80% daling aantal verblijfsvergunningen voor asielzoekers en nareizigers in 2016.

Het aantal nieuwe asielzoekers en hun eventueel nareizende familieleden, dat op grond van hun aantal en herkomst, een verblijfsvergunning heeft gekregen en nog zal krijgen, is in 2016 gedaald naar een kleine 12.000. In 2015 waren dat er nog 60.000. Dit blijkt, met behulp van een nieuw model, uit mijn analyse van de aanvragen en beslissingen op asielaanvragen.

Verder blijkt dat de officiële immigratiecijfers in 2016 zijn opgepompt met duizenden nep-immigranten en dat de IND de boel bedondert.

Verbetering 12 april 2017: staatlozen ook op 1 nareis per toegekende verblijfsvergunning gezet en een correctie vanwege een foutieve berekening bij nareizigers. Dit heeft tot effect dat het aantal nareizigers en het totaal aantal verblijfsvergunningen 3.800 hoger is. Tevens toegevoegd top 10 landen met hoogste aantal verblijfsvergunningen.

Advies: Misschien is het een goed idee om eerst met de paragraaf Een heel concreet actueel voorbeeld te beginnen en daarna het hele artikel te lezen. Het voorbeeld gaat namelijk om een uitspraak van Wilders afgelopen maandag en geeft een goed idee van mijn model.

Dit model heb ik gemaakt omdat er ontstellend veel onzin is geroepen tijdens deze campagne over de aantallen asielzoekers.

 Cijfers asielzoekers

De cijfers van het aantal asielzoekers hebben mij al lang ergernis bezorgd. Het bij elkaar optellen van aanvragen asiel, dubbelaanvragen en verleende verblijfsvergunningen nareis, bij elkaar de zogenaamde asielinstroom, geeft geen enkel inzicht in de ontwikkelingen. Maar er speelt meer. In 2015 is luid geroepen dat er 60.000 ‘asielzoekers’ naar ons land zijn gekomen  Nu betekent ‘naar ons land komen’ niet hetzelfde als een verblijfsvergunning krijgen. Een verblijfsvergunning betekent dat je in een gemeente gaat wonen, werk moet hebben of een uitkering, naar school moet, zorgverzekering moet hebben en natuurlijk ook een woning. Het is dus 10x belangrijker dan een plek in een AZC, maar over de AZC’s is 10x meer te doen geweest. Aan het aantal dat nu werkelijk een verblijfsvergunning krijgt, wordt weinig aandacht besteed.

Nu heb je in de beleving ook nog een dubbeltelling: De asielzoekers uit 2015 (en hun eventuele nareizende familie) die in aanmerking kwamen voor een verblijfsvergunning, kregen die voornamelijk in 2016. Zij kwamen toen pas in de statistieken van het CBS als immigrant. Met het gevolg dat er in 2016 een flinke stijging van het aantal immigranten was naar 229.000. Ik ga straks apart in op die 229.000, want daar zit iets merkwaardigs in.

Nieuwe manier van berekenen

Ik heb een nieuwe manier van berekening gemaakt, met als nieuw cijfer het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen, zowel van de asielzoekers als van de nareizigers. Erg moeilijk is dat niet. We weten per herkomstland of mensen al dan niet een verblijfsvergunning krijgen: Syriërs bijna 100% en Algerijnen bijna 0%. Bovendien kunnen we goed voorspellen hoeveel nareis er zal volgen (ik kan met de beschikbare cijfers de nareis minder goed voorspellen i.t.t. het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar mijn cijfers benaderen die waarschijnlijk vrij goed).

Ik heb daarom van 2013 t/m 2016 alle 94.000 eerste asielaanvragen gelegd naast de beslissingen (80.000) en het aantal toekenningen (56.000). Vervolgens heb ik, na bestudering van de nareiscijfers, berekend dat voor elke toekenning van asiel 0,8 nareis volgt. In afwijking daarvan heb ik die van Syriërs en staatlozen op 1 gezet en Eritreeërs op 0,2.

 

Ik heb berekend dat (afgerond) de 94.000 eerste aanvragen uiteindelijk 62.000 vergunningen zal opleveren en dat die 62.000 statushouders/vluchtelingen 46.500 nareizigers opleveren. Totaal zijn dat ruim 108.000 vergunningen. Het grootste deel is hier al, maar een deel nareis -zelfs uit 2015- zal nog komen. Dat geldt ook voor het grootste deel van de aanvragen uit 2016. Die zullen we dan terugzien in de asielinstroomcijfers van 2017. Vandaar dat het ministerie over die periode op een lager aantal beslissingen vergunningen komt (56.000) dan ik (62.000 dus). Ook is mijn nareis (46.500) hoger dan van het ministerie (35.000). Totaal komt het ministerie afgerond op 90.000 toekenningen. Het verschil met mijn berekening (108.000) is dus dat er nogal wat in de pijplijn zit, dat ik wél heb meegerekend. Ook zit in de toekenningen van het ministerie uit 2013 een pluk die voortvloeit uit aanvragen 2012. Dat maakt het aantal in de pijplijn nog iets groter.

Dit plaatje heeft dezelfde data als de vorige:

Totaal 108.500 vergunningen in vier jaar.

Het totaal aantal asielvergunningen over de vier jaar is dus 108.500. Ik heb de berekening per jaar gemaakt zoals te zien is in figuur 1. Het jaar 2015 zal uiteindelijk (afgerond) 60.000 asielgerelateerde vergunningen opleveren. Daarvan zijn er 34.000 voor asielzoekers en 26.000 voor hun nareizigers. 2016 zal dan 11.700 vergunningen opleveren en dat verklaart de kop van deze blog: dat het aantal vergunningen in 2016 is met 80% is gedaald. Het gemiddelde maakt duidelijk dat op iedere vier vergunningen voor asielzoekers er drie voor nareis volgen.

 

IND telt formulieren

Ik heb het al gezegd: de IND communiceert met het begrip ‘asiel-instroom’. Niet alleen telt dat aanvragen asiel op bij verleende verblijfsvergunningen nareis, maar het telt ook nog eens dubbele aanvragen. Bovendien is er onderling maar een beperkte of helemaal geen relatie, omdat over bijvoorbeeld asielverzoeken een jaar later wordt beslist en nareis nóg een jaar later komt. In figuur 2 is die relatie er wel. Kijk naar 2015: Afgerond 43.000 eerste aanvragen, daarvan worden er 9.000 afgewezen en 34.000 toegekend en dat levert 26.000 verblijfsvergunningen nareis op. Bij elkaar dus 60.000 verblijfsvergunningen. Wanneer wordt toegekend of afgewezen, is van secundair belang. Het gaat erom hoeveel er een verblijfsvergunning krijgen.

Overigens is dit model niets nieuws. De IND maakt het al. Zij maken het voor hun bedrijfsvoering. Dat is mij nooit verteld, maar dat kan niet anders. Zij moeten immers weten hoeveel werk ze moeten doen de komende tijd. Zij zullen op dezelfde manier berekenen als ik: alles begint met de eerste aanvrager en zij die een verblijfsvergunning krijgen veroorzaken nareis. Zij kunnen wel veel beter de nareis berekenen dan ik. Het aantal toekenningen zal waarschijnlijk niet veel verschillen van mijn berekening.

Percentages toekenningen en afwijzingen.

Als ik ook de percentages bereken van figuur 1 dan worden de verschillen nog duidelijker.

 

Dit zijn percentages van het aantal eerste aanvragen. Voor de eerste aanvragen 2015 geldt dat 21% in dat jaar of in 2016 is afgewezen. 79% werd dus toegekend. Op elke 100 aanvragen uit 2015 krijg je uiteindelijk 60 nareizigers. Je kan die laatste twee percentages ook bij elkaar optellen. Je krijgt dan 139%. Oftewel: Iedere 100 aanvragen levert uiteindelijk 139 verblijfsvergunningen op. Dat was 2015, maar het gemiddelde is 112%. Helemaal een buitenbeetje is 2016: maar liefst twee op de drie aanvragen wordt uiteindelijk afgewezen. Hoe kan dat? Dat is het Dijkhoff-effect (zie paragraaf ‘Dijkhoff zorgt voor extra asielzoekers’) .

Een heel concreet actueel voorbeeld

Afgelopen maandag tijdens het premiersdebat zei Wilders, volgens de NRC:

“Wilders (PVV): ‘In het laatste kwartaal van het vorige jaar zijn er weer 11.500 vluchtelingen binnengekomen’

Volgens PVV-leider Geert Wilders zou uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijken dat er in het laatste kwartaal van 2016 in Nederland 11.500 vluchtelingen bijgekomen zijn. Dat zijn in totaal 45.000 vluchtelingen erbij per jaar, zei hij, en daar komen de nareizende familieleden volgens Wilders nog bij.”

Vervolgens concludeerde de NRC dat het onwaar was wat hij zei, omdat nareis al is meegeteld in die 11.500. Ik zou er nog aan toevoegen dat je niet zomaar een kwartaal kan pakken en dat met vier mag vermenigvuldigen, maar er zijn veel belangrijker zaken aan de hand:

Dit zijn de cijfers van het CBS over het vierde kwartaal 2016. We zien 5.520 eerste aanvragen en 5.995 nareizigers. Loop het rijtje eens langs en dan kom je bij Syrië: 715 eerste aanvragen en 4.710 nareis! Van het totaal is drie op de vier nareizigers Syrisch. Het is duidelijk: dit aantal is het gevolg van de asielzoekers die in de tweede helft van 2015 naar ons land kwamen. In mijn model zit die nareis in 2015, niet in 2016. Zie figuur 2. Totaal zullen 1.880 asielzoekers uit het vierde kwartaal een verblijfsvergunning krijgen en dat geeft  dan weer 1.100 nareis. Totaal krijgen 2.980 mensen een verblijfsvergunning als gevolg van de komst van 5.520 asielzoekers in het vierde kwartaal.

Wilders telt dus dubbel want in 2015 riep hij al dat er een half miljoen asielzoekers zouden komen en dat was inclusief nareis. Nu een klein deel inderdaad komt telt hij die opnieuw mee.

Veel interessanter is nog om te kijken naar het vierde kwartaal van 2016 dat ik in mijn model heb gestopt. Dan blijkt dat maar 34% (1.880) een verblijfsvergunning krijgt. Dat is begrijpelijk als je het rijtje aanvragers in de CBS-tabel naloopt. Die 1.880 zullen waarschijnlijk in de loop van 2017 hun vergunning krijgen. Zij zorgen dan voor 1.100 verblijfsvergunningen voor nareizigers. Maar het zou goed kunnen dat die pas in 2018 hun vergunning krijgen. In ieder geval kan de nieuwe staatssecretaris roepen dat hij het goed doet, want ‘er is veel minder asielinstroom’. Ammehoela.

Trek zelf de conclusie: als Wilders niet had gezegd ‘plus nareis’, zou hij dan gelijk hebben gehad?

Dijkhoff zorgt voor extra asielzoekers

Eind 2015 besloot Dijkhoff om prioriteit te geven aan asielaanvragers die al in een ander EU-land geregistreerd waren. Die kan hij immers met een beroep op de Dublin-overeenkomst terugsturen. Goed idee, dacht hij. Niet dus. De procedure om iemand weg te krijgen duurt maanden en maanden. Dat had het zeer ongewenste effect dat Nederland aantrekkelijk werd voor mensen die geen enkele kans op asiel hebben. Zij waren immers verzekerd van een dak boven het hoofd gedurende minimaal enkele maanden. In 2016 kwamen er maar liefst 7.750, van de 19.000 eerste aanvragers uit veilige landen (volgens de lijst veilige landen van december 2016). Dat is 40%. Hun kans op succes: één of twee procent.

Hun aantal was zelfs meer dan het totaal van de drie jaar daarvoor samen. Dat had ook anders gekund: Dijkhoff had het beleid kunnen handhaven om direct te toetsen. Dan was er de mogelijkheid geweest om in acht dagen te beslissen. Nederland was dan niet aantrekkelijk geweest voor gelukszoekers (waaronder soms zeer vervelende ettertjes) uit veilige landen. Nederland had dan geen 19.000 asielaanvragen gehad, maar slechts  +/- 13 duizend.

Waar komt het aantal van 229.000 immigranten in 2016 vandaan?

Dat aantal vond ik hoog, maar het was lastig om er een vinger achter te krijgen waarom. Ik had een lager aantal verwacht. Toch zeker 10.000 minder. Zeker, er zijn meer Oost-Europeanen gekomen, maar dat verklaarde het nog niet. Uiteindelijk vond ik de oorzaak in dit document. Een statushouder wordt ingeschreven in het bevolkingsregister zodra hij een verblijfsvergunning heeft gekregen óf na zes maanden verblijf in een AZC. Dat laatste zou t/m 2015 niet zo vaak zijn gebeurd. Tot een jaar geleden dan.

De doorlooptijd van de aanvragen was al gestegen tot meer dan een half jaar. dus er kon worden ingeschreven in de gemeenten. Dat zorgt voor registratie als officieel immigrant, ook al krijg je geen verblijfsvergunning. Inderdaad zie ik bijvoorbeeld veel meer Irakese en Afghaanse immigranten dan dat er verblijfsvergunningen zijn afgegeven. Voor een deel is dat nepimmigratie of fake-immigratie of alternatieve immigratie, hoe je het ook wil noemen. Feit blijft dat er veel wordt geroepen over de grote hoeveelheid immigranten in 2016. Als je in Nederland vier maanden of langer wilt gaan wonen, ben je immigrant. Nederland is volgens mij uniek met zo’n korte termijn. De meeste landen hanteren een termijn van een jaar en dat doet ook de VN en de EU. Gevolg is dan ook dat 20% van de ‘immigranten’ na een jaar weer is verdwenen.

Het kan echter nog erger:

Iedereen die asiel aanvraagt wordt direct immigrant.

Per 1 juli 2017 staat een wijziging in het BRP-besluit gepland om alle asielzoekers die zich in Nederland melden, bij aanvang van de asielaanvraagprocedure te registreren in de BRP,” aldus dit artikel op de site van het COA.

Nu gaan we bovenop het hoge aantal nepimmigranten ook nog aantallen gooien van asielzoekers die weinig kans op succes hebben. En dan kan het gehuil over zo veel immigranten beginnen… Wie verzint dit soort dingen? ‘Bovendien kan je ze ook nog AOW gaan verstrekken over x jaar’ schoot het al in mijn gedachten.

Wat hier het effect van is weet ik niet, maar zonder rekening te houden met bovenstaande wijziging daalt het aantal immigranten dit jaar onder de 200.000.

Hoe de IND manipuleert

Dit zijn de cijfers van de IND van beslissingen en toekenningen 2013. 12.215 beslissingen waarvan 5.970 positief. Dat is een toekenningspercentage van 49%. Wat zei de directeur van de IND echter tegen de pers: 58%. Diepe verontwaardiging in ons land. Later zocht ik uit dat de samenstelling van de asielzoekers in de verschillende landen niet gelijk was en dat er in werkelijkheid geen verschil was. Ook de Tweede Kamer bemoeide zich ermee en het WODC stelde een onderzoek in waarin werd geconcludeerd dat Nederland nu juist een van de strengste landen was  voor immigratie.

Maar waarom zei de IND dat het percentage 58% was en niet 49%? Omdat toen in de cijfers van Nederland ook de nareis was meegeteld. Nareizigers vragen een visum aan in het buitenland en als de nareis wordt goedgekeurd, mag men naar Nederland komen en krijgt men een verblijfsvergunning. In 2013 moest de nareiziger ook nog eens een verblijfsvergunning aanvragen. Aangezien die al was getoetst zorgde dat voor 100% toekenning. Dat verhoogde het percentage toekenning aanzienlijk. De rest van Europa had geen nareizigers in de cijfers zitten. Zo word je dus bedonderd.

Tot slot

Mooi, dit is mijn laatste blog over asiel. Ik heb alles al geschreven. Ik ga maar eens wat andere zaken uitzoeken.

Toegevoegd 12 april:

Van de 108.000 vergunningen is 57% voor Syriërs. Voeg daar aan toe de ruim 10.000 officieel staatlozen, overgrote deel Palestijnen uit Syrië, dan kom je op 72.200 verblijfsvergunningen voor Syriërs. Samen met Eritreeërs zorgen die voor meer dan 80% van het aantal verblijfsvergunningen.

De 46.200 nareizigers is 75% van het aantal verblijfsvergunningen eerste aanvragen. Ik heb al aangegeven dat het percentage 80% zou zijn. Dat zou dan betekenen dat er een kleine 3.000 meer nareis zou zijn. Er zijn echter nogal wat onzekere factoren rondom de nareis en ik maak daarom voorlopig geen correctie.

 

1 thought on “80% daling aantal verblijfsvergunningen voor asielzoekers en nareizigers in 2016.

  1. Pingback: 80% daling aantal verblijfsvergunningen voor asielzoekers en nareizigers in 2016 | Krapuul

Leave a Reply