Tag Archives: uitkeringen

Uitkeringen sinds 1970

Hoe groot is de druk van de uitkering op de (beroeps)bevolking? Hoe hebben de uitkeringen zich ontwikkeld? Toch misschien voor velen verrassende uitkomsten in een onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal uitkeringen sinds 1970. Daarnaast enkele anekdotes van mijn kant waarvan je misschien zal denken hoe was het mogelijk.
Continue reading

Ook minister Kamp goochelt met cijfers

Onlangs was er een debat in de Tweede Kamer over het al dan niet verlengen van de beperking van het vrije verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië. In principe liep die beperking van deze twee jongste EU-leden per 1 januari af, maar een verlenging met twee jaar was in principe mogelijk, hetgeen ook is gebeurd. Daar ging het debat dus over, maar het ging ook in belangrijke mate over de hier al aanwezige Oost-Europeanen en hun uitkeringen.

Continue reading

Autochtonen vaker uitkering dan allochtonen

Hoeveel allochtonen en autochtonen hebben wij vanaf 15 jaar en hoeveel lopen er in de uitkering? Hoe verhoudt zich dat tot autochtonen? Is het inderdaad zo afwijkend als wel verondersteld?
Toevoeging  25-10-’14 Van dit artikel is er een vervolg met de nieuwste cijfers van 2014.

Zie ook: Uitkeringen sinds 1970

Continue reading