De Afrikanen komen!

Sommige mensen is er alles aangelegen om een –letterlijk- zo’n zwart mogelijk scenario van de toekomst te schetsen. Angst is het wapen. Over die angst gaat het in dit deel IV over het boek van Joost Niemöller Het immigratietaboe. 1)

In het hoofdstuk getiteld De echte migratiegolven moeten nog komen meent Niemöller dat ze inderdaad komen. Uit Afrika! Om dat te bewijzen moet hij zich in allerlei bochten wringen. Belangrijkste reden dat zij hierheen komen? Omdat ze het willen! Een onderzoek heeft uitgewezen volgens Niemöller dat 38% van de Afrikanen beneden de Sahara wil emigreren. Dat is voor Niemöller voldoende bewijs.
Zo lust ik er ook nog wel een paar: ik ken 16 miljoen Nederlanders die graag miljonair willen worden, maar worden ze dat dan ook? Omdat ze het willen? Zo wil een derde van de autochtonen best wel emigreren, maar slechts een heel klein gedeelte voert dat ook uit en daarvan komt meer dan de helft ook weer snel terug. Netto emigreert maar 0,1% per jaar.

Enkele uitspraken van Niemöller bij de Dagelijkse Standaard:
Onder de kop Europa kleurt donker door Arabische migranten op 22 maart 2011:

 ‘Als sprinkhaanzwermen bezetten de donkerharige jongens met de sjofele leren jasjes het voormalige toeristeneiland Lampedusa. Dit is het meest zichtbare gevolg van de Arabische lente en een voorbode van wat ons nog te wachten staat.’
(…)
‘Dit jaar alleen al zijn 15.000 Tunesiërs, voornamelijk via Lampedusa Europa binnen gekomen. En dat is nog maar het begin. Tunesië is een relatief klein land. Libië, en -vooral- Egypte zullen pas echt de miljoenen gaan aanleveren die de Europese cultuur gaan verpletteren. We staan erbij en we kijken ernaar.’

Laten we eerst eens naar die migratie uit Noord-Afrika naar Nederland kijken:


Bron: CBS

We zien in de vorige eeuw een immigratie tussen de 8 en 10 duizend en een emigratie rond de 4.000 hetgeen resulteerde in een migratiesaldo van +/- 6.000. Na 2001 veranderd dat en wordt het saldo zelfs negatief. In 2005 stelde Verdonk een categorale bescherming in voor Somaliërs en daarna steeg de immigratie naar bijna 10.000 in 2009 met een saldo van 6.200. In mei 2009 werd die bescherming opgeheven door Albayrak en zie je de immigratie sterk dalen. In 2009 kwam 2/3 van het migratiesaldo van Somaliërs.

In 2011, het jaar waarin Niemöller zijn stukje in DS schreef, daalde de netto-immigratie!
We kunnen ook naar geheel Afrika kijken in hoeverre er sprake is van een ‘massa-immigratie’:


Bron: CBS

De groei van de Afrikaanse bevolking heb ik niet zo gauw kunnen vinden en heb die maar op 2,5% per jaar geschat. Je ziet die geschatte groei in een stippellijn. De rode lijn is de groei van de van de 1ste generatie in Nederland. We zien dat de groei in Nederland achterblijft bij die van groei in Afrika. Waarom komen ze dan niet?  Vooral uit Ghana willen ze emigreren volgens Niemöller. Ik heb daarom Ghana erbij gezet en wat zien we: de groei van Ghanese immigranten in Nederland is minder dan die van de bevolking in Afrika en is vrijwel gelijk aan de totale groei van de Afrikaanse immigranten in Nederland. Zonder Marokko is die groei zelfs aanzienlijk lager!

Het CBS verwacht helemaal geen massa-immigratie uit Afrika. In haar prognose voor de periode 2010-2060 schrijft het CBS:

Ook in de toekomst zal de asielmigratie uit Afrika variëren door de aan- of afwezigheid van conflicthaarden en beleids­reacties op de asielinstroom in Nederland. Op een toename in het aantal asielmigranten wordt vaak gereageerd met een strikter asielbeleid, zoals ook in 2009 is gebeurd. De veronderstelling van een gemiddeld aantal van 8 duizend immigranten per jaar uit Afrika over de lange termijn wordt gehandhaafd .

De prognose van de groei van de immigranten ziet u in deze grafiek:


Bron: CBS

De immigranten uit Afrika in Nederland groeien volgens de prognose van 304.000 in 2011 naar 366.000 in 2060. Dat zijn er dus 62.000 oftewel 20% meer. Het aantal Marokkanen blijft gelijk, rond de 170.000, en de toename komt dan ook uit overig Afrika: van 135.000 naar 195.000, een stijging met 60.000, 45%.
Hier moeten we dus bang van worden?

Ter lering en vermaak deze video van Joost Niemöller:

Laten we naar de feiten kijken,’ zegt Niemöller. ‘Vorig jaar kreeg Nederland 140.000 immigranten binnen.’ En hoeveel emigranten hadden we? Zegt hij niet. ‘Het Ministerie van Justitie schat dat in 2020 150.000 immigranten naar ons land zullen komen.’ M.v.J.? Het CBS zal je bedoelen en nog steeds geen melding van emigranten. ‘Niet-westerse allochtonen maken nu 1/8 deel van de bevolking.’ Dit is door de PVV een vaak gebruikte truc: spring direct van de totale immigratie over naar de groep die je op de korrel wil nemen en vermeldt niet hun aantal immigranten. Zo wordt de indruk gewekt dat die 140.000 allemaal niet-westers zijn. Van het totaal aantal immigranten maken mensen geboren in een niet-westers land slechts tussen de 30% en 40%uit. Wilders zelf overigens springt tegenwoordig direct naar de islamisering.
‘De autochtone bevolking krimpt. Ergens in deze eeuw zal dus (vet FvD) de meerderheid van de bevolking NWA zijn.’ Wat een logica. Onnavolgbaar.

Dit zijn slechts de eerste 30 seconden van het videootje. En hij leest het op van een papiertje. Dat papiertje zal later een boek worden.
Genoeg gelachen. Hoe ziet de prognose van het CBS er uit tot 2060?


Bron: CBS

Het aantal autochtonen daalt met bijna een miljoen naar 12,3 miljoen. Allemaal het gevolg van het sterk gedaalde vruchtbaarheidscijfer in de jaren zestig. Hun daling wordt nog enigszins gedempt doordat er ook autochtonen bijkomen die tenminste een 2e generatie allochtone ouder hebben.
Het aantal westerse allochtonen stijgt met 636.000 en het aantal NWA met 1,4 miljoen.
Ik heb die groei ook nog in percentages gezet:

Van de niet-westersen zien we nu een groei van 2,1% per jaar en dat daalt naar 0,6% in 2060.
Het is dus absoluut onmogelijk dat NWA in deze eeuw de meerderheid gaan uitmaken.
Ik kom nog een keer uitvoerig terug op de bevolkingsgroei.

Conclusie
Er wordt angst aangepraat voor een zwarte toekomst: uit Afrika komt een ‘massa-immigratie’. De bedoeling daarvan is angst te zaaien. Bewijs wordt er niet voor aangeleverd, behalve dat dat ze (mensen uit Afrika) het graag zouden willen. Zijn stuk in DS en het videootje laten o.a. zien op wat voor manier Niemöller werkt. Toch mag hij o.a. schrijven in de VK, Trouw en optreden bij K&B. Daarnaast is hij commentator bij de NTR en NCRV. In de 6-7 artikelen die ik heb geschreven over Niemöller heb ik voldoende aangetoond dat het allemaal geen vergissingen zijn: het is een bewuste poging tot misleiding. Hij gooit er een semi-wetenschappelijk sausje overheen, maar het kan niet verbloemen dat Niemöller een charlatan is.

1) Alle stukken over Niemöller:
Joost Niemöller jokt weer over de migratie. Ook op website Dagelijkse Standaard.
Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel III
Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel 2
Niemöller reageert –niet- op kritiek op zijn boek Het Immigratietaboe.
Journalist Joost Niemöller schreef een boekje
Journalist Joost Niemöller schreef een stukje

 

4 thoughts on “De Afrikanen komen!

 1. Donutz

  Tja.. Niemöller & vrienden zullen wel aannemen dat al die Afrikanen hier illegaal zullen blijven rondhangen (een andere verklaring kan ik niet bedenken.. nouja op “dit is pure onzin, bangmakerijk en propaganda” na dan… 😉 ) , en het voldhouden om hier jaren rond te blijven hangen in steegjes en onder bruggen, ondertussen met voodoo magie een inkomen genererend en dan wachten todat de overheid ze een huisje en een verblijfsvergunning verleent uit medelijden… En (r)emigratie? Je weet toch dat met name kansrijk volk NL ontvlucht? *sarcasme* Een ander bizar scenario kan ik niet bedenken. Eén ding moet je Niemöller nageven, hij is wel creatief…

  En voor de enkele Niemöller fan die meeleest: creatief zijn is prima maar onwaarheden vertellen niet. Pijnlijke taboes aan de orde brengen prima, harde feiten, prima. Er waren en zijn problemen en tegenslagen mbt migratie en integratie maar daarmee is het nog niet okay om onwaarheden te verspreiden ook als het een “goed (links/cenrum/rechts/neutraal) doel” dient. Sla mensen om de oren met de werkelijke cijfers. Of iemand een groei of of saldo X veel/weinig/genoeg vind is dan een subjectief iets waar je over kunt discussieren. Net als hoe je (verdere) problemen kunt voorkomen. Denk aan het veilig stellen van de verzorgingsstaat op de langetermijn ivm vergrijzing, fraude en een klein sutkje migratie etc. Zoals die wat vreemde voorstellen bepaalde uitkeringen riching het buitenland af te stemmen op de economie van dat land… Zullen ze uitkeringen naar duurdere landen verhogen? Denk het niet. Kies je er voor na je werkzame leven naar een “goedkoper” land de emigreren dan zou je gekort mogen worden omdat je met minder af kan… belachelijk. Maar over dat soort dingen zou je kunnen discusseren.

  Wat puntjes op de tekst in dit artikel:
  – “In 2009 kwam 2/3 van het migratie van Somaliërs” loopt niet zo lekker.
  – Figuur 1, verticale as is in perctanges (’96 start op 100%) omdat het de groei laat zien, was even verwarrend. Wellicht ook duidelijk als je een grafiekje er naast plakt van de groepen in absolute aantallen (leest wat makkelijker dan de CBS tabel).
  – Bron v/d video: Tafel van Babel , week 41 van 2009.
  – “in een niet-westers land slechts 1/3 tot 40% uit” Beide aantallen als breuk of % noteren?

 2. vandyke Post author

  Ik heb het eerste punt verbeterd. Dank daarvoor. .
  Je bedoelt bij je tweede punt vermoedelijk figuur 2. Aaantallen is een beetje lastig want heel Afrika zit er ook bij.
  Komt het daar vandaan die video. Hij mag wel vaak preken voor de linksche kerk he.
  Het 1/3 heb ik gewijzigd.

 3. Pingback: Blogpost #3 | De GSM-Boys

 4. Pat

  Ik vind dat zo’n migratie niet vanuit Bruxelles moet georchestreert worden, met quota en al, maar dat er een référendum moet plaats vinden hierover, even kijken wie echt wilt deze mensen hier toe laten…

  Wanneer je me vraagt, is het antwoord : Niet veel !

Leave a Reply