Scherpe daling aantal asielzoekers t/m maart. Komt niet door de winter.

De daling van het aantal asielzoekers zet zich ook in maart door. Het aantal eerste aanvragen daalde van 1.775 naar 1.233. Ten opzichte van de top maand september, toen er iets meer dan 10.000 asielzoekers naar ons land kwamen, is het een daling van bijna 90%. Het meest spectaculair is de daling van het aantal Syriërs. Kwamen er in september ongeveer 6.800, in maart waren dat er 127, een daling van 98%. Dit blijkt allemaal uit gisteren vrijgegeven cijfers van de IND. Op de cijfers van maart heeft de deal met Turkije vrijwel geen invloed gehad.

Met name de enorme daling van het aantal Syriërs was niet verwacht. De IND schreef in een intern stuk nog in november:

Desondanks zal er in de winterperiode waarschijnlijk een lichte daling waarneembaar zijn van het aantal migranten dat Nederland bereikt (exclusief nareis).

Het conflict in Syrië blijft voortduren zonder zicht op een oplossing. In vergelijking met de vorige migratieradar is het aantal IDP’s gelijk gebleven. Het aantal buitenlandse migranten is daarentegen afgenomen met 79.000. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de situatie in Syrië voor migranten en IDP’s slechter wordt waardoor de migratiedruk vanuit Syrië op Turkije en Europa onverminderd hoog blijft.

IDP’s zijn Internal Displaced Persons. Mensen die een goed heenkomen in een ander deel van het land hebben gezocht.

Verderop schrijft de IND:

Verwachting: Het aantal Syrische migranten in het Midden Oosten blijft toenemen. Het aandeel van de Syrische asielaanvragen dat Nederland ontvangt laat een stijgende trend zien. In maart ontving Nederland 1,9% (196) terwijl in augustus Nederland 5,8% (2838) van alle Syrische asielaanvragen in Europa ontving. In september zijn er 4.063 Syriërs Nederland binnengekomen(geregistreerde eerste asielaanvragen). Verder is van belang dat er zich in Duitsland circa 300.000 ongeïdentificeerde potentiële asielzoekers bevinden. De verwachting is dat Nederland na Duitsland en Zweden één van de belangrijkste voorkeurslanden blijft voor Syrische asielzoekers. Ondanks dat het winterseizoen aanbreekt, is het dus waarschijnlijk dat Syrische asielzoekers Nederland blijven binnenkomen.

Stijgende Trend? Niet dus. De IND doet het wel vaker om uit cijfers van een te korte periode te veel conclusies voor de langere termijn te trekken.

Uit de eindconclusie:

Verwachting voor Nederland: in 2015 hoogste asielinstroom sinds 1994 De asielinstroom in Nederland blijft voorlopig hoog. Desondanks zal er in de winterperiode waarschijnlijk een lichte daling van het aantal migranten dat Nederland bereikt waarneembaar zijn (exclusief nareis). De asielinstroom uit Eritrea zal in de wintermaanden naar verwachting tot stilstand komen. Gelet op de hoge aantallen Syriërs en Irakezen op de routes en in Europa, zal de instroom van Syriërs waarschijnlijk hoog blijven in Nederland. Daarnaast zal de instroom van Irakezen in Nederland waarschijnlijk stijgen.

Deze voorspelling is dus niet uitgekomen, maar tot herberekening van de beruchte 93.600 asielinstroom heeft het nog niet geleid.

In het stuk van de IND zijn de prognose en vergelijkingen met andere landen allemaal over de asielzoekers oftewel eerste aanvragers. Niet over de asielinstroom (asielzoekers, tweede en vervolgaanvragen en nareis). Ook in andere stukken van de IND, en ook het CBS, gaan de berekeningen en prognoses over de eerste aanvragen. Alleen voor de Nederlandse pers en publiek worden meegenomen  (bron) dubbele aanvragen en nareis om zo tot hogere aantallen te komen.

Echte informatie zou zijn dat berekend zou worden op grond van het aantal eerste aanvragen. Daarvan verwachten we zoveel snel af te kunnen wijzen i.v.m. veilige landen. Van de rest verwachten we dat op termijn zoveel een verblijfsvergunning zullen krijgen en dat die voor een x-aantal nareis zullen zorgen. In totaal zullen dan zoveel instromers een verblijfsvergunning krijgen (inclusief beroep). Voor de COA betekent dat de asielinstroom zoveel zal zijn en dat de gemiddelde verblijfsduur in een AZC zoveel dagen zal zijn.

Dit zijn geen revolutionaire nieuwe berekening. De IND voert voortdurend dit soort berekeningen al uit. De 93.600 is daar gedeeltelijk een resultaat van. Gedeeltelijk omdat die over een kalenderjaar is berekend.

De Nederlandse pers trapt volledig in het verhaaltjes van de spindokters van de IND, maar hebben zich nooit echt verdiept in de cijfers. Alsof een paar honderd Albanezen belangrijk zijn.

Omdat het CBS pas vrijdag komt met de asielcijfers nu alleen een plaatje van het totaal aantal asielzoekers per maand sinds januari 2015.

Het is een dubbel grafiek met bovenaan de aantallen eerste aanvragen met de grote vier (Afghanistan, Syrië, Irak en Eritrea) en onderaan de percentages.

t1

Bron: CBS en IND

De maanden september en oktober (en november?) zijn bijzonder omdat 3.800 asielzoekers die zich wel in Nederland in september hadden gemeld voor een asielverzoek, pas in oktober in de gelegenheid waren om een asielaanvraag in te dienen. Vandaar dat je in oktober hoger aantal ziet dan in september terwijl het dus andersom was. Hou je daar rekening mee dan zien we al zes maanden aaneen een daling van het aantal asielzoekers.  In afgelopen maart was het aantal asielzoekers slechts 12% van die van september.

Maar dat is niet het enige. Het aandeel van de ‘Grote Vier’ was in het najaar een 80%. Dat is van belang omdat die groep nu juist een hoog percentage toekenningen heeft. Uiteindelijk zal dan ook op grond van het aantal mensen dat in september naar ons land kwam meer dan 13.500 mensen (inclusief nareis) een verblijfsvergunning krijgen. Uitgaande van twee personen per huishouden betekent dat bijvoorbeeld 6.750 woningen. Kijk je naar afgelopen maart dan is het aandeel gedaald naar slechts een derde en zal mede daardoor het uiteindelijke aantal verblijfsvergunningen vermoedelijk onder de 1.000 zakken. Ook omdat er veel meer vrouwen en kinderen onder de eerste aanvragers zitten. Daarover in een vervolg meer.

In september waren er ruim 8.000 asielverzoeken van de Grote Vier, in maart waren het er 385, een daling van meer dan 95%. 

Het volgende citaat komt ook uit het stuk van de IND:

Andere Europese landen proberen de migranten af te schrikken door het asielbeleid aan te scherpen (Denemarken), het gebruik van massamedia campagnes (Denemarken) of het inzetten van social media (België). Zoals we in Duitsland hebben gezien kan ook de boodschap en de toon van de communicatie van Europese leiders grote impact hebben op de aantrekkingskracht van een bestemmingsland.

Het is in een dergelijke omgeving waarschijnlijk dat het waterbedeffect zal zorgen voor een opwaartse migratiedruk binnen landen die geen maatregelen nemen om asielzoekers af te schrikken wanneer deze als aantrekkelijk worden gepercipieerd. Op dit moment neemt Nederland ook maatregelen. Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken over het effect van deze maatregelen. Gelet op de huidige aantallen ongeregistreerde migranten die zich in Europa bevinden, kunnen verschuivingen in beleid, uitvoering of imago in korte tijd grote impact hebben op andere landen, ook op Nederland.

Het ontmoedigingsbeleid heeft dus succes gehad. De vertragingstactiek was er dus een van. Het verzamelen van ‘asielzoekers’ uit veilige landen, een andere. Het is eigenlijk verbazingwekkend op grond van de aantallen van de afgelopen maanden dat er nu al weer gejammerd wordt over gebrek aan opvangcapaciteit. Allemaal bedoelt om het draagvlak onder de bevolking voor opvang van asielzoekers verder te ondermijnen.

Later deze week nog meer als de CBS-cijfers er zijn.

Leave a Reply