Geert Wilders heeft zeer goed nieuws voor alle islam…

…ofoben/critici/alarmisten*)

De migratie van mensen uit moslimlanden is veel geringer dan door velen altijd gedacht. Deze voor zijn aanhangers blijde boodschap bracht de leider van de PVV  Geert Wilders tijdens een speech in Los Angeles kort geleden. Veel mensen kunnen rustiger gaan slapen en dat is natuurlijk zeer goed nieuws in deze barre tijden. Ik heb echter nog meer goed nieuws want veel wat hij zei is ook nog eens sterk overdreven!!!

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

1. Inleiding
De meest wilde getallen gingen en gaan de ronde over het aantal moslims in Nederland en over hoeveel dat er in x-jaar wel niet zullen zijn. Cijfers van 20% in 2050 tot 50% in 2025 en alles wat daar tussen zit. Tijdens een speech in Los Angeles op 9 juni 2013 van Wilders maakte hij duidelijk dat het aantal moslims lang niet zo hard groeit. Wilders noemt echte cijfers en dat is voor het eerst. Het was altijd een ‘massa’ of woorden van gelijke strekking, maar nooit echte getallen. Hij –en zijn collega Kamerleden, met natuurlijk de ‘migratiespecialist’ Sietse Fritsma voorop- werden daar ook nooit of zelden naar gevraagd. Dat heeft mij al jaren verbaasd, maar nu kunnen we het over iets concreets hebben.

Eindeloze discussies heb ik gevoerd de afgelopen jaren over het aantal moslims en hun groei. De pers publiceerde vaak alarmistische artikelen. De Daily Telegraph had zo’n verhaal , dat klakkeloos werd overgenomen door de Volkskrant, maar hier al als een geheel verzonnen verhaal ontmaskerd. Ik herinner me een dominee Koekoek die een boek had geschreven waarin werd beweerd dat in 2025 Nederland voor de helft moslim zou zijn en zo kunnen we wel een tijdje doorgaan. Ook Wilders liet zich niet onbetuigd door al in 2006 te spreken van een tsunami. Wilders ontkracht al die mythes met het citeren van het rapport van het Amerikaanse PEW Research Centre over de groei van het aantal moslims. Nu kunnen we het dus over cijfers hebben van een instituut welke door Wilders wordt omarmd. Die cijfers maken duidelijk dat al zijn vroegere verhalen sterk overdreven zijn.

2. De aantallen moslims in ‘ West-Europa’.
Wilders:

Miljoenen niet-Westerse immigranten komen Europa binnen, vooral uit islamitische landen.
Het PEW Research Center schatte het aantal moslims in West-Europese landen in 2010 op 18,2 miljoen. In 2030 zullen het er 30 miljoen zijn. Nederland zal haar islamitische populatie zien groeien van 5,5 naar bijna acht procent, Groot-Brittannië van 5 naar 8 procent, Zweden ziet het zelfs verdubbelen van 5 naar 10 procent en Frankrijk zal een stijging zien van 7 naar meer dan 10%.

In het rapport van PEW komt het volgende figuur voor:

F_PEW_1

Wilders noemt het cijfer van 18,2 naar 30 miljoen en dat zien we ook staan, maar Wilders heeft het over ‘West-Europese landen’. Nu weet ik al jaren dat Wilders grensverleggend bezig, maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat hij bijvoorbeeld Griekenland tot West-Europa wil laten horen.
Het zijn de ‘oude’ EU-landen -voordat Oost-Europa erbij kwam in 2004- die we zien in de lijst plus Noorwegen en Zwitserland.

In hetzelfde rapport staat even onder bovenstaand figuur dit plaatje:

F_PEW_2

Wilders geeft dus een behoorlijk fout cijfer: geen 30 miljoen in 2030, maar net iets meer dan de helft: 16,4 miljoen. Als je Noord-Europa (VK en Ierland zitten daar ook in) erbij telt dan kom je 24 miljoen, maar dan nog geeft hij een kwart hoger getal.

We zien dus inderdaad een stijging in Nederland van 914.000 (5,5% van de totale bevolking) in 2010 naar 1.365.000 (7,8%) in 2030. Dat zijn er 451.000 meer. Ook de andere cijfers geeft Wilders redelijk juist weer. Het is duidelijk dat dit absoluut niet de meerderheid is. Ook in Duitsland komt het cijfer niet hoger dan 7,1%. Is dat dan het Deutschland schafft sich ab van Thilo Sarrazin? Voor de oude EU + Noorwegen en Zwitserland  komt het cijfer ook op 7,1% in 2030. Ver onder de doemscenario’s.

Toegevoegd 11/1/2015 ivm actualiteit twee tabelletjes:

Nederland moslims aantal Frankrijk moslims aantal

Toegevoegd 12-01-2015

guardian

Bron: Guardian

3. Percentage moslims in Nederland
Volgens het eerste plaatje van PEW bestaat 5,5% van de bevolking uit moslims. In mijn artikel getiteld Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar? zie je dat die 5,5% van het CBS komt. Het overgrote deel van de moslims is afkomstig uit moslimlanden, maar niet iedere immigrant uit die landen is moslim. In het bevolkingsregister wordt niet (meer) geregistreerd iemands religie. Het CBS  stelt de aantallen vast door enquêtes.

4. Waar komt de groei van het aantal moslims in ons land vandaan?
Bevolkingsgroei is geboorteoverschot (geboorte – sterfte) + migratiesaldo (immigratie – emigratie). Over het eerste ga ik het in een volgend artikel hebben. Over het migratiesaldo het volgende plaatje van PEW:

F_PEW_3

In de eerste kolom het door PEW verwachte netto-immigratie uit moslimlanden. Wij zien bij Nederland staan 3.000. Drieduizend! Is dat nu die massa-immigratie uit moslimlanden?
In het al aangehaalde artikel over de immigratie van allochtonen afkomstig uit moslimlanden staat dit figuur en deze tabel. Sinds 2002 was de netto-immigratie van allochtonen afkomstig uit moslimlanden gemiddeld 1.600 per jaar. Dat zijn niet allemaal moslims. Ongeveer 90% is moslim.
Als je dat ziet dan is een getal van 3.000 niet belachelijk laag.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de immigratie zich zal ontwikkelen, maar dat we hoogstwaarschijnlijk in duizenden zullen tellen i.p.v. tienduizenden vaak in de vorige eeuw is toch wel het meest waarschijnlijke scenario.

5. Immigratie uit niet-westerse landen?
Volgens Wilders komen de immigranten uit niet-westerse landen voornamelijk uit de moslimlanden.

f4

Figuur 4 maakt duidelijk dat de laatste keer dat de immigranten uit moslimlanden in de meerderheid waren het jaar 2000 was. De afgelopen 12 jaar waren ze constant in de minderheid en die kloof lijkt alleen maar te groeien. Zo was in 2012 de immigratie van allochtonen uit moslimlanden -2.000, maar uit de overige niet-westerse landen +4.000. Het zijn voornamelijk studenten, hoogopgeleide kenniswerkers die hierheen komen. Ook zie je bijvoorbeeld een stijging in het aantal au-pairs.

Zie verder mijn artikel De massa-immigratie uit niet-westerse landen ontleed.

6. En dan nog dit: Mohammed
Wilders:

‘Kijk naar de namen die mensen aan hun kinderen geven. Mohammed is vandaag de dag de populairste jongensnaam in veel Franse, Belgische en Nederlandse steden.’

Wat een onzin. Als je een punt zou willen maken dat in de biblebelt veel kinderen christelijke namen hebben dan zou iedereen denken dat je vergeten bent om je medicijnen in te nemen. Met dat Mohammedverhaal heb ik in dit artikel al 3,5 jaar geleden afgerekend. Natuurlijk is het percentage Mohammeds hoog in de grote steden omdat daar nu eenmaal veel moslims wonen. Dat Mohammed hoog zou scoren heeft meer te maken met het feit dat wij zo nodig onze kinderen allemaal aparte namen willen geven. Uit het artikel: ‘Zelfs nummer 1, Daan, komt maar 911 keer voor. En dat is met 0,96% zelfs nog minder dan 1%’. De tijd dat bijna 10% van de jongetje Jan heette ligt ver achter ons. Een duidelijker voorbeeld van islamofobie heb ik nog niet kunnen vinden dan deze Mohammednamenonzin.

Conclusie:
Ik ben nog lang niet klaar met het beschrijven van de demografische ontwikkeling van moslims in de Nederland en de EU. In ieder geval hebben we al wel kunnen constateren dat het met de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden reuze meevalt, zoals ook blijkt uit de cijfers die Wilders omarmt. 3.000 netto immigranten per jaar kan je toch moeilijk een tsunami noemen. Bovendien is het aantal moslims in West-Europa in 2030 maar de helft volgens de bron PEW die hij citeert. Wilders jokt hier dus weer.

Dat de meerderheid van de immigranten in de EU uit niet-westerse landen uit de moslimlanden komt heb ik nog niet kunnen controleren. Wel dat het voor Nederland sinds 2001 niet meer opgaat.

Ook heb ik aangetoond dat het een duidelijk geval van islamofobie is om iets bijzonders te zoeken achter het (vaak) voorkomen van de naam Mohammed.

Niettemin moet ik nog veel onderzoek doen en dat ga ik ook doen. Hoe komt PEW aan die 450.000 stijging van moslims in 2030 t.o.v. 2010? Door migratie in iedere geval niet. En hou zit het met de EU en de aantallen moslims?* Het feit dat Wilders de immigratie uit moslimlanden koppelt aan niet westers levert mij een klein probleem op om de cijfers te analyseren. Ook buiten de niet-westerse landen heb je immers moslimlanden –definitie tenminste 50% van de bevolking is moslim. Voor Wilders en zijn PVV staat niet-westerse immigratie gelijk aan moslimlanden en dat staat weer gelijk aan moslims, hetgeen ook onjuist is. In Nederland stelt het aantal mensen uit westerse moslimlanden weinig voor met een uitzondering: Indonesië. Deze groep bestaat echter voor het overgrote deel uit Indische-Nederlanders en hun nakomelingen -bijvoorbeeld Bolkestein en Wilders. Verder ook nog groepen zoals de –christelijke- Molukkers. Het aandeel moslims is maar een paar procent. Ik reken daarom consequent de afgelopen jaren Indonesïe niet mee bij bevolking afkomstig uit moslimlanden, maar wél  bij de recente migratie.

21 thoughts on “Geert Wilders heeft zeer goed nieuws voor alle islam…

 1. Alexander

  Vraagje:

  Als je zegt “Volgens Wilders komen de immigranten uit niet-westerse landen voornamelijk uit de moslimlanden.” Dan kan je toch niet zijn ongelijk bewijzen door een statistiek van migratie SALDO (immi – emi) gebruiken?

  Ik zeg niet dat je ongelijk hebt, maar wel dat je je gelijk op deze manier niet kan aantonen. Ik zou graag dezelfde grafiek zien voor alleen de immigratie.

 2. Rob

  Interessant verhaal. Alleen is het verschil tussen West Europa volgens Wilders en PEW eventueel Griekenland. Dat maakt per saldo niet veel uit.

  Veel emigranten zullen waarschijnlijk ouderen zijn met behoud van uitkering.

 3. vandyke Post author

  Dank voor de commentaren.

  @Alexander. Immigratie en emigratie horen bij elkaar. Als je het hebt over bevolkingsgroei dan heb je het altijd over het saldo. Ook PEW werkt met een saldo’s.

  Ik heb echter over de immigratie en emigratie, gesplist, ook cijfers: http://www.flipvandyke.nl/2011/03/de-migratie-uit-niet-westerse-landen-ontleed/#2

  @Rob. Griekenland was natuurlijk een voorbeeld. Loop het lijstje langs. Ik had Italië, Spanje, Portugal, Finland etc. kunnen noemen. Je moet echter kijken naar de 2e grafiek. Ik citeer
  Wilders geeft dus behoorlijk foute cijfers: geen 30 miljoen in 2030, maar net iets meer dan de helft: 16,4 miljoen. Als je Noord-Europa (VK en Ierland zitten daar ook in) erbij telt dan kom je 24 miljoen, maar dan nog geeft Wilders een kwart hoger cijfer.

 4. vandyke Post author

  @Rob nog even over de leeftijd van de emigranten:
  Nee, dat is niet waar. De gemiddelde leeftijd van de immigrant uit moslimlanden is 25 jaar en de emigrant is 31. Er wordt vaak gedacht dat allochtonen van de 1ste generatie vaak vertrekken op hun 65ste, maar dat is niet juist. Vaak hebben ze hier kinderen en kleinkinderen en daar willen ze bij in de buurt wonen.

 5. Meneer de Grot

  “We hebben al wel kunnen constateren dat het met de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden reuze meevalt.”

  Enkele cijfers:
  Niet westerse allochtonen in Nederland +/- 2 miljoen

  Suriname 340.000
  Marokko 341.000
  Indonesie 380.00
  Turkije 378.00
  Antillen en Aruba – 135.000

  Het grootste gedeelte komt dus uit moslimlanden. En daar heten er heel veel ”Mohammed’
  origineel zeg!

 6. Arjan Fernhout

  De aanhouder wint. Het werd wel tijd! Prima werk, Flip. Cijfers van het CBS, gecombineerd met die PEW en over Europa geven samen met je voorgaande blogs een goed beeld over “de onvoorstelbaar hoeveelheid larie die Geert Wilders en ‘filosofen’ zoals Paul Scheffer, Thierry Baudet, Leon de Winter, Afshin Ellian etc. produceren, en voorál hoeveel ruimte ze daar bij ons voor krijgen” zoals iemand reageerde na mijn kritiek op één van de heren. En .. ‘it travels.’ Belangrijk in het verweer tegen nationalistische cultuurfetisjisten als Scruton, Sarrizin, Finkelkraut. Ik verwees elders al een tijdje naar je blogs. Dat “oïkofobie” van Scruton kwam wist ik nog niet. Verbijsterend. Over “oïkofilie” en Engelsen kan ik een kloek boek schrijven. Goed stuk in Trouw over al je werk. Ik geef even een link voor degenen die het nog niet gelezen hebben, zoals ik hierboven merkte:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3551674/2013/11/27/Massa-immigratie-Over-de-grote-groep-vertrekkers-hoor-je-niemand.dhtml

 7. vandyke Post author

  @Meneer de Grot Dank voor uw reactie. Als u slechts een stukje plukt uit een alinea dan krijg je een wat raar beeld. Het ging om de constatering in de conclusies over de huidige immigratie en die van de toekomst volgens PEW.
  De afgelopen 11 jaar bedroeg de netto-immigratie 1.600 per jaar van allochtonen afkomstig uit moslimlanden zoals blijkt uit het figuur en de tabel die ik bij punt 4 linkte. PEW komt met een toekomstprognose van 3.000 per. Nu niet echt cijfers om wakker van te liggen, toch?

  Dan komt u met een lijstje. Indonesië is een westers land, zoals in de voetnoot had kunnen lezen. Van de overige landen kan dus worden vastgesteld dat die aantallen het resultaat zijn immigratie uit de vorige eeuw.

  @Arjan Dank je wel.

 8. Ruud

  Meneer flip haalt oude cijfers uit de doos. Waarom nu pas commentaar over een speech van juni? Wat voor belang heb joj dat je aantoont dat Geert ongelijk heeft? Mijn moeder zei altijd, ongelijk is een bochel. Ik vind het prachtig hoor jouw betoog, het slaat uiteindelijk nergens op. De gezinnen hebben vaak 6 kinderen en alle jongetjes halen hun bruid weer in marokko. Dus vermenigvuldiging tot de zoveelste macht weet je wel….. Kijk en dat tikt hevig aan over 10 en 20 jaar. Was je nog niet opgekomen denk ik. Dusensen niet te optimistisch, het gevaar voor pnze kinderen is nog lang niet geweken. Er zullen nog duizenden uit onze ruif meeeten zonder er ooit een cent aan te hebben bijgedragen. Dat vind flip helemaal niet erg toch? Succes flip met je achterhaalde blog.

 9. joost tibosch sr

  Bij je -jammer genoeg met minder gegevens- artikel in Trouw heb ik na een aantal reacties ongeveer zo gereageerd met : In het onderwijs merk je precies wie cijfermatige informatie goed kan verwerken. Dan loont het de moeite en het geduld om bij onbegrip die informatie te herhalen. Bij volwassenen is het bij onbegrip noch het geduld noch de moeite waard om te herhalen. Ook cijfermatige informatie die hen niet aanstaat blijven ze ontkennen of naar eigen hand zetten.

 10. Ruud

  Wat een onbenullige leuterkoek in dit blog. Wat kan het mij schelen of er 3000 of driehonderd binnenkomen. Al dat stompzinnige cijfer materiaal, wat kopen we daarvoor? Totaal niets. Lekker doorgaan met zwammen in de ruimte. Succes flip ga zo door. Hier zitten we echt op te wachten.

 11. Donutz

  @Ruud: Ah, het bekende verhaal van de “baby tsunami” en “import bruidjes” . Ik zou zeggen, kijk even hier:
  http://www.flipvandyke.nl/category/baby-tsunami/
  http://www.flipvandyke.nl/tag/bevolkingsgroei/

  En dan zijn er ook nog wat stukjes over het gebruik van het sociaal stelsel te vinden in diverse blogs zo door de jaren heen op Flip zijn site. Maar de bovenste twee categorieën zijn alvast een mooie start als je wilt weten wat nu de feiten zijn omtrent migratie en bevolkingssamenstelling/groei.

  @Flip: Gefeliciteerd dat er eindelijk eens krant jouw waarnemingen heeft opgepikt. Ze schrijven nogal eens klakkeloos van elkaar over dus laten we hopen dat dit te samen met oa het Volkkrant stuk van eerder dit jaar (de eerste in jaren waarin het VK niet met onzin aan kwam zetten) de trend wordt doorbroken en nu eens de heldere cijfers algemeen bekend worden. Ook wel zo handig als er weer eens een minister, staats-secretaris of politiek figuur onzin cijfers uit de mouw schudt. Dan kan er eindelijk eens een écht debat over migratie en integratie onderwerpen worden gehouden op basis van de feiten.

 12. vandyke Post author

  @Liera. Dank voor je reactie.

  Dat is het wel heel opmerkelijk want de daling in NL komt voornamelijk door de nieuwe vreemdelingenwet van Job Cohen uit 2001.

 13. Pingback: Pegida bij EenVandaag - Sargasso

 14. mellisa

  Wat een bullshit dit allemaal. Waar heeft iedereen last van? Is er minder plek voor jou als er meer buitenlanders of moslims naar europa/ NL komen? Heb je dan ineens 2 ipv 3 huizen? Kun je dan niet meer naar de supermarkt of je kind naar school brengen?

 15. Sale

  Volgens een onderzoek schijnt het dat in 2017 in Rotterdam de allochtonen daar de meerderheid zullen zijn.Steden zoals Amsterdam, Brussel, Antwerpen, maar ook steden zoals Marseille, Bradford, Birmingham, Stuttgart, Frankfurt,dreigen overwegend islamitische steden te worden.Het aantal moslims in Brussel – waar ongeveer de helft van het aantal moslims van België momenteel woont – heeft de 300.000 bereikt, wat betekent dat de zelfbenoemde “hoofdstad van Europa” nu een van de meest islamitische steden in Europa is.

 16. vandyke Post author

  @sales Dank voor uw reactie.

  Allochtonen is iets anders dan moslim zijn. Allochtoon ben je als een of beide ouders in het buitenland zijn geboren. Dat zijn heel veel mensen in Nederland. Een kleine 30% van de allochtonen is moslim.

Leave a Reply