Sterke stijging aantal asielzoekers in 1ste zeven maanden van dit jaar.

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS is het aantal eerste aanvragen van asielzoekers *) in de eerste zeven maanden van 2013 gestegen van 5.325 naar 7.360 en dat is een stijging met 2.035 oftewel bijna 40%. Zie figuur 1.

*) Eén asielzoeker kan meerdere asielverzoeken indienen. Vaak wordt dat cijfer gebruikt/misbruikt om het aantal asielzoekers weer te geven, hetgeen natuurlijk onjuist is. In de 1ste 7 maanden van het jaar bedroeg het aantal vervolgverzoeken 1.910.
 

f1

Bron: Asielverzoeken; nationaliteit, geslacht en leeftijd

De flinke stijging kwam na 3 jaar van daling. In tabel 1 de top 10:

t1

(1-9-’13 een nieuwe versie gemaakt met percentages erbij.)

De stijging komt voor het grootste deel voor rekening van twee landen: Somalië en Syrië. Het aantal Somaliërs dat asiel aanvroeg steeg met 1.095 naar 1.600 en dat is meer dan een verdubbeling. Procentueel steeg het aantal Syriërs nog harder: bijna een verzesvoudiging van 140 naar 955.

Het aantal Russische aanvragen daalde fors van 510 naar 140. Een maand geleden stond er nog in de media een bericht van het ANP over de explosieve groei van het aantal Russische asielzoekers. In de artikelen wordt een aantal van 810 asielverzoeken genoemd. Dat is zorgvuldig geformuleerd want het waren 735 Russen. De bekende dubbeltelling dus. Opmerkelijk is dat op het moment dat de artikel verschenen ook al de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar bekend waren waaruit al bleek dat het aantal asielzoekers uit Rusland zeer fors was gedaald.

Update 9 mei 2016 De link naar de 735 Russen werkte niet meer en heb ik verbeterd.. Inmiddels is de nareis uit het aantal eerste asielverzoeken gehaald vanaf 2013. Vandaar dat dit artikel het alleen over dubbeltellingen heeft. Het maakt voor het verhaal niet uit, maar gebruik deze -inmiddels stopgezette- tabel verder niet meer. Gebruik deze

In dit artikel een uitgebreidere analyse van de asielmigratie vanaf 1995.


 

2 thoughts on “Sterke stijging aantal asielzoekers in 1ste zeven maanden van dit jaar.

 1. dewanand

  namaste Flip van Dijke,

  Heel mooie site heb je, ik ga het bookmarken en uitspitten dit weekend. Mijn visies op asiel migratie naar Europa en overige migratie stromen van niet westerlingen ( zeg maar gewoon ‘niet blanken’ in volkstaal) klinken hard in de oren van linkse denkers, maar ik wil vooral ook de evolutionaire biologie respecteren, en integreer dit in mijn analyses. Wij blijven gewone dieren met grote hersenen, produkten van de natuur, al wat wij ook doen, onze steden zijn erg gevaarlijke betonnen jungles vol wilde mensaap soorten.

  Principieel, en vanuit klassiek Extreem Rechts oogpunt zeg ik maar gewoon luidop:

  1. Stop alle naturalisatie procedures van niet europeanen met terugwerkende kracht, juist om de originele Europese inheemse volkeren en rassen niet verder uit te roeien, te discrimineren, uit te zuigen, en te vernietigen. Er moet ook respect getoond worden voor de uitstervende inheemse (‘blanke’) Europeanen door immigranten die op luide, brutale toon respect eisen, en op hun rechten staan op brute wijze. Respect moet wederzijds zijn, anders is samenleven onmogelijk.

  2. Principieel vind ik gewoon dat het hier in Nederland en heel Europa echt te vol is voor asielzoekers, dus hierom pleit ik voor opvang van hen allemaal buiten het Europese grondgebied overzee, in biotopen waar Europese legers de vrede waarborgen en met Europese industrielen een mooie welvaartsvaste economie hebben ontwikkeld, waar dan alle Schengen zone asielzoekers met terugwerkende kracht onverwijld naartoe kunnen worden gebracht met al hun nakomelingen om daar maar gelukkig verder te leven in vrede, geluk en goede gezondheid.

  Klassiek Extreem Rechts zal het zeker eens zijn met mijn ideeen, en ik zeg eerlijk tegen iedereen dat ik zelf een goudbruine hindoestaantje ben en mijn plichten moet nakomen jegens de originele Nederlanders die mijn leven redden en mij altijd steunden om vooruit te gaan en te overleven. Mijn hindoeistische principes staan boven mij en die overleven mij dus in absolute zin.

  Zet mij op je maillist en hou mij aub op de hoogte van nieuwe publicaties met cijfermateriaal.

  Altecrea zal zeker alle originele Hollanders zegenen met kennis uit Krishnaloka en hen wetend maken tot in de eeuwigheid,

  dewanand en Wieroe
  hindoe fundamentalisten
  planet of the intelligent apes

 2. Pingback: Tweeduizend 'verweesde' asielkinderen alsnog verblijfsvergunning | Sargasso

Leave a Reply