Asielzoekers 1ste half jaar 2014.

Vandaag heeft het CBS de cijfers over het eerste half jaar van 2014 gepubliceerd van het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen (plus in Nederland  geboren kinderen van asielzoekers). Totaal waren dat er 12.315 en dat is het hoogste aantal in een half jaar sinds 2001.

Volgens staatssecretaris Teeven op 14 mei jl. zouden er dit jaar 65.000 asielzoekers naar ons land komen (artikel). Dat was gebaseerd op een waarneming van een asielstroom van nauwelijks twee weken. Het waren vooral Syriërs en Eritreeërs die hierheen kwamen.

In het onderstaande figuur de cijfers per maand van het afgelopen half jaar.

asiel juni 2014

Het aantal Eritreeërs bereikte in mei hun hoogte punt met 1.865  , maar in juni gedaald naar 205. In mijn artikel van 15 mei schreef ik: ‘Grote kans dat het een eenmalig aantal was. Zo heb je die wel vaker.’

In een toelichting op de cijfers schrijft het CBS: ‘Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in mei een aantal maatregelen aangekondigd. In juni kwamen vervolgens nog maar 200 Eritreeërs naar Nederland.’

Ik wil niet uitsluiten dat het klopt, maar het is nog wat vroeg om dat te concluderen. Dan zouden er duidelijk meer naar ander landen moeten hebben gegaan in juni. De cijfers zijn niet compleet voor juni, maar het lijkt erop dat het zo zou kunnen zijn. In ieder geval schiet je er als EU vermoedelijk niet zoveel mee op. Dit lijkt een waterbedeffect te zijn.

Wat het echter tegenspreekt is dat toename van het aantal Eritreeers al verminderde voordat Teeven op 14 mei begon te gillen, zoals ik in dit artikel heb aangetoond.

In dit artikel van 17 mei schreef ik: ‘Het is echter een uiterst handige zet van Teeven. Als de instroom van asielzoekers zo hoog blijft dan kan hij roepen dat hij dat dus gezegd heeft en als die weer daalt –wat ik verwacht- dan kan hij zeggen dat het komt omdat hij persoonlijk voor de grens is gaan liggen.’

Et voilà.

Een bewijs dat het door de maatregelen komt ontbreekt echter in het CBS-stuk en dat zou je toch wel verwachten.

Opvallen is dat het aantal asielzoekers zonder Eritrea en Syrië is gedaald in juni. Syriërs maakte in juni de helft uit van het aantal asielzoekers.

Volg de updates op twitter.