NOS: Albanezen grootste groep Asielzoekers

Tweede paasdag kwam de NOS met het verhaal dat uit Albanië tegenwoordig het hoogste aantal asielzoekers komen. Zoals altijd schrijven de brave ‘journalisten’ van de NOS keurig op wat ze door de spindokters van de IND wordt verteld en, waar je ook de klok gelijk op kan zetten, is dat bij mij de vlammen weer aan alle kanten uitsloegen.

Wat vooraf ging

Eind 2014 kwamen er veel -voornamelijk Kosovaren- naar de EU, voornamelijk naar Duitsland. Ik zag die ontwikkeling, maar dacht dat die stroom aan Nederland voorbij zou gaan. De reden was simpel: Nederland is (was?) niet aantrekkelijk voor kansarme asielaanvragen. Waarom niet? Omdat ze zo streng is. Binnen acht dagen kan een asielzoeker al een afwijzing op zak hebben en geen recht meer hebben op opvang. Ho, wacht even, ik herhaal in vet: Binnen acht dagen kan een asielzoeker al een afwijzing op zak hebben en geen recht meer hebben op opvang. Overigens een wetgeving ingevoerd door staatsecretaris Albayrak van de PvdA. Aan de andere kant kan een ook een asielzoeker binnen acht dagen een verblijfsvergunning krijgen.

Voor iemand die zeer kansrijk is (was) Nederland aantrekkelijk, maar voor een ‘economische vluchteling’ dus niet. Die laatste is (was) beter af in bv Duitsland waar je zo een jaar opvang kan krijgen. Dat is ook de reden dat Nederland een hoog toekenningspercentage heeft. Niet dus omdat ze slap is maar omdat ze zo streng is. Ze is gewoon niet aantrekkelijk genoeg voor niet-asielzoekers.

Ik dacht daarom dat uitsluitend een verdwaalde niet-asielzoeker in ons land terecht zou komen. Dan had ik buiten de IND gerekend. Zij begonnen Kosovaren te verzamelen in het voorjaar. Dus niks binnen acht dagen een afwijzing. Nee, opstapelen.

Ik schreef op 31 januari van dit jaar in dit artikel:

We kregen ook een staartje mee van een grote groep Kosovaren die al eerder richting Duitsland trokken. Nederland had maanden de tijd om zich daar op voor te bereiden en heeft uitstekende wettelijke mogelijkheden om snel een afwijzende beslissing af te geven. Dat deed Dijkhoff niet. Het leek wel of ze Kosovaren verzamelden om Een Vandaag uitzendingen te laten maken met als achterliggende boodschap wat is toch erg met al die asielzoekers. Later kregen we ook nog Albanezen die in het rondtrekkende circus van de crisisopvang werden meegenomen. Het was pas toen Alexander Pechtholt in het najaar in een crisisopvang een groep Albanezen tegenkwam en zich hardop afvroeg wat doen die hier, dat het beleid werd veranderd.

Eerst wat cijfers:

kansloos

De tabel heb ik ook in percentages gemaakt.

Automatisch maak ik deze tabellen eerste asielaanvragen en niet asielinstroom. Dus zonder dubbele aanvragen en de nareis. Eerste aanvragers zijn de mensen die spontaan naar ons land komen om asiel aan te vragen. Dubbele aanvragen zijn helemaal niet interessant en de nareis is een gevolg van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De mensen die nu in het kader van de nareis hierheen komen zijn directe familieleden van asielzoekers die meer dan een jaar geleden asiel aanvroegen.

Het hele jaar komt de NOS –en de overige pers- met cijfers over de asielinstroom en noemt dat –in opdracht van de IND- asielzoekers. Het hele jaar dus, maar nu ineens neemt de NOS de eerste aanvragen, want anders kan je niet deze kop maken: ‘Albanezen grootste groep die nu asiel aanvraagt’. Weliswaar schrijft de NOS dat als je de asielinstroom neemt dat dan Syriërs op één staan, maar het is de kop die telt. Andere media nemen het allemaal kritiekloos over. Uiteraard met Albanezen in de kop.

Wat niet in het NOS-artikel staat is wat de consequenties zijn. Dertig procent van de eerste aanvragen waren in februari Albanees, Georgisch, Kosovaars, Macedonisch, Oekraïens, Servisch. Dat betekent dat sowieso 30% geen verblijfsvergunning krijgt. Dus geen huis, werk, uitkering, etc., etc. Ook komt er geen nareis.

Normaal gesproken krijgt 75% een verblijfsvergunning en die groep krijgt dan gemiddeld 0,8 nareis per statushouder. Dus 1.000 asielzoekers leveren uiteindelijk 1.350 verblijfsvergunningen op. Ik heb een model gemaakt dat u kunt download en u kunt zelf ook de variabelen veranderen. Er werden 1.775 eerste aanvragen ingediend in februari. Volgens de parameters hierboven zou dat uiteindelijk leiden tot 2.396 verblijfsvergunningen.

In februari halen we dus niet die 75%. Het percentage toekenningen zal tussen de 50-55 procent liggen. Als we in het model 52,5% invoeren dan zal het uiteindelijke aantal verblijfsvergunningen (update 30-3 ik had hier asielzoekers staan)  1.677 zijn. Dat zijn er 719 minder, een daling van het aantal vergunninghouders met 30%. Dat wordt niet vertelt door de NOS.

Wat wel wordt gecommuniceerd is dit: 2.500 asielzoekers of –instroom (het ministerie rotzooit maar wat aan) over de maand februari (plus een beetje voor de extra dag).

Nog geen twee weken geleden had de NOS eigenlijk hetzelfde verhaal. Kwart komt uit veilige landen in de eerste maanden van dit jaar. De NOS maakt daar van (of heeft de IND dat op de persconferentie gezegd?) dat het voor het hele jaar geldt. Natuurlijk niet. Mensen uit de Balkan hoeven geen gevaarlijke zee over te steken dus ze zijn bij lagere aantallen in de winter oververtegenwoordigd.
Ik heb getweet naar de IND wat de betekenis is van die toename. Is het een trend voor het hele jaar? Nee, was het antwoord.

Steeds meer vrouwen

Maar er is meer aan de hand dan alleen maar meer aanvragen asiel zonder veel kans. Al op 6 januari van dit jaar schreef ik het volgende:

Aan de andere kant kan er een belangrijke ontwikkeling gaande zijn die het percentage nareis kan verminderen. Wat opvalt is dat het percentage vrouwen onder de asielzoekers de afgelopen maanden is gestegen. Zo is onder  Syriërs is het aandeel verdubbeld in november t.o.v. september naar 30%.  Mogelijk is het een trend omdat er grote achterstanden zijn ontstaan in de afhandeling van asiel- en nareisverzoeken. Zo gaat het CBS er vanuit dat er een jaar zit tussen de komst van de asielzoeker en de komst van de familieleden. Dat kan een reden zijn dat vaker complete gezinnen deze kant opkomen. Het kan ook dat er anderen daardoor afzien van komst. Het zou een ontwikkeling zijn die, als ze doorzet, een sterke daling van de nareis teweeg zal brengen. Het pleit in ieder geval voor een uitbreiding van het model met een schatting van de nareis met demografische factoren als geslacht, kinderen en burgerlijke staat van de asielzoeker.

Dat is zo gebleven. Ook het CBS besteedde daar aandacht aan. Ik heb de IND getweet met de vraag waarom die zeer belangrijke ontwikkeling niet geduid is tijdens de persconferentie. Daar was geen tijd voor, kreeg ik te horen.
Waarom is het zo belangrijk? Stel er komen 25 gezinnen asielzoekers naar ons land bestaande uit gemiddeld vier personen. Dan worden er 100 verblijfsvergunningen aangevraagd. Als die worden toegekend dan krijg je 100 mensen in 25 woningen bijvoorbeeld.
Maar stel dat er 100 mannen alleen komen die 100 asielaanvragen indienen en ook worden toegekend, dan volgt er nog 300 nareis. Totaal 400 verblijfsvergunningen en 100 woningen. De samenstelling van de groep asielzoekers is dus heel belangrijk. 0,8 nareis per jaar zoals berekend gaat niet op voor dit jaar. Een 0,5 nareis per toegekende asielzoeker –zoals het was in b.v. 2013- lijkt voor februari reëler.

Stoppen we dat in het model samen met 52,5% toekenningen dan komen we op 1.398 verblijfsvergunningen en dat zijn er 998 minder dan het model van vorig jaar. Was dat niet nuttig om te communiceren met het publiek? Meer dan 40% daling van het aantal te verwachten verblijfsvergunningen? 500 (gemiddeld bestaat een huishouden uit twee statushouders) minder woningen nodig alleen al voor de maand februari.

Ik ga weer verder met de ‘kansloze aanvragen’.

Figuur 2 laat een aantal dingen zien. De groene lijn is het aantal aanvragen (eerste en extra) uit de zes al genoemde landen. De blauwe lijn is wat er is afgehandeld.
De oranje lijn is de werkvoorraad. De rode stippellijn is het afhandelingspercentage genomen van de werkvoorraad.
  f2

Nu zien we iets merkwaardigs. In maart en april 2015 zien we de groene en blauwe lijn bij elkaar. Er wordt dus net zoveel afgehandeld als dat er wordt aangevraagd. Na april zien we ze uit elkaar lopen en iedere maand daarna zijn er meer aanvragen dan afgehandelde aanvragen. We zien dat dan ook terug in de voorraad. Eind april 2015 was de voorraad 360 aanvragen. Eind januari was dat opgelopen naar 1.775.

In de rode percentagelijn zien we dat van het aantal aanvragen dat eind maart ’15 openstond, 38% eind april was afgehandeld. In januari was het percentage 19%. Dat betekent dat het gemiddeld de afgelopen tijd zo’n vijf maanden duurde voordat een hoogstwaarschijnlijk kansloze aanvraag afgehandeld was. Vrijwel niemand kreeg een verblijfsvergunning. Hier vermoed ik dus opzet in het spel en dat is begonnen in mei, maar eigenlijk al eerder. Regeren is vooruitzien. Toen eind 2014 de toestroom op gang kwam had Teven/Dijkhoff preventieve maatregelen moeten nemen. En niet pas nu.

Conclusie:
Ik heb een paar serieuze kritiekpunten op het stuk van de NOS.

Mijn voornaamste punt is het nemen van het aantal asielzoekers in de vergelijking en niet de asielinstroom. Het hele jaar tettert het ministerie de asielinstroom en nu ineens het aantal asielzoekers. Alleen daardoor kon de kop boven het artikel komen dat Albanezen de grootste groep vormen. Dat is manipulatie, cherry picking.

Ook geen woord in het artikel over de consequentie dat het uiteindelijke aantal verblijfsvergunningen 30% lager zal zijn over de maand februari doordat er nu een hoger percentage kansarme aanvragen zijn.

Indirecte kritiek is dat we bijvoorbeeld nergens terug zien de consequentie van de verandering van de samenstelling van de asielinstroom doordat er veel meer vrouwen en kinderen komen. Samen met het hogere percentage afwijzingen kom ik op 40% minder verblijfsvergunningen in februari dan dat het zou geweest in een maand vorig jaar. De NOS laat zich voor het karretje spannen van het ministerie, maar ze zijn niet de enige. Het is de complete Nederlandse pers. Een voorbeeld is het interview met Timmermans door de NOS. Wordt gedaan door mensen die geen moer weten van de cijfers van asielzoekers. Makkelijk te manipuleren.

Hier een link naar een excel-file met alle berekeningen en links naar de bronnen.

Disclaimer: er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden naast punten en komma’s. bij belangrijke wijzigingen zet ik het erbij.

1 thought on “NOS: Albanezen grootste groep Asielzoekers

  1. Pingback: Sla je PVV-oom om de oren met deze zes feiten over de vluchtelingencrisis – 2016 editie | Stop de Bankiers

Leave a Reply