder de pannen zijn.
Hoe langer dat duurt hoe aantrekkelijker dat wordt voor mensen die een tijdje een dak boven hun hoofd willen hebben.

Nederland geeft prioriteit aan Dublin. Nu kan m.i. Nederland een andere strategie kiezen: iemand die aanvraagt kan binnen acht dagen beslist worden. Het is zelfs de wettelijke standaard, maar NL heeft die in de praktijk losgelaten.
Bij de meeste aanvragen is het al na een eerste gehoor binnen acht dagen duidelijk: het is ja of nee. Een kwart moet nader onderzocht worden.
Bij 99% van de Marokkanen en Algerijnen is het nee. Je kan dus een gewone beslissing nemen en de aanvraag na 8 dagen weigeren.

Primair wijs je dus af op inhoudelijke gronden en eventueel subsidiair omdat je hebt ontdekt dat A in Europees land Y al heeft aangevraagd.
Nu heeft Nederland zich aantrekkelijk gemaakt voor kansloze aanvragers door op het Dublinspoor te gaan zitten.

Op 29 maart van dit jaar schreef ik erover http://www.flipvandyke.nl/2016/…/asielzoekers-uit-de-balkan/. (zie plaatje 1) Toen ging het om Albanezen.

Rechts vindt het allemaal prachtig. Het was eind vorig jaar al duidelijk dat het aantal asielzoekers zeer sterk daalde dus het ministerie begon kansloze asielzoekers te verzamelen om de weinige echte asielzoekers die nog kwamen in diskrediet te brengen.

Eenvandaag besteedde dus voor iig de derde keer aandacht aan Marokkaanse en Algerijnse asielaanvragers. Er zouden er 1.000 zijn afgewezen. Dijkhoff kan in de uitzending geen cijfers geven.
Laat ik dat dan maar doen.

Er zijn cijfers van Eurostat t/m oktober. In figuur 2 een tabel met aantal werkvoorraad, op 1 januari 2016 (90), het totaal aantal aanvragen in 2016 (1.620), aantal afgehandeld (465) en de werkvoorraad op 1 november (1.245).
We zien ook dat het aantal aanvragen steeds meer oploopt. Van 15 in januari naar 660 in oktober. Logisch.

Er zouden nu 1.000 zijn afgehandeld volgens Dijkhoff. Kan ik niet controleren want nog geen cijfers over november. Feit is wel dat de werkvoorraad is gestegen van 90 begin dit jaar, naar 1.245 op 1 november en dat het aantal aanvragers ook steeds omhoog gaat. In oktober zelfs 660.
Ik vind 1.000 afgehandeld een pover resultaat en vandaar misschien dat Dijkhoff zo vaag is.
Dat de kanslozen geen uitkering, werk, scholing, huis etc. krijgen wordt niet vermeld in de uitzendingen. Het aantal echte asielzoekers dat een verblijfsvergunning zal krijgen op grond van de aanvragen zal dit jaar onder de 10.000 terecht komen. Pakweg 1/5 van het aantal van vorig jaar.
Sssstttt, niet verder vertellen; de pers zal het zeker niet doen. Update 11-12: Op Twitter geeft Dijkhoff in mijn tijdlijn aan dat hij verwijderd zei. Dat klopt, maar dan zal je toch eerst een beslissing moeten nemen. https://twitter.com/dijkhoff/status/807696027289583616

 

Uit dit artikel

tekst-1

1 thought on “Onzin Dijkhoff bij Dit is de Dag

  1. Pingback: Onzin Dijkhoff bij Dit is de Dag | Krapuul

Leave a Reply