Category Archives: Massa-immigratie

De 1ste generatie niet-westers onder de loep. DEEL II: De migratie

Nu eens niet alle niet-westerse immigranten op een hoop gegooid, maar gesplitst in groepen van landen. Moslim- en niet-moslimland. In werelddelen en de grootste emigratielanden. Wat is hun aandeel in de migratie? Hoe groot is hun migratiesaldo in verhouding tot de aantallen van hun bevolkingsgroep?
Continue reading

Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?

Regelmatig worden de meest wilde getallen genoemd over de groei van het aantal moslims in Nederland. In dit stuk probeer ik wat duidelijkheid te verschaffen.
Allereerst is het moeilijk te berekenen hoeveel mensen er van een bepaald (on)geloof zijn. Het wordt immers niet geregistreerd. Vroeger wel en dan werd het in het bevolkingsregister opgenomen bij geboorte. Je had dan het (on)geloof van je ouders. Dat bleef dan de rest van je leven zo tenzij je het liet veranderen. Dat gebeurde natuurlijk nooit dus het was een onzinnige registratie. Bovendien zou ik zeggen, wat gaat het de overheid aan wat ik geloof? Het is dus afgeschaft. Ik meen een twintig jaar geleden.

UPDATE 3/10/14 belangrijke update o.g.v. cijfers van het CBS van gisteren. Zie onderaan.
Continue reading

De 1ste gen. niet-westerse allochtonen onder de loep. DEEL I: de groei van de bevolkingsgroep.

Ik heb veel artikelen geschreven over de migratie van allochtonen en autochtonen maar heb tot nu toe weinig aandacht besteed aan de bevolkingsgroei . Politiek belangrijk, zeker in verkiezingstijd, is die van de 1ste generatie niet-westerse (1NWA) bevolkingsgroep 1). De PVV maakt van alle 1NWA zeer snel moslims en gaat vaak nog verder:
Continue reading

Brandend spoor van ellende door mijn wijk

Ik woon al meer dan 40 jaar in een buurt waar nu 33.780 mensen opeengepakt wonen in een vierkant van ongeveer 1,25 bij 1,25 kilometer. Een zeer levendige buurt met enorm veel verschillende winkels en de bekendste markt van Nederland. 51% van mijn buurt is vrouw en 43% is allochtoon waarvan 60% niet-westers.

Continue reading

Geen verschil gezinsmigrantie Nederland en Denemarken.

De termijn is gesloten waarop EU-lidstaten konden reageren richting de Europese commissie of zij de Europese regels voor gezinsmigratie wilden wijzigen.

Volgens Trouw  hebben alleen Nederland, Oostenrijk en Slowakije behoefte aan een verandering. Dat gaat dus niet door. Jammer voor dit kabinet maar dan had Rita Verdonk maar op moeten letten toen de EU-regels werden gemaakt in 2003 door net als de Denen ook te kiezen voor een opt-out.

Continue reading

De ‘Massa-immigratie’ uit Moslimlanden. Update

Het wil nog steeds niet lukken met die massa-immigratie uit moslimlanden deze eeuw. Bovendien wordt de immigratie voor een heel groot deel gecompenseerd door emigratie. Geen enkele claim houdt stand, doch volgens de retoriek is er niets veranderd, maar dit is de werkelijkheid:

Netto kwamen er de afgelopen 10 jaar totaal minder allochtonen binnen uit alle moslimlanden dan in 1980 alleen al uit Turkije en Marokko.

Continue reading

Leers mag nog maar 10.000 verblijfsvergunningen geven.

Het is leuk om gelijk te krijgen: er kloppen veel minder immigranten, die willen immigreren met een niet-westerse nationaliteit, op de Nederlandse deur dan er in de Tweede Kamer, en ver daarbuiten, wordt verondersteld. De politieke consequentie is echter dat minister Leers eigenlijk nog maar 10.000 verblijfsvergunningen kan verstrekken aan niet-Westerse immigranten.

Continue reading

Ook minister Kamp goochelt met cijfers

Onlangs was er een debat in de Tweede Kamer over het al dan niet verlengen van de beperking van het vrije verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië. In principe liep die beperking van deze twee jongste EU-leden per 1 januari af, maar een verlenging met twee jaar was in principe mogelijk, hetgeen ook is gebeurd. Daar ging het debat dus over, maar het ging ook in belangrijke mate over de hier al aanwezige Oost-Europeanen en hun uitkeringen.

Continue reading

Immigratiebeleid gebaseerd op te hoge cijfers.

Het immigratiebeleid wordt gebaseerd op verkeerde cijfers. De cijfers over gezinsmigratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn ongeveer 20 procent te hoog, omdat hierin ook kinderen worden meegenomen die in Nederland zijn geboren maar een verblijfsvergunning hebben omdat zij geen Nederlander of EU-onderdaan zijn. Deze kinderen immigreren echter niet, maar horen tot de tweede generatie allochtonen. In 2009 en 2010 ging het jaarlijks om ongeveer 4000 kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van ANP en weblog Sargasso.

Continue reading

Sietse Fritsma (PVV) vergeet wat.

Voorzitter. Om te beginnen wil ik weer eens stilstaan bij wat feiten en cijfers. Dat is helaas nodig, omdat vaak wordt geroepen dat de maatregelen die de PVV heeft bedongen in het gedoogakkoord, helemaal niet nodig zijn. Van massa-immigratie zou namelijk helemaal geen sprake zijn en grootschalige migratiestromen uit moslimlanden zouden al helemaal niet meer bestaan. Dus zou de PVV haar tijd verdoen door hier tegen te blijven vechten. Continue reading

Het rookgordijn van Gerd Leers

De Volkskrant dacht groot nieuws te hebben: het kabinet voldoet niet aan een de (belangrijke) voorwaarde van de PVV dat de immigratie van niet-westerse allochtonen in deze kabinetsperiode met de helft daalt. Maar uit de voorlopige begroting van minister Leers blijkt, aldus de krant, dat de instroom tot 2016 gelijk blijft, namelijk op 15.000 per jaar. Dat is alleen asiel.

Continue reading