Weinig mensen op de kades in Libië en eindstand overstekers 2016

Het is een algemene veronderstelling dat honderdduizenden Afrikanen aan de kust van Libië klaarstaan om over te steken naar Italië. In dit artikel toon ik aan dat het er hoogstwaarschijnlijk hooguit tienduizenden zijn. Dat het aantal wachtenden zelfs beperkt is tot een goed weer moment om over te steken is zelfs waarschijnlijker. Tevens de eindstand 2016 van overstekers naar Italië in dit artikel.

Inleiding

Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat de kust van Libië volstaat met mensen die willen oversteken naar Italië. In 2014 schreef de NOS in maart dat volgens Frontex tussen de 500.000 en een miljoen mensen klaar zouden zitten in Libië om over te steken naar Italië en in de lente en zomer in Italië zouden aankomen. In totaal waren het er 170.000 in 2015 over het hele jaar.
In mei 2016 schreef de Volkskrant dat volgens Europol/Interpol er in 2016 800.000 mensen zouden oversteken naar Italië, in juni schreef de NOS dat er dit jaar volgens Frontexbaas Leggeri 300.000 vanuit Libië naar Italië zouden komen. Tegen de Telegraaf heeft Frontex gezegd in juli dat er zo’n 500.000 mensen klaar zitten om over te steken.

Feit is echter dat er dit jaar 181.000 mensen zijn aangekomen (waarvan vermoedelijk een kleine 10% uit Egypte). Volgens de bobo’s moeten er dus nog vele honderdduizenden zich nog in Libië bevinden.

De Volkskrant checkte hier  begin juli 2016 wel de 300.000 van Leggeri en concludeerde dat het onzin was.

Waarop is aantal wachtenden gebaseerd

Je kan niet effetjes uitgebreid naar Libië gaan om mensen te gaan tellen. Het blijft niet meer dan gokken. Al sinds de uitspraken van Leggeri vorig jaar probeer ik een betrouwbare berekening te vinden. Tot op heden heb ik niets gezien dat overtuigde (meestal was het onzin), maar ik ben nu zelf in staat geweest om een berekening te maken die bewijst dat er hoogstwaarschijnlijk helemaal niet veel mensen in Libië wachten en hebben gewacht.

Onderzoek IOM

Het IOM, International Organization for Migration, doet zowel in Italië als in Griekenland onderzoek onder de mensen die de Middellandse Zee zijn overgestoken.  Een van de vragen die gesteld worden is hoelang de reis van huis -dat kan ook zijn waar de persoon daarvoor verbleef bijvoorbeeld vluchtelingenkamp- en Italië heeft geduurd. De resultaten vinden we in rapporten. *)

Hoe lang is men onderweg

Het volgende figuur laat zien hoe lang men onderweg is geweest van de woonplaats tot in Italië.

De eerste periode gaat over de twee maanden juni – juni  en er zijn in die periode 435 mensen geïnterviewd.  De laatste periode is juni – oktober en toen zijn er 5.245 mensen geïnterviewd.

Kijken we naar juni – oktober dan zien we dat een derde van de overstekers langer dan zes maanden onderweg is geweest. Veertig procent heeft er korter dan drie maanden over gedaan en een kwart drie tot zes maanden.  Lang onderweg zijn kan te maken hebben met onderweg werken om zo de reis te kunnen betalen of wachten tot familie geld stuurt om de rest van de reis te kunnen betalen.

De IOM geeft alleen periodes weer, behalve voor juni – augustus want daar geeft IOM aan in het rapport dat dat men 112 dagen gemiddeld onderweg is geweest.

Uit deze cijfers zijn belangrijke conclusies te trekken. Stel dat er 500.000 in Libië voortdurend staan te wachten om over te steken en stel dat er jaarlijks 200.000 oversteken dan is men gemiddeld 2,5 jaar onderweg. Bovendien loopt die wachttijd heel hard op. Het tegendeel lijkt zelfs het geval want het percentage mensen dat minder dan twee weken onderweg is is zelfs gestegen.

Omdat van het  totaal aantal geïnterviewde bekend was de percentages van de duur onderweg, heb ik augustus, september en oktober apart kunnen berekenen en dat zie je in het volgende figuur:

De gemiddelde duur van de reis van de asielzoekers e.a. tussen de woonplaats en aankomst in Italië is dus minder dan vier maanden en dat maakt duidelijk dat er maar weinig wachten want anders was de gemiddelde tijd wel flink opgelopen. Een van de grootste verzinsels de afgelopen tijd in de pers over de grote hoeveelheden mensen die zouden wachten is daarmee ontzenuwd.

Libië  is al lang een immigratieland. In 2015 zouden er 700.000 tot 1 miljoen buitenlanders (nationaliteit) in het land wonen. Anderzijds woonden er 141.000 Libiërs in het buitenland en dat is 2,2% van de bevolking. Er zijn 350.000 Libiërs geïdentificeerd die in Libië zelf vanwege het geweld elders in het land een goed heen komen hebben moeten zoeken.

Er zijn buitenlanders gestrand in Libië. Of dat mensen zijn die van plan waren om via Libië over te steken of immigranten in Libië die niet meer naar huis kunnen is mij niet duidelijk geworden.

Invloed van het weer

Er wordt  verondersteld dat het aantal overstekers wordt bepaald door de weersomstandigheden. Uiteraard zie je geen rubberboten bij drie meter hoge golven, maar vaak is het wel goed weer maar zag je maar weinig mensen oversteken. Sinds juni vorig jaar kijk ik iedere paar dagen naar het weer voor de Libische kust. Bij golven van meer dan een halve meter begint het tricky te worden, maar ook de windrichting speelt een rol: je wilt geen tegenwind. Wat mij vaak sterk opviel dat ook al was het weer fantastisch er vaak maar weinig mensen overstaken. Twee keer was het aantal vorig jaar boven de 4.000 op een dag, maar ik zag dagen dat er niet meer dan een paar decimeter golfslag was en weinig wind en toch minder dan een duizend mensen. Ook in de laatste drie maanden van 2016 was er heel veel gelegenheid die niet werd benut. Het lijkt ook niet te zijn een gebrek aan capaciteit van boten te zijn want dat werd vorig jaar ook al geroepen. Bij Alibaba kan je zo rubberboten bestellen. De opbrengt van een boot met overstekers is dermate groot dat het geen probleem kan zijn om voldoende boten te krijgen.

Frontexbaas krabbelt terug

In de Duitse pers in december Frontexbaas Leggeri:

Der Frontex-Chef geht nicht davon aus, dass die Flüchtlingszahlen sinken werden. “Prognosen sind immer schwer. Ich wäre sehr froh, wenn die Flüchtlingszahlen im kommenden Jahr stabil bleiben und nicht wieder ansteigen würden.”

Oh, wacht even, nu zijn ineens prognoses moeilijk te maken. Daar had hij tot nu toe anders nooit last. Het blijft voor mij zeer schokkend. Niet dat zo’n bobo liegt dat hij barst, maar dat het allemaal zo makkelijk door de pers geaccepteerd wordt. Net als de grote leugen over Niger in het artikel.

Aantallen overstekers in 2016

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Italië heeft de eindstand bekend gemaakt van het aantal mensen dat zonder geldige inreisdocumenten de Middellandse Zee zijn overgestoken. Zoals gebruikelijk laat ik die ontwikkeling zien in meerdere plaatjes.

In 2016 zijn er 181.000 mensen de overkant gehaald. Dat zijn er 18% meer dan in 2015 (153.000) en 7% meer dan in 2014 (170.000).

Heel erg relevant is het verschil in de aantallen in de afgelopen drie jaar niet. Het migratiegebeuren is zeer dynamisch. Veranderingen van enkele tienduizenden hebben weinig betekenis.Voor de NOS op 16 november 2016 wel:

In tegenstelling tot eerdere jaren neemt de toestroom van asielzoekers uit Afrika niet af, nu het weer slechter wordt. Mensen blijven in groten getale komen, zegt correspondent Rop Zoutberg in Rome (…)

Oktober was misschien een bijzondere maand want die was veel hoger in 2014 en 2015, maar in november was het aantal alweer gehalveerd en in december zelfs lager dan in december 2015. Een prima voorbeeld dat nieuws nog geen informatie is.  Het jaar 2015 was lager dan 2014 en 2015 en dat kan als oorzaak hebben dat in het najaar mensen via de toen veel gemakkelijker Griekse route gingen die anders via Italië zouden zijn gegaan.

Het meest opmerkelijke van 2016 was dat het t/m september zo enorm gelijk opliep, zoals blijkt uit het volgende figuur.

 Nog enkele grafieken zonder commentaar:

 Conclusie:

Ik heb aangetoond dat er geen honderdduizenden staan te wachten op de kades in Libië om over te steken. Die hebben er waarschijnlijk ook nooit gestaan. Frontex beweert al jarenlang het tegendeel tot in december 2016 de baas toegeeft dat prognoses moeilijk zijn. Dat is echter voor de media geen nieuws.
Weliswaar was het aantal dat in 2016 kwam hoger dan in 2015, maar de betekenis daarvan lijkt gering.

In 2017 zal ik minder berichten over de aantallen, tenzij er belangrijke verschillen zijn.

Op de aantallen doden kom ik later terug.

Disclaimer: correcties kunnen de komende dagen nog plaats vinden. Belangrijke zal ik vermelden.

*) Al eind 2015 is de IOM begonnen in Griekenland met de enquêtes en pas sinds juni 2016 in Italië. De resultaten worden cumulatief weergegeven in één rapport en dat kan verwarring geven. Ook zijn het niet precies allemaal hele maanden, maar dat is voor dit artikel niet zo erg.  De rapporten vind je hier. De periodes Italië hoeven dus niet overeen met de teksten van de links en de periodes genoemd in de rapporten. Ik heb daarom de rapporten op mijn eigen site gezet met als naam de periodes van Italië. Dit zijn ze: juni – juli, juni – augustus, juni – september en juni -oktober.

 

 

1 thought on “Weinig mensen op de kades in Libië en eindstand overstekers 2016

  1. Pingback: Weinig mensen op de kades in Libië en eindstand overstekers 2016 | Krapuul

Leave a Reply