EU-ambtenaren spreken Timmermans tegen en de pers maakt er een puinhoop van.

Het propaganda-offensief van de EU tegen asielzoekers gaat verder. Werd de aftrap gegeven door Timmermans, het stokje werd overgenomen door anonieme EU-ambtenaren die een Duitse krant vonden die hun bedenkelijke spinsels blind overnam. Vervolgens deed het ANP er nog een schepje bovenop, door er nog eigen verzinsels aan toe te voegen.

Dit is wat het ANP rondstuurde. De bron is de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Laten we beginnen met de laatste zin van de ANP: ‘De overige  -buiten Syrië, Afghanistan en Irak FvD-   asielzoekers komen voornamelijk uit Noord-Afrika en worden gezien als economische vluchtelingen”.  Dat staat niet in het bericht van de Frankfurter. Die zin luidt: ’Hinzu kam ein größerer Anteil von Maghrebinern (…).‘ Er staat dus een groter aandeel. De groep overige asielzoekers is trouwens slechts 12%. Er staat ook niet dat de overige asielzoekers voornamelijk uit Noord-Afrika komen. Bovendien is Noord Afrika niet hetzelfde als de Maghreb-landen, Egypte valt daar niet onder. Drie fouten in zin. Hoe krijg je het voor elkaar ANP? Goed, de Maghreb-landen is een kleinere overtreding.

Uit Syrië, Afghanistan en Irak komt 88% van de asielzoekers die de oversteek van Turkije naar Griekenland maken. Slechts 1,75% van de eerste aanvragers asiel uit 2015 heeft een Noord-Afrikaanse nationaliteit, zo blijkt uit de cijfers tot nu toe, en dan hoort Egypte dus nog geeneens tot de Maghreb. Dan kan best hun aandeel in die 12% in december -want daar gaan de cijfers hoogst waarschijnlijk over, niet januari-  wat zijn gestegen. Het is natuurlijk  naïef om te veronderstellen dat opportunisten niet hun kans zouden grijpen, maar over welke aantallen hebben we het dan eigenlijk? Peanuts.

Zelfs de hoge EU-ambtenaren halen in de Frankfurter dus de uitspraak van Timmermans volledig onderuit dat 60% van de asielzoekers komt uit landen –vooral Noord-Afrikaanse- waarvandaan geen reden is om in hier asiel aan te vragen.

Frits Wester
Frits Wester –schijnt heel veel invloed te hebben- hoorde ik afgelopen zondagochtend zeggen dan Noord-Afrika leeg loopt. Wat bezielt dat soort mensen om dat soort uitspraken te doen?

Anoniem
De Frankfurter baseert zich op uitspraken van een niet bij naam genoemde EU-functionarisen. Waarom zijn die mannen of vrouwen anoniem? Lijkt mij typisch een geval van totaal onnodig iemand anoniem houden.

Gedegen onderzoek
Waarom ook niet op basis van een onderzoek zodat iedereen kan lezen wat het onderzoek precies inhield en wat de resultaten zijn? Waarom bijvoorbeeld de keuze om te vergelijken met de maand september? Ik kom daar straks op terug.

40%?
Wat een beetje meer in de buurt komt is dat 40% geen verblijfsvergunning krijgt –ik zal verderop aantonen dat het percentage veel te hoog is. Betekent dat dan dat afgewezen asielzoekers uit veilige landen komen? Nee hoor. En laat ik daar mee beginnen.

Zijn afgewezen asielzoekers automatisch ‘economische vluchtelingen’?
Asielzoekers heb je alle soorten en maten. Een veelvoorkomend misverstand is dat je uit een oorlogsgebied zoals Syrië moet komen. Dat je oorlogsvluchteling moet zijn is er zo’n beetje ingeslopen in Nederland. Alsof de Joden die in de jaren dertig Duitsland uitvluchten dat ten onrechte deden omdat er toen geen oorlog was. Ook uit een land als Eritrea komen asielzoekers die vrijwel net zoveel kans maken als Syriërs. In Eritrea is op dit ogenblik geen oorlog, maar wel een vreselijk regime. Aan de andere kant heb je je bijvoorbeeld Albanezen en Kosovaren waarvan vrijwel niemand asiel krijgt.

Daar tussen in heb je allerlei soorten en maten. Van de Irakezen en Afghanen krijgt de een wel een verblijfsvergunning en de ander niet. Dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld uit welke streek van een land kom je? Wat heb jij persoonlijk meegemaakt? Dat kan resulteren in net wel of net niet. Dat betekent dus niet dat als je het (net) niet krijgt, je dan automatisch economische vluchteling bent. Het betekent alleen dat je bent gewogen en te licht bevonden. En dan maakt het ook nog uit in welk land je asiel aanvraagt. Nederland bijvoorbeeld is strenger dan gemiddeld.  Daarom is het ook maar goed dat we advocaten hebben voor afgewezen asielzoekers.

Klopt het percentage dat 40% wordt afgewezen?
Hier heb wat meer woorden voor nodig om te bewijzen dat het niet klopt.

Onderstaande tabel geeft over 2014 het totaal aantal beslissingen per land en het toekenningspercentage. Het gaat om beslissingen in eerste aanleg dus zonder beroep. In de cijfers zijn de ingevulde formulieren geteld, maar als het goed is zijn dubbele aanvragen gedaan in hetzelfde land, die er vroeger inzaten, er inmiddels uitgefilterd. Ik heb geen tijd gehad om te controleren of dat zo is. Wat er zeker wel in zit zijn mensen die in meerdere landen een aanvraag hebben ingediend. Volgens het Verdrag van Dublin kan het tweede land de asielzoeker terugsturen naar het eerste land. De aanvraag in het tweede land wordt dan niet geschrapt maar afgewezen.
Je hebt dus zeker meer aanvragen dan mensen en daardoor is het formulierenpercentage toekenningen altijd lager dan het percentage van mensen. De cijfers bij Eurostat gaan over formulieren.
Omdat de cijfers alleen gaan over de zaken beslist zonder beroep, verhogen gewonnen beroepszaken het percentage toekenningen van mensen.

Totaal werden er binnen de EU 358.030 aanvragen in eerste aanleg in 2014 beslist. Daarvan kregen er 160.225 een verblijfsvergunning. Het percentage toekenningen bedroeg 45% in 2014, maar is dus waarschijnlijk wat hoger zoals ik hierboven heb uitgelegd.

t1

Bron: Eurostat

We zien grote verschillen. Over Syriërs werden de meeste beslissingen genomen, maar toch maar een op de vijf. Hun toekenningspercentage was 95%, maar op plaats twee staan de Serviërs die 22.000 aanvragen indienden waarvan slechts 2% een verblijfsvergunning kreeg.
Twee extremen in de top twee, maar interessanter zijn Afghanistan en Irak. Die kennen een toekenningspercentage ongeveer twee op de drie aanvragen. Er zullen zonder twijfel onder de afgewezenen mensen zitten met duidelijke economische motieven, maar dat hoeft dus zeker niet zoals ik al heb uitgelegd.

Het toekenningspercentage dat in de Frankfurter wordt genoemd van 60% ligt dus in ieder geval een stuk hoger dan die van 2014.

Zonder Syrië, Afghanistan en Irak is het toekenningspercentage 29%. Ik gebruik deze cijfers verderop in het artikel.

Vergelijken met september
Ik begrijp niet goed waarom de hoge EU-functionarissen vergelijken met september. In het volgende figuur de cijfers van vorig jaar van Griekenland. Links de aantallen en rechts het aandeel.

f1

Bron: UNHCR

De vergelijking die wordt gemaakt is tussen de maand september en december. Waarom? Gelet op de enorme dynamiek van de asielstromen is het maken van een vergelijking tussen twee maanden asiel nogal dubieus. Als je toch gaat vergelijken waarom september en niet oktober? Oktober telde tenslotte het hoogste aantal asielzoekers e.a. van het hele jaar.

Asielzoekers laatste maanden 2015.

Er komen steeds meer Irakezen (25 procent) en Afghanen (24 procent), die minder kans hebben op asiel dan Syriërs,’ schrijft het ANP.  Dat is opnieuw een knap slechte vertaling van het Duitse woord ‘anteil’.

In tabel 2 laat ik het aantal zien, het aandeel en tot hoeveel verblijfsvergunningen dat naar schatting zal leiden. Hier komen tabel 1 en figuur 2 samen. Ik heb de maanden augustus t/m december genomen en de cijfers komen ook uit het  document van de UNHCR.
In het eerste blokje zien we de aantallen. Het hoogste aantal dat de oversteek waagde naar Griekeland (en het overleefde) was in oktober vorig jaar: 220.00. Dat waren er 60.000 meer dan in september.
In november zakte het aantal weer terug naar iets onder het aantal van september om in december verder te dalen naar het niveau van augustus, maar dat geldt niet voor alle groepen. En daar komt dus de aap uit de mauw. Het maakt dus een enorm verschil of je kiest voor september of voor oktober.
Als je Afghanistan en Irak samen neemt, waar wat voor valt te zeggen want hun toekenningpercentages komen aardig overheen, dan steeg hun aantal in december (53.500) met 30% vergeleken met september (41.000) maar daalde met 38% t.o.v. oktober (86.000). Zo kan je dus alle kanten op.

Er valt wel wat voor september te zeggen want al sinds februari is het aandeel van Syriërs boven de 50%, maar de aantallen waren tot juli erg laag.
Maar ook al zou je meegaan in de redenering van de EU, wat betekent dat dan? Twee dagen nadat Timmermans zijn uitspraken deed had zijn woordvoerster het al over 50% die uit veilige landen zouden komen en dat je er niet teveel aandacht aan moest besteden omdat in januari de percentages al weer anders waren.

t2

Hoeveel zullen er een verblijfsvergunning krijgen?
Gebaseerd op de toekenningspercentages uit 2014 kan worden uitgerekend hoeveel asielzoekers er nu een verblijfsvergunning zouden kunnen krijgen.
In augustus was het aandeel Syriërs 77% en het toekenningspercentage in 2014 95%. De twee percentages met elkaar vermenigvuldigt geeft in het derde blokje dat de Syriërs zorgen dat van alle asielzoekers 73% een verblijfsvergunning krijgt. De Afghanen zorgen voor 10%, de Irakezen voor 2% en overig voor 1%. Totaal zal dan maar liefst 86% van de asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen op grond van hun nationaliteit. Dat aantal daalt naar 73% in december en die daling komt natuurlijk doordat het aandeel van de Syriërs is verminderd.

Het belangrijkste is echter dat dat de 73% toekenningen van december ruim (+20%) hoger is dan de 60% van de EU-functionarissen. Helemaal als je het vergelijkt met 2014. Dan zien we een stijging van 60% in de toekenning in december (uitleg: van 45% naar 73% is 28 punten meer. 28/45*100 = 62,2%)

Laat je niet in luren leggen door die 60% van de ambtenaren omdat ook Timmermans een percentage van 60% noemde.
Timmermans zei dat 60% komt uit landen die geen asielaanvragen rechtvaardigen. Die krijgen dus geen verblijfsvergunning, maar dat percentage moet je dan verhogen met de mensen uit de onveilige landen als Irak en Afghanistan die ook geen verblijfsvergunning krijgen. Je krijgt dan een percentage afwijzingen dat niet kan omdat immers 39% alleen al uit Syrië komt met een bijna 100% toekenningspercentage.
De EU-ambtenaren spreken Timmermans dus vreselijk tegen, alleen verpakken ze het zo dat het lijkt dat ze Timmermans ondersteunen.  

Uitzettingen

In de onderste kolom het uiteindelijke aantal afwijzingen o.g.v. het toekenningspercentage. Ondanks dat de toekenningspercentages heel hoog liggen, is het aantal afwijzingen aanzienlijk. Natuurlijk hebben we ook nog afwijzingen uit andere toegangswegen naar Europa.
Daar zal je toch wat mee moeten. Ook mensen die zich verzetten tegen uitzettingen zullen toch met een oplossing moeten komen.

Hoe relevant zijn de cijfers van december?
Ik heb al geschreven dat er zoveel veranderingen in korte tijd kunnen plaatsvinden, dat het heel moeilijk is om uit veranderingen voorspellende conclusies te trekken. Zeer krampachtig proberen de EU-ambtenaren dat wel. Zo is voor mijzelf de grote vraag of het huidige hoge aantal asielzoekers voor de winterperiode nu nog steeds een grote nadruppel is van de zeer hoge aantallen in september en oktober of dat het een voorbode is van grote aantallen in het voorjaar?  Dan is het zeker van belang dat de huidige instroom veel meer vrouwen en kinderen telt dan eerder. Dat wijst dan meer op een nadruppel.

Maar het is hoogst onzeker. Als die fijne Russen weer eens flink bommen gaan gooien op bv Alleppo dan kan je grote stromen verwachten.

De rest van de media.
Gretig werd de bagger overgenomen door andere media. Bij de vele commentaren zie je precies dat terug wat je met zo’n journalistiek wanproduct kan verwachten.

Tijd voor de eindconclusies

Conclusie

 1. Pers:

Wat de Frankfurter Algemeine presteert is van een bedroevend niveau. Typisch een voorbeeld van journalisten die gemanipuleerd worden door ambtenaren. De Frankfurter accepteert dat hoge EU-functionarissen anoniem mogen vertellen en dat er geen onderzoeksrapport aan ten grondslag ligt. Zelf hebben ze ook niet uitgezocht want anders was het verhaal heel anders geworden.
Het ANP maakt het nog erger. Niet alleen accepteren ze de journalistieke miskleunen van de Frankfurter, ze maakt het nog erger door twee keer van aandeel aantal te maken, te verzinnen dat voornamelijk Noord-Afrikanen deel uit maken van de overige asiellanden en maken van  Maghreb-landen Noord-Afrikaanse landen (klein missertje).

 1. EU-ambtenaren die Timmermans kielhalen.

Oplettende journalisten hadden van de uitspraken van de EU een echt journalistiek verhaal kunnen maken dat de ambtenaren hun eigen baas Timmermans onderuit halen. Zo verwachten zij dat 60% een verblijfsvergunning krijgen en dat terwijl Timmermans nu juist zei dan 60% uit veilige landen kwam. Op grond van eigen berekeningen in dit stuk heb ik zeer aannemelijk gemaakt dat het te verwachten percentage toekenningen van december met 73% maar liefst 20% hoger ligt dan de 60% van de EU. Het percentage ligt ook veel hoger dan bijvoorbeeld in 2014.

Voorts heb ik grote twijfels over wat de betekenis van december is. Niet ten onrechte want de woordvoerster van Timmermans zei zelf twee dagen na de uitspraken van Timmermans al dat we de cijfers van T. niet te serieus moesten nemen want dat het in januari al weer anders was.

Lees ook:
60 procent van de asielzoekers komt uit een veilig land volgens Timmermans
Nederlandse en de nieuwste UNHCR-cijfers geven Timmermans ongelijk
Voorlopige cijfers 2015 asielzoekers naar Europese landen

en zie dit interview met mij bij Een Vandaag.

 

3 thoughts on “EU-ambtenaren spreken Timmermans tegen en de pers maakt er een puinhoop van.

 1. Ella

  Fijn Flip, dat je zulk gedegen onderzoek doet. Ik hoop dat dit soort verhalen ertoe leiden dat de ‘belangrijke’ mensen hun uitspraken wat beter onderzoeken en langer nadenken over wat ze precies gaan zeggen. De beeldvorming is zo slecht dat een groot deel van de mensen ‘bang’ is terwijl ze alleen maar compassie zouden moeten tonen. Ook de cijfers over misdaden zijn sterk overtrokken en worden verkeerd naar buiten gebracht (4.000 keer politie-inzet, maar slechts 300 delicten. Dat laatste is voor het gemak weggelaten in de berichtgeving…). Ga zo door dus, ik blijf het graag volgen!

 2. jelle vd wal

  Nu Frankrijk ook weigert nog meer migranten op te nemen blijkt wat elk verstandig mens al wist, er zijn grenzen, helaas niet meer binnen de EU, maar wel aan de opname capaciteit van migranten.
  Geen statistiek verandert daar iets aan.
  Nu eens kijken wanneer gebeurt wat elk verstandig mens wist dat zou moeten gebeuren, Schengen bij het oud vuil.
  Uiteraard zijn de mensen in de oorlogsgebieden de klos, maar zo was het altijd als hoge heren hun conflicten uitvechten.
  Dat de westerse agressie in het Midden Oosten en N Afrika, maar ook in de Ukraine, moet stoppen, weinigen lijken het nog in te zien.

 3. Pingback: Waar hard roepen wint van de rede | Krapuul

Leave a Reply