Thierry Baudet in Sicilië

Baudet toog vorige week met een breed gezelschap naar Scicilië om daar het vluchtelingenprobleem met eigen ogen te gaan bekijken.
Bij Joop.nl schrijft hij over zijn bevindingen en concludeert dat er sprake is van een volksverhuizing naar Europa.
Het is toch jammer dat Baudet de feiten weer niet op een rijtje heeft, is de conclusie die ik (weer) moet trekken.

Het totaal aantal asielzoekers dat in 2014 asiel heeft aangevraagd binnen de EU -laten we Europa maar iets preciezer formuleren- bedroeg 562.000 en niet 626.000. Het hogere getal -dat Baudet gebruikt- is het totaal aantal ingevulde aanvraagformulieren. Eén asielzoeker kan meerdere aanvragen indienen, maar dat maakt niet dat hij of zij zichzelf verdubbeld of verdrievoudigd.
Ook Nederland zelf doet dat meestal. Vorig jaar 30.000 formulieren tegenover 27.000 mensen. 2013: 17.000 formulieren en 13.500 mensen. Ik heb daar o.a. dit artikel over geschreven.

Het totale percentage mannen bedraagt 70% en niet 80% of 90%  zoals Baudet zegt. Voor een deel is dat te verklaren door bijvoorbeeld Eritreeërs die de dienstplicht –beter gezegd slavernij- ontlopen en dus jong zijn en niet getrouwd. Voor een deel doordat een man nu eenmaal makkelijker kan reizen dan een vrouw met kinderen. Voor een deel zal dan ook de man proberen om zelf het meest gevaarlijke traject van de reis zelf te doen en nadat hij zijn verblijfsvergunning heeft gekregen,  later zijn familie laten overkomen via een veilige weg. Maar het is helaas nu eenmaal zo dat een alleenstaande man meer kans maakt om gevaar te ontvluchten dan een vrouw. Helemaal als zij kinderen heeft.

Bron voor de cijfers van deze twee punten: Eurostat

Het klopt dat Nederland ongeveer 75% toekenningen heeft, maar dat geldt niet voor de gehele EU want daar moet je eerder aan 50% denken. Dat komt niet omdat Nederland zo soepel is, maar omdat Nederland weinig aantrekkelijk is voor mensen die weinig kans op asiel maken (artikel).

Van alle asielzoekers kwamen er vorig jaar 163.000 uit het gehele continent Afrika. Dat is 30% van het totaal aantal. Afrika heeft 1,11 miljard inwoners. Het percentage asielzoekers bedraagt dan 0,015%. Oftewel van ieder 6.800 inwoners van het continent heeft er één asiel aangevraagd in de EU. Dat noemt Baudet een volksverhuizing. Bron: Eurostat

Het blijft altijd een ‘vergeten’ punt: de emigratie. In een artikel van een paar weken geleden schreef ik over de asielzoekers uit enkele van de belangrijkste asiellanden. Daarin deze tweet:

Spreekt voor zich lijkt mij. Ook in dat artikel dit plaatje:

West-Afrika-CBS[1]

Dat was n.a.v. uitspraken van Joost Niemöller. Die beweerde dat een heel groot deel van de vluchtelingen uit West-Afrika komt.’

Helaas kan van de EU niet zulke goede cijfers produceren als van de gehele EU, maar iedereen uit de rechtse hoek beweert dat Nederland zo makkelijk is dus waarom zou het dan voor de rest van de EU anders zijn?

—————————-
Iets vergeten en toegevoegd om 17:00

Baudet schrijft ook:
Hoeveel mensen er nu klaarstaan om de oversteek te maken valt onmogelijk te zeggen. Schattingen lopen uiteen van vijfhonderdduizend tot twee miljoen.
Ik heb ook vele getallen gehoord. Feit is dat er op dit ogenblik niet meer mensen de oversteek hebben gewaagd dan vorig jaar. Bovendien is in Nederland het aantal nieuwe asielzoekers, eerste aanvragen, 36% lager dan vorig jaar.
Ik zet dus vraagtekens bij de bewering van Baudet.
————————-

Ik schrijf de feiten ‘weer’ niet op een rijtje . Dat is niet voor niets. In dit artikel, bijna twee jaar geleden,  heb ik het ook over Baudet. Hij citeert Niemöller uitvoerig in zijn boekje Oikofobie en maakt van de totale onzin van Niemöller nog meer onzin. Ik sluit dat artikel af met de conclusie:

Baudet hoorde ik een paar weken geleden op de tv zeggen dat er nooit over de immigratie wordt gepraat, of woorden van gelijke strekking. Wat Baudet bedoelt natuurlijk is dat we allemaal als zombies moeten roepen massa-immigratie want in werkelijk is er in Nederland geen ruimte voor een discussie over de feiten. Daarvoor heb je immers kennis nodig en die ontbreekt. Dat is het echte immigratietaboe. Het is daarom zeker dat we nog heel veel van Baudet en zijn massa-onzin zullen horen.

Daar kan ik nu dus nu ook mee afsluiten.

Vrijdag 22 mei om 19.35 bij de VARA op NPO2 (herhaling volgt om 00:10 op NPO1)

Let ook op het vervolgartikel van Myrthe Hilkens bij Joop.nl

2 thoughts on “Thierry Baudet in Sicilië

  1. JanKorneeldeWitt

    Wat een misselijke artikeltjes schrijf deze meneer van Dyke. In de eerste plaats zijn de schrijfsels zo beroerd geschreven dat mij er de broek van afzakt. Ten tweede houdt hij van onduidelijke tabelletjes en prietpraatjes uit de linkse uitdeelhoek. In de derde plaats wekt schrijfert ook nog de indruk dat het allemal wel meevalt met die instroom omdat de meesten toch weer weggaan. Flagrante lariekoek en apekool, al blijft 20% van die lui dan is er nog sprake van een instroom van ongewensten en daaruit voortvloeiende negatieve effecten. Geld besteed aan de bed brood en bad voor deze lui is weggegooid geld en een absolute non-investering.

  2. Donutz

    Jan de Witt (toe maar, op zo’n hoge leeftijd nog online), misschien kun je aangeven wat er onduidelijk is aan de tabelletjes en wat er priet-praat ivolgens jou. Flip presenteert de cijfers helder en met exacte bron vermelding (o.a. IND, CBS, COA, Eurostat, …) . Ik heb er nog geen gat in kunnen schieten. Als jij dat wel kan met jouw kanonnen, graag! Of corresponderen de genoemde feiten niet met jouw wereldbeeld? Als je er geen gat in kunt schieten en de cijfers dus ook volgens jou kloppen, dan staat het je natuurlijk vrij een mening te vormen op basis van de feiten. Als jij aantal X of Y personen al teveel vind moet je dat zelf toch weten, meningen staan vrij in dit land maar dan wel graag met de juiste cijfers in de hand en gelukkig draagt Flip die aan (iets wat de mainstream media niet lukt, die plaatsen al jaren onzin cijfers die veel hoger liggen dan de werkelijke getallen).

Leave a Reply