Halvering van wat?

In de media lees ik dat, volgens Dijkhoff, het aantal asielzoekers halveert door de (eventuele) deal met Turkije. Als ik alle berichten zo lees en hoor ben ik blijkbaar de enige niet weet wat dat betekent.
Misschien is het asielinstroom en anders asielzoekers. Hier leg ik het verschil uit en ook in deze tekst.

In deze (beruchte) notitie uit september 2015 van de ambtenaren van de IND staat dit plaatje:

INDHet aantal asielzoekers dat naar ons land zal komen (eerste aanvragers in het ambtenarenjargon) werd door de IND geschat op 63.000 voor 2016. Tel daar bij op ook nog 5.000 tweede en vervolgaanvragen (die zijn dus al een keer geteld als eerste aanvragers) en je komt op 68.000 asielaanvragen. Voorts ook nog 25.600 nareizigers. Totaal 93.600. Die laatste groep dient geen asielaanvraag in, maar mag naar ons land komen op grond van het recht op gezinsleven. Bij goedkeuring van de visumaanvraag kan de nareis komen, krijgt ambtshalve een verblijfsvergunning,  en wordt dan geteld bij de asielinstroom. Aangezien er minstens een jaar zit tussen de eerste aanvraag en het moment dat de nareis binnenkomt, weet je dus dat die 25.600 nareis uit de prognose sowieso naar ons land zal komen omdat ze voortkomt uit asielaanvragers van vorig jaar of eerder.

Deze drie groepen bij elkaar vormen de asielinstroom. De termen asielzoekers en asielinstroom worden door elkaar gebruikt, ook door Dijkhoff, en dat is de reden dat ik dus absoluut niet weet wat bedoeld wordt met halvering.

Nu weet ik niet wanneer de overeenkomst met Turkije -eventueel- ingaat, maar we hebben dit jaar al asielzoekers binnen gekregen en krijgen die nog steeds binnen. Laten we hun aantal -de overeenkomst met Turkije gaat dan op 1 april in- op 5.000 schatten. Voorts kunnen we nog ongeveer 2.500 herhaalde aanvragen verwachten dit jaar..

Dan kunnen we tellen wat we sowieso binnen krijgen dit jaar: 5.000 asielzoekers zijn al binnen gekomen, 2.500 herhaalde aanvragen  -schatting gebaseerd op de 30.000 asielzoekers die nu nog op een beslissing wachten en wat er nog binnenkomt- en 25.600 nareizigers. Samen een asielinstroom van 33.100.

Als nu de halvering van het aantal asielzoekers (63.000) is dan moeten we bij die 33.100 nog  26.500 bijtellen [(63.000 / 2) – 5.000 die er al zijn]  en wordt de asielinstroom 59.600. Dat is vrijwel gelijk aan de 58.000 waar de regering eerder vanuit ging. Er komen 9.000 Eritreeërs, dus we houden dan 17.500 (26.500 – 9.000) over voor andere asielzoekers waaronder hervestiging van Syriërs uit Turkije.

Is de halvering echter van de asielinstroom volgens de ambtenarenberekening (93.600) dan blijft er nog bijna 46.800 instroom over. Dat betekent dat er dan nog 13.700 (46.800 – 33.100 die sowieso komt) over blijft voor asielzoekers.  Dat is een daling van het aantal asielzoekers met bijna 80% (13.700/63.000).  Van die 13.700 zijn er 9.000 voor Eritreeërs en dan blijven er 4.700 over voor anderen en de Syriërs uit Turkije.

Conclusie:
Iedereen weet blijkbaar wat er bedoeld wordt met ‘halvering’ van het aantal ‘asielzoekers’. Ik dus niet. Als die ‘asielzoekers’ asielzoekers (eerste aanvragers) zijn dan is de asielinstroom 59.600 dit jaar waarvan asielzoekers 31.500. Is die halvering van de asielinstroom (93.600) dan wordt de asielinstroom 46.800 en het aantal asielzoekers daalt dan met bijna 80% naar 13.700 (was volgens de prognose 63.000). Van die 13.700 zijn er 9.000 voor Eritreeërs en dan blijft er over voor anderen en Syriërs uit Turkije slechts 4.700. Dat kan dus nooit.

Update 11 maart: de redenatie en aantallen zijn nagekeken door Dick Mantel, waarvoor mijn hartelijke dank, en die heeft geen fouten ontdekt.

Update 16 maart: toch nog een kleine fout in de berekening ontdekt i.v.m 5.000 asielzoekers die hier nu al zijn.

EXTRA
Ik wil vandaag nog een link naar tool plaatsen waarbij u zelf kunt zien wat de consequenties zijn van de verschillende scenario’s . Als dat lukt tenminste.
Update 11 maart: in dit excel-file kunt u zelf het aantal asielzoekers/introom invullen en dan rekent het model uit wat dat uiteindelijk voor consequenties heeft.

Toegevoegd 12 maart
Deze motie

is weggestemd door VVD en PvdA samen.

Tot slot
Dit is mijn laatste blog over de cijfers van asielzoekers. Het heeft geen enkele zin om met de cijfers bezig te zijn als ik niet weet wat er mee bedoeld wordt. Dan houd ik me, zo als nu, bezig met de woordspelletjes van spindokters en politici uit Den Haag. Dat heb ik wel gehad.

1 thought on “Halvering van wat?

  1. Pingback: Halvering van wat? | Krapuul

Leave a Reply