De NRC voor de derde keer.

De NRC-ombudsman heeft gereageerd op mijn laatste blog. Ik ben niet echt  tevreden.

Eerst even de stukken:

  1. Factcheck NRC 15 februari
  2. Mijn blog als antwoord 16 februari.
  3. Nieuwe factcheck NRC 20 februari
  4. Daarop nieuw blog van mij als antwoord  op 22 februari .
  5. Stuk ombudsman van 25 februari.

Over dat  laatste stuk van de ombudsman gaat deze blog.

De ombudsman schrijft dat het tweede artikel aan mij is voorgelegd. Wat mij is voorgelegd was een versie zonder conclusie. Een versie want er zijn er meer geweest en dus ook geen eindversie. Boven de laatste versie staat dan ook: Ik stuur je even de versie waar ik nu de laatste hand aan leg en wacht op je opmerkingen.’

Op die versie heb ik nog een karrevracht aan kritiek geleverd:

Ik ben blij dat NRC mijn hoofdpunt van mijn bezwaar erkent dat je ook de emigratie in ogenschouw moet nemen. Zo geeft de NRC als voorbeeld dat er meer mensen geboren in het moslimland Turkije zijn vertrokken uit ons land dan dat er immigreerden.

De NRC erkent dat zij gebruik heeft gemaakt van Wikipedia bij haar telling (zoals ik ontdekte in mijn analyse).  Dat echt iets anders werd vermeld in het artikel had ik toch wel graag besproken gezien. Ik had ook graag gezien dat de NRC erkende dat het gebruik van slechts één bron van het kaliber Wikipedia toch wat dun is voor een factcheck.

Wat ik verder niet goed begrijp is waarom de NRC maar 15 moslimlanden landen telt. Dit zijn ze allemaal:

(tabel moslimlanden)

Het is kinderspel om van alle moslimlanden (tenminste 50% van de bevolking + 1 is moslim) met behulp van de cijfers van het CBS (eerste generatie) allemaal op te tellen. Nu denk de lezer waarom maar 15 landen geteld? Als je alle landen optelt dan kom je op 129 duizend immigranten, 77 duizend emigranten en dat geeft een migratiesaldo van 52.000.

En ook nog in een vervolgmail:

Ik zie dat weggevallen is mijn kritiek op het gebruik van niet-westers. De aantallen stonden in het oorspronkelijke artikel en ook de de zin “Niet alle landen in Afrika en Azië zijn overwegend islamitisch.” waarmee werd gesuggereerd dat het wel de regel was.

Ik reageerde daarop in mijn blog met:
“De NRC vindt het belangrijk om aantallen niet-westerse immigranten te geven en suggereert met de zin ‘Niet alle landen in Afrika en Azië zijn overwegend islamitisch’, alsof dat wel de regel is. Niet dus. Van de 100 landen in Afrika in Azië hebben er 40 een meerderheid van moslims. Het past echter naadloos in het altijd al bestaande frame van de PVV waarin van ‘niet-westerse landen’ ‘moslimlanden’ wordt gemaakt.”


Slechts de helft van de niet-westerse immigranten is afkomstig uit een moslimland. Waarom deze vergelijking dat toch genomen is absoluut niet duidelijk. Waar het je dat vandaan?

Met deze kritiek is niets gedaan. In een telefoongesprek dat ik nog heb gehad met de schrijver heb ik nog mijn ongerustheid uitgesproken want ik voelde nattigheid.  Pas toen het artikel verscheen wist ik dat opnieuw de uitspraak van Wilders als waar werd aangemerkt.

Wie heeft in hemelsnaam ooit verzonnen dat je  uitspraken letterlijk moet interpreteren en dat je niet naar de context en de bedoeling moet kijken ? Zo kan je met een boel halve waarheden veel leugens vertellen.

Als ik met een mildere blik naar het stuk van de ombudsman dan krijg ik eigenlijk direct of tussen de regels door in alles gelijk. En dan zal ik niet de opmerking maken dat je niet tussen de regels door mag lezen, maar letterlijk moet interpreteren.

Maar waarom bespreekt de ombudsman niet dat er gelogen is in het eerste artikel over de bron van de cijfers?

Ook de opmerkingen over niet-westerse landen in het eerste artikel worden niet gerectificeerd.  Niet-westerse landen zijn alle landen buiten het werelddeel Europa behalve de VS, Canada, Oceanië, Japan en Indonesië. Dat zijn heel veel landen en heel veel mensen. Slechts 40 van de 140 niet-westerse landen is moslimland. Het is een al jaren bestaand frame van de PVV. Afgelopen vrijdag publiceerde de NOS nog een enquête waarin de volgende vraag:

De helft van Nederland vinden niet-westerse mensen een bedreiging. Uiteraard weet niemand in Nederland dat in de acht jaar van 2008 t/m 2015 gemiddeld 10.000 mensen een verblijfsvergunning asiel kregen (asielzoekers en nareis) uit niet-westerse landen, en bijna 16.000 verblijfsvergunningen per jaar voor studenten en arbeid (waarvan het overgrote deel hoogopgeleid). Uiteraard zijn er ook immigranten in het kader van gezinshereniging en -vorming en nog een plus overig, maar dat men steeds beter is opgeleid is iets dat vrijwel niemand weet.

Het volk is wijsgemaakt dat niet-westers moslims zijn. Gevaar!! Precies zoals de NRC doet.

Maar wat de lezers van de NRC het meest moet schokken is dat iemand die helemaal niets weet van migratie en asielcijfers een factcheck doet en dat het artikel vervolgens, zonder dat iemand met voldoende kennis van zaken van asiel- en migratiecijfers (die de NRC overigens niet heeft) het heeft nagekeken, in de krant wordt gegooid. Samen met het liegen over de bronnen. Samen met de kwaliteit van de bronnen (Wikipedia) geeft het een kijkje in de keuken van de NRC en de geur die daaruit opstijgt is niet best.

 

Leave a Reply