De hele en halve leugens van de NRC

Op 14 februari 2017 schreef de NRC dit artikel waarin zij een factcheck deden naar een uitspraak van Wilders. NRC:

‘In de afgelopen vijf jaar zijn er meer dan 100.000 mensen uit islamitische landen hier binnengekomen, zei PVV-lijsttrekker Geert Wilders afgelopen zondag in het programma WNL op Zondag.

Dat was voor mij aanleiding om een  blog te schrijven waarin ik, om de woorden van Sjirk Kuijper, (hoofredacteur van het Nederlands Dagblad) te gebruiken, gehakt maakte van het NRC-artikel.

Update 26 februari 2017: Inmiddels heeft de NRC-ombudsman uitvoerig gereageerd. Ik schrijf er hier over.

Op 21 februari kwam de NRC met een artikel waarin de factcheck zou zijn overgedaan. De conclusie was nog steeds dat Wilders gelijk had. Ik heb gisteren onder mijn blog nog een stukje geschreven waarin ik duidelijk maakte dat ik dat onzin vind. Eigenlijk wilde ik het daar bij laten, maar ik wil hen er niet mee weg laten komen.

Ik  veronderstel dat mijn blog gelezen is.

Moslimlanden

 De NRC schreef  in het eerste artikel:

Zo blijkt uit het overzicht Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd en geslacht dat de instroom in de jaren 2010 tot en met 2015 343.095 migranten uit niet-westerse landen bedroeg.

Niet alle landen in Afrika en Azië zijn overwegend islamitisch.

Dit is een frame van de PVV dat al vele jaren wordt gebruikt door de PVV: niet-westers = moslim. Los van het feit dat 2010 t/m 2015 zes jaar is en niet vijf zoals Wilders zegt, trapt de NRC -al dan niet vrijwillig- in het PVV-frame, hetgeen nog eens een keer wordt onderstreept door de tweede zin: ‘Niet alle landen?’  Dus wel de meeste.

Slechts 40 van de ongeveer 140 niet-westerse landen is moslimland en in werkelijkheid is slechts de helft van de niet-westerse migratie afkomstig uit moslimlanden, zoals uit het volgende plaatje blijkt:

 

Je zou verwachten dat de NRC in zou gaan op mijn kritiek, maar nee hoor.  Waarom er PVV-propaganda werd gebruikt wordt niet verantwoord. In het hele nieuwe artikel komt het woord niet-westers niet eens meer voor. Waarom stond het dan in het eerste?

Liegen

In het eerste artikel zegt de NRC dat zij het percentage moslims van de moslimlanden heeft gehaald van de website van Organisatie voor Islamitische Samenwerking en/of het CBS. Ik schreef echter in mijn blog dat ik kon zien dat de cijfers van Wikipedia kwamen. In het nieuwe artikel wordt doodleuk gezegd dat de cijfers inderdaad bij Wikipedia  vandaan kwamen, maar niets over het hoe en waarom van de leugen de vorige keer.

Maar klopt het nu wat Wilders zei?

Onder die kop in het nieuwe artikel gaat de NRC toch wel zeer vreemd te werk. Er worden 15 landen geselecteerd, daarvan was de immigratie 117.000. Punt. Er wordt verderop wel genoemd dat er mensen emigreren, maar alleen van Turkse migratie naar geboorteland wordt een concreet cijfer genoemd. Van de 15 niet, maar waarom ook niet van alle moslimlanden?

Om de lezer in de waan te laten dat ‘niet-westers’ en ‘moslimlanden’ hetzelfde is?

Hieronder de lijst van alle moslimlanden:

 

Bron:  PEW

En hier de cijfers:

 

Bron CBS: X, X

Totaal 129.125 eerste-generatie-immigranten uit moslimlanden in vijf jaar tijd, 77.110 emigranten en dat geeft netto 52.015. Omdat het gaat over het aantal moslims in ons land is het logisch om ook de tweede generatie erbij te nemen: 147.144 immigranten, 116.517 emigranten en dat geeft netto 30.627 in vijf jaar tijd.

Dat is dus een toename van de ‘islamisering van ons land door migratie’ met 6.000 mensen per jaar van 2011 t/m 2015.

De NRC verzwijgt dat voor haar lezers.

De conclusie van de NRC

De NRC schrijft in haar laatste artikel:

 

Het migratiesaldo vanuit islamitische landen (de in- én uitstroom) valt buiten de scope van de factcheck over de stelling van Wilders dat er in vijf jaar tijd meer dan 100.000 mensen naar Nederland zijn gekomen uit islamitische landen. Want hij beperkte zich tot de mensen die binnenkwamen.’

D

De NRC maakt er een soort juridische toetsing van. Alsof het een strafrechter is die precies kijkt naar de tekst van de wet of iets wel of niet strafbaar is. Wat Wilders bedoelt blijft buiten beschouwing. Wilders bedoelt natuurlijk dat Nederland door migratie met 100.000 meer mensen is geïslamiseerd in vijf jaar tijd. Wie zegt dat een factcheck precies over de letterlijke woorden moet gaan? Schaf het dan maar af. Ook rechters kijken naar de context waarin woorden gebruikt worden. Kijk maar naar het proces Wilders.

Ik ben niet zo goed in voorbeelden verzinnen maar toch eentje:

A: ‘Ik verdien 50.000 euro per jaar dus over 20 jaar ben ik miljonair.’
NRC: Het is waar wat A zei.
Ik: Protest, hij heeft ook uitgaven en in sommige jaren zelfs meer dan de inkomsten.
NRC: De uitgaven vallen buiten de scope van deze factcheck. A heeft gelijk.
Ik: ‘Waar is mijn jeneverfles?’

De NRC geeft Wilders dus 2x gelijk. Dat is wat blijft hangen. Wat er werkelijk gebeurde, is dat een journalist die geen mallemoer van migratie weet aan het ‘factchecken’ gaat. Die komt vervolgens met een verhaaltje dat blijkbaar blind de in de krant wordt gegooid. Geen enkele kwaliteitscheck wordt uitgevoerd. Alleen dat is al schandalig. Vervolgens doet de NRC er na kritiek aan om de waarheid te verdoezelen.

Dit is veel ernstiger dan dit foute factcheckje. De manier waarop de NRC te werk gaat, is een aantasting van onze democratie. Een goed werkende vrije pers is essentieel voor de democratie. Nederland mag dan op de tweede plaats staan in de ranglijst van persvrijheid, maar wat de NRC ermee doet is stuitend en ik noem het een bedreiging.


Tekst kan nog gewijzigd worden in de loop van dag ivm taal en spelling


Ik ga, i.i.g. voor tijdje, me wat terugtrekken. Ik moet eens goed nadenken over wat mijn rol in dit ondemocratische land nog kan zijn. Op Twitter en Facebook zal ik wel ingaan op eventueel reacties.

 

1 thought on “De hele en halve leugens van de NRC

  1. Pingback: Geert Wilders en de Breitbart files: de islam verbieden? | C L O S E R

Leave a Reply