Category Archives: Uncategorized

De hele en halve leugens van de NRC

Op 14 februari 2017 schreef de NRC dit artikel waarin zij een factcheck deden naar een uitspraak van Wilders. NRC:

‘In de afgelopen vijf jaar zijn er meer dan 100.000 mensen uit islamitische landen hier binnengekomen, zei PVV-lijsttrekker Geert Wilders afgelopen zondag in het programma WNL op Zondag.

Dat was voor mij aanleiding om een  blog te schrijven waarin ik, om de woorden van Sjirk Kuijper, (hoofredacteur van het Nederlands Dagblad) te gebruiken, gehakt maakte van het NRC-artikel.

Update 26 februari 2017: Inmiddels heeft de NRC-ombudsman uitvoerig gereageerd. Ik schrijf er hier over.

Continue reading

Hoeveel immigranten telt de EU?

Al enige jaren is er flink gedoe over het ‘enorme aantal buitenlanders’ die er in de EU-landen (komen) wonen, maar hoeveel mensen geboren in het buitenland wonen er in een EU-land nu echt?. Ik geef cijfers uitgesplitst naar andere EU-landen en van buiten de EU.

Geboorteland is een heel duidelijk begrip en heeft niets  met nationaliteit te maken. Ook niet met autochtoon/allochtoon. Je bent immers autochtoon als je beide ouders in Nederland zijn geboren (en als je geen autochtoon bent dan ben je allochtoon). Je kan dus in het buitenland zijn geboren en toch autochtoon zijn. Ik kom daar in paragraaf 4 nog op terug.

Continue reading

De onzin van Teeven over 1.000 asielzoekers per week

Gisteravond kwam Fred Teeven bij Eén op één met het verhaal dat er nu 1.000 asielzoekers *) per week naar ons land komen, althans dat maakt de pers ervan. Op de website van het programma staat: : ‘Tot voor kort waren het er 1000 per maand. In april was dit dus 4 keer zo hoog.’ In de maand april zouden er dus 4.000 asielzoekers znaar ons land zijn gekomen. Continue reading

Record immigratie Polen 1ste 7 maanden van dit jaar. Waarom verschil met VK en Zweden?

Het aantal immigranten geboren in Polen is nog nooit zo groot geweest als in de eerste 7 maanden van dit jaar. Hoe komt dat eigenlijk? Een hypothese in dit stuk na een internationale vergelijking die  bijzondere uitkomsten geeft. Verder minister Asscher die eerst gaat roepen dat er verdringing is en daarna gaat onderzoeken of het wel zo is.

Continue reading

Revolutie in migratieland. Records worden gebroken. Niet-westers verliest zwaar terrein.

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS zijn er in 2011 een recordaantal niet-Nederlandse immigranten naar ons land gekomen: 118.500. Dat zijn er ruim 8.000 meer dan in het jaar ervoor. Opvallend is dat het aantal studenten blijft stijgen: 17.500, ook een record, en dat zijn er 3x zoveel dan het aantal asielzoekers dat het CBS telt 1). Vermoedelijk kwamen er ook nog nooit zoveel arbeidsmigranten naar ons land als in 2011, maar het aantal asielzoekers bedroeg de afgelopen 5 jaar nog geen derde van de aantallen die rond de eeuwwisseling naar ons land kwamen. Polen staat nu al in de totaalranglijst sinds 1995 op de eerste plaats. Niet-westerse landen verliezen zwaar terrein: Marokko staat in de lijst van de afgelopen 5 jaar nog maar 18e. Zeer opvallend is de sterke opmars van de Bulgaren: 3e in de afgelopen jaren. Totaal immigreerden er  1.440.000 buitenlanders sinds 1995.
Dit is een kleine greep uit de vele feiten uit dit uitvoerige artikel over het aantal niet-Nederlandse immigranten.
Continue reading

Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel 2

In deel 1 toonde ik aan dat Joost Niemöller in zijn boek Het Immigratietaboe al op de eerste bladzijde die over cijfers ging veel fouten heeft gemaakt. Inmiddels heeft Niemöller daar –een beetje- op gereageerd en daar heb ik weer een reactie op gegeven. Er verandert echter niets aan de conclusies. Deel III over asiel vindt u hier.

Dit deel gaat over uitkeringen van allochtonen/buitenlanders. Het meeste gaat over wat hij bij de presentatie van zijn boek schreef en zei. Voorts is het ook een beetje een fact-check van een fact-check van de NRC en ga ik wat dieper in op de uitkeringsafhankelijkheid.

Continue reading

Leers reageert, maar roept alleen maar meer vragen op.

Leers heeft gereageerd op de uitspraken van Tofik Dibi  over het meetellen van in Nederland geboren baby’s als immigranten:

‘Via gezinshereniging komen jaarlijks gemiddeld tussen de 20 en 25 duizend mensen Nederland binnen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt kinderen overigens niet mee, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst wel.

Dit doen deze instanties al twintig jaar op deze manier, zei Leers. Hij pareerde hiermee opmerkingen van GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi, die hier vragen over had gesteld.’

Daar valt wel wat op af te dingen:

Continue reading

De Krom en de bijstand

VVD staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken wil de bijstand aanpakken. Er kunnen 150 tot 200 duizend van de 355.000 mensen in de bijstand aan het werk. Het ondergraaft volgens de staatssecretaris ook de solidariteit bij de steeds kleiner wordende groep mensen die wel werken en de uitkeringen betalen.

Als politici dit soort dingen roepen dan is het nuttig om eens de cijfers nader te bekijken.

Continue reading