Tag Archives: immigratietaboe

Joost Niemöller jokt weer over de migratie

Het was even een leuk propaganda offensiefje afgelopen woensdag bij de Dagelijkse Standaard als opwarmertje voor  het immigratiedebat dat die avond in De Balie zou worden gehouden. Dat debat ging over de boeken Het immigratietaboe van Joost Niemöller en  Winnaars en Verliezers van Leo en Jan Lucassen.

Continue reading

Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel III

Dit derde deel over het boek van Joost Niemöller Het Immigratietaboe gaat over asielzoekers. Niemöller probeert aan te tonen dat de maatregelen uit de nieuwe vreemdelingenwet 2000, ingevoerd in 2001,  geen structureel effect heeft gehad op het aantal asielzoekers. De bewijzen die hij aanvoert zijn meestal nogal dun. Enkele uitspraken kunnen zelfs als verzinsels worden aangemerkt.

Continue reading

Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel 2

In deel 1 toonde ik aan dat Joost Niemöller in zijn boek Het Immigratietaboe al op de eerste bladzijde die over cijfers ging veel fouten heeft gemaakt. Inmiddels heeft Niemöller daar –een beetje- op gereageerd en daar heb ik weer een reactie op gegeven. Er verandert echter niets aan de conclusies. Deel III over asiel vindt u hier.

Dit deel gaat over uitkeringen van allochtonen/buitenlanders. Het meeste gaat over wat hij bij de presentatie van zijn boek schreef en zei. Voorts is het ook een beetje een fact-check van een fact-check van de NRC en ga ik wat dieper in op de uitkeringsafhankelijkheid.

Continue reading