Tag Archives: migratiereden

Waarom immigreren buitenlanders?

In dit artikel wordt aangetoond hoe sterk de immigratie is veranderd na 2001. Hoeveel asielzoekers, studenten enzv. kwamen naar ons land die niet de Nederlandse nationaliteit hebben uit niet-westerse landen. Een van de conclusie luidt dat het de sterke vermindering van de asielmigratie uit molsimlanden is geweest die voor een belangrijke daling van het aantal immigranten uit niet-westerse landen heeft gezorgd.
Continue reading